IGRE.3

06 Jul 1995 - 12 Nov 1998

Topics

  1. arkadne (2048)
  2. avanture (1153)
  3. simulacije (859)
  4. strategije (2185)
  5. logicke (184)
  6. modemske (276)
  7. frp (447)
  8. razno (1837)
  9. diplomatija (802)
  10. sezam (209)

Messages - diplomatija

diplomatija.1 crnjini,
Zivot u partiji Storm Across Europe, jesen 1901. fa1901.arj
diplomatija.2 supers,
Game: WWIII From: GM To: All Season: Spring 1907. P: Austria (crnjini) A Vie - Trl -, standoff A Bud - Tri -, standoff A Ukr - Sev + F Alb - Gre + A Rum SUPPORT A Bul + A Bul SUPPORT F Alb - Gre + U: A Vie, A Bud, A Sev, F Gre, A Rum, A Bul (6). C: Bud, Ser, Bul, Klu, Rum, VIE (6). P: China (vitez.koja) A (Oms) - Tur + A (Tur) - Afg + A (Sib) holds + A (Cal) - Dec + A (Tib) - Nep + A (Brm) - Cal + A (Joh) holds + A (Han) - Sik + A (For) holds + F (Soj) - Tok + F (Yel) - Ech + F (Kor) sup F (Yel) - Ech + F (Can) - Sch + F (Sch) - Cel + F (Bor) - Mal + F (Pek) - Can + U: A Sib, A Tur, A Afg, A Dec, A Cal, A Nep, A Joh, F Mal, F Cel, F Sch U: A Sik, F Can, F Ech, F Kor, A For, F Tok (16). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sin, Oms, Omo, Man, Sai, Kor, Vla, C: For, Cam, Tha, Brm, CAL, JOH, BOR (18). P: England (nightshade) F Nwg-NAO + F Bar-Nwg + F MAO-Iri + F Lon-Nth -, standoff F Eng S F Lon-Nth + U: F NAO, F Nwg, F Iri, F Lon, F Eng (5). C: Lon, Liv, Ire, Por, Jav (5). P: Germany (babbage) A Edi - Lvp + F Nth - Edi + F Den - Nth -, standoff F Nwy S F Den - Nth + F Hol - Bel + F StP H + A Mos S Austrian A Ukr - Sev + A Bre H + A Par - Bur -, standoff A Kie - Mun + A Boh S A Kie - Mun + A Pos - Sax + A Ber S A Pos - Sax + A War - Ukr + U: A Lvp, F Edi, A Bre, A Par, F Bel, F Den, F Nwy, F Stp (sc) U: A Ber, A Sax, A Boh, A Mun, A Ukr, A Mos (14). C: Kie, Ber, Pos, Swe, Hol, Den, Par, Bel, Stp, War, NWY, MOS, BRE, EDI (14). P: India (banek) ***NMR*** U: A Raj, A Del, F Mad (3). C: Del, Mad, Cey (3). P: Italy (severian) F Mor-Mao + F Spa(sc) S F Mor-Mao + A Bur-Par -, standoff A Mun-Boh -, standoff, retreated to Ruh A Tyr S A Mun-Boh -, cut A Tri-Vie -, standoff A Ven-Tri -, standoff A Rom-Tus + A Nap-Alb + F Ion C A Nap-Alb + F Adr S A Ven-Tri + F Gre S A Nap-Alb -, cut, retreated to Aeg F Con-Bla + A Ank-Con + A Mag-Snd + F Som C A Mag-Snd + F Ara C A Mag-Snd + F Ira S A Mag-Snd + F Win-Ein + U: F Mao, F Spa (sc), A Bur, A Ruh, A Tus, A Ven, F Adr, A Tyr, A Tri, A Alb U: F Ion, F Aeg, A Con, F Bla, F Ira, A Snd, F Ara, F Som, F Ein (19). C: Rom, Nap, Ven, Mag, Pen, Yem, Eth, Egy, Tun, Mor, Tri, Bag, C: Ira, Smy, Con, Mar, Spa, MUN, GRE, ANK (20). P: Japan (ilazarevic) F Spo - Tim + F Osa - Ech -, standoff F Kar - Soj + F Kyo S F Kar - Soj + A Phi holds + U: F Tim, F Osa, F Soj, F Kyo, A Phi (5). C: Tok, Kyo, Osa, Phi, Kar (5). P: Turkey (bigbrada) ***NMR*** A Sev dislodged to Arm U: A Arm (1). C: Sev (1). Dakle, to bi bilo to... Nemac i Austrijanac su opet oformili alijansu, videćemo koliko će to ovog puta držati. Bogami su i napredovali na frontu, svaki ušao u dva nova centra, ali samo privremeno. Italijan je ovog puta dosta potisnut, ali ima toliku živu silu da stvarno nisam zabrinut za njega, pogotovo što je ušao malo u pozadinu i Nemcu i Austrijancu. Biće krvavo :) BTW, ono što se dešavalo u kvadratu Tyr-Boh-Vie-Tri je zbilja zanimljiv slučaj, čitav lančani sudar, sve sami standoffovi. I Englez je koncentrisao flote da se malo povrati od Nemačkog prodora. Kažem malo jer je moglo i bolje, trebalo je igrati F Nwg-Cly. Kinez je prodro i Japancu iza leđa, Japanac je trebao da ide na F Spo-Tok, ili da konvojiše armiju sa Filipina jer je bilo za očekivati da će ostrvo postati neodbranjivo. Doduše, očekivao je da će zauzeti Javu, pa je u tom smislu igrao F Spo-Tim. Pogledajte kako su Italijan i Kinez navalili na Indiju. Ne izgledaju kao neki koji su se dogovorili. Leteće perje između njih u Indiji i za Javu (koja će, ako ne bude sporazuma, ostati Englezu). Mislim da se polako kristališe savez Italija-Engleska-Japan protiv Nemačka-Austrija-Kina. Tu je negde otprilike ravnoteža snaga. Ne, neću ništa da prejudiciram, samo navijam za savez koji donosi najveće sukobe :)))) Neka leti perje! wwiii.s07
diplomatija.3 supers,
Game: WWIII From: GM To: All Season: Fall 1907. P: Austria (crnjini) A Bud - Ser + A Bul SUPPORT F Gre -, cut, destroyed F Gre SUPPORT A Bul -, cut, destroyed A Rum SUPPORT A Bul + A Vie SUPPORT GERMAN A Boh + A Sev SUPPORT CHINESE A Afg - Ira -, NSO B: A Bud, A Klu U: A Vie, A Ser, A Rum, A Sev, A Bud, A Klu (6). C: Bud, Ser, Klu, Rum, Vie, SEV (6). P: China (vitez.koja) A (Sib) - Vla + A (Tur) - Ira -, standoff A (Afg) sup A (Tur) - Ira + A (Nep) - Del + A (Dec) sup A (Nep) - Del + A (Cal) sup A (Nep) - Del + A (Joh) holds + A (Sik) - Brm + A (For) - Fuj + F (Cel) - Tim + F (Sch) - Gos + F (Can) - Sch + F (Mal) - Ein + F (Ech) con A (For) - Fuj + F (Kor) sup F (Ech) + F (Tok) sup A (For) - Fuj -, cut B: F Can, F Pek, A Han U: A Tur, A Afg, A Del, A Cal, A Dec, A Brm, F Ein, A Joh, F Gos, F Tim U: F Sch, F Ech, A Fuj, F Tok, F Kor, A Vla, F Can, F Pek, A Han (19). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, C: Man, Kor, Vla, Omo, Sin, Brm, Cal, TOK, DEL (19). P: England (nightshade) F Iri-Lvp + F Nao S F Iri-Lvp + F Lon-Nth -, standoff F Nwg S F Lon-Nth + F Eng S Italian A Ruh-Bel + D: F Lvp U: F Nat, F Nwg, F Lon, F Eng (4). C: Lon, Liv, Ire, Por (4). P: Germany (babbage) F Edi H + A Lvp S F Edi H -, cut, dislodged, NRR, destroyed F StP H + A Mos - Oms + F Den - Nth -, standoff F Nor S F Den - Nth + F Bel S F Den - Nth -, cut, dislodged, NRR, destroyed A Bre H + A Par - Bur -, standoff A Mun H + A Sax S A Mun H + A Ber - Kie + A Boh S Austrian A Vie H + A Ukr - Gal + B: A Ber, A Pos U: A Bre, A Par, F Edi, F Den, A Kie, A Mun, A Sax, A Boh, U: A Gal, F Nwy, F Stp (sc), A Oms, A Ber, A Pos (14). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, C: Mos, War, Bre, Par, Hol, Edi, OMS, MUN (15). P: India (banek) ***NMR*** A Del dislodged to Kas ***NDR*** D: A Kas, A Raj (by GM) U: F Mad (1). C: Mad (1). P: Italy (severian) F Mao-Gas + F Spa(sc)-Mao + A Ruh-Bel + A Bur-Mun -, standoff A Tyr S A Bur-Mun + A Tri S A Tyr H + A Ven S A Tyr H + A Tus-Pie + F Adr S A Tri H + A Alb-Gre + F Ion S A Alb-Gre + A Con-Bul + F Aeg S A Con-Bul + F Bla S A Con-Bul + F Ein-Cey + F Som-Win + F Ira-Bag + A Snd-Ira -, standoff F Ara S A Snd-Ira + B: F Mag, A Nap U: F Mao, F Gas, A Pie, A Ven, A Bel, A Bur, A Tyr, A Tri, F Adr, F Ion, A Nap U: A Gre, F Aeg, A Bul, F Bla, F Bag, A Snd, F Ara, F Win, F Cey, F Mag (21). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Ank, Mor, Tun, Pen, C: Egy, Bag, Yem, Eth, Mag, Ira, BEL, BUL, CEY (21). P: Japan (ilazarevic) F Soj - Tok -, standoff F Kyo S F Soj - Tok -, illegal F Osa holds + A Phi holds + F Tim - Jav + U: F Soj, F Kyo, F Osa, A Phi, F Jav (5). C: Kyo, Osa, Phi, Kar, JAV (5). P: Turkey (bigbrada) A Arm - Smy + U: A Smy (1). C: SMY (1). Potez je bio interesantan, a izgleda da se po sve relativno dobro završio. Nemac i Austrijanac su u užasno pasivnoj situaciji, primorani na odbranu od Italije, ali ne i izgubljeni. Uništenjem po dve jedinice omogućene su im nove gradnje. S obzirom na to koliko je Austrija osakaćena, dobro je ispalo jer joj sada ostaje jedan uzak pojas prepun centara koji će Italijan vrlo teško osvojiti. Nemac je većinu svojih snaga koncentrisao na napad na Englesku, ali je imao slabe rezultate zbog saradnje Engleske i Italije. Ipak, Engleska je oslabljena gubitkom daleke Jave. Turčin je vrlo dobro uradio što se probudio iz zimskog sna, uzeo zaboravljeni centar i tako ostao u igri. Šteta je što je Japanac pogrešio. Podrška za Tokio nije uspela jer flota ne može da pruža podršku u susednu teritoriju koja nije susedna vodenom granicom. Ipak, uzeo je Javu iskoristivši to što Kinez ima preča posla. A ta posla su na istoku. Yes! Počelo je, počelo, između Italije i Kine. Za sada bez većih pomeranja, pošto je nesporazum sa Austrijancem Kineza lišio Irana. Inače, biće da je Kinez svesno prepustio Omsk Nemačkoj da bi sprečio Italiju da previše ojača probijanjem nemačkog fronta. Sve u svemu, skoro svi grade ili ostaju na istom, osim praktično razvlašćene Indije i Engleza koji, premda skida jedinicu, još nije u bezizlaznoj situaciji. Jedino Kinez i Italijan štrče, nemsetano osvajajući nove centre. Savezi koje sam spomenuo u prošlom potezu (CH-GER-AUS vs. ITA-ENG-JAP) su se potvrdili. Zaključno sa ovom sezonom završavamo prvi deo partije i idemo na letnju pauzu. Negde sredinom avgusta ću početi da vas prozivam, da bismo se do 1. septembra okupili i nastavili. wwiii.f07
diplomatija.4 darone,
Da oživimo malo: priložena fotka je susret poznat pod imenom Velika sedmorica u ulici Triše Kaclerovića, a na njoj su učesnici u prvoj sezamovoj partiji Diplomatije na tabli (cila, sk, severian, vitez.koja, dusko alien i ja). dipchina.jpg
diplomatija.5 godfather,
!!! IGRAC HITNO POTREBAN !!! za partiju StormAcrossEurope, ovdI na Sezamu, da dobije Zemlju Italiju, od 4 centara pocevsi u Jesen 1902, dakle, jos nije prekasno da pod Njegovom prosperitetnom vladavinom Italija ojaca. :) GM of SAE
diplomatija.6 nesh,
Za zainteresovane: Path: pelikan!durlan!strike!neuro From: neuro@strike.durlan.co.yu (Slobodan Malinovic) Newsgroups: ni.diplomatija Subject: Nova Igra Message-ID: <090295231801Rnf0.78@strike.durlan.co.yu> Date: Sat, 02 Sep 1995 23:18:00 CET Organization: STRIKE * Slobodan Malinovic * At Home * Live from Nis X-Newsreader: Rnf 0.78 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! PAZNJA PAZNJA PAZNJA !!! !!! Obavestenje za sve one koji zele da igraju diplomatiju !!! !!! Nova partija ce poceti od petka 08.09.1995., sto znaci poteze saljite !!! !!! do 00:00 istog dana. Raspored igraca ce biti objavljen u Sredu. !!! !!! Novost je da ocekujemo par igraca izvan Nisa :>>>> !!! !!! Toliko za sada. CU !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Slava udara u glavu. Zna gde je otpor najmanji. ----- STRIKE -> Neuro but not Romancer <-> neuro@strike.durlan.co.yu <- It's me folks Path: pelikan!durlan!strike!gmaster From: gmaster@strike.durlan.co.yu (Game Master) Newsgroups: ni.diplomatija Subject: Igra Message-ID: <090295232414Rnf0.78@strike.durlan.co.yu> Date: Sat, 02 Sep 1995 23:24:00 CET Organization: STRIKE * Slobodan Malinovic * At Home * Live from Nis X-Newsreader: Rnf 0.78 Obavestenje za sve. Tempo igre je sledeci: petak do 00:00 i ponedeljak do 00:00. Lista igraca ce izaci u sredu. CU >> Zivot je ugasen. Bravo vatrogasci! << ----- STRIKE -> Neuro but not Romancer <-> neuro@strike.durlan.co.yu <- It's me folks -------------------------------------------------------------------------- Đorđević Nebojša * nesh@pelikan.durlan.co.yu * -=> Nesh <=- * nesh@sezam.co.yu * B)
diplomatija.7 .sima,
Hi Gde ima da se nadje uputstvo za ovu igru. Pozdrav
diplomatija.8 paladin,
Na Vea Victis !!! :)))
diplomatija.9 supers,
>> Gde ima da se nadje uputstvo za ovu igru. >> Pozdrav Na Vae Victisu, kao što ti je već rečeno, a naći ćeš nešto i na Sezamu. Udji u IGRE.2 i pretraži prvih stotinak poruka teme diplomatija. Naći ćeš pravila na srpskom, mapu i Gamers' Guide, koji sadrži uputstva za planiranje strategije i još neke dodatne informacije.
diplomatija.11 vitez.koja,
Game: China Time: 1900. Samo mali komentar pre nego što sve ovo počne :)... Elem, okupili smo se nas sedmorica (imate i našu sličicu pre neku poruku) letos negde u juli i odigrali jedan face-to-face dip, standardna varijanta. Iz sledećih nekoliko redova biste trebali da ukapirate ko je sve igrao i ko je koju zemlju dobio (da ne bude zabune, spisak je sortiran po abecednom redu juzernejma :). Nenad (alien) E F I T G A R - England Darko (darone) E R I G F T A - Italia Dušan (dusko) R E I T F G A - Russia Ladislav (ladislavs) E F R G A T - Austria // Italiju nije ni naveo, nije greška u kucanju :) Stanimir (severian) T F E R G I A - France Stevan (skorpivica) G E R T I A F - Germany Vladimir (vitez.koja) T F E R G A I - Turkey Pri istim željama, bacala se kockica. Inače na glasanju pre partije, bilo je 4:3 za biranje zemalja protiv random sistema :). Još nešto, bilo nas je samo 7, tj. nismo imali GM-a, pa smo svi zajedno bili GM :). Mastering je originalan iz partije, znači da nisu ispravljane greške počinjene (što bi naravno izmenilo partiju, a ovi potezi su svi davno igrani)... Postupak je bio da se skupe potezi i da ih uvek drugi čovek čita (išli smo, jelte, redom). Pre povlačenja i gradnji nije bilo (tajnih) pregovora. I tako... Ovo će ići dok ima materijala, otprilike dva puta nedeljno, tj. kad stignem. Mislim da neće biti nekih mojih komentara, a kome je volja nek udre da komentariše. U potezima je redosled igra~a prili~no random, tj. kako sam izvukao koju cedulju pisao sam, pa eto... sk ps. Q: Zašto se partija zove China? :) A: Tako se na engleskom piše čajna (nek objasni neko :).
diplomatija.12 vitez.koja,
Game: China Time: Spring 1901. P: Turkey A Con - Bul + F Ank - Con + A Smy holds + U: A Bul, F Ank, A Smy (3) C: Con, Ank, Smy (3) P: Russia F StP (sc) - GoB + A Mos - Ukr + A War - Gal -, stand off F Sev - Rum + U: F Gob, A Ukr, A War, A Rum (4) C: StP, Mos, War, Sev (4) P: Austria A Vie - Gal -, stand off A Bud - Ser + F Tri - Alb + U: A Vie, A Ser, F Alb (3) C: Vie, Bud, Tri (3) P: England F Lon - Nth + F Edi - Nwg + A Liv - Yor + U: F Nth, F Nwg, F Yor (3) C: Lon, Edi, Lvp (3) P: Italia A Ven - Tyr + A Rom - Nap + F Nap - Ion + U: A Tyr, A Nap, F Ion (3) C: Ven, Rom, Nap (3) P: France F Bre - MAO + A Par - Bur + A Mar - Spa + U: F MAO, A Bur, A Spa (3) C: Bre, Par, Mar (3) P: Germany F Kie - Hol + A Ber - Kie + A Mun - Ruh + U: F Hol, A Kie, A Ruh (3) C: Kie, Ber, Mun (3) ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwgE¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWY_┌─────┬──┴─┐ │¸bar_¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWE_│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸botR│ STP_ ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yorE│nthE│¸hel_│ DEN_┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘bal_¸¸└─┬┘lvn_├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOLG│KIEg└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BER_│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│eng_┌─┬────┬┘BEL_│ruhg├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pic_└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUN_ │boh_└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│burf┌─┴─┬────┴─┬────┤gal_┌───┐ │ └──┴┐ SEV_ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trli┌─┤VIEa├────┘ ├─┘RUMr┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gas_┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUD_┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MAR_┌─┘pie_┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERa │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPAf└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPA_ │¸lyo_└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐albA│ └──┬──┤CON_│ANKT│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GRE_│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMYt ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAPi└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aeg_└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUN_├─────┴─────────┘¸¸ionI¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.15 vitez.koja,
Game: China Time: Fall 1901. P: England F Nwg - Nwy + F Nth c A Yor - Bel + A Yor - Bel -, stand off U: F Nwy, F Nth, A Yor (3) C: Lon, Lvp, Edi, Nwy (4) B: +1 P: Germany F Hol - Bel -, stand off A Ruh - Hol -, stand off A Kie - Den + U: F Hol, A Ruh, A Den (3) C: Ber, Kie, Den, Hol (4) B: +1 P: Austria A Vie - Boh + A Ser s F Tri - Gre + F Tri - Gre + U: A Boh, A Ser, F Gre (3) C: Bud, Vie, Tri, Ser, Gre (5) B: +2 P: Turkey A Smy - Con + F Con - Aeg + A Bul - Gre -, stand off U: A Con, F Aeg, A Bul (3) C: Con, Smy, Ank, Bul (4) B: +1 P: Russia F GoB - Swe + A War - Gal + A Ukr s A War - Gal + F Rum holds + U: F Swe, A Gal, A Ukr, F Rum (4) C: StP, Mos, War, Sev, Swe, Rum (6) B: +2 P: France A Bur s Ita A Tyr - Mun + A Spa holds + F MAO - Por + U: A Bur, A Spa, A Por (3) C: Mar, Par, Bre, Spa, Por (5) B: +2 P: Italia A Tyr - Mun + F Ion c A Nap - Tun + A Nap - Tun + U: A Mun, F Ion, A Tun (3) C: Rom, Ven, Nap, Tun, Mun (5) B: +2 ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWYE┌─────┬──┴─┐ │¸bar_¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWER│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STP_ ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yore│nthE│¸hel_│ DENg┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘bal_¸¸└─┬┘lvn_├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOLG│KIE_└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BER_│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│eng_┌─┬────┬┘BEL_│ruhg├─┴─┬───┴────┬┘WAR_├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pic_└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUNi │boha└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│burf┌─┴─┬────┴─┬────┤galr┌───┐ │ └──┴┐ SEV_ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIE_├────┘ ├─┘RUMR┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gas_┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUD_┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MAR_┌─┘pie_┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERa │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │mao_┌┘└──┐SPAf└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│PORf│SPA_ │¸lyo_└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CONt│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GREA│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegT└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNi├─────┴─────────┘¸¸ionI¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘ Kod Austrije nije napravljena greška u prekucavanju, on je ovako napisao na papiru, a zašto mu je potez priznat kao da je napisao F Alb, ko će ga znati... ;> sk
diplomatija.16 vitez.koja,
Game: China Time: Spring 1901. P: England Builds F Edi. U: F Nwy, F Nth, A Yor, F Edi (4) C: Lon, Lvp, Edi, Nwy (4) P: Germany Builds A Ber. U: F Hol, A Ruh, A Den, A Ber (4) C: Ber, Kie, Den, Hol (4) P: Austria Builds A Bud, A Vie. U: A Boh, A Ser, F Gre, A Bud, A Vie (3) C: Bud, Vie, Tri, Ser, Gre (5) P: Turkey Builds F Smy. U: A Con, F Aeg, A Bul, F Smy (3) C: Con, Smy, Ank, Bul (4) P: Russia Builds A War, A StP. U: F Swe, A Gal, A Ukr, F Rum (6) C: StP, Mos, War, Sev, Swe, Rum (6) P: France Builds A Par, F Bre. U: A Bur, A Spa, A Por (5) C: Mar, Par, Bre, Spa, Por (5) P: Italia Builds A Ven, F Nap. U: A Mun, F Ion, A Tun, A Ven, F Nap (5) C: Rom, Ven, Nap, Tun, Mun (5) ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWYE┌─────┬──┴─┐ │¸bar_¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWER│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDIE├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STP_ ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yore│nthE│¸hel_│ DENg┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘bal_¸¸└─┬┘lvn_├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOLG│KIE_└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERg│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│eng_┌─┬────┬┘BEL_│ruhg├─┴─┬───┴────┬┘WAR_├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pic_└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUNi │boha└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│burf┌─┴─┬────┴─┬────┤galr┌───┐ │ └──┴┐ SEV_ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIEa├────┘ ├─┘RUMR┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gas_┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MAR_┌─┘pie_┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VENi│└─────┐│ SERa │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │mao_┌┘└──┐SPAf└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│PORf│SPA_ │¸lyo_└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CONt│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GREA│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMYT ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAPI└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegT└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNi├─────┴─────────┘¸¸ionI¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.17 steva,
> nešto, bilo nas je samo 7, tj. nismo imali GM-a, pa smo svi zajedno Za FTF partije ne treba GM. Uobičajena varijanta je da se ceduljica daje desnom čoveku od tebe i svako izmasteriše tuđi potez. Pa još ako je desni jebena stranka... ;)
diplomatija.18 superhik,
Hey! Zvuči malo zastarelo ali meni iortaku je potrebna mapa i pravila za igranje dimplomatije !? Može li neko uslišiti zahteve ili dati pointere što se pravila tiče negde su bila okačena neka na engleskom ali tu nema ništa konkretno, pa ako može...
diplomatija.19 .sima,
║║ meni iortaku je potrebna mapa i pravila za igranje dimplomatije !? ║║ Može li neko uslišiti zahteve ili dati pointere Evo ja sam upravo skinu. U igre.2 imaš prevedena pravila.
diplomatija.20 supers,
>> Može li neko uslišiti zahteve ili dati pointere >> što se pravila tiče negde su bila okačena neka na engleskom Koliko ću puta ponoviti ovo u cilju popularizacije drage nam igre... Konferencija igre.2, pravila na srpskom uz poruku 9.18, ASCII mapa uz 9.19. Zaboravio sam gde je PCX mapa, tu je negde :)
diplomatija.21 schef,
#### Evo ja sam upravo skinu. U igre.2 imaš prevedena pravila. Jel' možeš da mi kažeš uz koju poruku da ne bih skidao sve?
diplomatija.23 superhik,
Xex, skinuo sam sve što mi je potrebno i zanima me sledeće: oznake svih poteza (S je podrška, kako je napad itd.)!? forma poteza !? čemu konkretno služe flote!? obrazovanje konvoja čemu služi !? kada počinje sledeća partija !? da li su ovo glupa pitanja!? ;)))) Txanks!
diplomatija.25 supers,
>> oznake svih poteza (S je podrška, kako je napad itd.)!? S je podrška, C je konvoj. Na primer: F Eng S A Bel (flota u Engleskom kanalu podržava armiju u Belgiji) F Eng C A Bel-Lon (flota u Engleskom kanalu prebacuje armiju iz Belgije u London) Napad se označava kao i običan pokret u praznu teritoriju, dakle: A Bel-Hol bez obzira ima li protivnika u Holandiji ili nema. >> čemu konkretno služe flote!? Flote služe da se kreću po morima, što armije, logično, ne mogu, osim kada ih flote uzmu u konvoj. Armije služe da se kreću po kopnu, što flote, logično ne mogu. Flota, doduše, može da se nalazi na kopnenoj teritoriji, ali samo ako ova ima obalu. >> obrazovanje konvoja čemu služi !? Da se armija prebaci preko mora. Primer sam dao. >> kada počinje sledeća partija !? Kad se nakupi dovoljno igrača. Eventualno, ako u nekoj partiji neko odustane, ti možeš uskočiti na njegovo mesto, pod uslovom da dotle savladaš pravila :) >> da li su ovo glupa pitanja!? ;)))) Jesu. Jesi li ti uopšte čitao ta pravila ;>>> Kako sam ih ja manje-više shvatio iz prve ;>
diplomatija.26 ilazarevic,
> oznake svih poteza (S je podrška, kako je napad itd.)!? Napad se izvodi jednostavno potezom u teritoriju koju napadaš. Na primer, A Ser - Bud ;) > čemu konkretno služe flote!? Flote se kreću po moru i obalama, a mogu da napadaju, da se brane, da podržavaju, da prave konvoje... > obrazovanje konvoja čemu služi !? Konvojem prebacuješ armiju sa kopna na kopno preko mora, koristeći se flotom kao prevoznim sredstvom.
diplomatija.27 .sima,
║║ Jel' možeš da mi kažeš uz koju poruku da ne bih skidao sve? Ne mogu, jer se ne sećam. Lepo uradi co j igre.2, pa onda download sve datoteke koje imaju prikačenu fajlu , (skoro sve je korisno). Pa onda lepo download fajle koje te interesuju. Ja lično sam skinuo sve poruke.
diplomatija.28 junior,
> Xex, skinuo sam sve što mi je potrebno i zanima me sledeće: Sve što ti je potrebno (potezi, rokovi...) ti je u njima. Dakle, nema prečice..moraćeš da ih pročitaš. > kada počinje sledeća partija !? Teško da će neka skoro da počne, ali imaš partiju Storm across Europe (ako se ne varam) i tu fali igrača. > da li su ovo glupa pitanja!? ;)))) Za početnika nisu.
diplomatija.29 superhik,
=:> Teško da će neka skoro da počne, ali imaš partiju Storm =:> across Europe (ako se ne varam) i tu fali igrača. Ok! otprilike mi je sve jasno osim: Da li flote koje se nalaze u nekoj luci mogu da brane istu od neke armije!? Koliko sam skontao u ovoj temi ima šest ljudi koji pišu(.sima,schef, supers,ilazarevic,junior i ja), takođe je uobradovic zainteresovan, tako da nam još fali GM pa da počnemo partiju! Ako neko hoće da igra neka javi!
diplomatija.30 crnjini,
:: tako da nam jos fali GM pa da pocnemo partiju! Ako neko hoce da igra :: neka javi! Ja hocu da igram. ACR.
diplomatija.31 junior,
> Koliko sam skontao u ovoj temi ima šest ljudi koji > pišu(.sima,schef, supers,ilazarevic,junior i ja), takođe je > uobradovic zainteresovan, tako da nam još fali GM pa da počnemo > partiju! Ako neko hoće da igra neka javi! Ma nema šanse. Count me out! mb.
diplomatija.32 bigbrada,
---==­ Teško da će neka skoro da počne, ali imaš partiju Storm ---==­ across Europe (ako se ne varam) i tu fali igrača. što jes' jes' - ima takva partija. caka je u tome što ne fali igrača :( no, spreman sam da izađem u susret :) ako mi se javi još šest ljudi na mail, pristajem da budem gm O:) sale
diplomatija.33 .sima,
║║ Koliko sam skontao u ovoj temi ima šest ljudi koji ║║ pišu(.sima,schef, supers,ilazarevic,junior i ja), takođe je ║║ uobradovic zainteresovan, Sorry :(. Posle izpita, sredinom oktobra.
diplomatija.34 superhik,
Oni koji nisu shvatili bigbrada je budući GM so... javite se čoveku trenutno smo ilazarevic,crnjini i ja znači još 4 komada fali
diplomatija.35 boshko,
Posto se VV ugasio iz objektivnih razloga predlazem da se partija "Madages " nastavi ovde . naravno vise nema potrebe a ni mogucnosti za gunboat partijom. Igraci su sledeci:  ű Engleska - mr.bagins ispao Austrija - oldtimer ispao Italija - ogim Francuska - balsa Nemacka - v.nesic Turska - drpr Rusija - Vladimir Djermanovic Svi osim v.djermanovica su na sezzamu. licno cu videti sa njim da li bi se pretplatio na sezam. ukoliko bude nekih problema oko toga naci cemo bez problema zamenu s obzirom da rusija dobro stoji. Za sad bih molio sve igrace da mi se jave ovde pa da ugovorimo termine za pocetak kao i rokove. Dakle, za pocetak prozivka!!!!
diplomatija.36 supers,
>> Da li flote koje se nalaze u nekoj luci mogu da brane istu od neke >> armije!? Apsolutno. Flote su u potpunosti ravnopravne sa armijama kada su na kopnenoj teritoriji. Kad smo već kod mogućnosti flota, evo jedne cake kod dvoobalnih teritorija. Neka je pozicija italijanska F Spa(sc), francuska F Mar i F Gas. Francuz može ući u Španiju tako što naredi F Mar-Spa(sc) i F Gas S F Mar-Spa(sc). Dakle, dovoljno je da flota iz Gaskonje može da pređe u Španiju, pa makar i na severnu obalu, i može podržati napad na južnoj obali. Sve u svemu, računa se da flote deluju na celoj teritoriji gde se nalaze. Jedino što nikako ne sme je da flota pređe sa jedne obale na drugu, preko kopna... >> Koliko sam skontao u ovoj temi ima šest ljudi koji >> pišu(.sima,schef, supers,ilazarevic,junior i ja), takođe je >> uobradovic zainteresovan, Cenim da na Sezamu igra diplomatiju bar 30 ljudi, ali je problem u tome što je uvek malo slobodnih. Mnogi već igraju ili masterišu partije. A svi mi imamo i druge obaveze...
diplomatija.37 schef,
#### Oni koji nisu shvatili bigbrada je budući GM so... javite se #### čoveku trenutno smo ilazarevic,crnjini i ja znači još 4 #### komada fali Ja bih da igram, ali mi mnooooogo toga nije jasno. Skinuo sam uputstvo i ASC mapu, ali... Jel može sa ASC mape da se vidi gde su snabdevački centri? Uz koju poruku je PCX mapa (please, NE MOGU DA KOPAM CELU KONFERENCIJU :) )? Šta na ASC mapi zanače oblasti koje su ispisane malim, a šta koje su ispi- -sane velikim slovima? Kad se igra preko modema, koliko traje period diplomatije, kako se izvodi igra (pretpostavljam u grupi) i kako ćemo da pratimo trenutno stanje (mislim da li će GM da pravi mapu trenutnog stanja ili ću za to morati sam da se postaram). Kako se izdaju proglasi (mislim ko ih izdaje za dvojcu-trojcu)? P.S. Ako vam se žuri počnite bez mene, jer će mi trebati sigurno jedno desetak dana da bih sve pokapirao (nisam tol'ko glup, ali...). P.P.S. A jel' bi mogao nekako da posmatram vašu igru, pa kad ukapiram, mogu da se uključim (u slučaju da nađete 'sedmoricu' (mladih :) ) i bez mene) ako neko odustane?
diplomatija.38 schef,
#### Ne mogu, jer se ne sećam. Lepo uradi co j igre.2, pa onda #### download sve datoteke koje imaju prikačenu fajlu , (skoro sve #### je korisno). Pa Kako da skinem sve datoteke koji imaju 'prikačenu fajlu'? :)
diplomatija.39 .sima,
║║ Kako da skinem sve datoteke koji imaju 'prikačenu fajlu'? :) R:\co j igre.2 R:\co dow dipl /t /a (d;) Probaj i na brzom Sezamu. Možda ima i tamo nešto od igre.2.
diplomatija.40 bigbrada,
---==­ Jel može sa ASC mape da se vidi gde su snabdevački centri? može ali ne može da se vidi čiji je koji centar. zato uz ascii mapu ide i spisak centara svake sile ponaosob, a u poslednje vreme gamemasteri kače i .hwd pozicije. ---==­ Uz koju poruku je PCX mapa (please, NE MOGU DA KOPAM CELU ---==­ KONFERENCIJU :) )? Šta na ASC mapi zanače oblasti koje su ---==­ ispisane malim, a šta koje su ispi- -sane velikim slovima? velikim slovima su ispisani snabdevački centri :) čik pogodi šta znače mala slova ;) ---==­ Kad se igra preko modema, koliko traje period diplomatije, ---==­ kako se izvodi igra (pretpostavljam u grupi) i kako ćemo ---==­ da pratimo trenutno stanje (mislim da li će GM da pravi ---==­ mapu trenutnog stanja ili ću za to morati sam da se ---==­ postaram). Kako se izdaju proglasi (mislim ko ih izdaje za ---==­ dvojcu-trojcu)? pa, obično se igra jedan potez nedeljno, s tim što se ostavlja 24h za eventualna povlačenja i 48h za zimski potez (gradnje). potezi idu gamemasteru na mail, a u grupi se objavljuju pozicije. pregovori idu takođe preko maila. proglase izdaje ko hoće :)) anonimni proglasi idu gm-u na mail pa ih on šalje u grupu. trenutno stanje pravi gm (zato i služi :) ---==­ P.S. Ako vam se žuri počnite bez mene, jer će mi trebati ---==­ sigurno jedno desetak dana da bih sve pokapirao (nisam ---==­ tol'ko glup, ali...). ma nikome se ne žuri. nije cilj da stalno isti ljudi igraju. što se više ljudi uključi to bolje :) pitaj slobodno sve što nije jasno. tu smo da odgovorimo :) sale p.s. mapu imaš u igre.2 uz poruku 9.39 (38k)(to je smanjena originalna mapa, koja ima nekih 400k). uz poruku 9.400 imaš programče koje će ti malo olakšati praćenje partija. p.p.s. prilažem originalnu mapu pošto nisam uspeo da je nađem ni u igre.1 ni u igre.2 :( a skinuo sam je odnekud... ili to beše iz neke grupe... the_map.zip
diplomatija.41 oldtimer,
> Jel može sa ASC mape da se vidi gde su snabdevački centri? Može, ispisani su velikim slovima. > Uz koju poruku je PCX mapa (please, NE MOGU DA KOPAM CELU KONFERENCIJU :) Toplo preporučujem da pročitaš celu temu (oko 500 poruka), mnogo toga će ti postati jasno. > Kad se igra preko modema, koliko traje period diplomatije, kako se izvodi > igra (pretpostavljam u grupi) i kako ćemo da pratimo trenutno stanje To se dogovori pre partije, obično sedam dana, zatim se odigra potez i GM objavi poteze, tumačenje i mapu s trenutnim stanjem. > Kako se izdaju proglasi (mislim ko ih izdaje za dvojcu-trojcu)? Ovde se igra u grupama. Tajne poruke šalješ mailom a one koje svi treba da pročitaju u grupu. > P.P.S. A jel' bi mogao nekako da posmatram vašu igru, pa kad ukapiram, mogu U grupi pored igrača i GMa ima mesta za još 4 čoveka i najbolje je da te za početak negde stave za posmatrača dok sve ne ukapiraš.
diplomatija.42 vlador,
> Jel može sa ASC mape da se vidi gde su snabdevački centri? > Šta na ASC mapi zanače oblasti koje su ispisane malim, a šta koje su > ispisane velikim slovima? Velikim slovima su ispisani nazivi centara, a malim ostalih teritoria. > Uz koju poruku je PCX mapa Savetujem ti da skineš HeWidi, ako imaš VGA. Meni lično je jako teško da lepo pratim dešavanja na ASCII mapi. Kažu ljudi da se čovek navikne vremenom, ali ja nemam volju da se navikavam. :) Umalo zaboravih, HeWidi je program ((c) BigBrada:) pomoću koga možeš lepo da razgledaš grafičku mapu u boji, da isprobavaš razne varijante pre nego što pošalješ potez i sl. > Kad se igra preko modema, koliko traje period diplomatije, kako se izvodi Zavisi od dogovora. Obično nedelju dana. > da li će GM da pravi mapu trenutnog stanja ili ću za to morati sam da se Naravno, GM šalje tzv. 'izmasterisan' potez, odnosno aktuelnu mapu.
diplomatija.43 vitez.koja,
#=> Jel može sa ASC mape da se vidi gde su snabdevački centri? Snabdevački centri su napisani velikim slovima na mapi (inače savetujem da se što pre prilagodiš na tu mapu, vrlo je korisna :). sk
diplomatija.44 vitez.koja,
Game: China Time: Spring 1902. P: Italia A Mun - Bur + A Ven - Pie + F Nap - Tys + F Ion - Aeg + A Tun holds + U: A Bur, A Pie, F TyS, F Aeg, A Tun (5) C: Rom, Ven, Nap, Tun, Mun (5) P: Germany A Den holds + A Ber - Mun + F Hol - Bel + A Ruh s Ita A Mun - Bur + U: A Den, A Mun, F Bel, A Ruh (4) C: Ber, Kie, Den, Hol (4) P: France A Spa - Mar + F Por - MAO + A Bur s Ita A Mun -, NSM, dislodged to Gas A Par - Pic + F Bre - Eng + U: A Mar, F MAO, A Gas, A Pic, F Eng (5) C: Mar, Par, Bre, Spa, Por (5) P: Russia A StP - Liv + A Ukr - Rum + A War s A Gal + A Gal s A Ukr - Rum -, cut, dislodged to Ukr F Swe - Bal + F Rum - Sev + U: A Lvn, A Rum, A War, A Ukr, F Bal, F Sev (6) C: StP, Mos, War, Sev, Swe, Rum (6) P: England F Nwy - Ska + F Nth - Hel + F Edi - Nth + A Yor - Lon + U: F Ska, F Hel, F Nth, A Lon (4) C: Lon, Lvp, Edi, Nwy (4) P: Austria A Boh - Gal + A Vie s A Boh - Hal + A Bud s A Boh - Gal + A Ser s F Gre + F Gre s Ita F Ion - Aeg + U: A Gal, A Vie, A Bud, A Ser, F Gre (5) C: Bud, Vie, Tri, Ser, Gre (5) P: Turkey F Smy - Eas + F Aeg c A Con - Gre -, retreat to Smy A Bul s A Con - Gre + A Con - Gre - U: F Eas, F Smy, A Bul, A Con (4) C: Con, Smy, Ank, Bul (4) ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWY_┌─────┬──┴─┐ │¸bar_¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWE_│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸skaE└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STP_ ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸helE│ DENg┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balR¸¸└─┬┘lvnr├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LONe├┐¸¸¸│HOL_│KIE_└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BER_│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engF┌─┬────┬┘BELG│ruhg├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │picf└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUNg │boh_└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│buri┌─┴─┬────┴─┬────┤gala┌───┐ │ └──┴┐ SEVR │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIEa├────┘ ├─┘RUMr┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasf┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARf┌─┘piei┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERa │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPA_ │¸lyo_└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CONt│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GREA│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMYT ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tysI│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegI└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNi├─────┴─────────┘¸¸ion_¸¸¸└──┬───┘¸easT¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.45 vitez.koja,
Game: China Time: Fall 1902. P: Germany A Den holds -, dislodged to Swe F Bel - Hol -, stand off A Ruh s A Mun - Bur + A Mun - Bur + U: A Swe, F Bel, A Ruh, A Bur (4) C: Swe, Bel, Kie, Hol (3) B: 0 P: Austria A Vie s A Gal + A Gal s A Ser - Rum -, cut A Bud s A Ser - Rum + A Ser - Rum -, stand off F Gre s Ita F Aeg + U: A Vie, A Gal, A Bud, A Ser, F Gre (5) C: Bud, Vie, Tri, Ser, Gre (5) B: 0 P: England F Ska - Den + F Nth c A Lon - Hol + F Hel s F Ska - Den + A Lon - Hol -, stand off U: F Den, F Nth, F Hel, A Lon (4) C: Lon, Edi, Lvp, Den, Nwy (5) B: +1 P: Russia F Sev S A Rum + A Rum s Tur A Bul -, cut F Bal c A Liv - Ber + A Ukr s A Rum + A War - Gal -, stand off A Liv - Ber + U: F Sev, A Rum, F Bal, A Ukr, A War, A Ber (6) C: Sev, War, Mos, StP, Rum, Ber (6) B: 0 P: Italia A Pie - Mar -, stand off A Bur s A Pie - Mar -, cut, dislodged to Pic F Tys - Gol + A Tun holds + F Aeg holds + U: A Pie, A Pic, F Lyo, A Tun, F Aeg (5) C: Rom, Ven, Nap, Tun, Mun (5) B: 0 P: France F MAO - Spa (sc) + A Gas s A Mar + A Mar holds + A Pic - Par + F Eng - Bel -, stand off U: F Spa (sc), A Gas, A Mar, A Par, F Eng (5) C: Mar, Bre, Par, Spa, Por (5) B: 0 P: Turkey A Con s A Bul + A Bul s Rus A Rum + F Eas - Aeg -, stand off F Smy s F Eas - Aeg + U: A Con, A Bul, F Eas, F Smy (4) C: Con, Ank, Smy, Bul (4) B: 0 ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWY_┌─────┬──┴─┐ │¸bar_¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWEg│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STP_ ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸helE│ DENE┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balR¸¸└─┬┘lvn_├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LONe├┐¸¸¸│HOL_│KIE_└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERr│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engF┌─┬────┬┘BELG│ruhg├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pici└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUN_ │boh_└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PARf│burg┌─┴─┬────┴─┬────┤gala┌───┐ │ └──┴┐ SEVR │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIEa├────┘ ├─┘RUMr┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasf┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARf┌─┘piei┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERa │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │mao_┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPAF │¸lyoI└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CONt│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GREA│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMYT ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegI└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNi├─────┴─────────┘¸¸ion_¸¸¸└──┬───┘¸easT¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.46 vitez.koja,
Game: China Time: Winter 1902. P: Germany U: A Swe, F Bel, A Ruh, A Bur (4) C: Swe, Bel, Kie, Hol (3) P: Austria U: A Vie, A Gal, A Bud, A Ser, F Gre (5) C: Bud, Vie, Tri, Ser, Gre (5) P: England Builds F Edi. U: F Den, F Nth, F Hel, A Lon (4) C: Lon, Edi, Lvp, Den, Nwy (5) P: Russia U: F Sev, A Rum, F Bal, A Ukr, A War, A Ber (6) C: Sev, War, Mos, StP, Rum, Ber (6) P: Italia U: A Pie, A Pic, F Lyo, A Tun, F Aeg (5) C: Rom, Ven, Nap, Tun, Mun (5) P: France U: F Spa (sc), A Gas, A Mar, A Par, F Eng (5) C: Mar, Bre, Par, Spa, Por (5) P: Turkey U: A Con, A Bul, F Eas, F Smy (4) C: Con, Ank, Smy, Bul (4) ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWY_┌─────┬──┴─┐ │¸bar_¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWEg│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STP_ ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸helE│ DENE┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balR¸¸└─┬┘lvn_├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LONe├┐¸¸¸│HOL_│KIE_└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERr│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engF┌─┬────┬┘BELG│ruhg├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pici└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUN_ │boh_└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PARf│burg┌─┴─┬────┴─┬────┤gala┌───┐ │ └──┴┐ SEVR │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIEa├────┘ ├─┘RUMr┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasf┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARf┌─┘piei┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERa │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │mao_┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPAF │¸lyoI└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CONt│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GREA│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMYT ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegI└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNi├─────┴─────────┘¸¸ion_¸¸¸└──┬───┘¸easT¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.47 balsa,
>Svi osim v.djermanovica su na sezzamu. licno cu videti sa njim da li bi se >pretplatio na sezam. ukoliko bude nekih problema oko toga naci cemo bez >problema zamenu s obzirom da rusija dobro stoji. S obzirom da je partija do sada bila vrlo interesantna, Rusija je odlicno igrala, nisam za to da se traži zamena ako čovek (kojim slučajem) ne bude želeo da se pretplati na Sezam. Bio bi red da u istom sastavu nastavimo posle letnje pauze. (Možda da se prebacime na Džadža?) No, ako sve bude u redu, i momčad kompletna, ja sam available za pregovore od 16. oktobra. :) balša
diplomatija.48 boshko,
Juce sam na klubu saznao da na brzom sezamu imaju pristup  űi ű ljudi koji nisu nikada bili na sezamu.  Ako je to istina preselicemo se tamo. Mislim da i v.nesic nije produzio pretplatu tako da je 99% da cemo se tamo preseliti. U svakom slucaju necemo pocinjati pre 15.10. sad sam twk video da nicim nisam oznacio ovu poruku. Poruka se odnosi na partiju "MadAges" Ovih dana cu dati ostale informacije o tome gde i kako ce se igrati.
diplomatija.49 supers,
>> jako teško da lepo pratim dešavanja na ASCII mapi. Kažu >> ljudi da se čovek navikne vremenom, ali ja nemam volju da se >> navikavam. :) Toplo preporučujem da nacrtate svoju mapu. I to lepu veliku, jer vas štampač obično ograničava na A4. Onda bilo kakve džižabidže mogu da vam posluže kao figure, i možete na miru da taktizirate :)
diplomatija.50 junior,
> Toplo preporučujem da nacrtate svoju mapu. I to lepu veliku, > jer vas štampač obično ograničava na A4. Onda bilo kakve > džižabidže mogu da vam posluže kao figure, i možete na miru da > taktizirate :) Ima mapa od Avalon Hilla za dip. A4 je formata, iskopiraš ju u 50 primeraka (10 din.) i onda laaadno crtaš flomasterom i isprobavaš varijante kakve god hoćeš ;)
diplomatija.51 alien,
[] Za FTF partije ne treba GM. Nije neophodan, ali je veoooma poželjan jer (iz iskustva) kada nema GMa, niko ne poštuje rokove i partija se preterano oduži.
diplomatija.52 dusko,
> Ima mapa od Avalon Hilla za dip. > A4 je formata, iskopiras ju u 50 primeraka (10 din.) i onda > laaadno crtas flomasterom i isprobavas varijante kakve god hoces ;) Hint: nadjite foliju za grafoskop, tanki marker (ili jos bolje panel marker koji je i pravljen za brisanje) i gumicu za brisanje. Ispod folije stavis mapu na nju foliju i to je sve sto treba za Dip. Naravno pored talenta, sklonosti ka lazima, prevarama, ... ;)) Pozdrav, Dusko
diplomatija.53 vitez.koja,
Ok, narode... Vidim da ima zainteresovanih za novu partiju diplomatije, pa možda neko hoće i da igra ovu varijantu... Elem, igra se na standardnoj tabli (evropa) i važe sva uobičajena pravila. Razlika je samo u tome što GM ne objavljuje sve odigrane poteze, preciznije objavljuje samo one koje nisu uspeli (stand-off ili presečena podrška ili tako nešto)... Dakle ne bi se znala tačna pozicija što daje prostora za pregovore... Po mom mišljenju, ne bi bilo dobro da ovu varijantu ograju baš početnici, ali izvol'te se javiti na mail sa željama, pa će pravimo grupu ako bude interesovanja :)... sk
diplomatija.54 junior,
> Elem, igra se na standardnoj tabli (evropa) i važe sva > uobičajena pravila. Razlika je samo u tome što GM ne objavljuje Na džadžu?
diplomatija.55 vitez.koja,
#=>> Elem, igra se na standardnoj tabli (evropa) i važe sva #=>> uobičajena pravila. Razlika je samo u tome što GM ne objavljuje #=> Na džadžu? Jok, na sezamu... sk
diplomatija.56 bigbrada,
---==­ objavljuje sve odigrane poteze, preciznije objavljuje samo ---==­ one koje nisu uspeli (stand-off ili presečena podrška ili ---==­ tako nešto)... Dakle ne bi se znala tačna pozicija što ---==­ daje prostora za pregovore... ludo, burazeru :))) count me in! sale
diplomatija.57 babbage,
>=>> Elem, igra se na standardnoj tabli (evropa) i važe sva uobičajena >=>> pravila. Razlika je samo u tome što GM ne objavljuje sve odigrane >=>> poteze, preciznije objavljuje samo one koje nisu uspeli >=>> (stand-off ili presečena podrška ili tako nešto)... Dakle ne bi >=>> se znala tačna pozicija što daje prostora za pregovore... WOW! To mi se sviđa. Count on calculator, and me in ;) Babbage
diplomatija.58 .sima,
║║ Po mom mišljenju, ne bi bilo dobro da ovu varijantu ograju ║║ baš početnici, ali izvol'te se javiti na mail sa željama, pa će ║║ pravimo Ja sam početnik i voleo bih da gledam.
diplomatija.59 junior,
> ║║ Po mom mišljenju, ne bi bilo dobro da ovu varijantu ograju > ║║ baš početnici, ali izvol'te se javiti na mail sa željama, pa > Ja sam početnik i voleo bih da gledam. Ja ne mogu da se pohvalim velikim iskustvom, ali bih voleo da odigram. Ali samo ako je gunboat, inače ništa.
diplomatija.60 vitez.koja,
#=> Ja ne mogu da se pohvalim velikim iskustvom, ali bih voleo da #=> odigram. Ali samo ako je gunboat, inače ništa. :) Nije gunboat, tj. mišljenja sam da je to na sezamu (skoro?) neizvodljivo... Elem, da iskoristim priliku, ako je neko zainteresovan za ovu partiju, neka se javi čim pre... Ima još dva mesta... Inače, ova partija od danas ima i svoje zvanično ime, zove se čmurke :) ili Hide & Seek. sk
diplomatija.61 junior,
> :) Nije gunboat, tj. mišljenja sam da je to na sezamu (skoro?) > neizvodljivo... Daj, stavite ju na judge, biće svima lakše. Pliiiiiz...
diplomatija.62 crnjini,
!! SPECIJALNO ZA NEKOG POCETNIKA !! U vec zapocetoj partiji SAE mesto vladara Austrije ostalo je upraznjeno, obzirom da je bivsi vladar pretrpeo poraze u spoljnoj politici. Time se pruza prilika za nekog pocetnika da se oproba ovde, udje u stos dipa, pa u iducoj partiji koju pocne od pocetka da se bolje snadje. ma wr crnjini, do it now! ACR.
diplomatija.63 vitez.koja,
I dalje trebujemo dva igraca za novu igru diplomatije... Igra se po standardnim pravilima, a GM, to jest ja, objavljuje samo neuspele poteze... Javite se... sk
diplomatija.64 bigbrada,
---==­ Daj, stavite ju na judge, biće svima lakše. ---==­ Pliiiiiz... Nemojmo donositi zaključke koji nama odgovaraju :) To što je tebi lakše ne znači da će _svima_ biti lakše... Samo toliko od mene.
diplomatija.65 bigbrada,
Game : Massacre From : GameMaster To : All Move : Spring, 1914 P : England (mr.bagins) F Bar - s A StP (-) OTM A Bur - s FRA A Gas - Mar (+) SUCCESS A Gal - Bud (-) DESTROYED F Lvn - Pru (+) SUCCESS F MAO - Spa (sc) (+) SUCCESS F Nth - Den (+) SUCCESS A StP - Mos (+) SUCCESS U : F Bar, A Bur, F Den, A Mos, F Pru, F Spa (sc) (6). C : Den, Edi, Lon, Lvp, Nwy, Par, StP, Swe (8). P : France (vitez.koja) F Bal s ENG F Lvn - Pru (+) SUCCESS F Bre - MAO (-) STAND-OFF A Gas - Mar (+) SUCCESS A Mun - Kie (+) SUCCESS F Por s ENG F MAO - Spa (sc) (+) SUCCESS A Ruh s A Mun (Kie) (+) SUCCESS F Spa (nc) - Gas (+) SUCCESS U : F Bal, F Bre, F Gas, A Kie, A Mar, F Por, A Ruh (7). C : Bel, Bre, Hol, Kie, Mun, Por, Spa (7). P : Italy (nightshade) F NAf - MAO (-) STAND-OFF F Lyo s A Tus - Pie (+) SUCCESS F TyS s F Nap - Rom (+) SUCCESS F Nap - Rom (+) SUCCESS F Smy - Aeg (+) SUCCESS A Tus - Pie (+) SUCCESS A Trl - Vie (-) STAND-OFF A Boh s RUS A Rum - Gal (+) SUCCESS U : F Aeg, A Boh, F Lyo, F NAf, A Pie, F Rom, A Trl, F TyS (8). C : Ank, Nap, Ser, Smy, Tri, Tun, Ven, Vie (8). P : russia (alien) A Rum - Gal (+) SUCCESS A Bud - Vie (-) STAND-OFF A Sev - Ukr (+) SUCCESS A Mos - War (+) SUCCESS A War - Sil (+) SUCCESS A Ber s A War - Sil (+) SUCCESS F Pru - Bal (-) DESTROYED F Aeg - Ion (+) SUCCESS U : A Ber, A Bud, A Gal, F Ion, A Sil, A Ukr, A War (7). C : Ber, Bud, Bul, Con, Gre, Mos, Rum, Sev, War (9). P : turkey (vukadin) A Mar h (-) DESTROYED F Rom h (-) DESTROYED U : None (0). C : Mar, Rom (2). ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWY_┌─────┬──┴─┐ │¸barE¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWE_│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STP_ ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nth_│¸hel_│ DENE┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balF¸¸└─┬┘lvn_├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOL_│KIEf└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOSe │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERr│pruE ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│eng_┌─┬────┬┘BEL_│ruhf├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pic_└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐silr└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BREF├────┬─┘ └┬┘MUN_ │bohi└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│bure┌─┴─┬────┴─┬────┤galr┌───┐ │ └──┴┐ SEV_ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trli┌─┤VIE_├────┘ ├─┘RUM_┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasF┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDr┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARf┌─┘piei┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SER_ │BUL_┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │mao_┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│PORF│SPAE │¸lyoI└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CON_│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROMI│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GRE_│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tysI│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegI└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ nafI │ TUN_├─────┴─────────┘¸¸ionR¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘ Molim Engleza da podrške piše bez crtice, jer je crtica oznaka za pokret; hvala. Šta vredi pomenuti ovog proleća. Kao prvo, fenomenalnu akciju Rusa i Italijana u kojoj je uništena engleska armija. Zaista je potreban jedan alien da se izvede tako nešto O:) No, kako to obično biva, sa druge strane, zbog toga mu se Englez ušetao u Moskvu, pa će ove jeseni biti 'play & pray' u Rusiji :) Turčin je, izgleda, odustao (konačno ;) Francuz je dosta rizikovao povlačeći se iz Minhena, ali je ipak dobro prošaozbog gorepomenute "Akcije za Galiciju" :) Biće to pravi rat oko piva ove jeseni. R&I imaju četiri jedinice oko bavarske prestonice, naspram 3 jedinice za F&E, ali je jedna od ruskih na škakljivom ;) mestu - Berlin... Moja prognoza je da će doći do razmene : Berlin za Minhen :) Sve u svemu, lepo ste počeli :) žak četiri uništene jedinice :) Samo tako! Sale
diplomatija.66 alien,
[] Elem, igra se na standardnoj tabli (evropa) i važe sva uobičajena [] pravila. Razlika je samo u tome što GM ne objavljuje sve odigrane [] poteze, preciznije objavljuje samo one koje nisu uspeli (stand-off [] ili presečena podrška ili tako nešto)... Dakle ne bi se znala tačna [] pozicija što daje prostora za pregovore... Uuuu! Mračno, pakosno i Z-Lo! Varijanta je tako luda da moram da učestvujem :). Ideja je genijalna - ono što ostaje zapisano su bitke, a ne pokreti jedinica. VAčNO pitanje: Da li ćeš objavljivati vlasništvo nad centrima ili samo brojku? Pretpostavljam da gradnje i skidanja jedinica ne objavljuješ - to su uspeli potezi. [] Po mom mišljenju, ne bi bilo dobro da ovu varijantu ograju [] baš početnici, Ti si GM, proberi ;>. [] pa će pravimo grupu ako bude interesovanja :)... Još uvek je nisi napravio? ;)
diplomatija.67 superhik,
=:> Igra se po standardnim pravilima, a GM, to jest ja, =:> objavljuje samo neuspele poteze... Javite se... Ja bi igrao ali samo ako mi objasniš kako ću znati gde se nalazi koja jedinica ;(
diplomatija.68 supers,
>> Ja bi igrao ali samo ako mi objasniš kako ću znati gde se nalazi >> koja jedinica ;( Fora je u tome što u ovoj varijanti to treba da nagađaš :) Ja bih igrao ali sam tesan sa vremenom, a već sam koješta započeo...
diplomatija.69 superhik,
=:> Fora je u tome što u ovoj varijanti to treba da nagađaš :) Ma zajebi... :)))
diplomatija.70 junior,
> ---==­ Daj, stavite ju na judge, biće svima lakše. > Nemojmo donositi zaključke koji nama odgovaraju :) To što je > tebi lakše ne znači da će _svima_ biti lakše... Ok, kako hoćete. Srećno onda u partiji, a mi se vidimo na džadžu kad se modernizujete ;>
diplomatija.71 supers,
Game: WWIII From: GM To : All Time: Spring 1908. Partija World War III, prva domaća partija Youngstown varijante je konačno nastavljena, nakon letnje pauze koja se produžila na ispitnu :) P: Austria (crnjini) ***NMR*** U: A Vie, A Ser, A Rum, A Sev, A Bud, A Klu (6). C: Bud, Ser, Klu, Rum, Vie, Sev (6). P: China (vitez.koja) A Tur - Ira -, standoff A Afg s A Del - Snd + A Del - Snd + A Cal s F Ein - Mad + A Dec s F Ein - Mad + A Brm - Tib + A Joh - Tha + A Fuj s F Ech - Osa A Vla waits for train :) +, a dokle je kupio kartu? ;> A Han - Sik + F Ein - Mad + F Gos - Mal + F Tim - Ein -, standoff F Sch - Cel + F Ech - Osa + F Tok s F Kor - Soj + F Kor - Soj -, standoff F Can - Sch + F Pek - Can + U: A Tur, A Afg, A Snd, F Mad, A Dec, A Cal, A Tib, A Tha, F Mal, F Tim U: F Cel, F Sch, A Sik, F Can, F Kor, A Vla, F Tok, A Fuj, F Osa (19). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, C: Man, Kor, Vla, Omo, Sin, Brm, Cal, Tok, Del (19). P: England (nightshade) F NAO - Cly + F Nwg s F Lon - Nth + F Lon - Nth -, standoff F Eng s F Lon - Nth + U: F Cly, F Nwg, F Lon, F Eng (4). C: Lon, Liv, Ire, Por (4). P: Germany (babbage) A Oms - Stp + A Kie - Hol + A Sax - Kie + A Bre - Pic -, standoff, destroyed A Par - S A Bre - Pic -, cut A Boh - Tyr -, standoff A Mun S A Boh - Tyr + A Gal S A Vie H + F Stp (sc) - Bot + F Den - Nth -, standoff F Edi S F Den - Nth + F Nor S F Den - Nth + A Ber NMR A Pos NMR U: A Par, F Edi, F Den, A Hol, A Kie, A Ber, A Pos, U: A Mun, A Boh, A Gal, F Nwy, F Bot, A Stp (13). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, C: Mos, War, Bre, Par, Hol, Edi, Oms, Mun (15). P: India (banek) ***NMR*** F Mad dislodged, NRR, destroyed U: (0). C: Mad (1). P: Italy (severian) F Gas-Bre + F Mao S F Gas-Bre + A Bel-Pic -, standoff A Bur-Par -, standoff A Pie S A Trl H + A Ven S A Trl H + A Trl S german A Boh-Vie -, NSO A Tri S A Trl H + F Adr S A Tri H + A Nap-Con + F Ion C A Nap-Con + F Aeg C A Nap-Con + A Gre S A Bul H + A Bul S A Nap-Con + F Bla-Sev -, standoff A Snd-Ira + F Bag S A Snd-Ira + F Ara S A Snd-Ira + F Mag-Som + F Cey-Ein + F Win S f Cey-Ein + U: F Mao, F Bre, A Bel, A Bur, A Pie, A Ven, A Tyr, A Tri, F Adr, F Ion, A Gre U: A Bul, F Aeg, A Con, F Bla, F Bag, A Ira, F Ara, F Som, F Win, F Ein (21). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Ank, Mor, Tun, Pen, C: Egy, Bag, Yem, Eth, Mag, Ira, Bel, Bul, Cey (21). P: Japan (ilazarevic) F Osa - Ech -, standoff, retreated to Hon F Soj S F Osa - Ech -, cut F Kyo S F Soj H + A Phi H + F Jav S Ita F Cey - Ein + U: F Soj, F Kyo, F Hon, A Phi, F Jav (5). C: Kyo, Osa, Phi, Kar, Jav (5). P: Turkey (bigbrada) ***NMR*** U: A Smy (1). C: SMY (1). Vala, nema kod nas GM-a koji rastumačuje ovolike čaršave kao ja... Da vidimo... Englez i Nemac su se držali klasičnog pravila - ko kontroliše Severno More kontroliše severnu Evropu. Za sad nerešeno, a na jesen se zna, Edinburg Engleskoj, Severno More Nemačkoj. Italijan je rutinski odradio Francusku ne dozvolivši Nemcu da se povuče i da brani maticu. On i Englez imaju veliku inicijativu, ali Nemac ima mnogo vojske i Nemačka će da bude teško osvojiva tvrđava. Dojče kancelar se baš i nije pretrgao da konsoliduje linije odbrane prema Italiji, zaboravio je na dve jedinice, ali još na jesen ima vremena za popravni. Austrijanac se opet ne oglašava, ali mu se desilo nešto neverovatno, pored onolike italijanske vojske nije mu bilo ništa... Italijan se očigledno plašio žestoke odbrane na frontu od Minhena do Bugarske, pa se samo ukopavao čekajući pojačanja koja dolaze kad eliminiše Turčina, na primer... Očekivani sudar Italije i Kine je prošao prilično tiho, jedan drugom su se sklonili, još se ispipavaju i dovlače vojsku. Italijan će možda morati da porazmisli i o rezernim položajima jer je Kinezova prednost u tome što ga je trenutno više. Istočna mora se žute od čitavog tuceta žutih floti koje se žučno raspravljaju oko toga koji je legitimni predstavnik njihove rase. Japanac se brani koliko može od jačeg protivnika, a i Kinez pametno napada. Ja, a verovatno i Japanac smo očekivali da će ići na Filipine. wwiii.s08
diplomatija.72 balsa,
rec.games.diplomacy Frequently Asked Questions - Part 1 of 2 This article will be posted to rec.games.diplomacy, news.answers and rec.answers every two weeks. The latest version of this file can be retrieved by anonymous ftp at rmii.com in /pub2/diplomacy/rec.games.diplomacy.FAQ.1 and rec.games.diplomacy.FAQ.2. The latest version of the FAQ can also be retrived by Email. Mail starkey@rmii.com with "FAQ request" in the subject and the FAQ will be mailed to you. Also, a HTML version of this file can be found at ftp://rmii.com/pub2/starkey/rec.games.diplomacy.FAQ.html. Many FAQs, including this one, are available on the archive site rtfm.mit.edu in the directory pub/usenet/news.answers. The name under which a FAQ is archived appears in the Archive-name line at the top of the article. This FAQ is archived as games/diplomacy-faq/part1 and games/diplomacy-faq/part2. There's a mail server on that machine. You send a e-mail message to mail-server@rtfm.mit.edu containing: help in the message body. ------------------------------------------------------------------------------- Please read this FAQ before posting to rec.games.diplomacy! Send all additions, changes, suggestions, comments, questions, answers, etc. to starkey@rmii.com with "FAQ" in the subject. ------------------------------------------------------------------------------- To help with the reading of this document, new changes are listed with a plus characater '+' before the paragraph and table of contents. A new change is a change since the last publishing of the FAQ on r.g.d. ------------------------------------------------------------------------------- Attention newcomers! We are always trying to make our FAQ easier for newcomers, especially with regards to the Judge and Internet games. If you had problems understanding anything, please let me know so I can change/clarify these issues. Send your questions/problems to starkey@rmii.com. ------------------------------------------------------------------------------- 1. Diplomacy and rec.games.diplomacy 1.1. Posting to rec.games.diplomacy 1.2. What is Diplomacy? 1.3. What is Avalon Hill? 1.4. Where can I get the Diplomacy rules? 1.5. Information/Newsletters about Diplomacy 1.6. Books on Diplomacy 1.7. Diplomacy Conventions/Tournaments 1.8. Diplomacy Clubs 1.9. Favorite Diplomacy acronyms 1.10. Questions about rules 1.11. Diplomacy A-Z 2. Variants 2.1 Standard 2.2 Gunboat 2.3 Youngstown 2.4 Chaos 2.5 Machiavelli 2.6 1898 2.7 Loeb9 2.8 Britain 2.9 1914 2.10 Warp 2.11 Pure 2.12 Blind 2.13 Crowded 2.14 Shift Variants 2.15 Fleet Rome 2.16 Asia 2.17 Aberration 2.18 Milan 2.19 Wraparound 2.20 Chromatic 2.21 Root Z 2.22 Global variants 2.23 Variant A-Z 2.24 Others 3. Internet/Play by Email games 3.1. What is EP? 3.2. EP play by Email games 3.3. What are EP numbers? 3.4. What are Boardman Numbers? 3.5. What are Miller Numbers? 3.6. Hall of Fame 3.7. What is the Diplomacy Adjudicator ("Judge")? 3.8. What Judges are available? 3.9. Judge FAQ for beginners dip_faq1.zip
diplomatija.73 balsa,
======= File 2 ======= 3.10 Judge FAQ for non-beginners 3.11. FTP sites 3.12. FTP by Email 3.13. Gopher Server 3.14. WWW Servers 3.15. Mailing lists 3.16. The Diplomacy Subject Index 3.17. Postscript maps - what are they? 4. Diplomacy and Gaming Zines 4.1. Email Zines 4.2. Postal Zines 5. Computer versions of Diplomacy 5.1. IBM version 5.2. Macintosh version 5.3. Amiga version 5.4. Commodore-64 version 5.5. NeXT version 5.6. UNIX/X windows version 6. Legal issues 6.1. Is it legal to get the rules by Email? 6.2. Why is it legal to get the map in postscript? 7. Programming Projects 7.1. Diplomacy Adjudicator (Judge) 7.2. Mapit 7.3. Diplomacy Programming Project (DPP) ------------------------------------------------------------------------ dip_faq2.zip
diplomatija.74 darone,
Top lista šest najludovanja u Diplomatiji ───────────────────────────────────────── 6. Daroneov potez a stp - mos f lvn s a stp - mos koji je u jednoj partiji gotovo uspeo. 5. Boshkovo objašnjenje Copeu zašto je morao da uđe u njegov centar. (Obratiti se jednom od njih dvojice za integralni tekst.) 4. Nemačko - francusko otvaranje "Swatch standoff" fra a mar - swi ger a mun - swi 3. Nightshadeova varijanta dipomatije gde je Kipar jedan od centara, granici se samo sa istočnim Mediteranom a cilj je osvojiti *sve centre*. 2. Austrijski build f vie. 1. Englesko otvaranje "Jorkširski puding" f lon - yor f edi - yor a lvp - yor
diplomatija.75 supers,
Game: WWIII From: GM To: All Season: Fall 1908. P: Austria (crnjini) A Bud S A Vie + A Vie S A Bud + A Ser S A Klu -, cut A Klu S A Ser + A Sev S A Rum + A Rum S A Sev + U: A Vie, A Ser, A Rum, A Sev, A Bud, A Klu (6). C: Bud, Ser, Klu, Rum, Vie, Sev (6). P: China (vitez.koja) A Snd - Ira + A Tur s A Snd - Ira + A Afg s A Snd - Ira + A Cal - Mad -, standoff A Dec s A Cal - Mad + A Tib - Nep + A Sik - Brm + A Vla pakuje kufere + A Tha baš ništa :) + A Fuj - Tok + F Mad - Ara -, standoff F Mal - Ein + F Tim - Obj + F Cel - Jav -, standoff F Tok - Spo + F Sch - Gos + F Can - Ech + F Kor s F Can - Ech + F Osa s F Can - Ech + B: F Cam (illegal), F Pek, A Han U: A Ira, A Tur, A Afg, A Nep, A Cal, A Dec, A Brm, A Tha, A Vla, A Tok U: F Mad, F Ein, F Gos, F Cel, F ObJ, F Spo, F Ech, F Osa, F Kor, U: F Pek, A Han (21). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, C: Kor, Vla, Omo, Sin, Brm, Cal, Tok, Del, MAD, IRA, OSA (22). P: England (nightshade) F Nwg-Edi + F Cly S F Nwg-Edi + F Lon-Nth -, standoff F Eng S F Lon-Nth + U: F Cly, F Edi, F Lon, F Eng (4). C: Lon, Liv, Ire, EDI (4). P: Germany (babbage) F Edi - Nth + F Nor S F Edi - Nth + F Den S F Edi - Nth + A Hol - Bel -, standoff A Kie - Ruh + A Ber - Kie + A Pos - Sax + A Par - Bur + A Mun S A Par - Bur + A Boh - Tyr -, standoff A Gal S Austrian A Vie H + A Stp - Mos + F Bot - Swe + U: A Bur, A Hol, A Ruh, A Mun, A Kie, A Sax, A Boh, A Gal U: F Nth, F Den, F Nwy, F Swe, A Mos (13). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Par, Hol, Oms, Mun (13). P: India (banek) U: (0). C: (0). * Eliminated * P: Italy (severian) F Mao-Por + F Bre-Pic -, standoff A Bel-Pic -, standoff A Bur-Mun -, standoff, retreated to Gas A Trl S A Bur-Mun -, cut A Pie-Mar + A Ven-Pie + A Tri S A Trl H + F Adr S A Tri H + F Ion H + A Gre-Ser -, standoff A Bul S A Gre-Ser + F Bla S A Bul H + A Con-Smy + F Aeg S A Con-Smy + A Ira H -, retreated to Arm F Bag S A Ira H + F Ara-Per + F Som-Ara + F Win S F Som-Ara + F Ein-Tim + B: F Nap, F Mag U: F Por, F Bre, A Bel, A Gas, A Mar, A Pie, A Tyr, A Tri, F Adr, F Ion, U: A Gre, A Bul, F Aeg, A Smy, F Bla, F Bag, A Arm, F Per, F Ara, U: F Win, F Tim, F Nap, F Mag (23). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Ank, Mor, Tun, Pen, C: Egy, Bag, Yem, Eth, Mag, Bel, Bul, Cey, BRE, POR, SMY (23). P: Japan (ilazarevic) F Jav-Cel -, standoff A Phi H + F Hon-Ech -, standoff F Soj S F Hon-Ech + F Kyo S F Soj + D: A Phi U: F Soj, F Kyo, F Hon, F Jav (4). C: Kyo, Phi, Kar, Jav (4). P: Turkey (bigbrada) ***NMR*** A Smy dislodged, NRR, destroyed U: (0). C: (0). * Eliminated * Eto, ovog puta sam odložio rok računajući da nema smisla da od 6 aktivnih igrača trojica apstiniraju. Dobro je ispalo, na kraju je došlo svih 6 poteza, a sledeći put hoću to na vreme ;> Austrijanac ukopan i mutual support mu drži zemlju u komadu, što će i nastaviti dok ne dočeka izmenu odnosa snaga na tabli. Englez je pogrešio, trebalo je F Nwg S F Cly-Edi, ovako se maltene sklonio Nemcu. Interesantno je da je Italija svom štićeniku oduzela Portugal. Da li je to opravdala pretnjom od žestoke kineske ofanzive, to ne bih znao. Nemac vrlo dobar. Napustio je Pariz i formirao je čvrste linije odbrane. U prazan Pariz će teško ponovo ući, ali ima izglede da umesto njega uđe u Belgiju. Pokazalo se da se nije prevario što je napao Tirol, jer da je pasivno podržavao Minhen ne bi ništa uradio. Kinez prodire ka srednjem istoku. Italijan je između pokušaja da napadne Madras i formiranja čvsrstih linija izabrao ovo drugo. Kinez je osetno olabavio omču Japancu oko vrata, u želji da navali na Italijana pre nego što se ovaj konsoliduje. U svakom slučaju, za očekivati je da će kineska flota pokušati da se otisne na turističko putovanje po Evropi... Eventualno i italijanska flota ode još dalje na daleki istok... žeka nas duuuga rovovska borba :) wwiii.f08
diplomatija.76 superhik,
=:> 2. Variants Bogami kojo nema tvoje STAB! varijante :)
diplomatija.77 supers,
>> 2. Austrijski build f vie. >> >> 1. Englesko otvaranje "Jorkširski puding" >> >> f lon - yor >> f edi - yor >> a lvp - yor Uh, zašto dva najnezanimljivija zeza na prva mesta? žudna mi čuda, da bilduje flotu na suvom može skoro svako, a otvaranje pod 1. može i Italijan da izvede sa Apu. Druga je stvar ako se ovo nekome kod nas istinski desilo :))))
diplomatija.78 bigbrada,
Game : Massacre From : GameMaster To : All Move : Fall, 1914 P : England (mr.bagins) F Bar - StP (nc) (+) SUCCESS A Bur s FRA A Rur - Mun (+) SUCCESS F Den - Nth (+) SUCCESS A Mos - Sev (-) STAND-OFF F Pru - Ber (+) SUCCESS F Spa (sc) s FRA A Mar (+) SUCCESS U : F Ber, A Bur, A Mos, F Nth, F Spa (sc), F StP (nc) (6). C : Ber, Den, Edi, Lon, Lvp, Mos, Nwy, Par, Spa, StP, Swe (11). B : F Lon, A Lvp, A Edi P : France (vitez.koja) F Bal s ENG F Pru - Ber (+) SUCCESS F Bre s F Gas - MAO (+) SUCCESS F Gas - MAO (+) SUCCESS A Kie s ENG F Pru - Ber (+) SUCCESS A Mar s ENG F Spa (sc) (-) CUT F Por s F Gas - MAO (+) SUCCESS A Ruh - Mun (-) STAND-OFF U : F Bal, F Bre, A Kie, F MAO, A Mar, F Por, A Ruh (7). C : Bel, Bre, Hol, Kie, Mar, Por (6). D : F Bre P : Italy (nightshade) F Aeg - Ion (+) SUCCESS A Boh s RUS A Ber - Mun (+) SUCCESS F Lyo s A Pie - Mar (+) SUCCESS F NAf s F TyS - Wes (+) SUCCESS A Pie - Mar (-) STAND-OFF F Rom h (+) SUCCESS A Trl s RUS A Ber - Mun (+) SUCCESS F TyS - Wes (+) SUCCESS U : A Boh, F Ion, F Lyo, F NAf, A Pie, F Rom, A Trl, F Wes (8). C : Ank, Nap, Rom, Ser, Smy, Tri, Tun, Ven, Vie (9). B : A Ven P : Russia (alien) A Ber - Mun (+) SUCCESS A Bud - Gal (-) STAND-OFF A Gal - Ukr (-) STAND-OFF F Ion - TyS (+) SUCCESS A Sil s A Ber - Mun (+) SUCCESS A Ukr - Sev (-) STAND-OFF A War - Lvn (+) SUCCESS U : A Bud, A Gal, A Lvn, A Mun, A Sil, F TyS, A Ukr (7). C : Bud, Bul, Con, Gre, Mun, Rum, Sev, War (8). B : A Sev ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWY_┌─────┬──┴─┐ │¸bar_¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWE_│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDIe├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVPe├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STPE ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸hel_│ DEN_┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balF¸¸└─┬┘lvnr├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LONE├┐¸¸¸│HOL_│KIEf└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOSe │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERE│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│eng_┌─┬────┬┘BEL_│ruhf├─┴─┬───┴────┬┘WAR_├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pic_└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐silr└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUNr │bohi└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│bure┌─┴─┬────┴─┬────┤galr┌───┐ │ └──┴┐ SEVr │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trli┌─┤VIE_├────┘ ├─┘RUM_┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gas_┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDr┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARf┌─┘piei┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VENi│└─────┐│ SER_ │BUL_┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│PORF│SPAE │¸lyoI└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CON_│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROMI│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GRE_│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wesI¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tysR│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aeg_└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ nafI │ TUN_├─────┴─────────┘¸¸ionI¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘ Wow, šta se to ovde dešava! :) Englez nam se zasita razleteo po karti :) Da li je to početak akcije zvane "Idemo u Francusku"? ;) Naravno, šalim se, ali mi je zaista na trenutak (pre nego što sam razmislio O:) izgledalo tako. Mada nije isključeno da se ponovi priča iz SoftWar-a... Ko će ga znati :) Francuz mora da skida nešto (a to nisu naočare za sunce). Što se Italijana tiče, ima dobru poziciju za odugovlačenje :) Što se Engleza tiče, Moskva pada na proleće :) StP neće tako brzo (da ne kažem da neće uopšte :) I tako... Sve mi nešto naginje ka Rusu & Italijanu :) Još sam čuo i da Englez pokušava da ubedi Italijana u nešto...O:) E sad, da li su to samo glasine... Sale.
diplomatija.80 bigbrada,
Game : Massacre From : GameMaster To : All Move : Spring, 1915 P : England (mr.bagins) F Ber h (-) DESTROYED A Bur s FRA A Mar (+) SUCCESS A Mos - Lvn (+) SUCCESS F Nth c A Edi - Nwy (+) SUCCESS F Spa (sc) s FRA F MAO (-) CUT F StP (nc) h (+) SUCCESS F Lon - Eng (+) SUCCESS A Lvp - Yor (+) SUCCESS A Edi - Nwy (+) SUCCESS U : A Bur, F Eng, A Lvn, F Nth, A Nwy, F Spa (sc), F StP (nc), A Yor (8). C : Ber, Den, Edi, Lon, Lvp, Mos, Nwy, Par, Spa, StP, Swe (11). P : France (vitez.koja) F Bal s ENG A Mos - Lvn (+) SUCCESS A Kie s ITA A Trl - Mun (+) SUCCESS F MAO s ENG F Spa (sc) (-) CUT A Mar s ENG F Spa (sc) (-) CUT F Por s ENG F Spa (sc) (+) SUCCESS A Ruh s ITA A Trl - Mun (+) SUCCESS U : F Bal, A Kie, F MAO, A Mar, F Por, A Ruh (6). C : Bel, Bre, Hol, Kie, Mar, Por (6). P : Italy (nightshade) A Boh s A Trl - Mun (+) SUCCESS F Ion - Tun (+) SUCCESS F Lyo - Mar (-) STAND-OFF F NAf - MAO (-) STAND-OFF A Pie s F Lyo - Mar (+) SUCCESS F Rom - TyS (-) STAND-OFF A Trl - Mun (+) SUCCESS F Wes - Spa (sc) (-) STAND-OFF A Ven - Trl (+) SUCCESS U : A Boh, F Lyo, A Mun, F NAf, A Pie, F Rom, A Trl, F Tun, F Wes (9). C : Ank, Nap, Rom, Ser, Smy, Tri, Tun, Ven, Vie (9). P : Russia (alien) A Bud - Gal (+) SUCCESS A Gal - War (+) SUCCESS A Lvn - StP (-) DESTROYED A Mun - Ber (+) SUCCESS A Sil s A Mun - Ber (+) SUCCESS F TyS - Lyo (-) STAND-OFF A Ukr s A Sev - Mos (+) SUCCESS A Sev - Mos (+) SUCCESS U : A Ber, A Gal, A Mos, A Sil, F TyS, A Ukr, A War (7). C : Bud, Bul, Con, Gre, Mun, Rum, Sev, War (8). ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWYe┌─────┬──┴─┐ │¸bar_¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWE_│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STPE ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yore│nthE│¸hel_│ DEN_┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balF¸¸└─┬┘lvne├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOL_│KIEf└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOSr │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERr│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engE┌─┬────┬┘BEL_│ruhf├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pic_└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐silr└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUNi │bohi└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│bure┌─┴─┬────┴─┬────┤galr┌───┐ │ └──┴┐ SEV_ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trli┌─┤VIE_├────┘ ├─┘RUM_┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gas_┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUD_┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARf┌─┘piei┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SER_ │BUL_┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│PORF│SPAE │¸lyoI└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CON_│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROMI│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GRE_│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wesI¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tysR│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aeg_└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ nafI │ TUNI├─────┴─────────┘¸¸ion_¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘ To bi bilo to... Što se Francuza tiče, ne znam da li je previd ili šta se već dešava. Bilo bi logično da je odigrao A Kie s ENG F Ber i u tom slučaju bi ruska armija bila uništena :) Sale
diplomatija.81 supers,
Game: WWIII From: GM To: All Season: Spring 1909. P: Austria (crnjini) A Bud - Mon + A Klu - Bud + A Vie S GER A Boh - Trl + A Sev S A Rum + A Rum S A Ser + A Ser S A Rum + U: A Vie, A Bud, A Mon, A Ser, A Rum, A Sev (6). C: Bud, Ser, Klu, Rum, Vie, Sev (6). P: China (vitez.koja) A Vla - Kor + A Tok holds + A Brm holds + A Tha - Joh + A Cal - Mad -, standoff A Dec s A Cal - Mad + A Nep - Del + A Ira s Aus A Sev -, cut A Afg s A Ira + A Tur s A Ira + A Han - Sik + F Kor - Ech + F Osa s F Kor - Ech + F Spo - ObK + F Ech - Spo + F Cel s F Ech - Spo + F Mad - Ara -, standoff F Ein - Win + F Gos - Mal + F ObJ - ObC + F Pek - Can + U: A Ira, A Tur, A Afg, A Del, A Dec, A Cal, A Brm, A Joh, A Kor, A Tok, A Sik, U: F Win, F Mad, F Mal, F Cel, F ObC, F ObK, F Spo, F Can, F Ech, F Osa (21). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, C: Kor, Vla, Omo, Sin, Brm, Cal, Tok, Del, Mad, Ira, Osa (22). P: England (nightshade) F Cly-Nwg -, standoff F Lon-Nth + F Edi S F Lon-Nth + F Eng S F Lon-Nth + U: F Cly, F Edi, F Nth, F Eng (4). C: Lon, Liv, Ire, Edi (4). P: Germany (babbage) F Den S F Nth H + F Swe - Ska + F Nor - Nwg -, standoff F Nth S F Nor - Nwg -, cut, retreated to Hel A Mun S A Bur H + A Bur S A Hol - Bel -, cut A Ruh S A Hol - Bel + A Hol - Bel + A Boh - Trl -, standoff A Gal S Austrian A Vie H + A Mos S Austrian A Sev H + A Kie - Hol + A Sax H + U: A Bel, A Hol, A Bur, A Ruh, A Mun, A Sax, A Boh, A Gal, A Mos, U: F Hel, F Den, F Ska, F Nwy (13). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Par, Hol, Oms, Mun (13). P: Italy (severian) A Bel-Pic + F Bre S A Bel-Pic + F Por-Mao + A Gas-Par + A Mar-Bur -, standoff A Trl S A Tri H -, cut A Pie S A Trl H + A Tri S A Trl H + F Adr S A Tri H + F Nap-Tys + F Ion-Tun + A Gre-Alb + A Smy-Gre + F Aeg C A Smy-Gre + A Bul S A Smy-Gre + F Bla S A Bul H + F Bag-Ira -, standoff A Arm S F Bag-Ira + F Per S F Bag-Ira + F Mag-Som + F Ara-Mad -, standoff F Win-Cey + F Tim-Ein + U: F Mao, F Bre, A Pic, A Par, A Mar, A Pie, A Trl, A Tri, F Adr, F Tys, F Tun, U: A Alb, A Gre, F Aeg, A Bul, F Bla, A Arm, F Bag, F Per, F Ara, F Som, U: F Cey, F Ein (23). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Ank, Mor, Tun, Pen, C: Egy, Bag, Yem, Eth, Mag, Bel, Bul, Cey, Bre, Por, Smy (23). P: Japan (ilazarevic) F Jav S Italian F Tim-Ein + F Kyo-Hir + F Soj S F Kyo-Hir + F Hon-Kyo + U: F Hir, F Kyo, F Soj, F Jav (4). C: Kyo, Phi, Kar, Jav (4). Kao što prošli put rekoh, teška rovovska borba je počela. Italijan i Nemac su razmenili Belgiju za Pariz, a na balkanskom frontu i Italija i Austrija zauzimaju taktički povoljnije položaje. Da li će na jesen austrijska armija ući u Trst ili biti uništena, videćemo. Italijanu je uspeo proboj na Cejlon i kineska F Win je u gadnoj situaciji (da je ostala na Dosu...) No, ne bi me čudilo da je Kinez pošalje da se pridruži delegaciji koja posećuje Evropu. Italijan je odvojio tri flote za doček delegacije, koliko za sada kineska vizita otprilike i broji, ali sa tendencijom povećanja... Sve u svemu, biće vrrrrlo zanimljivo :) Kinez je u tolikoj meri počeo da se bavi teleportovanjem flota da je potpuno olabavio stisak na Japanca. Ovaj trenutno znatno lakše diše, na jesen on ima reč, mada je kineska odbrana efikasno postavljena i pored neuspele gradnje od zimus. wwiii.s09
diplomatija.82 supers,
Game : WWIII From : GM To : Public Season: Fall 1909. P: Austria A Vie S Ger A Boh-Trl -, NSO A Mon - Alb -, standoff, destroyed A Bud S A Ser + A Rum - Bul -, standoff A Ser S A Rum - Bul -, cut A Sev H + B: A Klu U: A Vie, A Bud, A Ser, A Klu, A Rum, A Sev (6). C: Bud, Ser, Klu, Rum, Vie, Sev (6). P: China A Ira s Aus A Sev -, cut A Tur s A Ira + A Afg s A Ira + A Del - Snd + A Dec s F Mad + A Cal s F Mad + A Brm holds + A Joh holds + A Kor - Vla + A Tok - ObD + A Sik - Lao + F Win - Ara -, standoff, retreated to ObI F Mad s F Mal - Ein + F Mal - Ein + F Cel - Jav -, standoff F ObC c A Tok - ObD + F ObK c A Tok - ObD + F Spo c A Tok - ObD + F Can - Sch + F Ech - Phi + F Osa - Fuj + B: F Pek U: A Ira, A Tur, A Afg, A Snd, A Dec, A Cal, A Brm, A Joh, A Lao, A Vla, U: A ObD, F ObI, F Mad, F Ein, F Cel, F ObC, F ObK, F Spo, F Sch, F Phi, U: F Fuj, F Pek (22). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, C: Kor, Vla, Omo, Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, PHI (22). P: England F Cly-Nwg + F Nth S F Cly-Nwg + F Edi S F Nth H + F Eng S F Nth H + U: F Nwg, F Edi, F Nth, F Eng (4). C: Lon, Liv, Ire, Edi (4). P: Germany ***NMR*** U: A Bel, A Hol, A Bur, A Ruh, A Mun, A Sax, A Boh, A Gal, A Mos, U: F Hel, F Den, F Ska, F Nwy (13). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Hol, Oms, Mun, BEL (13). P: Italy A Pic H + F Bre S A Pic H + A Par-Gas -, standoff A Mar-Gas -, standoff F Mao-Sao + F Tys-Wes + F Tun-Alg + A Trl S A Tri H + A Pie S A Trl H + F Adr S A Tri H + A Tri S A Alb-Mon + A Alb-Mon + A Gre-Ser -, standoff A Bul S A Gre-Ser -, cut F Bla-Rum -, standoff F Aeg-Ion + F Bag-Ira -, standoff A Arm S F Bag-Ira + F Per S F Ara H + F Ara S F Bag-Ira -, cut F Ein-Win + F Cey S F Ein-Win + F Som S F Ein-WIn + U: F Sao, F Bre, A Pic, A Par, A Mar, A Pie, A Trl, A Tri, F Adr, F Wes, U: F Alg, F Ion, A Mon, A Gre, A Bul, F Bla, A Arm, F Bag, F Per, F Ara, U: F Som, F Cey, F Win (23). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Ank, Mor, Tun, Pen, C: Egy, Bag, Yem, Eth, Mag, Bul, Cey, Bre, Por, Smy, PAR (23). P: Japan F Jav H + F Hir-Tok + F Soj S F Hir-Tok + F Kyo S F Soj H + U: F Tok, F Kyo, F Soj, F Jav (4). C: Kyo, Kar, Jav, TOK (4). Well, ovo postaje vraški zanimljivo. Rovovska borba, prva godina bez masovnih gradnji :) Desile su se samo dve razmene centara, a ove mršave gradnje nisu bile posledica osvajanja. Sad je već ovo rat nerava, upravo moj omiljeni tip partije :) Rovovsko taktiziranje sa jasnim linijama fronta, a ne jurnjava kroz prestonice kao u Massacreu. Tamo do izražaja dolazi dovitljivost, a ovde planiranje podrški. žisto matematiziranje, jel' da O:) Pobeđuje strpljiviji :) A sada da pređemo na stvar. Kinez je prelomio i između blickriga na Italiju i rata u Japanu se opredelio za ovo prvo. Vredelo je razmisliti i o konvojisanju A Joh umesto Tok. Doduše, to su Japanac i Italijan mogli da preseku koordiniranom akcijom. Ipak je ponajbolje bilo sada napadati Japanca a svaki konvoj ostaviti za sledeće proleće. Jer ovako je njegova pozicija u Japanu od jadne uznapredovala do dobre, a ova jedna gradnja čak spasava Kineza od veselja koje bi Japanac mogao da napravi u praznom mainlandu. U svakom slučaju, tri japanske flote obećavaju opstanak. Pokušaj Austrijanca da probije italijanske linije nije uspeo, Italijan se probio u Crnu Goru a Austrijancu ostaje gradnja i Jovo nanovo... Partija će verovatno postati čuvena po količini nije_mi_ništa NMR-ova, Nemac se pridružio klubu... Italijan nije otkačio flotu iz Bresta i otisnuo je na okean jer mora da čuva Gas, ali istovremeno da čuva Mar, koji ne može da čuva iz Pie jer iz Pie čuva Trl... E, zato volim rovovske partije ;> U svakom slučaju, na moru je situacija jasna, Italijan je u premoći, izgleda da će uspeti da zapuši sve otvore... Osim kopnenih. Kineska armija će da skakuće okolo, ali centri su na morskoj obali. Dakle, odbranjivi su, samo što Kinez ima krupnije korake. Šta da kažem - biće zanimljivo. wwiii.f09
diplomatija.84 bigbrada,
Game : Massacre From : GameMaster To : All Move : Fall, 1915 P : England (mr.bagins) A Bur s FRA A Ruh - Mun (+) SUCCESS F Eng s FRA F MAO (+) SUCCESS A Lvn - StP (+) SUCCESS F Nth c A Yor - Den (+) SUCCES A Nwy s A Lvn - StP (+) SUCCESS F Spa (sc) s FRA A Mar (-) CUT F StP (nc) - Bar (+) SUCCESS A Yor - Den (+) SUCCESS U : F Bar, A Bur, A Den, F Eng, F Nth, A Nwy, F Spa (sc), A StP (8). C : Den, Edi, Lon, Lvp, Nwy, Par, Spa, StP, Swe (9). B : A Lon P : France (vitez.koja) F Bal - Ber (-) STAND-OFF A Kie s A Ruh - Mun (+) SUCCESS F MAO s ENG F Spa (sc) (-) CUT A Mar s ENG F Spa (sc) (-) CUT, DISLODGED To Gas F Por s ENG F Spa (sc) (+) SUCCESS A Ruh - Mun (+) SUCCESS U : F Bal, A Gas, A Kie, F MAO, A Mun, F Por (6). C : Bel, Bre, Hol, Kie, Mun, Por (6). P : Italy (nightshade) A Boh - Mun (-) STAND-OFF F Lyo - Mar (+) SUCCESS A Mun - Bur (-) DESTROYED F NAf - MAO (-) STAND-OFF A Pie s F Lyo - Mar (+) SUCCESS F Rom - TyS (+) SUCCESS A Trl s A Boh - Mun (+) SUCCESS F Tun - NAf (-) STAND-OFF F Wes - Spa (sc) (-) STAND-OFF U : A Boh, F Mar, F NAf, A Pie, A Trl, F Tun, F TyS, F Wes (8). C : Ank, Mar, Nap, Rom, Ser, Smy, Tri, Tun, Ven, Vie (10). B : A Ven, F Rom P : Russia (alien) A Ber s ITA A Boh - Mun (-) CUT A Gal - Boh (-) STAND-OFF A Mos - Lvn (+) SUCCESS A Sil s A Ber (+) SUCCESS F TyS - Lyo (+) SUCCESS A Ukr - Mos (+) SUCCESS A War s A Mos - Lvn (+) SUCCESS U : A Ber, A Gal, A Lvn, F Lyo, A Mos, A Sil, A War (7). C : Ber, Bud, Bul, Con, Gre, Mos, Rum, Sev, War (9). B : A Sev ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWYe┌─────┬──┴─┐ │¸barE¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWE_│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STP_ ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸hel_│ DENe┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STPe ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balF¸¸└─┬┘lvnr├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LONe├┐¸¸¸│HOL_│KIEf└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOSr │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERr│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engE┌─┬────┬┘BEL_│ruh_├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pic_└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐silr└┐ │ ukr_ │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUNf │bohi└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│bure┌─┴─┬────┴─┬────┤galr┌───┐ │ └──┴┐ SEVr │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trli┌─┤VIE_├────┘ ├─┘RUM_┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gas_┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUD_┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARI┌─┘piei┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VENi│└─────┐│ SER_ │BUL_┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│PORF│SPAE │¸lyoR└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CON_│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROMI│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GRE_│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wesI¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tysI│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aeg_└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ nafI │ TUNI├─────┴─────────┘¸¸ion_¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘ Sale
diplomatija.85 junior,
> Game: China > Time: Winter 1902. Ima li još ove partije ili je ovde prekinuta? :( Ajde pošaljite, oduševila me početkom. ;)
diplomatija.86 vitez.koja,
#=> Ima li još ove partije ili je ovde prekinuta? :( #=> Ajde pošaljite, oduševila me početkom. ;) Biće, malo sam se zaboravio... Inače obećavam da ćeš uživati, idu dve godine, 1903. & 1904. koje su, po meni, najlepše u celoj partiji (malo šlagvorta, obratiti pažnju na Balkan i potpuno zaglavljenje RATI jedinica :)... sk
diplomatija.87 vitez.koja,
Game: China Time: Spring 1903. P: Turkey F Smy - Aeg + F Eas s F Smy - Aeg + A Con s A Bul + A Bul s Rus A Rom -, cut U: F Aeg, F Eas, A Con, A Bul (4) C: Con, Smy, Bul, Ank (4) P: England F Nth - Den + F Den - Swe + F Hel - Kie + F Edi - Nth + A Lon holds + U: F Den, F Swe, F Kie, F Nth, A Lon (5) C: Edi, Lon, Lvp, Nwy, Den (5) P: Germany F Bel holds + A Ruh - Mun + A Bur s Ita A Pie - Mar + A Swe - Fin + U: F Bel, A Mun, A Bur, A Fin (4) C: Bel, Hol, Kie, Swe (4) P: Austria A Vie - Gal -, stand off A Gal - Sil -, stand off A Bud s A Vie - Gal + A Ser s F Gre - Bul (sc) + F Gre - Bul (sc) -, stand off U: A Vie, A Gal, A Bud, A Ser, F Gre (5) C: Vie, Bud, Tri, Gre, Ser (5) P: Russia A Ber - Sil -, stand off F Bal c Ger A Swe - Ber -, NSO A War s A Ukr - Gal + A Ukr - Gal -, stand off A Rum s Tur A Bul + F Sev s A Rum + U: A Ber, F Bal, A War, A Ukr, A Rum, F Sev (6) C: War, Sev, StP, Mos, Rum, Ber (6) P: Italia A Pie - Mar -, stand off A Pic - Bre -, stand off F GoL s A Pie - Mar -, stand off A Tun holds + F Aeg - Ion + U: A Pie, A Pic, F Lyo, A Tun, F Ion (5) C: Rom, Ven, Nap, Tun, Mun (5) P: France F Eng - Bre + A Par s F Eng - Bre + A Gas s A Mar + A Mar h + F Spa(sc) s A Mar + U: F Bre, A Par, A Gas, A Mar, F Spa(sc) (5) C: Bre, Par, Mar, Spa, Por (5) ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWY_┌─────┬──┴─┐ │¸bar_¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWEE│fing│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STP_ ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸hel_│ DENE┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balR¸¸└─┬┘lvn_├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LONe├┐¸¸¸│HOL_│KIEE└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERr│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│eng_┌─┬────┬┘BELG│ruh_├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pici└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BREF├────┬─┘ └┬┘MUNg │boh_└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PARf│burg┌─┴─┬────┴─┬────┤gala┌───┐ │ └──┴┐ SEVR │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIEa├────┘ ├─┘RUMr┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasf┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARf┌─┘piei┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERa │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │mao_┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPAF │¸lyoI└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CONt│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GREA│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegT└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNi├─────┴─────────┘¸¸ionI¸¸¸└──┬───┘¸easT¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.88 vitez.koja,
Game: China Time: Fall 1903. P: England F Swe - Nwy + A Lon - Hol + F Nth c A Lon - Hol + F Kie s A Lon - Hol + F Den - Swe + U: F Nwy, A Hol, F Nth, F Kie, F Den (5) C: Edi, Lon, Lvp, Nwy, Swe, Den, Kie, Hol (8) B: 0 P: Italia A Pic - Par -, stand off A Pie - Mar + F Lyo s A Pie - Mar + A Tun holds + F Ion s Aus F Gre -, cut // u originalu ovde piše F Ion s F A Gre :), pri čemu je A napisano // veličinom od oko 2/3 F :) U: A Pic, A Mar, F Lyo, A Tun, F Ion (5) C: Rom, Ven, Nap, Tun, Mar (5) B: 0 P: Turkey F Eas - Ion -, stand off F Aeg - Gre -, stand off A Con - Bul -, stand off A Bul - Ser -, stand off U: F Eas, F Aeg, A Con, A Bul (4) C: Con, Smy, Bul, Ank (4) B: 0 P: Germany A Bur s Ita A Pie - Mar + F Bel s Eng F Nth - Eng -, NSO A Mun - Ber -, stand off A Fin - StP + U: A Bur, F Bel, A Mun, A StP (4) C: Bel, Mun, StP (3) B: -1 P: Austria A Gal holds + A Vie s A Gal + A Bud s A Ser + A Ser s F Gre -, cut F Gre s Ita F Ion -, cur U: A Vie, A Gal, A Bud, A Ser, F Gre (5) C: Vie, Bud, Tri, Gre, Ser (5) B: 0 P: Russia F Bal s A Ber + A Ber holds + A Ukr - Gal -, stand off F Sev s A Rum + A Rum s Tur A Bul - Ser + A War s A Ukr - Gal + U: A Ber, F Bal, A War, A Ukr, A Rum, F Sev (6) C: War, Sev, Mos, Rum, Ber (5) B: -1 P: France F Spa (sc) s A Mar + A Mar holds -, destroyed A Gas - Bre -, stand off A Par - Bre -, stand off F Bre - MAO + U: F Spa (sc), A Gas, A Par, F MAO (4) C: Bre, Par, Spa, Por (4) ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWYE┌─────┬──┴─┐ │¸bar__┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWE_│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STPg ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸hel_│ DENE┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balR¸¸└─┬┘lvn_├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOLe│KIEE└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERr│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│eng_┌─┬────┬┘BELG│ruh_├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pici└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUNg │boh_└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PARf│burg┌─┴─┬────┴─┬────┤gala┌───┐ │ └──┴┐ SEVR │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIEa├────┘ ├─┘RUMr┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasf┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARi┌─┘pie_┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERa │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPAF │¸lyoI└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CONt│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GREA│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegT└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNi├─────┴─────────┘¸¸ionI¸¸¸└──┬───┘¸easT¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.89 vitez.koja,
Game: China Time: Winter 1903. P: Germany Disbands F Bel. U: A Bur, A Mun, A StP (3) C: Bel, Mun, StP (3) P: Russia Disbands A Ber. U: F Bal, A Ukr, F Sev, A Rum, A War (5) C: War, Sev, Mos, Ber, Rum (5) P: England Builds A Edi, F Lvp, F Lon. U: F Nth, F Nwy, F Swe, F Kie, A Hol, A Edi, F Lvp, F Lon (8) C: Edi, Lon, Lvp, Nwy, Swe, Den, Kie, Hol (8) P: Turkey U: F Eas, F Aeg, A Con, A Bul (4) C: Ank, Smy, Con, Bul (4) P: Italia U: A Pic, A Mar, F Lyo, A Tun, F Ion (5) C: Rom, Ven, Nap, Tun, Mar (5) P: France U: F Spa (sc), A Gas, A Par, F MAO (4) C: Par, Bre, Spa, Por (4) P: Austria U: A Gal, A Vie, A Bud, A Ser, F Gre (5) C: Vie, Tri, Bud, Ser, Gre (5) ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWYE┌─────┬──┴─┐ │¸bar_¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWEE│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDIe├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVPE├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STPg ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸hel_│ DEN_┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balR¸¸└─┬┘lvn_├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LONE├┐¸¸¸│HOLe│KIEE└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BER_│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│eng_┌─┬────┬┘BEL_│ruh_├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pici└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUNg │boh_└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PARf│burg┌─┴─┬────┴─┬────┤gala┌───┐ │ └──┴┐ SEVR │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIEa├────┘ ├─┘RUMr┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasf┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARi┌─┘pie_┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERa │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPAF │¸lyoI└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CONt│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GREA│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegT└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNi├─────┴─────────┘¸¸ionI¸¸¸└──┬───┘¸easT¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.90 vitez.koja,
Game: China Time: Spring 1904. P: Turkey F Eas s F Aeg - Ion + F Aeg - Ion + A Con s A Bul + A Bul s Rus A Rum -, cut, destroyed U: F Eas, F Ion, A Con (3) C: Ank, Smy, Con, Bul (4) P: England F Swe - Bal + F Nwy holds + F Kie holds + F Nth c Edi - Hol + F Lon - Eng + F Lvp - NAO + A Hol - Ruh -, stand off A Edi - Hol -, stand off U: F Swe, F Nwy, F Kie, F Nth, F Eng, F NAO, A Hol, A Edi (8) C: Edi, Lon, Lvp, Nwy, Swe, Den, Kie, Hol (8) P: Austria A Bud - Ser + A Vie - Tri + A Gal - Bud + A Ser - Bul + F Gre s A Ser - Bul + U: A Ser, A Tri, A Bud, A Bul, F Gre (5) C: Vie, Tri, Bud, Ser, Gre (5) P: Russia F Sev - Bla + A Rum s Aus A Ser - Bul + A Ukr - Mos + A War holds + F Bal - Lvn + U: F Bla, A Rum, A Mos, A War, F Lvn (5) C: War, Sev, Mos, Ber, Rum (5) P: Germany A Bur - Bel + A Mun - Ruh -, stand off A StP holds + U: A Bel, A Mun, A Stp (3) C: Bel, Mun, StP (3) P: France F Spa (sc) - MAO + A Gas - Bre -, stand off A Par - Bre -, stand off F MAO - Iri + U: F MAO, A Gas, A Par, F Iri (4) C: Par, Bre, Spa, Por (4) P: Italia A Pic S Ger A Bur - Bel + A Mar holds + F Lyo s A Mar + A Tun holds + F Ion s Aus F Gre -, cut, dislodged to Nap U: A Pic, A Mar, F Lyo, A Tun, F Nap (5) C: Rom, Ven, Nap, Tun, Mar (5) ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWYE┌─────┬──┴─┐ │¸bar__┌─┘ │ │¸naoE│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWEE│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDIe├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STPg ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸hel_│ DEN_┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘bal_¸¸└─┬┘lvnR├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOLe│KIEE└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOSr │ ││iriF┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BER_│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engE┌─┬────┬┘BELg│ruh_├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pici└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukr_ │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUNg │boh_└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PARf│bur_┌─┴─┬────┴─┬────┤gal_┌───┐ │ └──┴┐ SEV_ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIE_├────┘ ├─┘RUMr┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasf┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARi┌─┘pie_┌┘ └─┬┐TRIa└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸blaR¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERa │BULa┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPA_ │¸lyoI└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CONt│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GREA│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAPI└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aeg_└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNi├─────┴─────────┘¸¸ionT¸¸¸└──┬───┘¸easT¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘ Englez inače unosi zabunu u redove nepristrasnog prenosača partije napisavši na dva svoja papirića da je to naređenje za Spring 1904.
diplomatija.91 vitez.koja,
Game: China Time: Fall 1904. P: Russia F Bla s Tur A Con - Bul + A Rum s Tur A Con - Bul + A Mos - StP + F Lvn s A Mos - StP (sc) + A War - Gal + U: F Bla, A Rum, A StP, F Lvn, A Gal (5) C: War, StP, Mos, Sev, Rum, Ber (6) B: +1 P: Turkey A Con - Bul + F Ion - Gre -, stand off F Smy - Aeg + // Turčin zapravo ima jedinicu u Eas, ali ovo je potpuno // previđeno, tj. kao da je napisao F Eas - Aeg :) U: A Bul, F Ion, F Aeg (3) C: Smy, Ank, Con, Bul (4) B: +1 P: Austria A Bud holds + A Tri - Tyr + A Bul holds -, destroyed // napisano na papiru Rusa :) A Ser s A Bul + F Gre s A Bul -, cut U: A Bud, A Tyr, A Ser, F Gre (4) C: Bud, Tri, Vie, Ser, Gre (5) B: +1 P: Italia A Mar - Bur + A Pic s Ger A Bel + F Lyo - Wes + A Tun holds + F Nap - Apu + U: A Bur, A Pic, F Wes, A Tun, F Apu (5) C: Nap, Ven, Rom, Tun (4) B: -1 P: France F MAO - Bre -, stand off F Iri - Eng -, stand off A Gas - Mar + A Par - Bre -, stand off U: F MAO, F Iri, A Mar, A Par (4) C: Par, Bre, Mar, Spa, Por (5) B: +1 P: Germany A StP - Nwy -, stand off, dislodged to Fin A Mun - Ruh + A Bel s A Mun - Ruh + U: A Fin, A Ruh, A Bel (3) C: Mun, Bel (2) B: -1 P: England F Nwy holds + F Bal - Ber -, stand off F Kie - Ber -, stand off F Nth s F Eng + F Eng s F NAO - MAO -, cut F NAO - MAO -, stand off A Edi - Lvp + A Hol s Ita A Pic - Bel -, NSO U: F Nwy, F Bal, F Kie, F Nth, F Eng, F NAO, A Lvp, A Hol (8) C: Lon, Lvp, Edi, Nwy, Swe, Den, Hol, Kie (8) B: 0 ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWYE┌─────┬──┴─┐ │¸bar__┌─┘ │ │¸naoE│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWE_│fing│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVPe├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STPr ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸hel_│ DEN_┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balE¸¸└─┬┘lvnR├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOLe│KIEE└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iriF┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BER_│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engE┌─┬────┬┘BELg│ruhg├─┴─┬───┴────┬┘WAR_├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pici└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukr_ │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUN_ │boh_└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PARf│buri┌─┴─┬────┴─┬────┤galr┌───┐ │ └──┴┐ SEV_ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trla┌─┤VIE_├────┘ ├─┘RUMr┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gas_┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARf┌─┘pie_┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸blaR¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERa │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPA_ │¸lyo_└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CON_│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apuI└──┐¸└┬─┐┌┘GREA│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wesI¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegT└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNi├─────┴─────────┘¸¸ionT¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.92 vitez.koja,
Game: China Time: Winter 1904. P: Russia Builds A War. U: F Bla, A Rum, A StP, F Lvn, A Gal, A War (6) C: War, StP, Mos, Sev, Rum, Ber (6) P: Turkey Builds A Con. U: A Bul, F Ion, F Aeg, A Con (4) C: Smy, Ank, Con, Bul (4) P: Austria Builds A Vie. U: A Bud, A Tyr, A Ser, F Gre, A Vie (5) C: Bud, Tri, Vie, Ser, Gre (5) P: Italia Disbands A Tun. U: A Bur, A Pic, F Wes, F Apu (4) C: Nap, Ven, Rom, Tun (4) P: France Builds F Bre. U: F MAO, F Iri, A Mar, A Par, F Bre (5) C: Par, Bre, Mar, Spa, Por (5) P: Germany Disbands A Fin. U: A Ruh, A Bel (2) C: Mun, Bel (2) P: England U: F Nwy, F Bal, F Kie, F Nth, F Eng, F NAO, A Lvp, A Hol (8) C: Lon, Lvp, Edi, Nwy, Swe, Den, Hol, Kie (8) ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWYE┌─────┬──┴─┐ │¸bar__┌─┘ │ │¸naoE│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWE_│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVPe├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STPr ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸hel_│ DEN_┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balE¸¸└─┬┘lvnR├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOLe│KIEE└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iriF┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BER_│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engE┌─┬────┬┘BELg│ruhg├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pici└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukr_ │ │ │¸¸¸└───┤BREF├────┬─┘ └┬┘MUN_ │boh_└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PARf│buri┌─┴─┬────┴─┬────┤galr┌───┐ │ └──┴┐ SEV_ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trla┌─┤VIEa├────┘ ├─┘RUMr┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gas_┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARf┌─┘pie_┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸blaR¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERa │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPA_ │¸lyo_└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CONt│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apuI└──┐¸└┬─┐┌┘GREA│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wesI¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegT└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUN_├─────┴─────────┘¸¸ionT¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.95 vitez.koja,
Pre izvesnog vremena je na sezamu započeta partija Hide & Seek (popularno čmurke ili Skrivalice :). Igrači su (na-na-naa, na-na-na-naa... :) alien kao Italijan bigbrada kao Austrijanac babbage kao Rus oldtimer kao Englez ilazarevic kao Francuz superhik u ulozi Turčina crnjini kao Nemac & Džoan Kolins as Alexis. Mnogi znaju o čemu se radi, ali eto ima i onih drugih... Dakle, partija se igra po umnogome specifičnim pravilima, a sve je počelo tako što sam ja u DIP_A-Z fajlu pročitao sledećih par redova: | STAB! (1) <MB:Jun80> Andy Evans' Hidden movement variant. Within | some limits, players can choose initial units. Only moves that result | in conflict are published (including supports), plus illegal or | impossible moves. Retreats also revealed to the dislodger, providing | he lists possibilities. Played only in Britain. pri čemu smo ovo malo detaljnije razradili i došli do konačnih (?) pravila, daklem, pravila na vas je red :)... Igra se po standardnim pravilima sa sledećim dopunama: - Igra počinje u zimu 1900. što znači da svi igrači počinju igru sa 3 (Rusija 4) centra i nijednom jedinicom. Prvi potez je gradnja jedinica. - Uspeli potezi ne ulaze u GM-ovu javnu objavu poteza. - Potezi koji nisu uspeli (stand-off, illegal) se objavljuju javno. Potez jedinice koja je napravila stand-off se objavljuje zajedno sa svim podrškama i konvojima koje je ta jedinica dobila. Potez jedinice kojoj je naređen nemoguć potez (u smislu A Mun - Par) se objavljuje sa podrškama i konvojima koje je ta jedinica dobila za taj pokret. Potezi nepostojećih jedinica se jednostavno ignorišu i ne objavljuju se. Podrška koja nije u skladu sa stvarno odigranim potezom jedinice ili podrška nepostojećoj jedinici (za ovo je uveden termin i "podrška u prazno") se ne objavljuje. Ta se podrška nigde ne računa, a što se masterisanja tiče, ekvivalentna je slanju "hold" naređenja za tu jedinicu. GM kao komentar neuspeha naređenja dopisuje "cut", "dislodged", "stand-off" i "illegal". Omaške tipa dajem podršku za flotu, a u pitanju je armija se tolerišu (naravno ako se naređenje može izvršiti). - Povlačenja i gradnje se ne objavljuju. Povlačenje jedinice može doznati igrač čija je jedinica ušla u teritoriju, koju je dotle zauzimala izbačena jedinica, samo ako tačno navede spisak teritorija na koje se ona mogla povući. U slučaju da je spisak korektan (nijedna teritorija viška ili manjka) GM saopštava tom igraču povlačenje na mail. Neposlat spisak nije i prazan spisak :) - ovo znači da se mora poslati "prazan spisak" da bi se saznalo da je jedinica uništena, ili se nije uopšte povukla... - Gradnja flote u neobalnom području je nelegalan potez i kao takav se ne izvršava i objavljuje se javno. - Neposlat potez je ekvivalentan slanju holdova za sve jedinice (ako su hold jedinice uspeo, taj potez se ne objavljuje). - Pred zimu GM objavljuje samo brojno stanje centara po zemljama (silama) i prema tome igrači zaključuju koliko treba jedinica da izgrade ili skinu. Neposlate gradnje nisu neuspeo potez, tj. ostali igrači neće imati informaciju da li ste poslali gradnje ili ne. Eto toliko... Ovaj pravilnik inače pretenduje da bude zvaničan, ako nekom posle ove partije bude palo na pamet da igra ovu varijantu :). Odigrano je nekoliko poteza u partiji, a za sada će ići samo zvanični masterinzi. Po završetku partije ići će komplet situacija, sa širim komentarima... Ako nekom ko_je_šta nije jasno neka piše... sk
diplomatija.96 junior,
> (malo šlagvorta, obratiti pažnju na Balkan i potpuno > zaglavljenje RATI jedinica :)... Bah, beda ;) BTW, gde nađoste onakvog slepca od Nemca ;( I ko je uopšte igrao koju zemlju (ajd' ponovi ako ti nije frka)? A što se Balkana tiče, poslaću ti izvod 3 godine pakla na Balkanu iz moje partije Waterloo. A sve je počelo kad sam ja (Italija) stigao sa A u Gre. To vredi videti...
diplomatija.97 vitez.koja,
#=>> (malo šlagvorta, obratiti pažnju na Balkan i potpuno #=>> zaglavljenje RATI jedinica :)... #=> Bah, beda ;) Ma štos je što su 3-4 poteza radili kojekakve uzajamne podrške bez ikakvog efekta, tj. svako je ostajao tu gde je :) #=> BTW, gde nađoste onakvog slepca od Nemca ;( #=> I ko je uopšte igrao koju zemlju (ajd' ponovi ako ti nije frka)? Ijaooo kad te do'vatim... I kažeš ne znaš ko je igrao Nemačku? ;) Imaš ko je igrao koju zemlju u 9.11... sk
diplomatija.98 bigbrada,
Game : Massacre From : GameMaster To : All Move : Spring, 1916 P : England (mr.bagins) F Bar s A StP (+) SUCCESS A Bur s F Spa (sc) - Mar (+) SUCCESS A Den - Kie (+) SUCCESS F Eng s FRA F MAO (+) SUCCESS A Lon - Den (+) SUCCESS F Nth c A Lon - Den (+) SUCCESS A Nwy - Swe (+) SUCCESS F Spa (sc) - Mar (-) STAND-OFF A StP h (+) SUCCESS U : F Bar, A Bur, A Den, F Eng, A Kie, F Nth, F Spa (sc) U : A StP, A Swe (9). C : Den, Edi, Lon, Lvp, Nwy, Par, Spa, StP, Swe (9). P : France (vitez.koja) F Bal s A Kie - Ber (+) SUCCESS A Gas s ENG F Spa (sc) - Mar (+) SUCCESS A Kie - Ber (+) SUCCESS F MAO h (+) SUCCESS A Mun - Sil (-) DISLODGED TO Ruh F Por - Spa (sc) (-) STAND-OFF U : F Bal, A Ber, A Gas, F MAO, F Por, A Ruh (6). C : Bel, Bre, Hol, Kie, Mun, Por (6). P : Italy (nightshade) A Boh s RUS A Ber - Mun (+) SUCCESS F Mar - Spa (sc) (-) STAND-OFF F NAf - MAO (-) STAND-OFF A Pie - Mar (-) STAND-OFF A Trl s RUS A Ber - Mun (+) SUCCESS F Tun - NAf (-) STAND-OFF F TyS s F Wes (+) SUCCESS F Wes s F Mar - Spa (sc) (+) SUCCESS A Ven - Pie (-) STAND-OFF F Rom - Tus (+) SUCCESS U : A Boh, F Mar, F NAf, A Pie, A Trl, F Tun, F Tus, F TyS U : A Ven, F Wes (10). C : Ank, Mar, Nap, Rom, Ser, Smy, Tri, Tun, Ven, Vie (10). P : Russia (alien) A Ber - Mun (+) SUCCESS A Gal - War (+) SUCCESS A Lvn s A War - Pru (+) SUCCESS F Lyo s ITA F Mar - Spa (sc) (+) SUCCESS A Mos s A Lvn (+) SUCCESS A Sil s A Ber - Mun (+) SUCCESS A War - Pru (+) SUCCESS A Sev - Ukr (+) SUCCESS U : A Lvn, F Lyo, A Mos, A Mun, A Pru, A Sil, A Ukr, A War (8). C : Ber, Bud, Bul, Con, Gre, Mos, Rum, Sev, War (9). ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWY_┌─────┬──┴─┐ │¸barE¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWEe│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVP_├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STP_ ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸hel_│ DENe┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STPe ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balF¸¸└─┬┘lvnr├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOL_│KIEe└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOSr │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERf│prur ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engE┌─┬────┬┘BEL_│ruhf├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pic_└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐silr└┐ │ ukrr │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUNr │bohi└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│bure┌─┴─┬────┴─┬────┤gal_┌───┐ │ └──┴┐ SEV_ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trli┌─┤VIE_├────┘ ├─┘RUM_┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasf┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUD_┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MARI┌─┘piei┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VENi│└─────┐│ SER_ │BUL_┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tusI├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│PORF│SPAE │¸lyoR└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CON_│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GRE_│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wesI¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tysI│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aeg_└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ nafI │ TUNI├─────┴─────────┘¸¸ion_¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘ Da... Jedan od najneinteresantnijih poteza do sada :( Stand-off na relaciji Mar - Spa i ništa više. Ber - Mun je već viđen, jedino što će na jesen biti malo problema oko osvajanja Berlina :) Sve u svemu - badava ste čekali ;) Francuzu dajem 24h za povlačenje, a sledeći potez... Nešto sam se mislio da ga odložim za sledeću sredu. Ne bih menjao dan, a mislim da će ova sreda ipak prebrzo doći (znajući kako poštujete rokove :) Znači Fall, 1916 - 36. novembar, tj. 6. decembar u 20:00. Sale
diplomatija.99 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season: Spring 1910. P: Austria A Sev s Chi A Ira - Arm + A Rum s A Ser -, cut, retreated to Ukr A Bud s A Ser -, cut, destroyed A Klu s A Ser + A Ser s A Rum -, cut A Vie s GER A Boh - Trl + U: A Vie, A Ser, A Klu, A Ukr, A Sev (5). C: Bud, Ser, Klu, Rum, Vie, Sev (6). P: China A Ira - Arm + A Snd - Ira + A Afg s A Snd - Ira + A Tur s A Snd - Ira + A Cal - Dec + A Dec - Raj + A Brm - Cal + A Joh holds + F Mad - Win -, standoff F ObI s F Mad - Win + F Ein s F Mad - Win + A ObD - ObF + F ObC - Sao -, standoff F ObK - ObL + F Fuj - Tok -, standoff F Cel - Mal + F Sch - Cel + F Spo - Npo + F Phi - Spo + F Can - Ech + A Vla holds + A Lao - Ann + U: F ObC, A ObF, F ObI, F ObL, A Arm, A Ira, A Afg, A Tur, A Raj, A Cal, A Dec, U: F Mad, F Ein, A Joh, F Mal, A Ann, F Cel, F Spo, F Ech, F Fuj, F Npo, U: A Vla (22). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, C: Kor, Vla, Omo, Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi (22). P: England ***NMR*** F Nth retreated to Lon U: F Edi, F Eng, F Lon, F Nwg (4). C: Lon, Liv, Ire, Edi (4). P: Germany F Den - Nth + F Ska S F Den - Nth + F Nwy S F Den - Nth + F Hel S F Den - Nth + A Mos S Austrian A Sev H + A Gal S Austrian A Vie H + A Boh - Trl + A Bur S A Bel - Pic -, cut A Ruh S A Bur H + A Bel - Pic -, standoff A Mun S A Boh - Trl + A Sax - Boh + A Hol H + U: F Nth, F Hel, F Ska, F Nwy, A Bel, A Hol, A Bur, A Ruh, A Tyr, A Mun, U: A Boh, A Gal, A Mos (13). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Hol, Oms, Mun, Bel (13). P: Italy A Mar-Bur -, standoff A Pic S A Mar-Bur -, cut A Par S A Pic H + F Bre-Gas + F Wes-Mao + F Alg-Mor + F Sao S F Alg-Mor -, cut A Trl-Vie -, standoff, retreated to Ven A Pie-Trl -, standoff A Mon-Bud + A Tri S A Mon-Bud + F Adr S A Tri H + F Ion-Alb + A Gre-Ser -, standoff F Bla-Rum + A Bul S F Bla-Rum + A Arm-Sev -, standoff, retreated to Smy F Bag-Ira -, standoff F Per-Yem + F Ara S F Win H + F Cey S F Win H + F Win S F Ara H -, cut F Som-OBH + U: F Mao, F Sao, F Mor, F Gas, A Pic, A Par, A Mar, A Pie, A Ven, A Tri, U: F Adr, F Alb, A Bud, A Gre, A Bul, F Rum, A Smy, F Bag, F Yem, F Ara, U: F Win, F Cey, F ObH (23). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Ank, Mor, Tun, Pen, C: Egy, Bag, Yem, Eth, Mag, Bul, Cey, Bre, Por, Smy, Par (23). P: Japan **NMR*** U: F Soj, F Kyo, F Tok, F Jav (4). C: Kyo, Kar, Jav, Tok (4). Well, well, na samom početku druge decenije ratovanja videli smo puno taktičkih iznenađenja. Italijan je pogodio da će Austrijančeva logika biti odbrana prve linije, a Budimpešta nema nemačku jedinicu-čuvara u pozadini, i tako je pala... Na Atlantiku je Italijan takođe zauzeo solidne pozicije. Na pravcima Pic-Bur (interesantna pozicija, kao u ogledalu, dve isečene podrške za pokret i dve statične u pozadini) i Cey-Win nije bilo pomaka. Italijan je gadno pogrešio na Srednjem istoku, nesrećno odabravši flotu koja će da Kineza suzbija na jugu. Trebalo je odustati od ObH u korist Goa... Takođe, floti Ion mesto je bilo u Eas, a ne u Alb. Nemačko-austijska koalicija je morala da se zadovolji onim što je imala. Austijanac je probušen zbog zauzimanja Tirola, kojim se ništa ne dobija. Italijan ga je isparvno prepustio. Austrija, jasno, ima povoljnu poziciju za kontranapad, ali Italijan neminovno uzima jedan centar. Nemac je, po količini minuseva gledano, imao najuspešniji potez, ali za dobru perspektivu koja mu se pruža treba da zahvali Englezu. Kinezov potez je manje-više rutina, diverzanti u Africi mu igraju svoju jumping-jack ulogu, a Austrijanca bi morao da časti za Arm. Takođe se sprema da isprepada Japanca. Velika šteta za japanski NMR, da je kojim slučajem igrao F Soj-Kor, pa kad ga na jesen Kinez istera on u Man i veselje po mainlandu... Ali, to je bio rulet, moglo je i da ne uspe, a sad je lako govoriti... A sada, pošto je klatno polako krenulo da napušta stanje ravnoteže i naginje na jednu stranu, vreme je za subverzivno-huškačke pamflete: 1. Engleskoj i Japanu - iako su vaše mogućnosti skromne, ako uporno produžite otpor možete makar debelo nasekirati svoje osvajače, što i nije tako loša osveta ;> 2. Nemačkoj i Austriji - šta mislite, kada Kinez bude imao 35 centara, da li će da ide u draw sa vama, ili će sebi da prikupi još dva do 37 i pobedi sam-samcit ;> wwiii.s10
diplomatija.100 vitez.koja,
#=> Bah, beda ;) Ehm, obrati pažnju na rasplet; to je jedan od najlepših preokreta koji sam video (da pojasnim: Turska i Rusija su u dugogodišnjem savezu, ali na balkanu ne mogu ni da maknu; Rus u jednom trenutku, u proleće, dogovara sa Austrijancem komadanje Turske, ali se u jesen vraća starom savezniku - i put na zapad je otvoren :) #=> BTW, gde nađoste onakvog slepca od Nemca ;( :)))))))))))))))
diplomatija.101 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season: Fall 1910. P: Austria A Ser-Bud, -, standoff, retreated to Klu A Vie S A Ser-Bud, + A Klu-Rum, + A Ukr S A Klu-Rum, + A Sev S A Klu-Rum. + D: A Ukr U: A Vie, A Klu, A Rum, A Sev (4). C: Klu, Rum, Vie, Sev (4). P: China F Npo - Kar + F Fuj - Tok + F Spo s F Fuj - Tok + F Ech - Soj -, standoff A Vla holds + F Cel - Jav + F Mal s F Cel - Jav + A Joh - Tha + F ObI - Win -, standoff, destroyed F Ein s F ObI - Win -, cut F Mad s F ObI - Win + A Ann - Lao + A Dec s F Mad + A Raj - Snd + A Cal - Del + A Afg - Ira -, standoff A Tur s A Afg - Ira + A ObF - Sud + F ObL - ObA + A Arm - Ank + A Ira - Arm -, standoff F ObC - Sao -, standoff B: A Han, F Can, F Pek U: F ObA, F ObC, A Sud, A Ank, A Ira, A Tur, A Afg, A Del, A Snd, A Dec, F Mad U: F Ein, A Lao, A Tha, F Mal, F Jav, F Spo, F Ech, F Tok, A Vla, F Kar U: A Han, F Can, F Pek (24). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, C: Omo, Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi, ANK, JAV, TOK, KAR (26). P: England F Lon-Nth -, standoff F Nwg S F Lon-Nth -, cut F Edi S F Nwg H + F Eng S F Lon-Nth + U: F Edi, F Lon, F Eng, F Nwg (4). C: Lon, Liv, Ire, Edi (4). P: Germany F Nor - Nwg -, standoff F Nth S F Nor - Nwg -, cut F Ska S F Nth H + F Hel S F Nth H + A Hol bombs England over channel ;) + A Bel - Pic -, standoff A Bur S A Bel - Pic -, cut A Ruh S A Bur H + A Mun S A Trl H + A Boh S A Trl H + A Trl H + A Gal S Austrian A Vie H + A Mos S Austrian A Sev H + U: F Nth, F Hel, F Ska, F Nwy, A Bel, A Hol, A Bur, A Ruh, A Tyr, A Mun, U: A Boh, A Gal, A Mos (13). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Hol, Oms, Mun, Bel (13). P: Italy A Pic S A Mar-Bur -, cut A Par S A Pic H + A Mar-Bur -, standoff F Mao-Nao + F Bre-Mao -, NSU F Mor-ObD + F Sao S F Mor-Obd -, illegal A Ven-Trl -, standoff A Pie S A Ven-Trl + A Tri S A Bud H + F Adr S A Tri H + A Bud S A Gre-Ser + A Gre-Ser + A Bul S A Gre-Ser + F Alb-Ion + F Rum-Sev -, standoff, retreated to Bla A Smy-Arm -, standoff F Bag S F Ara-Ira + F Yem-Red + F Ara-Ira -, standoff F Obh-Obi + F Win S F Obh-Obi + F Cey S F Win H + B: A Mag U: F Nao, F Gas, A Pic, A Par, A Mar, A Pie, A Ven, A Tri, A Bud, A Ser, A Bul U: F Adr, F Ion, F Sao, F ObD, F Bla, A Smy, F Bag, F Red, F Ara, F ObI, U: F Win, F Cey, A Mag (24). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, C: Egy, Bag, Yem, Eth, Mag, Bul, Cey, Bre, Por, Smy, Par, BUD, SER (24). P: Japan F Soj - Vla -, standoff F Kyo - Soj -, standoff F Jav - Ein -, standoff, retreated to Tim F Tok - Spo -, standoff, retreated to Hir D: F Kyo, F Tim, F Hir U: F Soj (1). C: Kyo (1). U ovom potezu je najviše pogrešio Austrijanac. A Klu-Rum nikako nije smelo da se odigra, prvo zato što se mogao osigurati povratak Budimpešte sa njenom podrškom, a takođe je Rum trebalo povratiti jedinicom iz Ukrajine, da bi jedinice efektivnije stajale - bliže frontu. Nemac je odigrao standardno, između njega i Italijana se desilo isto što i prošli put. Više od toga nije mogao da postigne, a možda će u budućnosti doći bolje vreme... Englez takođe standardno... Italijan se u ovom potezu vrlo dobro održao, uprkos brojnoj premoći svojih protivnika. Kineski prodor je u ovom potezu predupređen, ostvario je kontrolu nad zapadom Indijskog Okeana. Ako uspe da zadrži kinesku kopnenu silu dok ne dovede još jednu jedinicu u pomoć, može da se nada likvidiranju kineske armije koja je uskočila u Tursku. Kineski diverzanti u Sudanu će teže biti obuzdani, ali Italijan ima na raspolaganju i jednu gradnju. Sve u svemu, umnogome popravljena pozicija, zahvaljujući greški Austrije i Japancu koji je uoči sloma učinio zadnje što može za svog saveznika, ali i samoj italijanskoj igri koja je (osim dva previda sa flotama u Atlantiku) u ovom potezu bila besprekorna. Kinez je od ove zime konačno i brojno najjača sila. Ima veliki vojni potencijal, japanski otpor je skršen, ali sad dolazi do izražaja kineski hendikep. Kina spada u zemlje koje mogu da grade samo tri jedinice godišnje i koje nemaju isturenu bazu poput italijanskog Mogadiša, koji se, ispostavilo se, baš na dragocenom mestu za Italijana. Videćemo hoće li Kinez naći načina da efikasno prebaci svoje jedinice na front (posmatranjem kretanja vojski u Indokini u zadnjih par poteza reklo bi se da trenutno nema neku ideju) ;> wwiii.f10
diplomatija.102 junior,
> Ehm, obrati pažnju na rasplet; to je jedan od najlepših > preokreta koji sam video (da pojasnim: Turska i Rusija su u > dugogodišnjem Ma znam ja to, ali, ali, ... Ma baciću vam ja pravu partiju, samo ako me ne bude mrzelo da nađem poteze... ;) ># => BTW, gde nađoste onakvog slepca od Nemca ;( > :))))))))))))))) E sori sk, nisam znao da si ti O:)))
diplomatija.103 vitez.koja,
Zdravo... Nismo se davno videli, pa eto ima nekih novosti :)... Dakle, __ u svojoj 2.2 verziji je tu, a novosti ima dosta, recimo samo nekoliko: - omogućeno je da se ascii mapa u boji iscrta na ekranu - izlaz je moguć i kao fajl sa ANSI kodovima - program je kompletno "portovan" u C-kod što je donelo ubrzanje od oko 2 puta - uveden je i ini fajl - svako može napraviti svoju privantu konfiguraciju koja mu odgovara (slova za države, boje...) - poruka o jedinicama koje se nalaze na istoj teritoriji je sada kompletnija i lepša :) - uvedena i kontrola duplog vlasništva nad centrima - poziv programa sa argumentima u komandnoj liniji - program je sada moguće pozvati i iz path-a ili navođenjem putanje do izvršne datoteke Više o tome u arhivi... sk __ver22.zip
diplomatija.104 boshko,
Stigao mi je pre neki dan najnoviji cenovnik "Avalon Hill Game Company"-a pa rek'o da vam osta vim cene njihovih izdanja diplomatije: Diplomacy 30.00$ Deluxe Diplomacy 55.00$ Colonial Diplomacy 55.00$ Revised Diplomacy Gamer's Guide 10.00$ Inace sve gorenavedene igre su ocenjene ocenom 3 za kompleksnost na skali od 1 do 10.
diplomatija.105 vitez.koja,
Game: China Time: Spring 1905. P: Austria A Tyr - Boh + A Vie s A Bud + A Bud s A Ser + A Ser s F Gre -, cut F Gre holds -, dislodged to Alb U: A Boh, A Vie, A Bud, A Ser, F Alb (5) C: Bud, Tri, Vie, Ser, Gre (5) P: Turkey F Ion s A Bul - Gre -, cut F Aeg s A Bul - Gre + A Bul - Gre + A Con - Bul + U: F Ion, F Aeg, A Gre, A Bul (4) C: Smy, Ank, Con, Bul (4) P: Russia A Rum - Ser -, stand off F Bla - Rum -, stand off A Gal s F Bla - Rum + A War s A Gal + A StP - Liv + F Liv - GoB + U: A Rum, F Bla, A Gal, A War, A Lvn, F Bot (6) C: War, StP, Mos, Sev, Rum, Ber (6) P: Italia A Pic s Ger A Bel + A Bur - Mun + F Wes - Tun + F Apu - Ion -, stand off U: A Pic, A Mun, F Tun, F Apu (4) C: Nap, Ven, Rom, Tun (4) P: Germany A Ruh - Hol + A Bel s A Ruh - Hol + U: A Hol, A Bel (2) C: Mun, Bel (2) P: France F Iri - NAt -, stand off F MAO s F Iri - NAt -, cut F Bre - Eng -, stand off A Mar - Gas + A Par - Bur + U: F Iri, F MAO, F Bre, A Gas, A Bur (5) C: Par, Bre, Mar, Spa, Por (5) P: England F Nwy holds + F Kie - Hel + F Nth - Eng -, stand off F Eng - MAO -, stand off F NAO s F Eng - MAO -, cut A Lvp holds + A Hol - Kie + F Bal holds +, NMR U: F Nwy, F Hel, F Nth, F Eng, F NAO, A Lvp, A Kie, F Bal (8) C: Lon, Lvp, Edi, Nwy, Swe, Den, Hol, Kie (8) ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWYE┌─────┬──┴─┐ │¸bar_¸┌─┘ │ │¸naoE│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWE_│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVPe├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸botR│ STP_ ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸helE│ DEN_┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balE¸¸└─┬┘lvnr├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOLg│KIEe└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iriF┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BER_│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engE┌─┬────┬┘BELg│ruh_├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pici└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukr_ │ │ │¸¸¸└───┤BREF├────┬─┘ └┬┘MUNi │boha└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│burf┌─┴─┬────┴─┬────┤galr┌───┐ │ └──┴┐ SEV_ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIEa├────┘ ├─┘RUMr┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasf┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MAR_┌─┘pie_┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸blaR¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERa │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPA_ │¸lyo_└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐albA│ └──┬──┤CON_│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apuI└──┐¸└┬─┐┌┘GREt│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegT└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNI├─────┴─────────┘¸¸ionT¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.106 vitez.koja,
Game: China Time: Fall 1905. P: England F Nwy - Swe -, stand off F Nth s F Eng - Bel -, cut F Bal - Ber + A Kie s F Hel - Hol -, cut A Lvp holds + F NAO - MAO -, stand off, dislodged to Cly F Eng - Bel -, stand off F Hel - Hol -, stand off U: F Nwy, F Nth, A Ber, A Kie, A Lvp, F Cly, F Eng, F Hel (8) C: Lon, Lvp, Edi, Nwy, Swe, Den, Kie, Ber (8) B: 0 P: France F Iri - NAt + F MAO s F Iri - NAt + F Bre - Eng -, stand off A Gas - Bre -, stand off A Bur - Ruh + U: F NAO, F MAO, F Bre, A Gas, A Ruh (5) C: Par, Bre, Mar, Spa, Por (5) B: 0 P: Austria A Boh - Gal -, stand off A Vie s A Bud + A Bud s A Ser -, cut A Ser s F Alb - Gre -, cut, dislodged to Tri F Alb - Gre -, stand off U: A Boh, A Vie, A Bud, A Tri, F Alb (5) C: Vie, Bud, Tri (3) B: -2 P: Russia F Bla - Rum + A Rum - Ser + A Gal - Bud -, stand off A War - Gal -, stand off A Lvn - StP + F GoB - Swe -, stand off U: F Rum, A Ser, A Gal, A War, A StP, F Bot (6) C: War, StP, Mos, Sev, Rum, Ser (6) B: 0 P: Germany A Bel s A Hol -, cut A Hol s Ita A Mun - Kie -, cut U: A Bel, A Hol (2) C: Bel, Hol (2) B: 0 P: Italia A Mun - Kie -, stand off A Pic s Ger A Bel + F Tun - Ion -, stand off F Apu - Nap + U: A Mun, A Pic, F Tun, F Nap (4) C: Ven, Rom, Nap, Tun, Mun (5) B: +1 P: Turkey A Gre s Rus A Rum - Ser -, cut A Bul s Rus A Rum - Ser + F Ion - Tun -, stand off F Aeg S A Gre + U: A Gre, A Bul, F Ion, F Aeg (4) C: Ank, Smy, Con, Bul, Gre (5) B: +1 ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWYE┌─────┬──┴─┐ └┐bar_¸┌─┘ │ │¸naoF│clyE│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWE_│fin_│ └─────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVPe├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸botR│ STPr ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸helE│ DEN_┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘bal_¸¸└─┬┘lvn_├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOLg│KIEe└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERe│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engE┌─┬────┬┘BELg│ruhf├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pici└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukr_ │ │ │¸¸¸└───┤BREF├────┬─┘ └┬┘MUNi │boha└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│bur_┌─┴─┬────┴─┬────┤galr┌───┐ │ └──┴┐ SEV_ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIEa├────┘ ├─┘RUMR┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasf┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MAR_┌─┘pie_┌┘ └─┬┐TRIa└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERr │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPA_ │¸lyo_└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐albA│ └──┬──┤CON_│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROM_│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GREt│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAPI└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegT└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNI├─────┴─────────┘¸¸ionT¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.107 vitez.koja,
Game: China Time: Winter 1905. P: England U: F Nwy, F Nth, F Ber, A Kie, A Lvp, F Cly, F Eng, F Hel (8) C: Lon, Lvp, Edi, Nwy, Swe, Den, Kie, Ber (8) P: France U: F NAO, F MAO, F Bre, A Gas, A Ruh (5) C: Par, Bre, Mar, Spa, Por (5) P: Austria Disbands A Boh, F Alb. U: A Vie, A Bud, A Tri (3) C: Vie, Bud, Tri (3) P: Russia U: F Rum, A Ser, A Gal, A War, A StP, F Bot (6) C: War, StP, Mos, Sev, Rum, Ser (6) P: Germany U: A Bel, A Hol (2) C: Bel, Hol (2) P: Italia Builds F Rom. U: A Mun, A Pic, F Tun, F Nap, F Rom (5) C: Ven, Rom, Nap, Tun, Mun (5) P: Turkey Builds F Con. U: A Gre, A Bul, F Ion, F Aeg, F Con (5) C: Ank, Smy, Con, Bul, Gre (5) ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWYE┌─────┬──┴─┐ └┐bar_¸┌─┘ │ │¸naoF│clyE│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWE_│fin_│ └─────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVPe├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸botR│ STPr ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸helE│ DEN_┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STP_ ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘bal_¸¸└─┬┘lvn_├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOLg│KIEe└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOS_ │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERE│pru_ ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engE┌─┬────┬┘BELg│ruhf├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pici└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐sil_└┐ │ ukr_ │ │ │¸¸¸└───┤BREF├────┬─┘ └┬┘MUNi │boh_└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│bur_┌─┴─┬────┴─┬────┤galr┌───┐ │ └──┴┐ SEV_ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIEa├────┘ ├─┘RUMR┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasf┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUDa┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MAR_┌─┘pie_┌┘ └─┬┐TRIa└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VEN_│└─────┐│ SERr │BULt┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │maoF┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tus_├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│POR_│SPA_ │¸lyo_└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CONT│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROMI│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GREt│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wes_¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tys_│ NAPI└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aegT└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ naf_ │ TUNI├─────┴─────────┘¸¸ionT¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘
diplomatija.108 supers,
Game : WWIII From : GM To : Public Season: Spring 1911. P: Austria A KLU-BUD -, standoff A VIE S A KLU-BUD + A RUM SASEV + A SEV SARUM + U: A Vie, A Klu, A Rum, A Sev (4). C: Klu, Rum, Vie, Sev (4). P: China F ObA - NAO -, standoff F ObC - SAO -, standoff, retreated to ObH A Sud - Egy -, standoff A Ank s A Ira - Arm + A Ira - Arm -, standoff A Tur s A Snd - Ira + A Afg s A Snd - Ira + A Del s F Mad - Raj + A Snd - Ira -, standoff A Dec s F Ein - Mad + F Mad - Raj + F Ein - Mad -, standoff A Lao - Tha + A Tha - Brm + F Mal - Ein -, standoff F Jav s F Mal - Ein + F Spo - ObK + F Ech - Spo + F Tok - Hir + A Vla holds + F Kar - Soj + F Can - Ech + A Han - Sik + F Pek - Man + U: F ObA, F ObH, A Sud, A Ank, A Ira, A Tur, A Afg, A Snd, A Del, A Dec, U: F Raj, F Ein, F Mal, F Jav, A Brm, A Tha, A Sik, F ObK, F Spo, F Ech, U: F Man, F Soj, F Hir, A Vla (24). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, C: Omo, Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi, Ank, Jav, Tok, Kar (26). P: England F Lon-Nth -, standoff F Nwg S F Lon-Nth + F Edi S F Nwg H + F Eng S F Lon-Nth + U: F Edi, F Lon, F Eng, F Nwg (4). C: Lon, Liv, Ire, Edi (4). P: Germany F Nth H + F Nwy S F Nth H + F Hel S F Nth H + F Ska - Den + A Mos S Austrian A Sev H + A Gal S Austrian A Vie H + A Trl S Austrian A Vie H -, cut A Mun S A Trl H + A Boh S A Trl H + A Bel S A Bur - Pic + A Bur - Pic -, standoff, destroyed A Ruh H + A Hol H + U: F Nth, F Nwy, F Hel, F Den, A Bel, A Hol, A Ruh, A Mun, A Trl, A Boh, U: A Gal, A Mos (12). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Hol, Oms, Mun, Bel (13). P: Italy A Mar-Bur + A Pic S A Mar-Bur + A Par S A Pic H + F Gas H + F Nao-ObA -, standoff F ObD-ObC + F Sao S F ObD-ObC + F Adr-Ion + F Ion-Aeg + A Pie-Trl -, standoff A Ven S A Tri H + A Tri S A Bud H + A Bud S A Ser H -, cut A Ser S A Bud H + A Bul-Con + F Bla-Arm -, standoff A Smy S F Bla-Arm + F Red-Egy (ec) -, standoff A Mag-Eth + F Bag-Ira -, standoff F Ara-Mad -, standoff F Win S F Ara-Mad + F ObI S F Win H + F Cey-Ein -, standoff U: F Nao, F Sao, F ObC, F Gas, A Bre, A Par, A Bur, A Pie, A Ven, A Tri, U: A Bud, A Ser, F Ion, F Aeg, A Con, A Smy, F Bla, F Bag, F Red, A Eth, U: F Ara, F Win, F ObI, F Cey (24). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, C: Egy, Bag, Yem, Eth, Mag, Bul, Cey, Bre, Por, Smy, Par, Bud, Ser (24). P: Japan F Soj - Kor + U: F Kor (1). C: Kyo (1). Tako... Ovo je bio lagan mastering, jes' da je pun standoffova, ali nema buđavih situacija... Austrijancu nisam pravio probleme oko poteza, ali bih ubuduće molio malo lepši rukopis, pa makar bilo i online... Najveći gaf jer napravio Nemac, ne znam zbog čega se odlučio da napada iz Bur kad nema podršku za hold... To sve povlači mogući pad Tirola, ako Italijan zapne svom snagom (uključujući i mirenje sa isterivanjem iz Burgundije) a moguć je proboj i na austrijskom frontu ako minimum snaga ostavi za protiv Kineza, i pusti ga u Arm... No, sve su to kalkulacije... Sve u svemu, Nemac još uvek nije ugrožen, ali je on taj koji će nadalje da se znoji, umesto Italijana... Na istoku je Italijan namestio svoje jedinice do perfekcije. Moguće je da je Kineza zeznuo Austrijanac, ne davši podršku, mada sumnjam da je Kinez na tome insistirao, jer je jasno da bi Austrija bila dokrajčena da je Italijan ušao u Rumuniju. No, Italijan je odlučio da se koncentriše na Kineza i popunio je rupe... Kinezu je u ovom potezu uspelo samo proturanje flote do Raj. Njegov adut ostaje još invazija floti u off-board boxeve, ostaje da vidimo hoće li Italijan na njihovim ulazima postići stalemate poziciju. Kineska armija u Sudanu ne može ništa da uradi. Doduše, i vezivanje dve italijanske jedinice je nešto... Japanac može da se pohvali da je uspeo da zezne Kineza oko centra. Jes' da je puko, ali nije loše za oproštaj... wwiii.s11
diplomatija.109 bigbrada,
Game : Massacre From : GameMaster To : All Move : Fall, 1916 P : England (mr.bagins) F Bar s A StP (+) SUCCESS A Bur - Mar (-) STAND-OFF A Den s A Kie (+) SUCCESS F Eng s FRA F MAO (+) SUCCESS A Kie s FRA A Ber (+) SUCCESS F Nth s A Den (+) SUCCESS F Spa (sc) h (+) SUCCESS A StP h (+) SUCCESS A Swe h (+) SUCCESS U : F Bar, A Bur, A Den, F Eng, A Kie, F Nth, F Spa (sc) U : A StP, A Swe (9). C : Den, Edi, Kie, Lon, Lvp, Nwy, Par, Spa, StP, Swe (10). B : F Lvp P : France (vitez.koja) F Bal s A Ber (+) SUCCESS A Ber s ENG A Bur - Mun (-) NSO A Gas s ENG F Spa (sc) (+) SUCCESS F MAO s ENG F Spa (sc) (-) CUT F Por s ENG F Spa (sc) (+) SUCCESS A Ruh s ENG A Bur - Mun (-) NSO U : F Bal, A Ber, A Gas, F MAO, F Por, A Ruh (6). C : Bel, Ber, Bre, Hol, Por (5). D : F MAO P : Italy (nightshade) A Boh s A Trl - Mun (+) SUCCESS F Mar - Lyo (+) SUCCESS F NAf - MAO (-) STAND-OFF A Pie - Mar (-) STAND-OFF A Trl - Mun (+) SUCCESS F Tun - NAf (-) STAND-OFF F Tus s F Mar - Lyo (+) SUCCESS F TyS s F Mar - Lyo (+) SUCCESS A Ven - Pie (-) STAND-OFF F Wes s RUS F Lyo - Spa (sc) (+) SUCCESS U : A Boh, F Lyo, A Mun, F NAf, A Pie, F Tun, F Tus, F TyS U : A Ven, F Wes (10). C : Ank, Mar, Mun, Nap, Rom, Ser, Smy, Tri, Tun, Ven, Vie (11). B : A Rom P : Russia (alien) A Lvn s A Pru (+) SUCCESS F Lyo - Spa (sc) (-) DESTROYED A Mos s A Lvn (+) SUCCESS A Mun - Ber (-) DESTROYED A Pru s A Mun - Ber (+) SUCCESS A Sil s A Mun - Ber (+) SUCCESS A Ukr - Rum (+) SUCCESS A War - Gal (+) SUCCESS U : A Gal, A Lvn, A Mos, A Pru, A Rum, A Sil (6). C : Bud, Bul, Con, Gre, Mos, Rum, Sev, War (8). B : F Sev, A War ┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐ │¸¸¸¸¸¸¸¸│¸¸¸¸¸¸¸¸nwg_¸¸¸¸¸¸┌──────┴──────┬───┐¸¸¸¸¸¸¸¸┌─┘ │ │¸¸¸¸¸┌──┴─┬┐¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸┌───┤NWY_┌─────┬──┴─┐ │¸barE¸┌─┘ │ │¸nao_│cly_│└───┐¸┌─────┘¸¸¸├────┴┐SWEe│fin_│ └──────┘ ┌┤ │¸¸¸¸¸├────┤EDI_├─┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸│¸ska_└┐ │┌───┴─┐ ┌┘│ │¸¸¸┌─┤LVPE├────┤¸¸¸¸┌─────┬┴─────┬┘ ┌─┴┘¸bot_│ STP_ ┌──┘ │ │¸¸┌┘¸├────┤yor_│nthE│¸hel_│ DENe┌┴──┴──┐¸¸┌──┴─┐STPe ┌────┘ │ │¸┌┘¸¸│wal_├────┤¸¸¸¸├────┬┴───┬─┘balF¸¸└─┬┘lvnr├─────────┘ │ │┌┘¸¸¸└┬──┐│LON_├┐¸¸¸│HOL_│KIEe└┬────┬────┴─┬─┐ │ MOSr │ ││iri_┌┘¸¸└┴────┘└─┬─┴──┬─┴──┐ ┌┘BERf│prur ┌┘ └─┤ │ ││¸¸¸¸│engE┌─┬────┬┘BEL_│ruhf├─┴─┬───┴────┬┘WARr├───────┬───────────┤ ├┴──┬─┘¸┌──┘ │pic_└─┬───┤ ┌──┘ ┌┴───┐silr└┐ │ ukr_ │ │ │¸¸¸└───┤BRE_├────┬─┘ └┬┘MUNi │bohi└─┬───┴────┴─┬─┐ ┌┘ │ │¸¸¸¸¸¸¸└─┐ │PAR_│bure┌─┴─┬────┴─┬────┤galr┌───┐ │ └──┴┐ SEVR │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┴───┬┘ ┌──┤swi│trl_┌─┤VIE_├────┘ ├─┘RUMr┌┴─────┐ │ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸│gasf┌─┴──┘ ┌┴───┴┬─┬─┘ └───┬┘BUD_┌──┬┘ ┌─┘¸¸¸¸¸¸└┐ │ │¸¸¸¸¸┌──┬┘ ┌──┤MAR_┌─┘piei┌┘ └─┬┐TRI_└─┬───┘ ├─────┤¸¸¸bla_¸¸└─┐ │ │¸¸¸¸¸├┐ └──┘ │┌───┴─┬────┤VENi│└─────┐│ SER_ │BUL_┌┘¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸├──┤ │mao_┌┘└──┐SPA_└┤¸¸¸¸¸│tusI├─┬──┤¸adr_¸├┴────┬─┤BUL_└┬────┬────┬─┘ │ │¸¸¸¸│PORF│SPAE │¸lyoI└┬┬──┘ └┐ └──┐¸¸¸└┐alb_│ └──┬──┤CON_│ANK_│arm_│ │¸¸¸¸└────┴┐ ┌──┴────┬─┘└┐ROMi│apu_└──┐¸└┬─┐┌┘GRE_│¸¸├────┴────┴┬───┤ │¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸└┬┘¸wesI¸¸│¸¸¸└──┬─┴───┐ ├──┘¸└┴┐ ┌┘¸¸└┐ SMY_ ┌──┘ │ │¸¸¸¸¸┌─────┴───┬────┴┐¸tysI│ NAP_└───┤¸¸¸¸¸¸└──┬┘aeg_└┬─────┴┐syr_ │ │¸¸¸┌─┘ nafI │ TUNI├─────┴─────────┘¸¸ion_¸¸¸└──┬───┘¸eas_¸└──┐ │ └───┴───────────┴─────┴────────────────────────────┴─────────────┴──┘ Ovaj, šta se to desilo?! Priznajem da mi nije jasno... U stvari, kad bolje pogledam... i dalje mi nije jasno. Kao prvo, shvatam da je ruska A Mun riknula zato što su Englez i Francuz bili pametniji O:). Ali da me ubijete, nije mi jasno zašto je žrtvovana F Lyo! Toliko vremena su utrošili da je dovuku tamo i sada je sredili... Jasno je k'o dan dan F Lyo nije imala _nikakve_ šanse da uđe u Španiju... Mada... Jasno mi je!!! :) Bolje je u Mar imati amriju nego flotu :) Samo što ih je Englez pročitao O:) Još da je to i javio Francuzu, bilo bi klanja (massacre motornom testerom :))) Moglo je biti _svašta_, a desilo se _nešto_ ;) Možda name se Italijan osamostaljuje?!?! Nije nemoguće, verujte mi :) Smem li glumiti vračaru i predvideti da će Englez ući u Mar :) He, he... Nije gotovo, ima još šta da se kaže u ovoj pratiji :) 'Ajmo momci (& đevojke)! Još malo, pa nestalo ;) Sale
diplomatija.110 boshko,
Nesto se suska da ce ovde biti postavljen judge s obzirom da se sezam dize na unix platformu.
diplomatija.111 alien,
Diplomacy Game Manager 2.0 by Stewart Cross To je Džadž za DOS. Nije lep, al' je zato glup. dipgm2.zip
diplomatija.112 ivanb,
Da li moze da se organizuje jos neka partija Diplmacy-ja.Ja sam veoma zainteresovan! Ivanb
diplomatija.113 schef,
­=-> Da li moze da se organizuje jos neka partija Diplmacy-ja.Ja ­=-> sam veoma zainteresovan! I ja bih da igram, al' ne youngstown varijantu, već običnu. Ima li potencijalnog GameMastera? Srleř
diplomatija.114 supers,
Ponavljam izveštaj iz partije WWIII, youngstown, pošto je otišao dođavola zajedno sa konferencijama iz Dragišinog perioda... Game : WWIII From : GM To : Public Season: Fall 1911. P: Austria A Klu-Bud -, standoff A Vie S A Klu-//ůűBud + A Rum S A Sev + A Sev S A Rum + U: A Vie, A Klu, A Rum, A Sev (4). C: Klu, Rum, Vie, Sev (4). P: China F ObA - NAO -, standoff F ObH - ObC -, standoff, retreated to ObG A Sud - Eaf + A Ank - Arm -, standoff, destroyed A Ira s A Ank - Arm -, cut A Tur s A Ira + A Afg s A Ira + A Snd s A Ira + A Del s F Raj -, OTM F Ein - Mad + A Dec s F Ein - Mad + F Raj - Ara + F Mal - Ein -, standoff F Jav s F Mal - Ein + A Brm - Cal + A Tha holds + A Sik - Brm + F ObK s ObH - ObC + F Spo - Tim + F Ech - Spo + F Man - Kor + F Soj - Npo + F Hir - Kyo + A Vla s F Man - Kor + B: F Pek, F Can, F Hon(illegal). U: F ObA, F ObG, F Ara, F Mad, A Eaf, A Ira, A Tur, A Afg, A Snd, A Del, U: A Dec, A Cal, A Brm, A Tha, F Mal, F Jav, F Tim, F Spo, F ObK, F Kor, U: F Kyo, A Vla, F Npo, F Pek, F Can (25). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, C: Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, KYO (26). P: England F Lon-Nth -, standoff F Nwg S F Lon-Nth + F Edi S F Lon-Nth + F Eng S Italian A Bur-Bel + U: F Edi, F Lon, F Eng, F Nwg (4). C: Lon, Liv, Ire, Edi (4). P: Germany F Nth H + F Nwy S F Nth H + F Den - Ska + F Hel S F Nth H + A Hol S A Bel H + A Bel S A Hol H -, cut, destroyed A Ruh S A Mun H + A Mun S A Trl H + A Boh S A Trl H + A Gal S Austrian A Vie H + A Mos S Austrian A Sev H + A Trl S Austrian A Vie H -, cut B: F Kie U: F Nth, F Hel, F Ska, F Nwy, A Hol, A Ruh, A Mun, U: A Trl, A Boh, A Gal, A Mos, F Kie (12). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Hol, Oms, Mun, (12). P: Italy > A Bur-Bel + > A Pic S A Bur-Bel + > A Par-Bur + > F Gas-Mao + > F Nao-ObA -, standoff > F ObI-ObH + > F ObC S F ObI-ObH + > F Sao S F ObC H + > A Pie-Trl -, standoff > A Ven S A Tri H + > A Tri S A Bud H + > A Bud S A Ser H + > A Ser S A Bud H + > F Aeg-Bul (sc) + > F Bla-Arm -, standoff > A Con S A Smy-Ank + > A Smy-Ank + > F Ion-Pen + > F Red-Egy (ec) + > A Eth-Sud + > F Bag-Ira -, standoff > F Ara-Som + > F Cey-Ein -, standoff > F Win S F Cey-Ein + B: A Nap, F Mag U: F Nao, F Mao, F Sao, F ObC, A Pic, A Bel, A Bur, A Pie, A Ven, A Tri, U: A Bud, A Ser, F Bul(sc), A Con, A Ank, F Bla, F Bag, F Pen, F Egy(ec), U: A Sud, F Som, F Win, F ObH, F Cey, A Nap, F Mag (26). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, C: Yem, Eth, Mag, Bul, Cey, Bre, Por, Smy, Par, Bud, Ser, BEL, ANK (26). P: Japan Japanske kamikaze izvešće sledeći potez: F Kor - Vla -, standoff, retreated to Yel D: F Yel U: (0). C: (0). Završava igru. Nije loša sezona... Konačno su počeli da se pomaljaju znaci saradnje između Britanije i Italije. Nemac nije morao da pukne Belgiju, da armijom iz Rura nije branio Minhen koji je ionako bio neosvojiv... S druge strane, između Kine i Austrije nema više saradnje. Austrijanac se ne da ubediti da je Italijanu preči Kinez i nije spreman na rizik da iz Sev podrži Kinu. Rezultat - sa 3 armije Italijan je zaglavio 9 (slovima: devet) kineskih. Bar za sad... Nakon sloma Japana, Kinez razvija flote u strelce, i očigledno će flota da vrti tamo gde armija neće... Sreća po Italijana da 4 isturene flote drže samo 1 centar. Ima i potencijale u ljudstvu da postavi nove linije. Japanac se borio časno, do poslednje jedinice. Svaka čast, satisfakcija mu je da je dugo zamajavao neprijatelja... Po svoj prilici, partija će se konačno nastaviti, sa prilično izmenjenom igračkom postavom, ali guramo dalje... wwiii.f11
diplomatija.115 balsa,
:: I ja bih da igram, al' ne youngstown varijantu, već običnu. Ima li :: potencijalnog GameMastera? Ako imaš nalog na nekom od računara YUInterneta, postoji Diplomacy Judge na Galebu (adresa: judge@galeb.etf.bg.ac.yu). Tamo uvek neka partija čeka igrače, a trenutno se igraju bar 2-3 standardne i još tuce varijanti. Najlepša stvar kod džadža je što nikad nema greške u masterisanju, nema kašnjenja, sve je automatski. Za početak, emajliraj ga na gornju adresu, sa 'info' u telu poruke, i dobićeš osnovno uputstvo za početak.
diplomatija.116 alien,
[] Diplomacy Game Manager 2.0 [] by Stewart Cross [] [] [] To je Džadž za DOS. Nije lep, al' je zato glup. Uz tu poruku je vezan fajl DIPGM2.ZIP (veličine oko 80 Kb), a uz ovu vezujem džadža za Windows (WINDGM.ZIP, preko 500 kila). Autor je isti, program izgleda malo lepše, koristi isti format, jednako je glup i ima nezgodno shareware ograničenje. Voleo bih da vidim neke reakcije i komentare. * Sledeće što ću kačiti će biti MapWin - program za crtanje mapa na osnovu izveštaja Judge-a (onog velikog (Unix) na Internetu). Program izgleda znatno bolje od prethodna dva, mapa je pregledna (uz uslov da imate kolor monitor), može se koristiti i za ručno šaranje. Treba ga ipak malo proveriti u praksi i videti kakav tačno format traži. Nakon toga kačim kratku ;) listu PBM igara na Internetu. windgm.zip
diplomatija.117 oldtimer,
> Uz tu poruku je vezan fajl DIPGM2.ZIP (veličine oko 80 Kb), a uz > ovu vezujem džadža za Windows (WINDGM.ZIP, preko 500 kila). Autor je Prvi nije mogao da se skine, a videćemo kako stoji stvar sa ovim. Sezam javlja da nema datoteke uz poruku :(
diplomatija.118 schef,
­=-> Ako imaš nalog na nekom od računara YUInterneta, postoji ­=-> Diplomacy Na žalost, nemam, a i ne želim ništa da jurim. Odgovarala bi mi samo igra na Sezamu ili SezamPROu. Ipak, hvala za informaciju. ;) Srleř
diplomatija.119 balsa,
Na Judgetu je konačno startovala prva partija u Jugi (koliko mi je poznato) po Makijaveli varijanti. Svi posmatrači su dobrodošli. Ime partije je Lucrezia, a posmatrač se postaje slanjem poruke sa sledećim sadržajem: observe lucrezia password Poruku slati Judgetu, ne meni. :) Umesto "password" napiše se šifra po izboru. Uputstva za Makijaveli varijantu mogu se dobiti naredbom "get rules.machiavelli".
diplomatija.120 imangovski,
Fajl definitivno jeste mogao da se skine
diplomatija.121 imangovski,
Ako pocinjete partiju obavezno imajte i mene u vidu. Veoma bih cenio ako bi neka dobra dusa htela da mi objasni pravila. Ali u svakom slucaju sam veoma zainteresovan,bez obzira sto za sada ne znam pravila.Za pravila cu se,ako mi niko ne odgovori sam snaci na drugom mestu,a kad pocinjete novu partiju,zovite me. Usput,kako se dobija nalog na Galebu?
diplomatija.123 junior,
>> ovu vezujem džadža za Windows (WINDGM.ZIP, preko 500 kila). > Prvi nije mogao da se skine, a videćemo kako stoji stvar sa > ovim. Sezam javlja da nema datoteke uz poruku :( Ne može da se skine. Alija, ajde ga UL-uj ponovo.
diplomatija.124 junior,
> Na žalost, nemam, a i ne želim ništa da jurim. Odgovarala bi mi > samo igra na Sezamu ili SezamPROu. Ipak, hvala za informaciju. > ;) Pa pazi, imaćeš kad se SezamPro poveže on-line na YuInternet. E, sad, kad će to da bude...;))
diplomatija.125 junior,
> Poruku slati Judgetu, ne meni. :) Umesto "password" napiše se > šifra po izboru. Inače, spisak svih partija dobija se sa List Full a da ponovimo još jednom adresu judge-a: judge@galeb.etf.bg.ac.yu Ako se ne varam, to je jedan od samo par judgeva u Evropi, ako ne i jedini...
diplomatija.126 junior,
> Usput,kako se dobija nalog na Galebu? Ako si student ETF-a, dođi sa indexom u RC. Ako nisi, otiđi sa indexom u RCUB i izvadi nalog na afroditi.
diplomatija.127 superhik,
=:> Fajl definitivno jeste mogao da se skine Odaj mi tajnu... Meni je javio grešku pri prenosu ;(((
diplomatija.128 imangovski,
A sta ako uopste nisam student?
diplomatija.129 iznogud,
:: Ako si student ETF-a, dođi sa indexom u RC. Ako nisi, otiđi sa indexom u :: RCUB i izvadi nalog na afroditi. Afrodita beše ona SG stanica, zar ne? Zar na njoj može da ima nalog bilo ko ko je student? Ili mora neko dodatno objašnjenje?
diplomatija.130 junior,
> A sta ako uopste nisam student? Onda dođi u RC, traži Večerinu, ponesi neki poklončić i šlihtaj mu se... ;) jr.
diplomatija.131 junior,
> Afrodita beše ona SG stanica, zar ne? Zar na njoj može da ima > nalog bilo ko ko je student? Ili mora neko dodatno objašnjenje? Da, afrodita je Silicon Graphics, i mislim da mogu BAŠ SVI studenti univerziteta u Bg-u da dobiju nalog. Ja sam juče popunio formular, a reći ću ti sutra da li sam i dobio nalog ;))
diplomatija.132 iznogud,
:: Da, afrodita je Silicon Graphics, i mislim da mogu BAŠ SVI studenti :: univerziteta u Bg-u da dobiju nalog. Ja sam juče popunio formular, a :: reći ću ti sutra da li sam i dobio nalog ;)) Da, danas sam i ja proteg'o noge do RCUB-a. Nisu pravili nikakva pitanja, samo sam popunio formular, i... Videćemo sutra u 13:00 da li je sve tako lako ;) PS !Pozdrav, Aleksandar Petrović (iznogud)! PPS ;)
diplomatija.133 superhik,
=:> Ako si student ETF-a, dođi sa indexom u RC. Ako nisi, otiđi =:> sa indexom u RCUB i izvadi nalog na afroditi. A, ako nisi student ?
diplomatija.134 boshko,
> A sta ako uopste nisam student? Onda upisi fakultet da bi se igrao ;)
diplomatija.135 schef,
­=-> judge@galeb.etf.bg.ac.yu ­=-> Ako se ne varam, to je jedan od samo par judgeva u Evropi, ­=-> ako ne i jedini... Hm, nije mi jasan postupak pri ovakvoj igri. Da li ću moći sve to da uradim preko Sezama, ili ću morati da se učlanim na galeb (što je nemoguće)? Ako je moguće sve uraditi preko sezama, kako ću da stupim u kontakt sa drugim igračima? I kakva je to Makijaveli varijanta? Ja sam ipak za igru na Sezamu. Samo mi fali GM... O:) Srleř
diplomatija.136 supers,
>>­ =-> judge@galeb.etf.bg.ac.yu >> Hm, nije mi jasan postupak pri ovakvoj igri. Da li ću moći sve to >> da uradim preko Sezama, ili ću morati da se učlanim na galeb (što >> je nemoguće)? Moći će i preko Sezama. Komunikacija sa judgeom se _ne odvija_ interaktivno (ti si ulogovan i kucaš mu komande), nego običnim slanjem maila. Dakle, čim sa Sezama bude moguće slanje maila na gornju adresu i kada ta veza bude stalna (poželjno je da poruke putuju trenutno da ti se ne bi desilo da potez pošalješ nekoliko sati pre roka, a to ne stigne na vreme do ETFa) verovatno ćemo svi igrati na judgeu sa Sezama.
diplomatija.137 alien,
[] Ne može da se skine. Alija, ajde ga UL-uj ponovo. OK, proveriću, pa ću ga ULovati po ko zna koji put... :(
diplomatija.138 alien,
[] Ako imaš nalog na nekom od računara YUInterneta, postoji Diplomacy [] Judge na Galebu (adresa: judge@galeb.etf.bg.ac.yu). Tamo uvek neka [] partija čeka igrače, a trenutno se igraju bar 2-3 standardne i još tuce [] varijanti. Polako... To što Sezami trenutno nisu u potpunosti funkcionalni nije razlog da ne sačekamo još par nedelja i nastavimo s normalnim razvojem Diplomatije tj. nije lepo to što nam rasteruješ igrače. To što se tamo igraju partije, ne žalost, ne znači i da će biti odigrane. Nema ničeg glupljeg nego uložiti vreme, energiju i intelektualni napor u ozbiljnu igru, a onda gledati kako to naše virtuelno bojno polje ruši neko kome se jebe za 'flote i armije'. Diplomatija zahteva pouzdanost i nivo komunikacija koji na domaćoj akademskoj mreži ne postoje. Ovo je ozbiljna igra. [] Najlepša stvar kod džadža je što nikad nema greške u [] masterisanju, nema kašnjenja, sve je automatski. Nije tačno. Najlepša stvar kod takvog Džadža je to što na njemu možeš da igraš s ljudima koje niti poznaješ, niti ćeš ikada upoznati (možda ni saznati ko su) i koji žive na nekom drugom kraju planete. Za to nije potreban Judge u Beogradu. Izvinjavam se zbog svog tona, ali ova tvoja izjava me je zaista uvredila. Odmasterisao sam dve cele partije na Sezamu (obe završene regularno, pobednici: Boshko i Vitez.Koja), a u trećoj završenoj partiji (masterisali Steva i Oldtimer) sam pobedio. (Uzgred, da li je u ovoj zemlji i bližoj okolici regularno završena i jedna druga PBeM partija sem te tri?) Nekako mi se čini da to iz toga što si napisao implicitno sledi da smatraš da je bilo grešaka. Čak i na Morrolanu, najvećem svetskom Džadžu, partija, da bi bila prihvaćena, mora da ima živog čoveka (zamisli, nije automatski ;)) za GM-a, tj. čoveka koji će moderisati partiju i nadgledati rad automatskog svemogućeg mnogodobronajboljeg :) Džadža. Problem kod automatskog sudije je u tome što nikada ne možeš biti siguran da je zaista u potpunosti ispravan. Koliko je samo bagova nalaženo i krpljeno u tom Diplomacy Adjudicatoru do verzije 7.x (koja je sada tekuća)? [] Za početak, emajliraj ga na gornju adresu, sa 'info' u telu poruke, [] i dobićeš osnovno uputstvo za početak. Ne znam da li si pratio ovu temu pre godinu dana, ali tada je sve to kačeno ovde, najvažnije stvari pojedinačno, a i ceo data poddirektorijum Džadža u paketu. Možda bi bilo zanimljivije da opišeš specifičnosti.
diplomatija.139 alien,
[] Uputstva za Makijaveli varijantu mogu se dobiti naredbom "get [] rules.machiavelli". Okačena su ovde pre godinu dana :).
diplomatija.140 alien,
[] judge@galeb.etf.bg.ac.yu [] [] Ako se ne varam, to je jedan od samo par judgeva u Evropi, ako ne i [] jedini... Pa globalna tendencija je poslednjih par godina bila takva da je Dip populacija skoro u potpunosti migrirala na Morrolan, koji se pokazao najpouzdanijim (valjda je još živ?). Zaista nije neophodno da se na jednom Internetu nalazi više Sudija, naročito ako neki pandrknu pre nego što uopšte zažive. No, to su ipak globalne tendencije, kod nas će verovatno biti pokrenuto nekoliko Džadžova i ljudi će se svađati oko toga čije je veći, a nigde neće biti dobre igre :(. Nije mi poznato da igde na svetu postoji BBS (sada, nakon proste deobe :), dva komada) sa ovakvom koncentracijom igrača Diplomatije kao na Sezamima. Nema nikakvog razloga da se valjani igrači odavde spuštaju na Galeb ;>, niti početnici tamo mogu da nauče da igraju bolje nego što bi naučili od Sezamovaca. S druge strane, kada bar jedan od Sezama bude imao pouzdanu i trenutnu razmenu e-maila sa Internetom, poigraćemo se malo sa svetskim igračima (znamo valjda toliko engleskog :)). Pokazaćemo mi njima kako se ratuje! ;>
diplomatija.141 alien,
[] Ja sam ipak za igru na Sezamu. Samo mi fali GM... O:) Strpi se malo. U pravu si, ne treba se tek tako odricati komforne igre na Sezamu, a možda bude i još komfornije... :)
diplomatija.142 inferno,
Ů│ ˙ A, ako nisi student ? Čekaj da porasteš. ;)
diplomatija.143 junior,
> =:> sa indexom u RCUB i izvadi nalog na afroditi. > A, ako nisi student ? Možeš da se provučeš. Evo, ja sam danas izvadio nalog, a da mi niko, ni u jednom trenutku nije tražio index. Otiđi tamo, traži formular za nalog na afroditi; stavi izmišljeni broj indexa i fax (recimo 426/95, Pravni F.), trenutna e-mail adresa - sezam.co.yu i username taj i taj. Ako ti u bilo kom trenutku traže index, kaži da si ga zaboravio. To je otprilike to. Pa, sreću Vam želim ...
diplomatija.144 junior,
> Diplomatija zahteva pouzdanost i nivo komunikacija koji na > domaćoj akademskoj mreži ne postoje. Ovo je ozbiljna igra. Izvini, ali pre će Sezam da se ukine, kao i VV npr. nego što će ETF da propadne i da proda mašine. A Galeb, veruj mi neće biti, ni srušen, niti menjan sledeće 2 godine. Što se judge-a tiče, on je stvarno fenomenalan. Evo, odigrano je do sad, par desetina poteza na njemu (u raznih 15-ak partija) i nisam primetio tj. nije primećena nikakva neregularnost. Ako se i desi neka neregularnost, tu je nfitz (medjunarodni koordinator za judge-ve) koji istu može da ispravi. Treća prednost kod judge-a, osim što možeš da igraš sa ljudima iz Norveške, Amerike, Zambije i Zimbabvea, jesu razne opcije koje on ima u pressu, a koje nikad ovde neće biti moguće (npr. da ja kao Englez pošaljem poruku, a da se predstavim kao Francuz. i da ne postoji način da onaj ko prima poruku otkrije da li je to stvarno francuz poslao ili neko drugi) E ako vas sve ovo nije ubedilo da pređete na judge-a, onda potežem i poslednji, možda najjači argument. Sve te partije koje su odigrane (čast pobednicima), možete okačiti mačku o rep. One nigde nisu zavedene, pola ljudi i ne zna da su te partije postojale, a bodovanje ... koje bodovanje? Na judge-u, sve su partije registrovane i uredno zavedene, svi učesnici dobijaju dedication, pomoću koga se mogu iskristalisati redovni i iskusni igrači od neiskusnih itd. A takođe, pošto su i sve redovne, sve će da se boduju _u svetu_. Znači bićemo na međunarodnoj listi. I da ti više ne bi postavljao pitanja tipa : " Uzgred, da li je u ovoj zemlji i bližoj okolici regularno završena i jedna druga PBeM partija sem te tri? " jer će sve to džadž da beleži. A komandom history, moći ćeš da dobiješ istorijat svake partije koja je odigrana. Ako i GM-i budu uviđavni (kao što jesu) i prepiska svake partije će biti sačuvana (što je BTW, na Sezamu nemoguće) pa će i ona biti objavljena na kraju partije. Naravno ako se svi igrači slože. E sad, kog nije mrzelo da sve ovo pročita, taj će sigurno i imati nerava da uzme da pročita uputstva za judge, koja BTW ja nikad nisam pročitao, a igram 3 partije na istom (i šta mi fali ;) i 100% počeće da igra na istom. Toliko od mene, igrajte na džadžu96 ;)
diplomatija.145 junior,
> No, to su ipak globalne tendencije, kod nas će verovatno biti > pokrenuto nekoliko Džadžova i ljudi će se svađati oko toga čije > je veći, a nigde neće biti dobre igre :(. Pa to samo ako debili budu forsirali stavljanje judge-a na Sezam. To pokazuje kakvi smo mi ustvari. U čitavom svetu ima 2, a osećam da ćemo u Bg-u da imamo 3. ;( Sad, što se tiče potrebe da se neki judge otvori ili ne, moram da ti kažem da tu jaaako grešiš. Rade judge-vi u svetu, ali tamo postoji jedan ogroman problem - nedostatak partija, sve se partije igraju i pune su. Šta misliš zašto se na ovaj naš judge, već prijavilo i registrovalo oko 30 stranaca. Ako ne i više. Mi smo došli kao melem na ranu. Kao voda u pustinji... Živeo judge@galeb.etf ! ;) jr.
diplomatija.146 imangovski,
Iz svega prilozenog cini mi se da je ovaj Dzadz pouzdan do dzadza
diplomatija.147 ivanb,
Hocemo da igramo Diplomacy na sezamu!treba nam GameMaster.Neka se javi neki koji je zainteresovan Ivanb
diplomatija.148 severian,
> Izvini, ali pre će Sezam da se ukine, kao i VV npr. nego što će > ETF da propadne i da proda mašine. A Galeb, veruj mi neće biti, > ni srušen, niti menjan sledeće 2 godine. U pravu ste i ti i Mita. Naime, ETF sigurno neće propasti (uz cene vežbanki i dodatnih ispita, ponovljenih godina i postdiplomskih studija;)) ali je integritet i ozbiljnost administratora sistema na kojem je judge po pitanju diplomatije u najmanju ruku problematična.
diplomatija.149 schef,
­=-> Treća prednost kod judge-a, osim što možeš da igraš sa ­=-> ljudima iz Norveške, Amerike, Zambije i Zimbabvea, jesu ­=-> razne opcije koje on ima u Sve je to u redu, ali kako ja da kontaktiram sa dotičnima u dogledno vreme radi dogovora? Koliko vremena je odvojeno za jedan potez (nedelju, dve...)? Srleř
diplomatija.150 superhik,
=:> Ů│ ˙ A, ako nisi student ? =:> =:> Čekaj da porasteš. ;) Ili odmah da kupim naočare za ETF ;))))
diplomatija.151 balsa,
:: Polako... To što Sezami trenutno nisu u potpunosti funkcionalni :: nije razlog da ne sačekamo još par nedelja i nastavimo s normalnim :: razvojem Diplomatije tj. nije lepo to što nam rasteruješ igrače. "....VAM rasterujem igrače?" Čovek je pitao gde i kako može da se igra Dip, ja sam mu odgovorio, tj. napisao jednu od mogućnosti, koja mi se čini veoma privlačna. Osim toga, bitno je da je partija dobra, a ne gde se igra. :: To što se tamo igraju partije, ne žalost, ne znači i da će biti :: odigrane. Nema ničeg glupljeg nego uložiti vreme, energiju i :: intelektualni napor u ozbiljnu igru, a onda gledati kako to naše :: virtuelno bojno polje ruši neko kome se jebe za 'flote i armije'. :: Diplomatija zahteva pouzdanost i nivo komunikacija koji na :: domaćoj akademskoj mreži ne postoje. Ovo je ozbiljna igra. Ovo što si napisao važi za bilo koju partiju, i sa živim i sa kompjuterskim Masterom, i nema nikakve veze sa Džadžom. Osim ako ne misliš na administratora Galeba, za kog je tačno da ga Dip ne interesuje, ali još uvek nisam primetio da je to omelo organizaciju igara u bilo kom smislu. Dapače, poslednja partija koju sam igrao na VVu, pukla je baš zato što je GMu dosadilo da se dalje bavi njome posle letnje pauze, i šest meseci igranja je otišlo u vetar. To se na Džadžu *ne bi moglo desiti*, drugog GMa bismo našli u najkraćem roku. Na Džadžu trenutno "masterišem" tri partije i sve što mogu da kažem jeste: ako su igrači ozbiljni, i partija je lepa. Tu nema nikakve razlike u odnosu na Sezam, a ako neko izleti, zamena se nađe u roku od jednog dana. :: [] Najlepša stvar kod džadža je što nikad nema greške u :: [] masterisanju, nema kašnjenja, sve je automatski. :: :: Nije tačno. Najlepša stvar kod takvog Džadža je to što na njemu :: možeš da igraš s ljudima koje niti poznaješ, niti ćeš ikada upoznati :: (možda ni saznati ko su) i koji žive na nekom drugom kraju planete. Za :: to nije potreban Judge u Beogradu. :: Izvinjavam se zbog svog tona, ali ova tvoja izjava me je zaista :: uvredila. Odmasterisao sam dve cele partije na Sezamu (obe završene :: regularno, pobednici: Boshko i Vitez.Koja), a u trećoj završenoj partiji :: (masterisali Steva i Oldtimer) sam pobedio. (Uzgred, da li je u ovoj :: zemlji i bližoj okolici regularno završena i jedna druga PBeM partija :: sem te tri?) Opet -- na koji način sam TEBE uvredio gornjom izjavom? Da ponovim: "nema greške u masterisanju", "nema kašnjenja", "sve ja automatski"? Valjda i sam znaš koliko ume da iznervira igrače kada GM poteze objavi dva dana kasnije zato što "je bio kod babe na selu" ili "je žurka bila luda, a on kontuzovan"? Ili -- objavi ih i napravi greške (koje se obično isprave, ali igrače koštaju i vremena i živaca)? E, toga na Džadžu nema. Ako se to tebi nikad ne dešava, onda si dobar GM, ali takvi su retki. :: Čak i na Morrolanu, najvećem svetskom Džadžu, partija, da bi :: bila prihvaćena, mora da ima živog čoveka (zamisli, nije automatski ;)) :: za GM-a, tj. čoveka koji će moderisati partiju i nadgledati rad :: automatskog svemogućeg mnogodobronajboljeg :) Džadža. Problem kod :: automatskog sudije je u tome što nikada ne možeš biti siguran da je :: zaista u potpunosti ispravan. Koliko je samo bagova nalaženo i krpljeno :: u tom Diplomacy Adjudicatoru do verzije 7.x (koja je sada tekuća)? Pa šta, ako se bag pronađe, prijavi se i zakrpi. Kao što kažeš, tu je GM "od krvi i mesa" koji nadgleda poteze. :: Ne znam da li si pratio ovu temu pre godinu dana, ali tada je :: sve to kačeno ovde, najvažnije stvari pojedinačno, a i ceo data :: poddirektorijum Džadža u paketu. Tim bolje. :) Da svedem: igrao sam dve partije sa ljudskim masterima, bez Džadža. Ali nakon što sam video kako to radi Džadž, nemam nameru da se vraćam u Sezamove grupe. Štedim svoje vreme i živce, a mogu da se skoncentrišem na samu igru, umesto da zivkam svakih 2 sata Sezam i gledam da li je GM konačno okačio poteze. Možda nisam imao sreće sa GMovima. No, koliko vidim, i drugi ljudi koji su se upoznali sa Džadžom, dele moje mišljenje. Meni se čini da su tvoji razlozi protiv Džadža više privatne prirode.
diplomatija.152 balsa,
:: :: Sve je to u redu, ali kako ja da kontaktiram sa dotičnima u dogledno vreme :: radi dogovora? Koliko vremena je odvojeno za jedan potez (nedelju, Pročitaš uputstva za Džadž, sve će ti se samo kazati. :) Najpre vidiš spisak partije koje čekaju igrače, pogledaš parametre za svaku (da li je Gunboat, kako su definisani rokovi, ko sve igra), i ako ti odgovara, prijaviš se.
diplomatija.153 balsa,
:: Nije mi poznato da igde na svetu postoji BBS (sada, nakon proste :: deobe :), dva komada) sa ovakvom koncentracijom igrača Diplomatije kao :: na Sezamima. Nema nikakvog razloga da se valjani igrači odavde spuštaju :: na Galeb ;>, A što bi se spuštali na Galeb? ;) Kad se Sezam(i) povežu na YUInternet (24h full time), i GM i igrači mogu biti Sezamovci, a Džadž je ionako tu da radi onaj "crnački" deo posla.
diplomatija.154 junior,
> ali je integritet i ozbiljnost administratora sistema na kojem > je judge po pitanju diplomatije u najmanju ruku problematična. Galeb je prešao na Pentium-a, premešten je u "hladnu sobu" (ona zastakljena), dakle više vecxo nema direktnog kontakta sa njom (da dr*a po memoriji, isprobava razne hdd-ove i sl.), a Večo je sad dobio jastreba (bivši galeb) koji je njegova "lična" mašina i koju može da testira do mile volje. Više nema: "Eh, igra mi se X-wing...iju koliko korisnika na veziiii. To mora da se čisti.." i onda bum, svi izlete sa veze. Vecxo to više NE MOŽE i NE SME. Galeb postaje _zvanična ETF-ova mašina_, kao što je i Buef bio donedavno. To više nije sistem koji će root da obara. A i što se tiče obaranja od strane drugih korisnika, stojim iza onog što sam rekao. Da niko neće oboriti galeb, bar 2-3 godine... jr. P.S. Meni deluje kao pouzdan sistem, a Vama? P.P.S. Mislim da se sa mnom slaže i ostalih 650 korisnika galeba.
diplomatija.155 junior,
> Sve je to u redu, ali kako ja da kontaktiram sa dotičnima u > dogledno vreme radi dogovora? Koliko vremena je odvojeno za > jedan potez (nedelju, dve...)? Preko maila, naravno. Preko judge-a, naravno. Pošta se razmenjuje u 1 danu, čisto za primer, ja sa Kanadom pošaljem/primim poštu u roku 3 sata. To mi deluje kao sasvim pristojno vreme...
diplomatija.156 alien,
[] Izvini, ali pre će Sezam da se ukine, kao i VV npr. nego što će [] ETF da propadne i da proda mašine. A Galeb, veruj mi neće biti, [] ni srušen, niti menjan sledeće 2 godine. :)))))))))))))) Daj, malo je neozbiljno da meni uvaljuješ to diplomatsko 'veruj mi' ubeđivanje, pokušavajući da pojačaš snagu tako naivnih procena ;). Sezam neće 'da se ukine'. Sezam je, tokom 6 godina svoga postojanja, pokazao da je najbolji, najpouzdaniji i najvitalniji sistem u ovom kraju sveta. Evo, čak je počeo i da se razmnožava (prostom deobom ;)). Trenutno je svaki od Sezama (*NET i *Pro) pojedinačno bolji od bilo čega sličnog u zemlji. Koncepcija Sezama je zdrava, _komercijalna_. Lakše bi uspeo da me ubediš da će Microsoft 'da se ukine' ;). Što se Vae Victisa tiče, ne mogu da ne budem zloban na trenutak: nisam bolje ni očekivao ;>. E, a o ETF-u, molim te, nemoj ništa da mi pričaš, na njemu sam već petu godinu (doduše, daleko od pete godine studija) i _siguran_ sam da ETF neće propasti. Očigledno je da ti nešto nisi shvatio baš najbolje kada misliš da su 'mašine' bitne. Najmanji problem je odvojiti pare za hardver koji bi bio posvećen Diplomatiji. To, da bi radilo kako valja, mora da održava neko ko bi bio plaćen za to i ko bi, zato što je plaćen, odgovarao za to. Dobra volja i entuzijazam nisu garancija. Gde je interes ETF-a u tome? Judge tamo ima značaj kao što je imao Doom pri testiranju Novella. Diplomatija će biti šutnuta odatle prvom prilikom kada se nekome digne da tako uradi jer: a) neko ga je iznervirao, b) ne zna da igra, pa hoće da napakosti, c) nekome dune da dosledno sprovede zabranu igranja u RC-u, d) hoćeš još? Nemoj misliti da 'ne bi oni to'. Ceo NOTES, konferencijski sistem sa ogromnom vrlo vrednom bazom poruka, sa pokojne 78-ce je uništen. Zašto? Nije im više bio potreban ;(. [] Što se judge-a tiče, on je stvarno fenomenalan. Evo, odigrano je do sad, [] par desetina poteza na njemu (u raznih 15-ak partija) i nisam primetio [] tj. nije primećena nikakva neregularnost. Ne sumnjam ;>. Btw, ne čini li ti se da je 15 partija malo mnogo? [] Ako se i desi neka neregularnost, tu je nfitz (medjunarodni [] koordinator za judge-ve) koji istu može da ispravi. Teško da će se Nikovi skriptovi brinuti tako pomno o sitnicama. Na glavne neregularnosti on ne može da utiče. Postoji li na tom Judge-u nekakav Kućni Red? Da li se poštuje? Nik (Ficpatrik) drži svetski Hall of Fame (sjajno koncipiran) i sve što će on uraditi je: ignorisaće neregularne partije, a to će u slučaju Galeba verovatno biti prošireno na sve partije na tom sistemu, jer administrator tog Judge-a ne poštuje jedno od osnovnih pravila (učestvuje u partijama, a ne bi smeo jer on ima pristup svoj prepisci). [] Treća prednost kod judge-a, osim što možeš da igraš sa ljudima iz [] Norveške, Amerike, Zambije i Zimbabvea, Stani, ti mene ubeđuješ da je Judge (_na_Internetu!_) korisna stvar!? Naravno da jeste :). Da li si ti uopšte čitao stare poruke u kojima sam pisao o Džadžu? [] jesu razne opcije koje on ima u pressu, a koje nikad ovde neće biti [] moguće (npr. da ja kao Englez pošaljem poruku, a da se predstavim kao [] Francuz. i da ne postoji način da onaj ko prima poruku otkrije da li [] je to stvarno francuz poslao ili neko drugi) Srećom, ta opcija može da se isključi. Prilično je detinjasto to loženje na fake mail 'jao sad ću da mu pošaljem poruku, a on će da misli da je to onaj drugi', a i nema neke draži u takvoj igri. To sjebe igru k'o ANSI sekvence chat. [] E ako vas sve ovo nije ubedilo da pređete na judge-a, onda potežem i [] poslednji, možda najjači argument. Uh, al' si ga poteg'o...! ;) Kad mi prođu ispiti ispisaću ti, ako hoćeš, bar 10 razloga zašto je Sezam bolji. [] Sve te partije koje su odigrane (čast pobednicima), možete okačiti [] mačku o rep. Okačene su već u ovoj temi. To što nisi učestvovao u njima ti ne daje za pravo da vređaš one koji jesu i koji su uložili puno u njih. [] One nigde nisu zavedene, Jesu, vodimo evidenciju. [] pola ljudi i ne zna da su te partije postojale, Pola ljudi skoro da nikada nije ni videla kompjuter, niti je ikada igrala bilo koju igru koja zahteva intelektualni napor, niti uopšte zna da uživa u stimulisanju mozga. [] a bodovanje ... koje bodovanje? Zaista ne smatram da su bodovi motiv u Diplomatiji. Da li ti je možda palo na pamet da ljudi igraju zato što uživaju u igri? [] Na judge-u, sve su partije registrovane i uredno zavedene, [] svi učesnici dobijaju dedication, pomoću koga se mogu iskristalisati [] redovni i iskusni igrači od neiskusnih itd. Uh, kad će već jednom da budu vraćene te stare konferencije, pa da ti dam pointer na poruke u kojima sam ja to isto pisao... [] A takođe, pošto su i sve redovne, sve će da se boduju _u svetu_. [] Znači bićemo na međunarodnoj listi. Što će omogućiti probijanje istine o Srbiji u svet...? ;))) [] I da ti više ne bi postavljao pitanja tipa : " Uzgred, da li je u [] ovoj zemlji i bližoj okolici regularno završena i jedna druga PBeM [] partija sem te tri? " jer će sve to džadž da beleži. Koliko sam uspeo da saznam, završena je još jedna partija (SoftWar). Nadam se da će Miša (Oldtimer, GM partije) uskoro srediti i poslati javno krajeve i te partije, a i Dip!Dip! nezvanično: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ S E Z A M │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ H a l l of F a m e │ ├───────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┬──────┤ │ 1-4 │ Boshko │ Boško Čorak │ 6 │ │ │ Vitez.Koja │ Vladimir Marić │ 6 │ │ │ Alien │ Nenad Mitovski │ 6 │ │ │ Severian │ Stanimir Miljković │ 6 │ ├───────┼──────────────────┼────────────────────────────────────┼──────┤ │ 5-ý │ - │ ostali │ 0 │ └───────┴──────────────────┴────────────────────────────────────┴──────┘ [] A komandom history, moći ćeš da dobiješ istorijat svake partije koja je [] odigrana. Jesi li ti gledao istoriju svih partija na Sezamu? [] Ako i GM-i budu uviđavni (kao što jesu) i prepiska svake partije će biti [] sačuvana (što je BTW, na Sezamu nemoguće) pa će i ona biti objavljena na [] kraju partije. Naravno ako se svi igrači slože. Meni smeta i to što tu moderator (GM) može uopšte da vidi privatnu prepisku. To na Internetu nije toliki problem jer je mala verovatnoća da će taj čovek ikada igrati u nekoj partiji posle protiv mene. Inače, svu svoju prepisku čuvam, u formatu čitljivom za SOR :). [] E sad, kog nije mrzelo da sve ovo pročita, taj će sigurno i imati nerava [] da uzme da pročita uputstva za judge, koja BTW ja nikad nisam pročitao, [] a igram 3 partije na istom (i šta mi fali ;) i 100% počeće da igra na [] istom. Vidiš, ja sam i to pročitao i još mnogo toga drugog, a i ovako previše pišem... Ako si raspoložen za razne detalje, ispričaćemo se u Klubu. [] Toliko od mene, igrajte na džadžu96 ;) Nemoj tako žestoko, trgovački putniče ;).
diplomatija.157 alien,
[] Pa to samo ako debili budu forsirali stavljanje judge-a na Sezam. Čemu ovakav rečnik? ;( [] To pokazuje kakvi smo mi ustvari. Koji ste to vi i šta su to Ustvari? [] U čitavom svetu ima 2, a osećam da ćemo u Bg-u da imamo 3. ;( Ama, nekako mi se čini da ti sve vreme ponavljaš, uz deformisanje, ono što ja napisah. Uzgred, nekako mi se čini da si se zabrinuo za sudbinu te tvoje tri partije i planirane bodove na HoF ;))). Šta ti vrede ti bodovi kad se još nisi okušao protiv jakih igrača na Sezamu? [] Sad, što se tiče potrebe da se neki judge otvori ili ne, moram da ti [] kažem da tu jaaako grešiš. Pa, zar si to baš morao da mi kažeš...? Bua, šmrc, plač :(((. [] Rade judge-vi u svetu, ali tamo postoji jedan ogroman problem - nedostatak [] partija, sve se partije igraju i pune su. Kada sam pokretao partiju na Morrolanu, to nije bio nikakav problem. [] Šta misliš zašto se na ovaj naš judge, već prijavilo i registrovalo oko [] 30 stranaca. Iz radoznalosti ili zato što se plaše velikih stvari. [] Ako ne i više. Mi smo došli kao melem na ranu. Kao voda u [] pustinji... A Istina o Srbiji, a Istina o Srbiji...? :))) [] Živeo judge@galeb.etf ! ;) Živeo drug sudija! ;)
diplomatija.158 alien,
[] Ne može da se skine. Alija, ajde ga UL-uj ponovo. Može da se skine. Probaj on-line da pročitaš poruku.
diplomatija.159 balsa,
:: testiranju Novella. Diplomatija će biti šutnuta odatle prvom prilikom :: kada se nekome digne da tako uradi jer: a) neko ga je iznervirao, b) ne :: zna da igra, pa hoće da napakosti, c) nekome dune da dosledno sprovede :: zabranu igranja u RC-u, d) hoćeš još? Ok, moram da se složom da je tvoj strah legitiman. ;) Ni ja nisam ubeđen da će Džadž tamo živeti i kroz deset godina; pa, bože moj, premestićemo ga na neku drugu mašinu tada. Međutim, Džadž SADA funkcioniše više nego dobro, i ako pustimo špekulacije tipa "šta bi bilo kad bi bilo", nadam se da se slažeš da je igra na njemu udobnija i, pre svega, vremenoštedeća. :) Ako ne misliš tako, ili ako misliš da igranje u Sezamovim grupama ima *ikakvu* prednost u odnosu na Džadž, objasni zašto. Uostalom, zar nisi i ti bio jedan od prvih ljudi koji je pokretao inicijativu da se Džadž instalira? I to baš na Galebu.
diplomatija.160 superhik,
=:> pressu, a koje nikad ovde neće biti moguće (npr. da ja kao =:> Englez pošaljem poruku, a da se predstavim kao Francuz. i da =:> ne postoji način da onaj ko prima poruku otkrije da li je to =:> stvarno francuz poslao ili neko drugi) Izvini a po čemu je to prednost!? I ovako se dovoljno lažemo... ;)
diplomatija.161 superhik,
=:> Ako ti u bilo kom trenutku traže index, kaži da si ga =:> zaboravio. To je A kako bi bilo da mi neka dobra duša sa etf-a ustupi nalog na afroditi za 20-min. dnevno !? O:)
diplomatija.162 junior,
> [] Pa to samo ako debili budu forsirali stavljanje judge-a na > Sezam. > Čemu ovakav rečnik? ;( Čemu? To je zbog toga što sam u poslednje 3 nedelje slušao kako će da se instalira dip podsistem (sve sa judge-om) na Sezamima. A i dalje nema konferencije sport. Eto, to me isfrustriralo..;) > tri partije i planirane bodove na HoF ;))). Šta ti vrede ti > bodovi kad se još nisi okušao protiv jakih igrača na Sezamu? Ko to kaže, ko to laže? Otkud ti znaš ko igra u tim partijama na judge-u. Ja bih mogao da ti nabrojim (a i nabrojaću, ali ne javno :) bar 3 imena, koja bi prihvatio sa poštovanjem (bar se nadam), a da isti igraju partiju(e) na judge-u. Pozdrav, jr. P.S. Stvarno je bolje da se ispričamo u klubu ili na Banjici. Masa ljudi/igrača ionako nema nalog na YuInternetu, a i nemaju živaca da čitaju uputstva za judge, pa osećam da će ostati na Sezamu. Can't be helped...:(
diplomatija.163 junior,
> testiranju Novella. Diplomatija će biti šutnuta odatle prvom > prilikom kada se nekome digne da tako uradi jer: a) neko ga je > iznervirao, b) ne zna da igra, pa hoće da napakosti, c) nekome > dune da dosledno sprovede zabranu igranja u RC-u, d) hoćeš još? NHF, ali osećam da ti imaš nešto veooma oštra osećanja protiv Veče. Ja takođe ne gotivim čoveka, zbog gluposti koje je radio, ali veruj mi, njega diplomatija zanima koliko i lanjski sneg. Resignirao se iz partija koje je igrao, odustao je od iste, prihvativši da ne ume da ju igra. Trenutno se zabavlja Fifom96 na "svojoj" mašini... I dalje ne vidim ko će da skine judge-a sa galeba? > Btw, ne čini li ti se da je 15 partija malo mnogo? Ne. Lupi "list full" i sam se uveri. Evo ti onog čega ja mogu sam da se setim: War, Ares, Winter96, New, Special, Balkan (crowded varijanta) , Loeb96, Anarchy (varijanta Chaos), Waterloo, Brutal, Youngstown (ne znam joj ime), Homer (varijanta blind ;) Lucrezia (Makijaveli ;), dipwloo (nije u listi - to je nastavak partije Waterloo sa VV-a), Beli.Golub (nije u listi - nastavak partije sa VV-a), ... Ima ih tačno 15. Ako ne veruješ, sam proveri ;> > [] A komandom history, moći ćeš da dobiješ istorijat svake > partije koja je [] odigrana. > Jesi li ti gledao istoriju svih partija na Sezamu? Da li sam mogao da vidim privatnu prepisku igrača iz iste? Ako nisam, onda i ne želim da gledam. Prepiska i jeste ono najinteresantnije kod diplomatije (slažemo se? ).
diplomatija.164 junior,
> A kako bi bilo da mi neka dobra duša sa etf-a ustupi nalog na > afroditi za 20-min. dnevno !? O:) Ako mi kažeš zašto + neko pićence ;) moglo bi da se sredi...
diplomatija.165 superhik,
=:> P.S. Meni deluje kao pouzdan sistem, a Vama? Hm... po kom principu ti ocenjuješ šta je stabilan sistem...? Ne stajem ninačiju stranu ali se sećam jednog Velikog Praska (I) na ETF-u kada su sve lozinke sa oko 90% računara bile poznate široj modemskoj publici... na osnovu toga & činjenice da dosta ljudi još uvek 'vršlja' po root nalozima na ETF-ovim računarima (& FON-ovim) mogu da zaključim da Univerzitetska mreža NAŽALOST nije pouzdana! E sad ako je galeb posebno zaštićen (kao UBBG) onda moja teorija pada u vodu :)
diplomatija.166 superhik,
=:> Ako mi kažeš zašto + neko pićence ;) moglo bi da se sredi... Zašto? Razlog je prost... jedini nalog koji ja mogu da dobijem na YUINt-u je na osmehu... e sad svi koji zovu FON znaju da su im telefoni zauzeti 24h tako da je prosto nemoguće ostvariti vezu 1 nedeljno... a šta bi bilo kada bi krenuo sa dip-om !? P.S. Piješ li tekilu? O:)
diplomatija.167 junior,
> E sad ako je galeb posebno zaštićen (kao UBBG) onda moja > teorija pada u vodu :) Ne. Nije uopšte zaštićen. Ali se svakog dana unapređuje. Princip je ovaj: Veča je, da bi sprečio obaranje galeba od raznih napaljenih "hackera" sa BC-a Corrosiona i sl. hackerskih grupa, istima podelio naloge na galebu, dao im door (neki FRP) na jastrebu i td. Tako da trenutno, verovatno ne postoji osoba (iz tih krugova, naravno) koja bi htela da obori galeb. Jer svi imaju pristup na nju, a još ih i sysop uslužuje. Ovo je do sad dalo dosta efikasne rezultate, jer se dotični, mnogo lakše prate (kad su na svojim nalozima, naravno) i čim oni otkriju neku rupu u sistemu, to će saznati i sysop (da li tako što će mu oni sami reći i ušlihtati se tako njemu) ili tako što će on to prosto da vidi na svom monitoru. Tako je i "čuveni" phl, već pokazao root-u, 2 načina kako da se obori sistem tj. postane root, a to je ovaj na licu mesta zakrpio. Zbog svega ovoga, a i poznavanja velike većine "hackera" tvrdim da galeb nije mašina koju ljudi žele da obore...
diplomatija.168 junior,
> Zašto? Razlog je prost... jedini nalog koji ja mogu da dobijem > na YUINt-u je na osmehu... e sad svi koji zovu FON znaju da su > im telefoni zauzeti 24h tako da je prosto nemoguće ostvariti > vezu 1 nedeljno... a šta bi bilo kada bi krenuo sa dip-om !? Da. Poznat mi je osećaj. ;( Elem, afrodita (opet) ne radi. TO je vrlo nestabilan sistem... Jesi li išao možda u RCUB da tražiš nalog? > P.S. Piješ li tekilu? O:) Osećam da ću početi da pijem ;)
diplomatija.169 schef,
­=-> Pročitaš uputstva za Džadž, sve će ti se samo kazati. :) ­=-> Najpre vidiš spisak partije koje čekaju igrače, pogledaš ­=-> parametre za svaku (da li Ajde sad lepo zamislite da postoji veza Sezama sa ETF-om, i zamislite da sam ja moron, pa mi objasnite kako da se javim džadžu za sva uputstva, kako da se prijavim, kako da vidim spisak igara, kako da šaljem poteze, kako da stupam u kontakte sa drugim ljudima, (a sve to sa sezama!!!) i sve o tome (tipa FAQ). Nemojte mi reći da mora direktno, Kanađani sigurno ne zovu ETF... O:))))) A u vezi ETF-a (nije za ovu temu, al' ajd' sad...): Koji je br. tel-a, koliko ima linija, kako se okačiti na koji računar (Galeb, Buef31...) i sl.? Ne, nisam ja moron, ali trebaće jednog dana ljudima koji se odluče da igraju PBEM Diplomacy... ;) Srleř
diplomatija.170 kant,
> Ne stajem ninačiju stranu ali se sećam jednog Velikog Praska > (I) na ETF-u kada su sve lozinke sa oko 90% računara bile > poznate široj modemskoj publici... na osnovu toga & činjenice Kad se ovo desilo?
diplomatija.172 superhik,
=:> Zbog svega ovoga, a i poznavanja velike većine "hackera" =:> tvrdim da galeb nije mašina koju ljudi žele da obore... Nisi skont'o... Nisam ni ja rekao da neko ŽELI da ga obori... da bilo ko to HOĆE (želi), taj 'neko' bi to i uradio... Ali sama spoznaja da je pun rupa mene toliko plaši da nisam siguran da li bih imao hrabrosti da višemesečni trud ostavim u milost i nemilost desetinama ljudi koji sve to mogu da upropaste...
diplomatija.173 superhik,
=:> Jesi li išao možda u RCUB da tražiš nalog? Nope... Šta da im kažem !? Gde je to uopšte!? Na ETF_u?
diplomatija.174 superhik,
=:> Kad se ovo desilo? Možda grešim ali je bilo prošlog leta +- 2,3 meseca O:)
diplomatija.175 junior,
> Ajde sad lepo zamislite da postoji veza Sezama sa ETF-om, i > zamislite da sam ja moron, pa mi objasnite kako da se javim Dobro, to neće biti teško...;>> Elem, što se tiče ETF-a, on ima 14 linija + 1 za zmaj (sa kog je takođe moguć telnet), a to je jednako 15 linija (ti si morončić, ne? :). Na Sezamu, starom, bi napisao: UUCP SEND ^M (^M je oznaka za Enter) judge@galeb.etf.bg.ac.yu ^M info get package register list full .s I to je to. Poruka bi otišla, a ti bi dobio sledeće: - sa "info" - najosnovnije komande na judge-u, i objašnjenje šta je to judge za dip - sa "get package" - malo opširnije uputstvo o judge-u, koje sadrži i odlomke sa uputstvima o pressu i raznim drugim stvarima, dostupnim na judge-u. - sa "register" - judge će ti poslati formular, koji mora da popuni svaki igrač koji želi da igra. On sadrži neke opšte podatke (ime, prezime, adresa, telefon - nisi dužan da ostaviš prave podatke, naravno..;), kao i da sam sebe oceniš u koju grupu diplomata spadaš (Expert, Medium, Advanced...) - sa "list full" - spisak svih "vidljivih" partija na judge-u, tj. partija koje su dostupne javnosti (za gledanje, komentarisanje itd.). U tom spisku sve vide svi igrači (osim ako nije Gunboat partija), koliko centara/vojske/para poseduje određeni igrač. Vidi se "dedication" svakog igrača. I naravno, vide se parametri partije (deadline, white/grey/black press, NMR, Gunboat itd.) Sve u svemu, kad samo baciš pogled na uputstva i počneš da pratiš jednu partiju (observe ime_partije password), sve će ti biti savršeno jasno. pozdrav, jr.
diplomatija.176 schef,
­=-> Dobro, to neće biti teško...;>> Kako li si me samo pročitao? ;) ­=-> Sve u svemu, kad samo baciš pogled na uputstva i počneš da ­=-> pratiš jednu partiju (observe ime_partije password), sve će ­=-> ti biti savršeno jasno. Thanx man... Još samo da proradi UUCP... Srleř
diplomatija.177 kant,
> Možda grešim ali je bilo prošlog leta +- 2,3 meseca O:) Bez ljutnje, mislim da grešiš. Ako može malo opširnije o tome (može i na mail).
diplomatija.178 balsa,
:: - sa "register" - judge će ti poslati formular, koji mora da popuni svaki :: igrač koji želi da igra. On sadrži neke opšte podatke :: (ime, prezime, adresa, telefon - nisi dužan da ostaviš :: prave podatke, naravno..;), kao i da sam sebe oceniš u :: koju grupu diplomata spadaš (Expert, Medium, Advanced...) :: Ne treba "register", nego "get form"! Ostalo je ok. ;)
diplomatija.179 alien,
[] P.S. Meni deluje kao pouzdan sistem, a Vama? Iskreno? :) (Nemoj čitati sledeći pasus ako ne želiš iskren odgovor.) Meni deluje kao da ti pojma nemaš o svemu tome, a i ne vidim zašto bi ti trebalo da poznaješ situaciju u RC-u ETF-a, niti zašto bismo u ovoj temi razglabali o tome kako mali Perica zamišlja RC ;). (Ovo možeš čitati:) ...A tek Orao, dika naša, kako je? ;) [] P.P.S. Mislim da se sa mnom slaže i ostalih 650 korisnika galeba. Koristim Galeb dosta dugo i ne slažem se s tobom, a ni sa tvojom kandidaturom... za šta ono beše? ;) ( * Kartal kalkar dal salkar, dal salkar kartal kalkar.
diplomatija.180 alien,
[] Ajde sad lepo zamislite da postoji veza Sezama sa ETF-om, i zamislite da [] sam ja moron, pa mi objasnite kako da se javim džadžu za sva uputstva, [] kako da se prijavim, kako da vidim spisak igara, kako da šaljem poteze, [] kako da stupam u kontakte sa drugim ljudima, (a sve to sa sezama!!!) i [] sve o tome (tipa FAQ). Nemojte mi reći da mora direktno, Kanađani [] sigurno ne zovu ETF... O:))))) Vidi, Judge je program koji ima svoj korisnički nalog i adresu (judge@nešto.negde) i koji sve mailove koje primi odmah obrađuje tj. interpretira komande u njima. Mislim da bi se u tvom :) slučaju moglo sve svesti na: mail send judge@galeb.etf.bg.ac help Ctrl-D (Kraj poruke) Dalje će ti se kasti samo. Doduše, verovatno ćeš morati posle da poručuješ gomilu fajlova sa raznim uputstvima, tako da je verovatno bolje da sačekaš da se vrati conf IGRE.2 na sistem, pa da poskidaš odatle.
diplomatija.181 alien,
[] Ni ja nisam ubeđen da će Džadž tamo živeti i kroz deset godina; Mnogo veći Judge-ovi su trajali mnogo kraće. [] špekulacije tipa "šta bi bilo kad bi bilo", nadam se da se slažeš [] da je igra na njemu udobnija i, pre svega, vremenoštedeća. :) Meni ne. Na Sezame se javljam redovno, koristim sav komfor sistema rutinski i mnogo brže. Kada bih redovno išao na fakultet, verovatno bi mi bilo zgodno da igram tamo. [] Ako ne misliš tako, ili ako misliš da igranje u Sezamovim grupama [] ima *ikakvu* prednost u odnosu na Džadž, objasni zašto. Grupama? Prednosti su brojne jer je Sezam BBS i Diplomatija je na njemu zatvorena za ljude van Sezama. To bi bio problem na nekom BBS-u na kome je nedovoljno ljudi za Dip, ali to ovde nije slučaj. Dip euforija u ovim krajevima je nastala na Sezamu. Prednosti: Postoji mogućnost interaktivne komunikacije između korisnika, pejdžovanje, chat, mogućnost proveravanja da li je i kada poruka pročitana, kada se partner u igri javljao. Sezam je pouzdan sistem (mislim na koncepciju, zajedničku za oba Sezama), ne postoji opasnost da će zbog bilo čega na sistemu igra biti ugrožena, bilo kroz povredu privatnosti (sezamovi diskovi su dovoljno sigurni, za razliku od diskova akademskih računara), bilo kroz neke tehničke probleme. Sa Sezamom sam uvek bio siguran da ću, ako pozovem saveznika u 11:30 telefonom zbog završnih dogovora, do 12 moći da pozovem i dobijem sezam i da ostavim poruku i da znam tačno kada je stigla i da to jeste na vreme. Sezam je komercijalni sistem i ljudi na njemu (zato što plaćaju) mnogo više vode računa o tome kako se ponašaju i šta rade. Nivo komunikacija je ovde mnogo viši nego na bilo kom drugom mestu u zemlji. Korisnici se ovde manje-više poznaju ili se mogu upoznati i stoga je opasnost od raznih isfrusriranih fantoma (ovde ne mislim ni na koga lično) koji bi napisali virus da umeju, al' zato mogu da sjebu nekom drugom uživanje, mnogo manja. Sezam omogućava kulturnu i lepu komunikaciju za naše uslove, sva YU slova i, što je za Dip mnogo bitnije, vizuelnu ('ASCII') mapu u samim porukama. Nekoliko puta sam, kada nisam bio kod kuće, on-line bacao pogled na mapu i slao naređenja. Neka 'nepisana' pravila ponašanja koja su prihvaćena na Sezamu su mnogo bliža pravoj, klasičnoj diplomatiji na tabli, a i celokupni način komunikacije. Kod Judge-a je mnogo toga, od pravila igre do navika igrača, prilagođeno Judge-u. Na Sezamu već postoji veoma kvalitetna ekipa, a time i dobra škola Diplomatije. Ima još... Sezam, naravno, ima i svojih ograničenja, ali to se rešava Judge-om na Internetu. [] Uostalom, zar nisi i ti bio jedan od prvih ljudi koji je pokretao [] inicijativu da se Džadž instalira? I to baš na Galebu. Da. Verziju 6.1 smo na Alefu dva puta instalirali (jednom Malisha, jednom Sale), a s Večom sam par puta pokušao na Galebu... Izgleda da ta verzija nije bila prilagođena Linuxu :(. Hteo je Rade da ga stavlja na Osmeh, ali nismo nikad stigli da probamo. Da skratim: došao sam do zaključka da je Judge suviše velika stvar za administraciju za uslove naše akademske mreže i da je mnogo bolje i praktičnije koristiti neki Judge na Internetu. Jednostavno, i sama situacija se promenila - ne postoji ni jedan potez koji je dobar uvek. U svakom slučaju, moj mail Judge-u sa mojom lozinkom (mail može biti poslat sa bilo koje adrese) se nalazi nezaštićen na suviše diskova dok stigne do Judge-a. Verovatnoća da neki podatak (dovoljno je lozinka) procuri je mnooogo veća ako ako igram na judge@galeb sa ljudima s naše mreže, nego ako igram na jedge@tamonegdeuamerici s ljudima sa drugih mesta.
diplomatija.182 alien,
[] NHF, ali osećam da ti imaš nešto veooma oštra osećanja protiv Veče. Ne, naprotiv. Vecxo mi je prijatelj :). [] ali veruj mi, njega diplomatija zanima koliko i lanjski sneg. Ko je Džadžkiper? []> Btw, ne čini li ti se da je 15 partija malo mnogo? [] [] Ne. Lupi "list full" i sam se uveri. Pobogu, čoveče, nisam ni pomislio da ti ne verujem da ima 15 partija. Ja smatram da je 15 suviše za te uslove, za broj ljudi koji to koristi itd. Jednostavno, to mi liči na 'daj pet karata!'.
diplomatija.183 alien,
[] "....VAM rasterujem igrače?" Čovek je pitao gde i kako može da [] se igra Dip, ja sam mu odgovorio, tj. napisao jednu od mogućnosti, koja [] mi se čini veoma privlačna. Nekako sam u tonu tvoje poruke nazreo crtu kojom si hteo da kažeš da je igra tamo bolja od igre ovde i čoveka hteo da odvratiš od igre na Sezamu. [] Osim toga, bitno je da je partija dobra, a ne gde se igra. IMHO, da bi partija bila dobra, veoma je bitno gde i pod kakvim uslovima se igra. [] Dapače, poslednja partija koju sam igrao na VVu, pukla je baš zato [] što je GMu dosadilo da se dalje bavi njome posle letnje pauze, i šest [] meseci igranja je otišlo u vetar. Aman, ljudi, što me vučete za jezik? ;) Sa VV-a sam se povukao na vreme :). [] kažem jeste: ako su igrači ozbiljni, i partija je lepa. Tu nema nikakve [] razlike u odnosu na Sezam, a ako neko izleti, zamena se nađe u roku od [] jednog dana. Stani, koju si ti partiju igrao na Sezamu? Čini mi se da si bio u onoj prvoj Dip grupi, ali posle...? [] Ako se to tebi nikad ne dešava, onda si dobar GM, ali takvi su retki. Trudim se, a i nisam jedini na Sezamu. [] Štedim svoje vreme i živce, a mogu da se skoncentrišem na samu igru, [] umesto da zivkam svakih 2 sata Sezam i gledam da li je GM konačno [] okačio poteze. A šta se dešava na Judge-u kod NMR-a? ;) Šta radiš kada pukne veza ETF-FON? Da li ti smeta da GM na sezamu istovari sirove poteze, pa tek kasnije mastering? (Svi znaju pravila ili bi trebalo da znaju dovoljno da vide sta se desilo.) [] Meni se čini da su tvoji razlozi protiv Džadža više privatne prirode. Možda. Nisu, prema onome što je poznato mojoj svesti.
diplomatija.184 alien,
[] Čemu? To je zbog toga što sam u poslednje 3 nedelje slušao kako će [] da se instalira dip podsistem (sve sa judge-om) na Sezamima. Dip podrška u mail sistemu nam je zaista potrebna. [] Ko to kaže, ko to laže? Otkud ti znaš ko igra u tim partijama na [] judge-u. Ja bih mogao da ti nabrojim (a i nabrojaću, ali ne javno :) [] bar 3 imena, koja bi prihvatio sa poštovanjem (bar se nadam), a da [] isti igraju partiju(e) na judge-u. Ne znaš me dovoljno, ja sam suviše uobražen da bih ijedno ime prihvatio s poštovanjem ;). Šalu na stranu, svi Dip igrači koje poštujem su na Sezamu. Btw, quittere ne poštujem. [] P.S. Stvarno je bolje da se ispričamo u klubu ili na Banjici. Da.
diplomatija.185 alien,
[] A što bi se spuštali na Galeb? ;) Mislio sam na nivo, a ne na logovanje ;).
diplomatija.186 alien,
[] Hocemo da igramo Diplomacy na sezamu!treba nam GameMaster.Neka se [] javi neki koji je zainteresovan Uh, sad ću javno da prozivam! :) Neki davno dogovoreni običaj na Sezamu je da pobednik u nekoj partiji treba se prihvati dužnosti masterisanja jedne partije. To garantuje da će GM biti čovek koji zna šta radi i da Dip u ovim krajevima neće otići u q*. Naravno, ovo nije obaveza, ovo je stvar dobre volje, solidarnosti... Stanimireee! :)
diplomatija.187 balsa,
:: [] špekulacije tipa "šta bi bilo kad bi bilo", nadam se da se slažeš :: [] da je igra na njemu udobnija i, pre svega, vremenoštedeća. :) :: :: Meni ne. Na Sezame se javljam redovno, koristim sav komfor :: sistema rutinski i mnogo brže. Kada bih redovno išao na fakultet, :: verovatno bi mi bilo zgodno da igram tamo. Pa dobro. Ja se, eto, na YUINT javljam redovno, koristim sav konfor juniks sistema rutinski i brzo. ;) :: [] Ako ne misliš tako, ili ako misliš da igranje u Sezamovim grupama :: [] ima *ikakvu* prednost u odnosu na Džadž, objasni zašto. :: Prednosti: :: :: Postoji mogućnost interaktivne komunikacije između korisnika, :: pejdžovanje, chat, mogućnost proveravanja da li je i kada poruka :: pročitana, kada se partner u igri javljao. Ovo nije prednost, jer je *ista* stvar moguća i na bilo kom juniks računaru na YUInternet, a takvi su većina. :: Sezam je pouzdan sistem (mislim na koncepciju, zajedničku za :: oba Sezama), ne postoji opasnost da će zbog bilo čega na sistemu igra :: biti ugrožena, bilo kroz povredu privatnosti (sezamovi diskovi su :: dovoljno sigurni, za razliku od diskova akademskih računara), bilo kroz :: neke tehničke probleme. Ovo stoji, Sezami će biti uvek pouzdaniji od bilo skoro svakog računara na YUInternetu. Premda, nisam još video da je na Džadžu bilo koja partija trpela zbog povrede privatnosti. :: Sa Sezamom sam uvek bio siguran da ću, ako pozovem saveznika u :: 11:30 telefonom zbog završnih dogovora, do 12 moći da pozovem i dobijem :: sezam i da ostavim poruku i da znam tačno kada je stigla i da to jeste :: na vreme. Ja baš i nisam siguran. ;) Čuješ se sa saveznikom u 23:30, a Sezam hoćeš da dobiješ do 24:00? To i ne pali uvek, znaš. ;) :: Na Sezamu već postoji veoma kvalitetna ekipa, a time i dobra :: škola Diplomatije. Bez sumnje. :: Ima još... :: :: Sezam, naravno, ima i svojih ograničenja, ali to se rešava :: Judge-om na Internetu. A evo najvećeg ograničenja -- nemogućnost da se odigra Gunboat partija! Osim ona koja je 'no press'. Nekom ovo i nije bitno, meni recimo jeste. Nemam vremena da Diplomatiju igram telefonski. :: U svakom slučaju, moj mail Judge-u sa mojom lozinkom (mail može :: biti poslat sa bilo koje adrese) se nalazi nezaštićen na suviše diskova :: dok stigne do Judge-a. Verovatnoća da neki podatak (dovoljno je lozinka) :: procuri je mnooogo veća ako ako igram na judge@galeb sa ljudima s naše :: mreže, nego ako igram na jedge@tamonegdeuamerici s ljudima sa drugih :: mesta. Otkud to? Pošalješ mail Džadžu sa Osmeha, on stigne za 10 sekundi, i nema ga više ni na jednom disku. Da svedem, po drugi put: Treba razdvojiti dve stvari -- diskusiju 'igra na džadžu uopšte vs. igra na Sezamu' i diskusiju o pouzdanosti funkcionalnosti ovog našeg Džadža na Galebu. Glede ovog prvog -- već sam napisao da mi prednosti igranja na Džadžu uvek pretežu. Nezavisnost od dobre volje i agilnosti GMa, tačnost i fleksibilnost (tu mislim na raznorazne mogućnosti slanja pressa, podešavanja klizećih rokova, itd), i pre svega -- mogućnost Gunboat igre. Glede drugog -- za ovih nekoliko meseci Džadž na Galebu se pokazao pouzdanim. Treba, razume se, sačekati da se završi nekoliko partija da bi se mogao steći valjan utisak.
diplomatija.188 balsa,
:: Nekako sam u tonu tvoje poruke nazreo crtu kojom si hteo da :: kažeš da je igra tamo bolja od igre ovde i čoveka hteo da odvratiš od :: igre na Sezamu. Ja i mislim da je igranje na Džadžu udobnije. Ne želim da ga odvraćam od Sezama, nek' proba čovek i na jednom i na drugom, pa nek donese svoj zaključak. :: [] Dapače, poslednja partija koju sam igrao na VVu, pukla je baš zato :: [] što je GMu dosadilo da se dalje bavi njome posle letnje pauze, i šest :: [] meseci igranja je otišlo u vetar. :: :: Aman, ljudi, što me vučete za jezik? ;) Sa VV-a sam se povukao :: na vreme :). Ali ovde nije bitan VV, nego GM, nesavršen i grešan. ;) U sezamovskoj varijanti Diplomatije, od GMa zavisi i previše, na Džadžu je uticaj ljudskog faktora korigovan u pravcu veće automatizacije. :: [] razlike u odnosu na Sezam, a ako neko izleti, zamena se nađe u roku od :: [] jednog dana. :: :: Stani, koju si ti partiju igrao na Sezamu? Čini mi se da si bio :: u onoj prvoj Dip grupi, ali posle...? Da, igrao sam tu prvu na Sezamu. Ta je pukla jer su igrači izgubili interesovanje za nastavak posle ispitne pauze, a ni GM nije mogao mnogo da se angažuje oko nastavka. Sledeću sam igrao na VVu, i ta je pukla posle pola godine igre, GM nije bio zainteresovan da ponovo okupi igrače posle letnjeg odmora. I šta sad? U svaku partiju uložio sam jako mnogo truda i bio u prilično dobroj poziciji. Jednostavno -- ne želim da mi se ovakvo iskustvo ponovi, a mislim da se Džadž mnogo uspešnije nosi sa sličnim situacijama. :: [] Štedim svoje vreme i živce, a mogu da se skoncentrišem na samu igru, :: [] umesto da zivkam svakih 2 sata Sezam i gledam da li je GM konačno :: [] okačio poteze. :: :: A šta se dešava na Judge-u kod NMR-a? ;) Šta radiš kada pukne :: veza ETF-FON? Igram partije koje imaju NMR flag, što znači da ako potezi neke sile ne stignu ni posle 'grace' perioda (odgovara mi da je što kraći), ostali potezi bivaju obrađeni. Dakle, uvek znam na čemu sam. A ako pukne veza ETF - FON, pošaljem naređenja sa nekog drugog računara. Uostalom, to pucanje veze, i kada se desi, retko traje duže od nekoliko sati. :: Da li ti smeta da GM na sezamu istovari sirove poteze, pa tek :: kasnije mastering? (Svi znaju pravila ili bi trebalo da znaju dovoljno :: da vide sta se desilo.) Ne smeta, samo ni to ne pomaže kod sindroma "bio_kod_babe_na_selu". ;)
diplomatija.189 schef,
­=-> Dalje će ti se kasti samo. Doduše, verovatno ćeš morati ­=-> posle da poručuješ gomilu fajlova sa raznim uputstvima, ­=-> tako da je verovatno bolje da sačekaš da se vrati conf ­=-> IGRE.2 na sistem, pa da poskidaš odatle. Ama imam ja uputstva i znam da igram (čak sam ušao kao zamena u WWIII a to je youngstown varijanta), samo mi treba malo objašnjenja oko procedure kontaktiranja sa judgeom i ostalim igračima u igri, kao i kako da recimo šaljem poruke a da ih svi vide i sl. Da li neko zna da li je proradila veza sa ETF-om? Ako nije, konkurs za GM-a je još otvoren... ;) Srleř
diplomatija.190 schef,
­=-> Da skratim: došao sam do zaključka da je Judge suviše ­=-> velika stvar za administraciju za uslove naše akademske ­=-> mreže i da je mnogo bolje i praktičnije koristiti neki ­=-> Judge na Internetu. Jednostavno, i sama situacija se ­=-> promenila - ne postoji ni jedan potez koji je dobar uvek. Pa, da li onda postoji mogućnost da se judge sa ETF-a prebaci na sezam? (Naravno kada se uspostavi veza sa internetom) Bio bi to potez godine, a i sistema... :))) Ko će prvi da se seti? NET ili PRO? Srleř
diplomatija.191 schef,
­=-> Stanimireee! :) Da. Stanimireeeeee! :) Srleř
diplomatija.192 junior,
> Nope... Otiđi. ;) > Šta da im kažem !? Traži formular. > Gde je to uopšte!? Na ETF_u? Zgrada LOLA (preko puta univerzitetske biblioteke) - sa desne strane zgrade (ulica koja je bliža Pravnom faxu), idi ulicom (tom stranom gde je Lola), nekih 30-ak metara iza Lole, videćeš stepenice prema dole i dosta veliku tablu sa natpisom: "Računski centar Univerziteta u Beogradu". A onda obavi formalnosti...
diplomatija.193 space.ace,
Hi, folks, sorry za pitanja, al' malo šta znam o Dip-u. Pravila čitah, i razumeh, ali mi ostade bledo u sećanju to o varijantama, pa bi mogao neko da objasni meni ovako neobaveštenom :) s.a.
diplomatija.194 severian,
> ­=-> Stanimireee! :) > > Da. Stanimireeeeee! :) Ojjjj! No šalu na stranu, zbog poznatih problema sa konverzijom starih konferencija jedan pad mi je potpuno progutan, tako da ne znam o čemu se radi. Ako nekoga ne mrzi da citira, pa da se uključim...
diplomatija.195 schef,
NAĐEN JE GAMEMASTER!!!!!! Ko je ? Za sada tajna... :))) Prvih 6 koji mi se jave na mail igraju... Požurite. Dakle ja + još 6-oro. Igraće se standard (valjda) :)))) Srleř
diplomatija.196 schef,
­=-> NAĐEN JE GAMEMASTER!!!!!! Ko je ? Za sada tajna... :))) ­=-> Prvih 6 koji mi se jave na mail igraju... Požurite. Dakle ­=-> ja + još 6-oro. Igraće se standard Evo, za sada su igrači schef, ognjen.s i superhik. Dakle, ima još 4 mesta. Požurite. Srleř
diplomatija.197 vitez.koja,
#=> čim oni otkriju neku rupu u sistemu, to će saznati i #=> sysop (da li tako što će mu oni sami reći i ušlihtati se #=> tako njemu) ili tako što će on to prosto da vidi na svom Sad, u kom pravcu ide šlihtanje je pitanje za diskusiju, ali broj ljudi koji nešto znaju a imaju potrebu za šlihtanjem je neznatan (da ne kažem 0). Jednu grupu štiti njihovo znanje, drugu njihov akademski status, što na šlihtanju ostavlja samo klince. Nego, odakle tebi toliko duboko poznavanje prilika i sigurnosti RC ETFa i njegovih računara? Da li da te podsetim da tvoje poruke (možda) čitaju i ljudi koji se time bave mnogo duže nego ti - na primer Nenad kome si našao da objašnjavaš o sigurnosti računara, mada je on upisao ETF kada ti srednju školu. Na stranu što od sigurnosti nema ni s - samo u poslednjih mesec dana desile su se dve velike havarije. U tim smehotresnim hakerskim grupama koje pominješ broj ljudi sposobnih za nešto je prilično mali, a broj lažova ogroman (setite se obaranja UBBGa od pre neku godinu;)) #=> Tako je i "čuveni" phl, već pokazao root-u, 2 načina kako da Ne budi smešan ;) I 'čuveni phl', i bilo ko sa malo soli u glavi, na svaka dva načina koja otkrije publici zadržaće još dva trika za sebe. #=> Zbog svega ovoga, a i poznavanja velike većine "hackera" #=> tvrdim da galeb nije mašina koju ljudi žele da obore... Argumenti su ti sve teži i teži :> [superhik] #=> da bilo ko to HOĆE (želi), taj 'neko' bi to i uradio... Eto sad ;) Daleko smo, srećom, od toga da svako kome dune može da obara unix sistem. Da je to tako lako, diskovi u RCu bi se formatirali na svakih dvanaest sati... ovako, traju po par meseci :>
diplomatija.198 vitez.koja,
#=> Meni deluje kao da ti pojma nemaš o svemu tome, a i ne #=> vidim zašto bi ti trebalo da poznaješ situaciju u RC-u #=> ETF-a, niti zašto bismo u ovoj temi razglabali o tome #=> kako mali Perica zamišlja RC ;). Nemoj s leđa, Radovane ;) #=> ...A tek Orao, dika naša, kako je? ;) Toliko o sigurnosti. Ali orao ni po jada, ali što im je Merlin rokunuo u sred prijavljivanja ispita :(( Ja sam za to, na vreme, saznao sasvim slučajno, ali bilo je i onih koji nisu. A to već nije igra...
diplomatija.199 junior,
> Pobogu, čoveče, nisam ni pomislio da ti ne verujem da ima 15 > partija. Ja smatram da je 15 suviše za te uslove, za broj ljudi > koji to koristi itd. Jednostavno, to mi liči na 'daj pet > karata!'. Otkud ti znaš koliko ga ljudi koristi, kad nisi ni svratio na njega? Jest' da si ga dovukao i nagovorio Veču da ga stavi, svaka čast, ali nemoj sad da mu blatiš ugled ;) Za sad judge radi punom parom i bez greške (naglašavam :), i "tako treba i da ostane" :) jr. P.S. Prednosti judge-a : Gunboat, kompletna prepiska sačuvana
diplomatija.200 junior,
> Nego, odakle tebi toliko duboko poznavanje prilika i sigurnosti > RC ETFa i njegovih računara? Ma jes, šta i ja gluposti pričam. Šta mali Perica zna o RC-u? ;( P.S. ># => tvrdim da galeb nije mašina koju ljudi žele da obore... > Argumenti su ti sve teži i teži :> A tvoji su tek do ja*a...
diplomatija.201 schef,
­=-> Evo, za sada su igrači schef, ognjen.s i superhik. Dakle, ­=-> ima još 4 mesta. Požurite. Imamo još dva člana, miko i imangovski. Znači, ima još dva mesta. Srleř
diplomatija.202 schef,
­=-> ­=-> Evo, za sada su igrači schef, ognjen.s i superhik. ­=-> ­=-> ima još 4 mesta. Požurite. ­=-> Imamo još dva člana, miko i imangovski. Znači, ima još dva ­=-> mesta. +junior kao posmatrač. Eh, da, ima još mesta za 12-GM-7igrača-junior=3 posmatrača. :)) I naravno još 2 igrača... Srleř
diplomatija.203 severian,
>> Nego, odakle tebi toliko duboko poznavanje prilika i sigurnosti >> RC ETFa i njegovih računara? > > Ma jes, šta i ja gluposti pričam. Šta mali Perica zna o RC-u? ;( Odmori malo patetiku. Čovek je lepo pitao, a evo i ja da ponovim - kako neko ko je na etf-u 6 meseci može u tolikoj meri da bude siguran u obezbećenost računara, i pod b) znaš li ti za zabranu igranja u RCu? U svakom trenutku, bar 15 sistem operatera i još 10 zvaničnika može da ukine džadž kad god mu se ćefne i što je najvažnije da bude POTPUNO u pravu. Džadž na etf-u nema nikakvu sigurnost u perspektivi (što ne znači da nije lepo dok traje;) i zato treba da nađemo (svi mi koji volimo ovu igru) dugoročnije rešenje...
diplomatija.204 kant,
> Toliko o sigurnosti. Ali orao ni po jada, ali što im je Merlin > rokunuo u sred prijavljivanja ispita :(( Ja sam za to, na > vreme, saznao sasvim slučajno, ali bilo je i onih koji nisu. A > to već nije igra... Ma pusti, ja sam zbog jednog ispita (i slovima: jednog), pored sve kompjuterizacije i modema morao, zbog greške u programu i pada merlin-a, pet puta (i slovima: pet!) da posećujem omraženi studentski odsek. Da ne pričam o tome da je pretposlednji put bio poslednjeg dana regularnog prijavljivanja i da je u s.o. bilo par hiljada ljudi...Ja lepo prijavim na šalteru, sav srećan odem kući i te iste noći oko tri ujutru konstatujem puj pike ne važi (a taman sam se bio nameračio da spavam duže). A što se tiče ovih koji nisu znali za pad, (nezvanično) čujem da se upravo zbog toga ne pravi pitanje ukoliko se neko pojavi na ispitu bez prijave (nemojte me držati za reč).
diplomatija.205 schef,
­=-> ­=-> ­=-> Evo, za sada su igrači schef, ognjen.s i ­=-> superhik. ­=-> ­=-> ima još 4 mesta. Požurite. ­=-> ­=-> Imamo još dva člana, miko i imangovski. Znači, ima još ­=-> dva ­=-> mesta. ­=-> + junior kao posmatrač. Eh, da, ima još mesta za ­=-> 12-GM-7igrača-junior=3 posmatrača. :)) I naravno još 2 ­=-> igrača... Evo postave: nemko, ivanb, imangovski, miko, superhik, ognjen.s i schef. Posmatrači su oldtimer i junior (ima mesta za još dvojcu). Inače, GM je Darone, pa Darone, izvoli... Ubaci dotične u grupu, a igrači da pošalju (što pre) Darone-u na mail listu država koje bi hteli da igraju. Srleř
diplomatija.207 junior,
> Odmori malo patetiku. Čovek je lepo pitao, a evo i ja da > ponovim - kako neko ko je na etf-u 6 meseci može u tolikoj meri > da bude siguran u obezbećenost računara Prvo, pretpostavljao sam, a i dalje tako mislim da je Galeb prilično siguran. Nema potrebe da više raspravljamo o tome. Uostalom, videćemo ako me neko demantuje u roku godinu-dve. Ili mesec-dva.:) Jel' tako? > b) znaš li ti za zabranu igranja u RCu? Hmm. Ako ta zabrana stvarno postoji (ja sam mislio da je to samo za PC-e), zašto je onda korisnicima dostupan direktorijum /games, u kojem može da se pokrene - šah, vešala..? > Džadž na etf-u nema nikakvu sigurnost u perspektivi (što ne > znači da nije lepo dok traje;) i zato treba da nađemo (svi mi > koji volimo ovu igru) dugoročnije rešenje... Ok, nema problema. Ali ovde su "neki" prigovarali na način igranja na judge-u (znam Alija da si ti protiv skupljanja i objavljivanja prepiske...izgleda da _to_ tebe najviše smeta :), a ne samo na sigurnost tog judge-a. Jer da svi želimo da igramo na džadžu, potrudili bi se i da ga dobro smestimo (na neki pouzdan sistem) ili da ga zaštitimo na već postojećem. Kako? Pa kupili bi nekom operatoru par gajbi piva ako treba, to bi, valjda, rešilo stvar :)) Eve, ti igraš na džadžu. Zar ne misliš da je judge bolji od ljudskog GM-a? pozdrav, jr.
diplomatija.208 junior,
> ( * Kartal kalkar dal salkar, dal salkar kartal kalkar. ...Samo mrtav Alien je dobar Alien. :>
diplomatija.209 ivanb,
Haos je sto cemo poceti da igramo!Ako neko mozda ima neku dobru mapu moze da je posalje i treba da se kaze kako se zove grupa! Ivanb
diplomatija.210 severian,
> Eve, ti igraš na džadžu. Zar ne misliš da je judge bolji od ljudskog GM-a? Kratko rečeno - sve ima svoje prednosti i mane. Radi se na tome da se pohvataju prednosti jednog i drugog koliko je to moguće i integrišu na neki ozbiljan (dakle komercijalan) sistem. Šta će biti, videti ćemo;))
diplomatija.211 balsa,
:: Haos je sto cemo poceti da igramo!Ako neko mozda ima neku dobru mapu :: moze da je posalje i treba da se kaze kako se zove grupa! Evo jedne mape u .cdr (Corel Draw) formatu. Odlično za štampanje! dipmach.zip
diplomatija.212 ivanb,
Sve je super samo sto nista nisi poslao!Probaj ponovo! Ivanb
diplomatija.213 danijel,
=> +junior kao posmatrac. Eh, da, ima jos mesta za 12-GM-7igraca-junior=3 => posmatraca. :)) I naravno jos 2 igraca... Jel mogu i ja da budem posmatrač?
diplomatija.214 ivanb,
Kada ce biti objavljeno ko je koja drzava?Balsu bih molio da mapu koju je hteo da posalje,posalje ponovo(ali da je stvarno posalje)zato sto je onda nije poslao.Bilo bi dobro da igra sto pre pocene,a GM treba da kaze kako se zove grupa. Ivanb
diplomatija.215 balsa,
A evo i mape za Makijaveli varijantu, opet .cdr format. (imam je i kao .wmf, ako nekom treba). mapmach.zip
diplomatija.216 supers,
Game : WWIII From : GM To : Public Season: Spring 1912. P: Austria (crnjini) A Vie MS A Klu ++ A Rum S A Sev + A Sev S ITALIAN A Ank - Arm + U: A Vie, A Klu, A Rum, A Sev (4). C: Klu, Rum, Vie, Sev (4). P: China (vitez.koja) F ObA - NAO -, standoff F ObG - Eaf -, standoff A Snd - Yem + F Ara c A Snd - Yem + A Del - Snd + A Cal - Del + A Brm - Cal + A Tha - Brm + F Mad s F Ara + A Dec s F Mad + A Eaf - Mag -, standoff A Ira - Arm -, standoff A Afg - Ira -, standoff A Tur s A Afg - Ira + F Jav - Ein + F Mal s F Jav - Ein + F Tim s F Jav - Ein + F Spo - ObK -, standoff F ObK - ObB -, standoff F Kor - Ech + F Kyo - Soj + A Vla - Kor + F Npo - ObL + F Pek - Can + F Can - Sch + U: F ObA, F ObG, A Eaf, A Ira, A Tur, A Afg, A Snd, A Del, A Dec, A Cal, U: A Yem, F Ara, F Mad, A Brm, F Ein, F Mal, F Tim, F Sch, F ObK, F Spo, U: F Can, F Ech, A Kor, F Soj, F ObL (25). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, C: Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo (26). P: England (schef) F eng s ita A bel holds + F lon-nth -, standoff F edi s f lon-nth + F nwg s f lon-nth -, cut U: F Nwg, F Edi, F Lon, F Eng (4). C: Lon, Liv, Ire, Edi (4). P: Germany (babbage) F Nwy - Nwg -, standoff F Nth S F Nwy - Nwg -, cut F Hel S F Nth H + F Ska - Nwy -, standoff F Kie - Den + A Hol - Bel -, standoff A Ruh S A Hol - Bel + A Mun S A Trl H + A Boh S A Trl H + A Trl S Austrian A Vie H -, cut A Gal S Austrian A Klu H + A Mos NMR U: F Nth, F Nwy, F Ska, F Den, F Hel, U: A Hol, A Ruh, A Mun, A Trl, A Boh, A Gal, A Mos (12). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Hol, Oms, Mun, (12). P: Italy (superhik) F Nao S ENG F Nwg H -, cut F Mao - ObB + F ObC S F Mao - ObB + F Sao - Mor + F Pen - Ion + F Egy(ec) - Red + A Sud - Eth + F ObH - ObG -, standoff F Som - Goa + F Mag S F Som - Goa -, cut F Cey S F Win + F Win H + F Bag - Ira -, standoff A Ank - Arm + F Bla S A Ank - Arm + F Bul(sc) - Aeg + A Con - Bul + A Pie - Trl -, standoff A Ven S A Pie - Trl + A Tri S A Pie - Trl + A Bud S A Ser + A Ser S A Bud + A Pic S A Bur + A Bur S A Bel + A Bel S A Bur -, cut A Nap - Apu + U: F Nao, F ObB, F ObC, F Mor, A Bel, A Pic, A Bur, A Pie, A Ven, A Tri, U: A Apu, F Ion, F Aeg, A Bud, A Ser, A Bul, F Bla, A Arm, F Bag, A Eth, U: F Red, F Goa, F Mag, F ObH, F Win, F Cey (26). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, C: Yem, Eth, Mag, Bul, Cey, Bre, Por, Smy, Par, Bud, Ser, Bel, Ank (26). Well, well, well... Personalne promene nisu rezultovale bitnijim promenama na tabli. Novi Englez i novi Italijan su tandem kao da igraju otpočetka. Nemac nikako da uđe u Nwg, može da proba varijantu sa zamenom Nwg za Nth, mada se nisam preterano udubljivao u to na šta bi to ispalo (bolje da uopšte nisam, jel :))) Na francuskom ratištu mrtvo more, na austrijskom ratištu mrtvo more... Austrijanac je na interesantan način promenio stranu, nepotrebnom podrškom. Da li je to greška ili su neke finte u pitanju (ja sam sad tvoj saveznik, kad ono međutim...) videćemo... Da li će eventualno dobiti neki centar od Italije - videćemo, dokle će ga Nemac podržavati - videćemo... Put kroz Mesopotamiju je definitivno zatvoren, ali je Kinez uradio posao s Jemenom kako treba. Jedina zamerkica njemu je nepotrebna podrška za Mad, pa je Raj ostao prazan... Italijanske flote su na mestu, u Mesopotamiji kao da mu je jedna armija manjka, pa će obet biti malo jurnjave sa Kinezom ali ništa nije definitivno... Usput i Kinez ulazi u Indijski okean... wwiii.s12
diplomatija.217 balsa,
:: Sve je super samo sto nista nisi poslao!Probaj ponovo! Znam, Sezam mi se čitavu noć zaglavljivao. Sad je zakačeta.
diplomatija.218 schef,
­=-> Jel mogu i ja da budem posmatrač? Može... Srleř
diplomatija.219 ivanb,
Skinuo sam mapu!Hvala! Ivanb
diplomatija.220 dj.vlada,
=> => NADEN JE GAMEMASTER!!!!!! Ko je ? Za sada tajna... :))) Prvih 6 koji mi => se jave na mail igraju... Pozurite. Dakle ja + jos 6-oro. Igrace se => standard (valjda) :)))) => => Srleř Evo, OCU JAAAAAA!!!!!!
diplomatija.221 dj.vlada,
=> ­=-> NADEN JE GAMEMASTER!!!!!! Ko je ? Za sada tajna... :))) => ­=-> Prvih 6 koji mi se jave na mail igraju... Pozurite. Dakle => ­=-> ja + jos 6-oro. Igrace se standard => => Evo, za sada su igraci schef, ognjen.s i superhik. Dakle, ima jos 4 mesta. => Pozurite. => => Srleř Ocu jaaaaaaa!!!
diplomatija.222 dj.vlada,
=> ­=-> Evo, za sada su igraci schef, ognjen.s i superhik. Dakle, => ­=-> ima jos 4 mesta. Pozurite. => => Imamo jos dva clana, miko i imangovski. Znaci, ima jos dva mesta. => => Srleř OCU JAAAAA!!!
diplomatija.223 space.ace,
\\* Jel mogu i ja da budem posmatrač? E, oću i ja da posmatram. Šta treba da uradim, jel' treba neki formular da napišem, ili molbu da sročim za Butrosa Butrosa Butrosa Butrosa Galija ? E, ozbiljno,hoću i ja da posmatram partiju, zanima me :)
diplomatija.224 alien,
[] Ama imam ja uputstva i znam da igram (čak sam ušao kao zamena u WWIII [] a to je youngstown varijanta), samo mi treba malo objašnjenja oko [] procedure kontaktiranja sa judgeom i ostalim igračima u igri, kao i kako [] da recimo šaljem poruke a da ih svi vide i sl. Mislio sam upravo na uputstva za Judge. Sve to sam već slao, ali trenutno nije dostupno. Mogao bi neko od ovih što su tamo redovno da prenese par osnovnih fajlova da ne bi svako pojedninačno akao mail. Sa sada, evo ti spisak partija sa Galeba (mada sumnjam da će ti išta značiti): From judge@galeb.etf.bg.ac.yu Sun Jan 28 11:08:20 1996 Return-Path: judge Received: (from judge@localhost) by galeb.etf.bg.ac.yu (8.7/8.7) id LAA22740 for mita@galeb.etf.bg.ac.yu; Sun, 28 Jan 1996 11:08:18 +0100 Date: Sun, 28 Jan 1996 11:08:18 +0100 From: Diplomacy Judge for YUBG <judge@galeb.etf.bg.ac.yu> Message-Id: <199601281008.LAA22740@galeb.etf.bg.ac.yu> To: mita@galeb.etf.bg.ac.yu Subject: Re: get Status: RO Server for YUBG -------------------------------------------------------------- :: Judge: YUBG Game 'war' order #009 (F1903M) has a deadline of Tue Jan 30 23:30:00 MET. One or more players have not gotten their orders in. Those who haven't gotten their orders in will be CD if nothing is received by Tue Feb 6 23:30:00 MET. The parameters for 'war' are as follows: Move clock 1410 min 12.00 next 72.00 grace 72.00 delay 0.50 days --TWTF- Retreat clock -1 min 0.00 next 24.00 grace 72.00 delay 0.50 days --TWTF- Adjust clock -1 min 0.00 next 24.00 grace 72.00 delay 0.50 days --TWTF- Access: Any-site, Level: Any, Moderated, Dedication: -10. Variant: Standard. Flags: NMR, NoProxy, DIAS. Press: White, Partial Allowed, No Fake. Boardman Number: 1995TS. Winning Centers: 18. Index: 24 The following players are signed up for game 'war': Master balsa@osmeh.fon.bg.ac.yu Italy move 4/4 2 wwalker@utdallas.edu Germany move 4/4 6 johnd@cs.uidaho.edu Russia move 6/6 7 R.J.Say@sheffield.ac.uk Turkey move 5/5 27 p1prodan@rcub.rcub.bg.ac.yu France move 6/6 20 spop@galeb.etf.bg.ac.yu England move 4/4 15 P1ELCIC@RCUB.RCUB.BG.AC.YU Austria move 5/5 6 millosh@osmeh.fon.bg.ac.yu Observer eric@galeb.etf.bg.ac.yu Observer junior@galeb.etf.bg.ac.yu Observer TOMIC_41095D@buef31.etf.bg.ac.yu Observer baja@galeb.etf.bg.ac.yu Observer ksasa@setnet.co.yu alternate STStone@aol.com Observer mmike@galeb.etf.bg.ac.yu Observer vnesic@galeb.etf.bg.ac.yu Game 'lucrezia' order #002 (S1454M) has a deadline of Fri Feb 23 23:30:00 MET. One or more players have not gotten their orders in. One or more players have requested that orders not be processed until the deadline. Those who haven't gotten their orders in will be CD if nothing is received by Mon Feb 26 12:00:00 MET. The parameters for 'lucrezia' are as follows: Move clock 1410 min 12.00 next 120.00 grace 60.00 delay 3.00 days smtwtfs Retreat clock -1 min 0.00 next 48.00 grace 60.00 delay 3.00 days smtwtfs Adjust clock -1 min 0.00 next 72.00 grace 60.00 delay 3.00 days smtwtfs Access: Any-site, Level: Any, Moderated, Unrated, Dedication: -10. Variant: Machiavelli, Gunboat. Flags: NMR, NoProxy, DIAS, NoFamine, NoPlague, Loans, Assassination, Special, NoAdjacency. Press: White, No observers (except to Master), Partial Allowed, No Fake. Miller Number: 1996ABMpw02. Winning Centers: 15. The following players are signed up for game 'lucrezia': Master balsa@osmeh.fon.bg.ac.yu Turkey move 3/2 someone@somewhere Naples move 4/4 someone@somewhere Austria move 3/1 someone@somewhere France move 3/1 someone@somewhere Papacy move 4/6 someone@somewhere Venice move 4/9 someone@somewhere Observer someone@somewhere Florence move 3/10 someone@somewhere Milan move 3/8 someone@somewhere Observer someone@somewhere Observer someone@somewhere Game 'ares' order #006 (F1902M) has a deadline of Tue Jan 30 23:30:00 MET. One or more players have not gotten their orders in. One or more players have requested that orders not be processed until the deadline. Those who haven't gotten their orders in will be CD if nothing is received by Fri Feb 2 23:30:00 MET. The parameters for 'ares' are as follows: Move clock 1410 min 12.00 next 120.00 grace 72.00 delay 4.50 days smtwtfs Retreat clock -1 min 0.00 next 48.00 grace 72.00 delay 2.00 days smtwtfs Adjust clock -1 min 0.00 next 48.00 grace 72.00 delay 2.00 days smtwtfs Access: Any-site, Level: Novice, Moderated, Dedication: -10. Variant: Standard, Gunboat. Flags: NMR, NoProxy, DIAS. Press: White, White observers, Partial Allowed, No Fake. Miller Number: 1995ANKrb104. Winning Centers: 18. Index: 21 The following players are signed up for game 'ares': Master balsa@osmeh.fon.bg.ac.yu Germany move 5/5 someone@somewhere England move 4/4 someone@somewhere Turkey move 4/5 someone@somewhere Austria move 5/5 someone@somewhere France move 5/5 someone@somewhere Russia move 4/4 someone@somewhere Italy move 4/4 someone@somewhere Observer someone@somewhere alternate someone@somewhere Observer someone@somewhere Observer someone@somewhere Game 'winter96' order #007 (S1903M) has a deadline of Tue Jan 30 23:30:00 MET. One or more players have not gotten their orders in. Those who haven't gotten their orders in will be CD if nothing is received by Tue Feb 6 23:30:00 MET. The parameters for 'winter96' are as follows: Move clock 1410 min 12.00 next 72.00 grace 168.00 delay 0.50 days --TWTF- Retreat clock -1 min 0.00 next 24.00 grace 72.00 delay 0.50 days --TWTF- Adjust clock -1 min 0.00 next 24.00 grace 72.00 delay 0.50 days --TWTF- Access: Any-site, Level: Any, Moderated, Unrated, Dedication: -101. Variant: Fleet_Rome. Flags: NMR, Proxy, NoDIAS. Press: Grey/White, Partial Allowed, No Fake. Winning Centers: 18. Index: 24 The following players are signed up for game 'winter96': Master STStone@aol.com Austria move 5/5 6 millosh@Afrodita.rcub.bg.ac.yu Italy move 5/5 jcarl@cannet.cannet.com Germany move 5/5 mmike@galeb.etf.bg.ac.yu Russia move 5/5 afelton@ix.netcom.com France move 4/4 Chimera9@aol.com Turkey move 4/4 luca@labnmr.icmnmr.mi.cnr.it England move 6/6 jfleming@mit.edu Observer 3 junior@galeb.etf.bg.ac.yu Observer tmilos@galeb.etf.bg.ac.yu Game 'anarchy' is waiting for 20 more players to sign on. The parameters for 'anarchy' are as follows: Move clock 1410 min 12.00 next 120.00 grace 48.00 delay 5.00 days smtwtfs Retreat clock -1 min 0.00 next 48.00 grace 24.00 delay 5.00 days smtwtfs Adjust clock -1 min 0.00 next 72.00 grace 24.00 delay 5.00 days smtwtfs Access: Any-site, Level: Any, Moderated, Dedication: -10. Variant: Chaos, Gunboat. Flags: NoNMR, Proxy, DIAS. Press: Grey, Partial may be Faked. Winning Centers: 34. Index: 0 The Great Anarchy. Rules for Chaos (file: info.chaos), but 34 supplay centers for win. NoNMR. Proxy. Just Grey press. May be Faked. Any level. Any language. Gunboat game - no personal names, just names of leaders and states (punish - withdraw from game). Rated game. The Great Anarchy is just for GREAT PLAYERS! The following players are signed up for game 'anarchy': Master millosh@afrodita.rcub.bg.ac.yu a power someone@somewhere a power someone@somewhere a power someone@somewhere a power someone@somewhere a power someone@somewhere a power someone@somewhere a power someone@somewhere a power someone@somewhere a power someone@somewhere a power someone@somewhere a power someone@somewhere a power someone@somewhere a power someone@somewhere a power someone@somewhere Observer someone@somewhere Game 'balkan' order #001 (S1901M) has a deadline of Sat Feb 10 23:30:00 MET. One or more players have not gotten their orders in. Those who haven't gotten their orders in will be abandoned if nothing is received by Tue Feb 13 23:30:00 MET. The parameters for 'balkan' are as follows: Move clock 1410 min 12.00 next 120.00 grace 72.00 delay 5.00 days smtwtfs Retreat clock -1 min 0.00 next 48.00 grace 24.00 delay 5.00 days smtwtfs Adjust clock -1 min 0.00 next 48.00 grace 24.00 delay 5.00 days smtwtfs Access: Any-site, Level: Any, Moderated, Dedication: -10. Variant: Crowded, Gunboat. Flags: NoNMR, Proxy, DIAS. Press: Grey/White, Partial Allowed, No Fake. Miller Number: 1996ABArb84. Winning Centers: 18. Index: 0 The following players are signed up for game 'balkan': Master millosh@Afrodita.rcub.bg.ac.yu England move someone@somewhere Turkey move someone@somewhere Spain move someone@somewhere Lowland move someone@somewhere Italy move someone@somewhere Norway move someone@somewhere Balkan move someone@somewhere Germany move someone@somewhere Russia move someone@somewhere Austria move someone@somewhere France move someone@somewhere alternate someone@somewhere Observer someone@somewhere Game 'loeb96' order #001 (S1901M) has a deadline of Sat Feb 10 23:30:00 MET. One or more players have not gotten their orders in. Those who haven't gotten their orders in will be abandoned if nothing is received by Tue Feb 13 23:30:00 MET. The parameters for 'loeb96' are as follows: Move clock 1410 min 12.00 next 120.00 grace 72.00 delay 5.00 days smtwtfs Retreat clock -1 min 0.00 next 48.00 grace 24.00 delay 5.00 days smtwtfs Adjust clock -1 min 0.00 next 72.00 grace 24.00 delay 5.00 days smtwtfs Access: Any-site, Level: Any, Moderated, Dedication: -10. Variant: Loeb9, Gunboat. Flags: NoNMR, Proxy, DIAS. Press: Grey/White, Partial Allowed, No Fake. Miller Number: 1996ABCcn13. Winning Centers: 20. Index: 0 The following players are signed up for game 'loeb96': Master millosh@Afrodita.rcub.bg.ac.yu Germany move someone@somewhere Spain move someone@somewhere Norway move someone@somewhere Austria move someone@somewhere Russia move someone@somewhere France move someone@somewhere Italy move someone@somewhere Turkey move someone@somewhere England abandon someone@somewhere Game 'special' order #001 (S1901M) has a deadline of Mon Jan 29 23:30:00 MET. One or more players have not gotten their orders in. One or more players have requested that orders not be processed until the deadline. Those who haven't gotten their orders in will be CD if nothing is received by Tue Jan 30 23:30:00 MET. The parameters for 'special' are as follows: Move clock 1410 min 12.00 next 120.00 grace 24.00 delay 0.50 days SMTWTFS Retreat clock -1 min 0.00 next 24.00 grace 24.00 delay 0.50 days SMTWTFS Adjust clock -1 min 0.00 next 24.00 grace 24.00 delay 0.50 days SMTWTFS Access: Any-site, Level: Any, Moderated, Dedication: -10. Variant: Standard, Gunboat. Flags: NMR, Proxy, DIAS. Press: White/Grey, White observers, Partial Allowed, No Fake. Miller Number: 1996ABLrb104. Winning Centers: 18. Index: 0 In this game is allowed SERBIAN PRESS ONLY!!! The following players are signed up for game 'special': Master mmike@galeb.etf.bg.ac.yu Austria move someone@somewhere Italy move someone@somewhere France move someone@somewhere England move someone@somewhere Turkey move someone@somewhere Germany move someone@somewhere Russia move someone@somewhere Observer someone@somewhere Game 'modern' is waiting for 8 more players to sign on. The parameters for 'modern' are as follows: Move clock 1410 min 12.00 next 120.00 grace 24.00 delay 24.00 days smtwtfs Retreat clock -1 min 0.00 next 48.00 grace 24.00 delay 24.00 days smtwtfs Adjust clock -1 min 0.00 next 72.00 grace 24.00 delay 24.00 days smtwtfs Access: Any-site, Level: Any, Moderated, Dedication: -10. Variant: Modern, Gunboat. Flags: NoNMR, Proxy, DIAS. Press: White/Grey, Partial Allowed, No Fake. Winning Centers: 33. Index: 0 The following players are signed up for game 'modern': Master millosh@Afrodita.rcub.bg.ac.yu a power someone@somewhere a power someone@somewhere Game 'kmer' is waiting for 9 more players to sign on. The parameters for 'kmer' are as follows: Move clock 1410 min 12.00 next 120.00 grace 24.00 delay 24.00 days smtwtfs Retreat clock -1 min 0.00 next 48.00 grace 24.00 delay 24.00 days smtwtfs Adjust clock -1 min 0.00 next 72.00 grace 24.00 delay 24.00 days smtwtfs Access: Any-site, Level: Any, Moderated, Dedication: -10. Variant: Youngstown, Gunboat. Flags: NoNMR, Proxy, DIAS. Press: Grey/White, Partial Allowed, No Fake. Winning Centers: 37. Index: 0 The following players are signed up for game 'kmer': Master millosh@Afrodita.rcub.bg.ac.yu a power someone@somewhere Observer someone@somewhere Game 'waterloo' order #001 (S1901M) has a deadline of Wed Jan 24 23:30:00 MET. Those who haven't gotten their orders in will be abandoned if nothing is received by Wed Jan 31 23:30:00 MET. The parameters for 'waterloo' are as follows: Move clock 1410 min 12.00 next 72.00 grace 168.00 delay 0.50 days --TWTF- Retreat clock -1 min 0.00 next 24.00 grace 72.00 delay 0.50 days --TWTF- Adjust clock -1 min 0.00 next 24.00 grace 72.00 delay 0.50 days --TWTF- Access: Different-site, Level: Any, Moderated, Dedication: -10. Variant: Standard. Flags: NoNMR, NoProxy, DIAS. Press: White, Partial Allowed, No Fake. Winning Centers: 18. Index: 0 The following players are signed up for game 'waterloo': Italy late acrnjin@osmeh.fon.bg.ac.yu Germany move 3 dshaw@zeus.via.org England move 3 dmclachl@julian.uwo.ca Turkey abandon * Austria abandon 3 * Russia move 3 BAJIC_04392D@buef31.etf.bg.ac.yu France move 3 3kjb11@qlink.queensu.ca Observer millosh@Afrodita.rcub.bg.ac.yu Observer lamouret@dgp.toronto.edu Game 'homer' is waiting for 7 players to sign on. The parameters for 'homer' are as follows: Move clock 1410 min 12.00 next 120.00 grace 24.00 delay 24.00 days smtwtfs Retreat clock -1 min 0.00 next 48.00 grace 24.00 delay 24.00 days smtwtfs Adjust clock -1 min 0.00 next 72.00 grace 24.00 delay 24.00 days smtwtfs Access: Any-site, Level: Any, Moderated, Dedication: -10. Variant: Standard, Gunboat, Blind. Flags: NoNMR, Proxy, DIAS. Press: White/Grey, Partial Allowed, No Fake. Winning Centers: 18. Index: 0 The following players are signed up for game 'homer': Master millosh@Afrodita.rcub.bg.ac.yu Ko razume, može izvući dovoljno zaključaka...
diplomatija.225 alien,
[] :: Postoji mogućnost interaktivne komunikacije između korisnika, [] :: pejdžovanje, chat, mogućnost proveravanja da li je i kada poruka [] :: pročitana, kada se partner u igri javljao. [] [] Ovo nije prednost, jer je *ista* stvar moguća i na bilo kom juniks [] računaru na YUInternet, a takvi su većina. Nije. Na stranu to što snalaženje na juncu ne bi trebalo da bude nešto čime se mere igrači diplomatije, ja sam mislio na neke konkretne stvari koje su na jednom BBS-u moguće, a na Mreži nisu. Zaista je nepraktično proveravati sve računare u mreži na koje je neki od igrača mogao da se javi, fingerovati okolo... Ako neko od igrača igra sa nekog sistema koji je vezan samo UUCP-jem, nema šanse. Na Sezamu imam (čim se ulogujem) podatak o tome ko je sve na vezi, kada je i da li je neko pročitao poruku koju sam poslao u mail ili grupu (doduše, svič /r i SYSMESSAGE ovde ne rade trenutno, ali proradiće valjda). Dobar BBS je u prednosti zato što je sve tu na jednom mestu i na dohvat ruke. Zaista nije ista stvar nalaziti se s prijateljima recimo u Pivnici u Skadarskoj (to je _jedna_ kafana) i nalaziti se u Skadarliji (gde ti treba celo veče da obiđeš sve kafane). Ima Sezam i druge tehničke prednosti koje tamo ne možeš imati, recimo: ignore ;>. [] :: 11:30 telefonom zbog završnih dogovora, do 12 moći da pozovem i [] Ja baš i nisam siguran. ;) Čuješ se sa saveznikom u 23:30, a Sezam [] hoćeš da dobiješ do 24:00? To i ne pali uvek, znaš. ;) Daj, ne zajebavaj :). Nismo valjda toliki monstrumi da dedlajn postavljamo u ponoć. Naravno da sam mislio na podne. [] A evo najvećeg ograničenja -- nemogućnost da se odigra [] Gunboat partija! Osim ona koja je 'no press'. Nekom ovo i nije [] bitno, meni recimo jeste. Ovo zaista jeste ograničenje, ali i nije toliki problem jer ne dovodi u pitanje previla i običaje iz klasične igre na tabli. Ja lično smatram da gunboat ubija jednu dimenziju diplomatske realnosti (lik vladara, nešto veoma bitno u stvarnoj politici), a ubacuje neke detektivske zezalice koje baš i nisu u duhu klasičnog Dipa. Sve u svemu, to je simpatična perverzija (mislim na nešto što valja probati promene radi ;)), pa ne bi bilo loše da bude omogućena na Sezamu (a to nije nemoguće). Doduše, ne verujem u mogućnost pravog, fer odigranog gunboata na lokalnom nivou od onda kada me je Boshko (sjajan igrač) ustartovao (u toku partije (siroče, VF na VV) na bilijaru zbog toga što sam mu u gunboat prepisci rekao neke ružne reči ;). Mislim da je gunboat realno moguće odigrati tek na nekom globalnom nivou, ali onda ne vidim neku svrhu istog sem u eliminaciji učešća nacionalnih osećanja ;) igrača, što nije zanemarivo. [] Nemam vremena da Diplomatiju igram telefonski. Bojim se da onda i nisi neki saveznik. Neke velike, komplikovane i lepe akcije je zaista teško dogovoriti sa saveznikom bez intenzivnog dijaloga, a to u prepisci zna da trrraaajeee... Jesi li igrao na tabli? [] Otkud to? Pošalješ mail Džadžu sa Osmeha, on stigne za 10 sekundi, i [] nema ga više ni na jednom disku. Siguran? :( [] Da svedem, po drugi put: Treba razdvojiti dve stvari -- diskusiju [] 'igra na džadžu uopšte vs. igra na Sezamu' i diskusiju o pouzdanosti [] funkcionalnosti ovog našeg Džadža na Galebu. Da, to pokušavam od početka da razdvojim. Smatram da je igra na globalnoj mreži i na nekom tamo velikom Džadžu nešto što iskusni igrači sa Sezama svakako treba da probaju. [] Nezavisnost od dobre volje i agilnosti GMa, Vidi, čovek GM može (samo može) masterisati (voditi partiju, suditi) savršeno, a program za sada samo dovoljno dobro. Uvek je moguće da igrač napravi beznačajnu grešku u kucanju i da Diplomacy Adjudicator to odbaci kao illegal iako bi čovek iz aviona video šta je pisac hteo da kaže. Po pravilima Diplomatije, svaki potez, ma kako loše bio napisan, mora biti izvršen ako je nedvosmislen. Dobrim igračima je malo bitno kakav je GM, ali početnicima je mnogo bolje da imaju čoveka s autoritetom za sudiju, vodiča i učitelja. [] tačnost i fleksibilnost (tu mislim na raznorazne mogućnosti slanja pressa, [] podešavanja klizećih rokova, itd), To klizanje rokova me izrazito iritira. Volim da imam mogućnost da isplaniram svoje vreme za igru. Mislim da je običaj razvijen na Sezamu gde se igra jedan pokret nedeljno, uvek istog dana i u isto vreme najbolje rešenje. Tako mogu da optimizujem svoje vreme i da mi Dip ne uzima suviše vremena. Što se mene tiče, NMR treba uvek da bude CD - to je legitiman (u određenim situacijama koristan) potez svakog igrača, a o poštovanju vremena igrača koji šalju poteze na vreme neću ni da govorim... [] i pre svega -- mogućnost Gunboat igre. Da izboksujemo ovo na Sezamima? [] Glede drugog -- za ovih nekoliko meseci Džadž na Galebu se pokazao [] pouzdanim. Treba, razume se, sačekati da se završi nekoliko partija da [] bi se mogao steći valjan utisak. Da. Još kada bi mogli s vremena na vreme ovde da vidimo ASCII+ mape.
diplomatija.226 alien,
[] Pa, da li onda postoji mogućnost da se judge sa ETF-a prebaci na sezam? Ne, jer je to Unix program, ali moguće je napraviti nešto slično, možda i bolje.
diplomatija.227 alien,
[]> partija. Ja smatram da je 15 suviše za te uslove, za broj ljudi []> koji to koristi itd. Jednostavno, to mi liči na 'daj pet [] Otkud ti znaš koliko ga ljudi koristi, kad nisi ni svratio na njega? Aman, čoveče, prestani da iznosiš netačne zaključke i pretpostavke sa takvim 'samopouzdanjem'. Svraćao sam do Judge-a itekako. Bez razloga me provociraš. Zašto ne pokušaš da pretpostaviš da ja znam o čemu govorim? Otkud ja nešto znam se tebe ne tiče ;). Ako hoćeš da prihvatiš moju procenu da je nerealno da se u takvim uslovima završi tih 15 partija, prihvati, ako nećeš - uverićeš se ;>. [] Jest' da si ga dovukao i nagovorio Veču da ga stavi, svaka čast, ali [] nemoj sad da mu blatiš ugled ;) Veči? Ne pada mi na pamet da mu blatim ugled. Pazi, ja znam da je Večo mnoge stvari radio onako kako ne treba i brljao, ali izuzetno cenim njegov entuzijazam, znanje i energiju kojima je izgradio taj Galeb za druge. Njegova lična korist je tu neznatna spram onoga šta je uložio i šta je ostvario. [] Za sad judge radi punom parom i bez greške (naglašavam :), Što naglašavaš suđenje bez greške kada se to podrazumeva u svakoj partiji? Pravila su jasna, svi igrači ih znaju i još nisam video neku ozbiljnu raspravu o presuđenom u bilo kojoj partiji. Btw, pošalji mu naređenje tipa: F Srb s Grc - Bug/s ;) [] i "tako treba i da ostane" :) Ako, deco, ako...
diplomatija.228 alien,
[] Ali ovde nije bitan VV, nego GM, nesavršen i grešan. ;) [] U sezamovskoj varijanti Diplomatije, od GMa zavisi i previše, na [] Džadžu je uticaj ljudskog faktora korigovan u pravcu veće automatizacije. Diplomatija postoji nekoliko decenija duže nego Internet i projektovana je tako da GM nije čak ni neophodan, jer svaki igrač može da presudi isto ako zna pravila (to se podrazumeva). GM je jako poželjan, pre svega zbog autoriteta, a moći koje moderator partije dobija na Judge-u su ograničene. [] Da, igrao sam tu prvu na Sezamu. Ta je pukla jer su igrači izgubili [] interesovanje za nastavak posle ispitne pauze, a ni GM nije mogao mnogo [] da se angažuje oko nastavka. Bilo je dovoljno zainteresovanih, ali skoro niko tada nije znao sva pravila... :( [] Sledeću sam igrao na VVu, i ta je pukla posle pola godine igre, GM nije [] bio zainteresovan da ponovo okupi igrače posle letnjeg odmora. Ko je bio GM i o kojoj se partiji radi? Bitno je. [] I šta sad? U svaku partiju uložio sam jako mnogo truda i bio u prilično [] dobroj poziciji. Šta da ti kažem sem da nisi imao sreće... :( [] Jednostavno -- ne želim da mi se ovakvo iskustvo ponovi, a mislim da se [] Džadž mnogo uspešnije nosi sa sličnim situacijama. Jasno mi je. Ko u ovoj zemlji još ima hrabrosti da uloži npr. pare u banku nakon svega...? Ipak, vreme uvek pokaže kome možeš verovati, a kome ne. [] ostali potezi bivaju obrađeni. Dakle, uvek znam na čemu sam. A ako pukne [] veza ETF - FON, pošaljem naređenja sa nekog drugog računara. Uostalom, [] to pucanje veze, i kada se desi, retko traje duže od nekoliko sati. Ne znaš na čemu si jer ne znaš da li je poruke primio i poteze poslao tvoj (potencijalni) saveznik. To u startu obeshrabruje igrače od davanja bitnih podrški i kompleksnih akcija, a to igru čini ružnijom :(. [] Ne smeta, samo ni to ne pomaže kod sindroma "bio_kod_babe_na_selu". ;) Moja baba ima i kompjuter i modem u kući, a živi na selu O;). Dip je ozbiljna igra i ozbiljnost GM-a je nešto što bi trebalo da se podrazumeva. Treba biti strpljiv - ako ne postoje valjani uslovi, onda ne treba počinjati partiju.
diplomatija.229 alien,
[] Ojjjj! No šalu na stranu, zbog poznatih problema sa konverzijom [] starih konferencija jedan pad mi je potpuno progutan, tako da ne znam o [] čemu se radi. Ako nekoga ne mrzi da citira, pa da se uključim... Mogao bi malo da masterišeš! :)
diplomatija.230 alien,
[] Evo postave: nemko, ivanb, imangovski, miko, superhik, ognjen.s i schef. [] Posmatrači su oldtimer i junior (ima mesta za još dvojcu). Oho! Sve sami poletarci... :) [] Inače, GM je Darone, :))))))))))) [] pa Darone, izvoli... Ubaci dotične u grupu, a igrači da pošalju (što [] pre) Darone-u na mail listu država koje bi hteli da igraju. Ubaci i mene u grupu. Ovde je potreban ozbiljan nadzor ;).
diplomatija.231 lexus,
> ­=-> Jel mogu i ja da budem posmatrac? > > Moze... Daj Srle ako ima mesta, baci i mene da vidim kako se igra ta igra ;))) A jednog dana i da odigram neku partiju ;))) Pozdrav -Lex->
diplomatija.232 balsa,
:: [] Nemam vremena da Diplomatiju igram telefonski. :: :: Bojim se da onda i nisi neki saveznik. Neke velike, komplikovane :: i lepe akcije je zaista teško dogovoriti sa saveznikom bez intenzivnog :: dijaloga, a to u prepisci zna da trrraaajeee... Možda. Ne znam kako tebi, ali meni je telefonska diplomatija oduzimala mnogo više vremena nego što mogu da odvojim za to. I još -- znaš koji je podvig Sezamovca dobiti telefonom. ;) Probao jednom, takvu igru, i zahvalio se. :: Jesi li igrao na tabli? Ne, voleo bi h da probam jedared. :: :: Vidi, čovek GM može (samo može) masterisati (voditi partiju, :: suditi) savršeno, a program za sada samo dovoljno dobro. Uvek je moguće :: da igrač napravi beznačajnu grešku u kucanju i da Diplomacy Adjudicator :: to odbaci kao illegal iako bi čovek iz aviona video šta je pisac hteo da :: kaže. Po pravilima Diplomatije, svaki potez, ma kako loše bio napisan, :: mora biti izvršen ako je nedvosmislen. Ovo gore ti neće svaki GM prihvatiti. Osim toga, iako je Džadž samo glupi kompjukter, čim pošalješ naređenja, dobiješ i odgovor da su primljena, i izveštaj o eventualnoj grešci. :: Da izboksujemo ovo na Sezamima? Vidim da nešto muljate i spremate, well, izmuljajte i mogućnost Gunboat igre. ;) :: [] Glede drugog -- za ovih nekoliko meseci Džadž na Galebu se pokazao :: [] pouzdanim. Treba, razume se, sačekati da se završi nekoliko partija da :: [] bi se mogao steći valjan utisak. :: :: Da. Još kada bi mogli s vremena na vreme ovde da vidimo ASCII+ :: mape. Eh, meni su te ASCII mape neviđeno antipatične... Ako znaš neki čin da se (polu)automatski prave (tj. da se ne mora ucrtavati ručno), rado ću ovde kačiti izveštaje sa par zanimljivijih partija na Džadžu.
diplomatija.233 schef,
­=-> Evo, OCU JAAAAAA!!!!!! Too late budy, zakasnio si. Srleř
diplomatija.234 schef,
­=->> ­=-> Jel mogu i ja da budem posmatrac? ­=-> Daj Srle ako ima mesta, baci i mene da vidim kako se igra ta ­=-> igra ;))) A jednog dana i da odigram neku partiju ;))) Polako ljudi BRE. Ovde grupa ima 12 članova, a ostalo je samo još jedno mesto. Javite se daroneu na mail (nisam baš siguran da prati temu). :))))) Ako možete izdejstvujte da se proširi grupa, pa će onda biti mesta za sve... Inače, igra se zove stab! (sa uskličnikom). :) I ne obraćajte se više meni, darone je glavni, a ja sam samo običan igrač. See what i mean? ;) Srleř
diplomatija.235 severian,
> [] Ojjjj! No šalu na stranu, zbog poznatih problema sa konverzijom > [] starih konferencija jedan pad mi je potpuno progutan, tako da ne znam o > [] čemu se radi. Ako nekoga ne mrzi da citira, pa da se uključim... > > Mogao bi malo da masterišeš! :) Dobro, de...;) Evo javno upućujem predpoziv zainteresovanima za jednu dobru partiju DIP-a (koja će sigurno da ide do kraja) da se jave na mail. Ako bude interesovanja igramo...
diplomatija.236 dj.vlada,
=> ­=-> Evo, OCU JAAAAAA!!!!!! => => Too late budy, zakasnio si. => => Srleř Steta, a kako se zove,... vi to igrate pa saljete poteze, jel tako ili sta radite, a koju igricu igrate, nije valjda DIPLOMACY!
diplomatija.237 dj.vlada,
=>> [] Ojjjj! No salu na stranu, zbog poznatih problema sa konverzijom =>> [] starih konferencija jedan pad mi je potpuno progutan, tako da ne znam =>> o [] cemu se radi. Ako nekoga ne mrzi da citira, pa da se ukljucim... =>> =>> Mogao bi malo da masterises! :) => => Dobro, de...;) Evo javno upucujem predpoziv zainteresovanima za jednu => dobru partiju DIP-a (koja ce sigurno da ide do kraja) da se jave na mail. => Ako bude interesovanja igramo... A kako to "masterisete" ??????? Mislim, kako da napravim grupu, kako da igram igricu koju nemam kod kuce :))))))!
diplomatija.238 space.ace,
\\* A evo i mape za Makijaveli varijantu, opet .cdr format. Može neka pamet da malo pojasni ovo o varijantama, i da odgovori na nekoliko pitanjaca (jel, ja tek počinjem :)) : Kakve sve postoje varijante, i koje se mape koriste? Da li su pravila za svaku varijantu različita (tu ne mislim generalno, jer su valjda ista, već na neke finese, bar što se tiče postavljanja jedinica)? Koliko se jedinica dobija po svakoj varijanti, itd, itd ? Ajde, malo mi pojasnite ove nedoumice, i objasnite varijante, pošto ja imam pravila za igru, normalna varijanta, i imam pravila za normal. Objasnite nešto što nisam pitao, jer svaka informacija je dobrodošla! BTW, ne zamerite ako su ova pitanja već bila pitana ranije, ali nema načina da se pristupi tim ranijim pitanjima i odgovorima zbog... poznate situacije :) Toliko od mene. Hvala unapred :) s.a
diplomatija.239 oldtimer,
> Ajde, malo mi pojasnite ove nedoumice, i objasnite varijante, pošto ja imam > pravila za igru, normalna varijanta, i imam pravila za normal. > > BTW, ne zamerite ako su ova pitanja već bila pitana ranije, ali nema načina > da se pristupi tim ranijim pitanjima i odgovorima zbog... poznate situacije Kako stoji stvar sa IGRE.2.DIP temom? Ako je moguć pristup, tamo su uz poruke okačena pravila, mape, pravila za varijante, uputstvo za judge, pomoćni programi za masterisanje i prikaz pozicija, gomila tekstova vezanih za Dip... Ako se i dalje ne može pristupiti staroj temi, možemo da okačimo važnije stvari ponovo. Ja se dobrovoljno javljam za Gamers Guide i Dip A-Z, samo proverite pristup staroj temi.
diplomatija.240 junior,
> Što naglašavaš suđenje bez greške kada se to podrazumeva u > svakoj partiji? Pravila su jasna, svi igrači ih znaju i još > nisam video neku ozbiljnu raspravu o presuđenom u bilo kojoj > partiji. Evo, izmasteriši ovo: Engleska: Francuska : Italija: F Iri - Mao F Mao - Por F Spa,sc S F Mao - Por F Bre S F Iri - Mao F NAO S F Por - Mao F Por - Mao Došlo je do nesporazuma jer u VVHR, piše da u slučaju self-standoffa: "nijedan potez ne uspeva". Ako nijedan potez ne uspeva => engleski napad na Mao nije uspeo => on je dislogovan i destroyed u Portugalu. Tako je i GM izmasterisao. Naravno, ako čovek malo razmisli, vidi se da je to logička besmislica i da on ne može biti uništen, jer je napao Mao snagom 2... Itd, itd... Rasprava je potrajala, na kraju je odlučeno razumom (u korist Engleza), a da se takve stvari _meni_ više ne bi dešavale, prešao sam na judge. Eto, na takve greške sam mislio, a njih na judge-u nema..
diplomatija.241 junior,
> Ko razume, može izvući dovoljno zaključaka... diplomatiju...
diplomatija.242 junior,
> Daj, ne zajebavaj :). Nismo valjda toliki monstrumi da dedlajn > postavljamo u ponoć. Naravno da sam mislio na podne. :) Pogledaj partiju koja upravo počinje, alias "stab" :))) Darone, ču li da te ovaj nazva monstrumom? :)
diplomatija.243 junior,
> Ko razume, može izvući dovoljno zaključaka... ...da smo usred ispitnog roka, i da ljudi nemaju vremena za diplomatiju... Jel' može da prođe? :)
diplomatija.244 superhik,
=:> Dobro, de...;) Evo javno upućujem predpoziv zainteresovanima =:> za jednu dobru partiju DIP-a (koja će sigurno da ide do =:> kraja) da se jave na mail. Ako bude interesovanja igramo... Sev, zar ti nisi odustao od WWIII zbog nedostatka vremena, da li si siguran da imaš vremena za još jednu obavezu ?
diplomatija.245 supers,
>> Kakve sve postoje varijante, i koje se mape koriste? >> Da li su pravila za svaku varijantu različita (tu ne mislim >> generalno, jer su valjda ista, već na neke finese, bar što se tiče >> postavljanja jedinica)? Generalno, pravila u vezi pokretanja jedinica su uglavnom svuda standardna. Dakle, varijante se pre svega razlikuju po obliku table, početnom rasporedu jedinica, broju igrača... Od toga odstupa samo Makijaveli gde pored armija i flota postoje i garnizoni, jedinice se kupuju, flote mogu da konvojišu i ako su u priobalnoj teritoriji... Dakle, u judge verziji Makijavelija zajednički su sa diplomatijom samo tehnika pisanja poteza i pregovori... Čist Makijaveli koji se igra na tabli je potpuno drugačija igra i po načinu pokretanja jedinica. Što se ostalih varijanti tiče, to su samo manje ili veće varijacije Diplomacy standarda. Fleet Rome je varijanta gde je u Rimu flota umesto armije i to je jedina razlika. 1898. svi igrači startuju sa jednom jedinicom iz jednog centra i tek treba da osvoje svoje ostale matične centre. Loeb9 je za 9 igrača, dodate Španija i Norveška. U Chaosu ima onoliko igrača koliko je polja na tabli, i svaki startuje sa jednom jedinicom. U Englandu Britanija ima 6 armija, svih 6 teritorija su joj snabdevački centri ali savznici moraju da je konvojišu. To i još mnogi drugi su samo iživljavanja na standardnoj tabli. Druga grupa su varijante sa izmenjenim tablama. Najpopularnija je Youngstown, 10 igrača, dodate Indija, Kina i Japan, tabla obuhvata Evropu, Aziju i severnu Afriku. Uvedeni su off-board boxevi, specijalna polja putem kojih flote mogu da u jednom potezu prelaze s kraja na kraj table (time se sprečavaju nerešive stalemate pozicije na kopnu). Drugih koncepcijskih izmena nema. Postoji i varijanta sa izmenjenom mapom Evrope, radnja se događa u srednjem veku a u igri su sile poput Vizantije. To je možda jedino vredno pažnje što u našoj zemlji nismo probali :)
diplomatija.246 danijel,
Evo jednog programa koji generise mapu iz DipGM-ovog UNI fajla... dmg10.zip
diplomatija.247 nenad,
> [] Pa, da li onda postoji mogućnost da se judge sa ETF-a prebaci na > sezam? > > Ne, jer je to Unix program, ali moguće je napraviti nešto > slično, možda i bolje. Još pre oko godinu i po dana sam, za potrebe ovog BBS softvera, sa jednim prijateljem razvio algoritam za rad sudije za Diplomatiju i otprilike osmislio interfejs za rad sa njim. Pošto sam davno ispao iz tokova sa Diplomatijom (bio sam tu samo na samom početku kada je steva i pokrenuo stvar), pitam vas da li bi uopšte imalo smisla nastaviti rad na tome kad se stvari malo srede i kada ne bude bilo urgentijih stvari na dnevnom redu, recimo na leto? Naravno, ako bi i došlo do rada na tome bili bi konsultovani iskusniji igrači, jer ja definitivno ne poznajem sve tajne igre, da napomenem samo da kada smo osmišljavali algoritam ja nisam ni znao za postojanje više varijanti igre, ni za to da postoji samo par džadžova u svetu (čemu onda PD sors?) i sl. Dakle - ima li uopšte smisla razmišljati u tom pravcu?
diplomatija.248 space.ace,
\\* Od toga odstupa samo Makijaveli gde pored armija i flota postoje i \\* garnizoni, jedinice se kupuju, flote mogu da konvojišu i ako su u Znači, kupovanje jedinica. Super. \\* Druga grupa su varijante sa izmenjenim tablama. Najpopularnija je \\* Youngstown, 10 igrača, dodate Indija, Kina i Japan, tabla obuhvata E, ova Youngstown varijanta me posebno zanima, baš zbog toga što ima 10 igrača. Pošto ne može da se pristupi IGRE.2 konferenciji, tako da od onih silnih mapa i pravila nema ništa, molio bih neku dobru dušu da pošalje ovdi pravila i mapu za Yougnstown varijantu, a mogla bi da padnu i pravila za Makijavelija, pošto mi vrlo primamljivo zvuči, a mapa je lepa. Toliko od mene, pa vi odgovarajte.\\* jedinicom. U Englandu Britanija ima 6 armija, svih 6 teritorija su \\* joj snabdevački centri ali savznici moraju da je konvojišu.
diplomatija.249 space.ace,
\\* Ako se i dalje ne može pristupiti staroj temi, možemo da okačimo \\* važnije stvari ponovo. Ja se dobrovoljno javljam za Gamers Guide \\* i Dip A-Z, samo proverite pristup staroj temi. Ja proverih pa ne može, so šalji sve što imaš! Ogladnelo se za Diplomatijom...
diplomatija.250 vitez.koja,
#=> Ako znaš neki čin da se (polu)automatski prave #=> (tj. da se ne mora ucrtavati ručno) Znam ja bar dva... Pomoću bigbradinog Hewidija ili mog (ax, ta skromnost :) Double Underscore-ta... Gde ih naći? Pa ovde :), tj. bilo ih je u "prethodnim" konferencijama... sk __ver22.zip
diplomatija.251 severian,
> Sev, zar ti nisi odustao od WWIII zbog nedostatka vremena, da li > si siguran da imaš vremena za još jednu obavezu ? Moj brat je igrao WWIII i odustao. Inače, za masterisanje treba mnogo manje vremena nego za ozbiljnu igru, pogotovo Youngstown. Dakle, ko je zainteresovan neka se javi. Ta partija će, malo da prejudiciram stvari, biti važna i kao test primer za jedan projekat O:)
diplomatija.252 balsa,
:: za Yougnstown varijantu, a mogla bi da padnu i pravila za Makijavelija, Vataj. ;) machrule.zip
diplomatija.253 severian,
> Dakle - ima li uopšte smisla razmišljati u tom pravcu? Na džadžu se radi i dok se stvari stabilizuju na Sezamu trebao bi da bude gotov. Osmišljen je i interfejs, malo zavistan od prirode samog sistema. Napominjem da je ideja da integrišemo najbolje osobin unix džadža sa fleksibilnošću koju nosi ljudski sudija. Razna varijante će biti podržane.
diplomatija.254 oldtimer,
> Dakle - ima li uopšte smisla razmišljati u tom pravcu? Naravno da ima :) Nema razloga za žurbu, ali definitivno postoji želja da ovde imamo kombinaciju judge + human GM, što bi trebalo da omogući pokretanje većeg broja partija i manje opterećenje za one koji masterišu. Interes za Dip opet raste, igrača je sve više, tako da potreba svakako postoji. Kad proradi Internet možda će i ljudi iz belog sveta dolaziti da igraju protiv Sezamovaca baš na Sezamu :)
diplomatija.255 oldtimer,
> Ja proverih pa ne može, so šalji sve što imaš! Evo ga prvo Gamers Guide. guide.zip
diplomatija.256 oldtimer,
Dip A-Z. Kratak opis varijanti i dosta zanimljivih tekstova o PBEM Diplomatiji. dip_a-z.zip
diplomatija.257 oldtimer,
> Evo, izmasteriši ovo: > > Engleska: Francuska : Italija: > F Iri - Mao F Mao - Por F Spa,sc S F Mao - Por > F Bre S F Iri - Mao > F NAO S F Por - Mao > F Por - Mao > Došlo je do nesporazuma jer u VVHR, piše da u slučaju self-standoffa: > "nijedan potez ne uspeva". Ako nijedan potez ne uspeva => engleski napad Šta je tu komplikovano? Pravila su jasna kao dan. U Portugalu i MAO je klasičan 2:2 stand-off, jer je zamena mesta Por-Mao nemoguća. Napad Iri-Mao nema nikakvog značaja bez obzira na snagu jer je self dislodgement takođe nemoguć. To što je neko uvek raspoložen za svađu problem je GMa i njegove čvrstine u ophođenju sa igračima. Pravila su uvek iznad bilo kog house rules dogovora. Ako je isti neprecizan tu je GM da se pozove na Rulebook i zaustavi svađu pre nego što se razvije.
diplomatija.258 bigbrada,
&>> Engleska: Francuska : Italija: &>> &>> F Iri - Mao F Mao - Por F Spa,sc S F Mao - Por &>> F Bre S F Iri - Mao &>> F NAO S F Por - Mao &>> F Por - Mao &>> &>> Rasprava je potrajala, na kraju je odlučeno razumom (u korist Engleza), &>> a da se takve stvari _meni_ više ne bi dešavale, prešao sam na judge. &>> &>> Eto, na takve greške sam mislio, a njih na judge-u nema.. E, to se zove neiskusan GM :)) Btw. jesi li namerno kucao spa,sc? O;) I jesi li namerno ispustio FRA u italijanskom potezu? Na takve greške je alien mislio :) Sale
diplomatija.260 bigbrada,
Da ne kopate po konferencijama :) Sale hewidi13.zip
diplomatija.261 junior,
A da li mogao da se u diru games, otvori poddirektorijum diplomatija, u koji bi se preneli svi ovi fajlovi+okačile bi se odigrane partije diplomatije? Slična inicijativa bila je na VV pre kraha, s tim da je tamo bila obuhvaćena i privatna prepiska, no...
diplomatija.262 schef,
­=-> Na džadžu se radi i dok se stvari stabilizuju na Sezamu ­=-> trebao bi da bude gotov. Osmišljen je i interfejs, malo ­=-> zavistan od prirode samog sistema. Jel' to ono o čemu je nenad (wizard) pričao? Srleř
diplomatija.263 vitez.koja,
Trazi se jedan (1) igrac, tj. zamena za Nemacku u partiji Hide & Seek. Pozeljno igrac-nepocetnik. Ko zna o cemu se radi zna, a ko ne zna da kazem da se radi o partiji na standardnoj tabli (Evropa 1900.) i standardnim pravilima, ali :) GM, tj. ja, ne objavljuje javno sve poteze igraca, vec samo neuspele. Svaki igrac naravno zna gde su njegove jedinice, ali ne i tudje. Nemacka je pred zimu 1902. imala 6 centara, a sada pred zimu 1903. ima 4 centra, tako da pozicija nije sjajna, ali je daleko od tragicne. Detalji na mail... sk
diplomatija.264 junior,
> E, to se zove neiskusan GM :)) Btw. jesi li namerno kucao > spa,sc? O;) I jesi li namerno ispustio FRA u italijanskom > potezu? Na takve greške je alien mislio :) Nisam namerno, samo tebi izgleda nije jasno da judge pošalje poruku koja izgleda ovako: Server for YUBG -------------------------------------------------------------- :: Judge: YUBG Game: **** Variant: Standard Gunboat :: Deadline: S1901M Mon Jan 29 23:30:00 MET Message sent to France: Message from Austria to France in '****': Pozdrav Predsedniku Francuske Austrija je sa zadovoljstvom primila Vas predlog i ideju o savezu. Medjutim, na zalost moram da Vas informisem da trenutno nemamo nikakvih aspiracija ni prema Italiji ni prema Nemackoj, ni prema jednom nasem susedu. Austrija se zaklela da ce propagirati politiku mira i konacno okoncati visevekovna ratovanja u Evropi. No, ako neko pokusa da udari na nasu malu zemlju, skupo ce ga kostati. Nadam se da cemo uskoro konkretnije saradjivati. Do tad, cuvajte se grey pressa (ne znam da li je ukljucen ;) i molim Vas, posaljite nam kakve god informacije imate o nasim susedima. Car Austrije, ****** End of message. Movement orders for Spring of 1901. (****.001) Austria: Army Budapest, No Order Processed. Austria: Army Vienna, No Order Processed. Austria: Fleet Trieste, No Order Processed. Orders not received for all units. If complete orders are not received by Mon Jan 29 23:30:00 MET, you will be considered late. The partial orders will be processed if nothing is received by Tue Jan 30 23:30:00 MET. _________________ Kao što vidiš, džadž te obaveštava da nisi poslao potez. A kad pošalješ potez, on će ti vratiti poruku (svaka poruka, poslata na judge, dobija reply sa istim sadržajem poruke i komentarom judge-a npr. "Message sent to Italy" ili "Message not sent, invalid signon comand encountered" itd.), ovakvog oblika: Server for YUBG -------------------------------------------------------------- :: Judge: YUBG Game: **** Variant: Standard Gunboat :: Deadline: S1901M Mon Jan 29 23:30:00 MET Miller: 1996ABLrb104 Message sent to Russia: Message from Austria to Russia in '****': > Srbija i grcka su vase. Nadam se da nemate nista protiv toga a ja > "standardno" uzmem rumuniju. Pa ako ne bude meni frke sa Italijanom, mislim da ce sve biti u najboljem redu...Kako cete Vi regulisati stvari oko Crnog mora? > Planovi turske su rumunija sto mi ne odgovara. Znam, nisam stigao da Vas obavestim o tome.. Kakvi su Vasi planovi sa A iz War? > Ako se svo troje dogovorimo podelicemo je. > Vama ide bugarska i constaantinopol a italijanu smyrna. Dobro, polako... To su prvenstveno turski centri, a onda bilo ciji... Ima vremena za podele. Cak i da se svi udruzimo (!?) Turcin ume da bude veoma zilav protivnik. Car Austrije, ***** End of message. Movement orders for Spring of 1901. (****.001) Austria: Army Budapest -> Serbia. Austria: Army Vienna HOLD. Austria: Fleet Trieste -> Albania. _____________ Eto, znači na kraju svake poruke on ti pošalje poteze. Ukoliko potez nije validan (npr. Nwx, a treba Nwy, judge ga neće uvažiti, a ti samo 1 pogledom na te poteze videćeš da ti nedostaje jedna jedinica...) Shvataš, sama mogućnost greške je svedena na minimum. pozdrav, jr. P.S. Ne zamerite što sam stavio zvezdice umesto imena, partija je ipak gunboat :)
diplomatija.265 schef,
Imam jedno pitanje: Da li važi podrška za hold jedinici koja će dobiti naređenje da se kreće, ukoliko joj to kretanje ne uspe? U pravilima piše da ne važi, al' dal' me neko slaga da važi ili sam ja to samo sanjao... Znam da važi ukoliko jedinica koja prima podršku za hold daje support nekoj drugoj, ali ovo mi je još nejasno... Srleř
diplomatija.266 balsa,
:: Da li važi podrška za hold jedinici koja će dobiti naređenje da se ::kreće, ukoliko joj to kretanje ne uspe? U pravilima piše da ne važi, al' ::dal' me neko slaga da važi ili sam ja to samo sanjao... Sanjao si. :) Takva podrška ne važi.
diplomatija.267 balsa,
Na Džadžu je upravo krenula partija pod imenom Censored. Gunboat, NOPRESS. Dakle, nema nikakvih pregovora, čista brzopotezna strategija. Rok je na svaka dva dana, a verovatno i kraće, s obzirom da Džadž može da procesira poteze čim svi stignu. Napunila se neverovatno brzo, pre nego što sam stigao da vas pozovem da se prijavite. :) Posmatrač se postaje slanjem poruke "observe censored password" Džadžu. Ako ima interesovanja, poteze ću kačiti i ovde, kako stignu. poz, balša
diplomatija.268 supers,
>> Moj brat je igrao WWIII i odustao. Inače, za masterisanje treba >> mnogo manje vremena nego za ozbiljnu igru, pogotovo Youngstown. Jel'? Čikam nekoga da izmasteriše Youngstown, otkuca položaje šezdesetak jedinica i proveri snabdevačke centre za manje od 45-60min udarničkog rada, ili 2h ako usput i grickam :)
diplomatija.269 oldtimer,
> Na Džadžu je upravo krenula partija pod imenom Censored. > Gunboat, NOPRESS. Dakle, nema nikakvih pregovora, čista brzopotezna > Ako ima interesovanja, poteze ću kačiti i ovde, kako stignu. Kači, to smo jednom hteli i ovde da probamo, ali bez džadža stvarno ne ide, GM bi se ubio od mailova.
diplomatija.270 junior,
> Trazi se jedan (1) igrac, tj. zamena za Nemacku u partiji Hide & Seek. Traži, traži, pa ćeš naći ... .. a imao si ga na dlanu O:)
diplomatija.271 schef,
­=-> Ako ima interesovanja, poteze ću kačiti i ovde, kako stignu. Kači, kači.... Srleř
diplomatija.272 dj.vlada,
=>> Trazi se jedan (1) igrac, tj. zamena za Nemacku u partiji Hide & Seek. => => Trazi, trazi, pa ces naci ... => => .. a imao si ga na dlanu O:) Evo ja se prijavljujem!
diplomatija.273 superhik,
=:> njegove jedinice, ali ne i tudje. Nemacka je pred zimu 1902. =:> imala 6 centara, a sada pred zimu 1903. ima 4 centra, tako da =:> pozicija nije sjajna, ali je daleko od tragicne. Detalji na =:> mail... Inače ko zna partiju videće da Turska ima 3 centra tako da je Nemac daleko od tragične situacije...
diplomatija.274 vitez.koja,
#=> Evo ja se prijavljujem! Znas li pravila i da li si igrao do sada neku partiju (koju)? sk
diplomatija.275 oldtimer,
>= :> njegove jedinice, ali ne i tudje. Nemacka je pred zimu 1902. >= :> imala 6 centara, a sada pred zimu 1903. ima 4 centra, tako da >= :> pozicija nije sjajna, ali je daleko od tragicne. Detalji na >= :> mail... > > Inače ko zna partiju videće da Turska ima 3 centra tako da je > Nemac daleko od tragične situacije... Ne plači Turčine, koja se šašava varijanta igra, niko ne zna ko će iduće godine imati tri centra :)) Samo mala primedba, igra se Stab! varijanta sa izmenjenim pravilima, stvarno nije za početnike, em ćete pokvariti partiju, em ništa ne možete da naučite, zato apelujem da se prijavi neko ko ima iskustva bar u standardnom Dipu. P.S. Nemac nije mrtav, na njega se još uvek ozbiljno računa ;))
diplomatija.276 darone,
jedan igrač za dip koji još nije počeo je u procesu traženja. dakle, fali nam jedan. mail :)
diplomatija.277 dj.vlada,
=> Znas li pravila i da li si igrao do sada neku partiju (koju)? Steta, ne znam pravila i nisam igrao nijednu partiju zato sto sam novi (pre mesec dana prijavio) na sezamu!
diplomatija.278 superhik,
=:> P.S. Nemac nije mrtav, na njega se još uvek ozbiljno računa =:> ;)) A je l' mogu germanski&ostali prijatelji da pošalju koji centar 'preko bare' ? ;)))) U nekom smo nedostatku centara ovde na istoku
diplomatija.279 junior,
> P.S. Nemac nije mrtav, na njega se još uvek ozbiljno računa ;)) Ako me GM proglasi kompetentim (možda bi neko pićence pomoglo) ja sam još uvek available :) jr.
diplomatija.280 superhik,
=:> Ako me GM proglasi kompetentim (možda bi neko pićence =:> pomoglo) ja sam još uvek available :) Kojo, objasni zašto čovek ne mere da igra ? :))
diplomatija.281 darone,
>> > Daj, ne zajebavaj :). Nismo valjda toliki monstrumi da dedlajn >> > postavljamo u ponoć. Naravno da sam mislio na podne. >> >> :) Pogledaj partiju koja upravo počinje, alias "stab" :))) >> Darone, ču li da te ovaj nazva monstrumom? :) Baš me briga kako me nazvao, ali ću morati da priupitam u čemu je štos sa slanjem u ponoć? Odnosno, šta je to što taj rok čini toliko monstruoznim? Kad ja kažem 12, onda je 12, i to ponoć! Osim ako se igrači ne pobune, ofkors ;)
diplomatija.282 junior,
> =:> Ako me GM proglasi kompetentim (možda bi neko pićence > =:> pomoglo) ja sam još uvek available :) > Kojo, objasni zašto čovek ne mere da igra ? Zašto? Zato što znam sve vaše jedinice gde se nalaze :> Zato sam i tražio da mi pošaljete spisak jedinica, pa da vidim ko me laže, a ko ne...:> No, ionako sam u teškoj situaciji, mislim da to samo može da doprinese kvalitetu igre. :) pozdrav, jr.
diplomatija.283 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season: Fall 1912. P: Austria (crnjini) ***NMR*** A Vie destroyed U: A Klu, A Rum, A Sev (3). C: Klu, Rum, Sev (3). P: China (vitez.koja) F ObK - ObB + F ObA s F ObK - ObB + F ObL s F ObA + F ObG - Eaf -, standoff A Eaf - Sud + A Ira - Arm -, standoff A Snd - Ira -, standoff A Tur s A Snd - Ira -, standoff A Afg s A Snd - Ira -, standoff A Del - Snd -, standoff A Cal - Del -, standoff A Yem holds -, retreated to Nej F Ara - Goa + F Mad - Raj + A Brm - Cal -, standoff F Ein - Mad + A Dec s F Ein - Mad + F Tim - Ein + F Mal s F Tim - Ein + F Sch - Cel + F Spo - Tim + F Can - Sch + F Ech - Spo + A Kor - Tok + F Soj c A Kor - Tok + ***NBR*** U: F ObA, F ObB, F ObG, A Sud, A Nej, F Goa, F Raj, F Mad, F Ein, U: A Ira, A Tur, A Afg, A Snd, A Del, A Dec, A Cal, A Brm, U: F Mal, F Tim, F Sch, F Cel, F Spo, F Soj, F ObL, A Tok (25). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, C: Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo (26). P: England (schef) F lon-nth + F eng s F lon-nth + F nwg s F lon-nth + F edi s F lon-nth + U: F Nwg, F Nth, F Eng, F Edi (4). C: Lon, Liv, Ire, Edi (4). P: Germany (babbage) F Nth H -, retreated to Ska F Hel S F Nth H + F Den S F Nth H + F Nwy - Bar + F Ska - Nwy + A Hol - Bel -, standoff A Ruh S A Hol - Bel + A Mun - Bur -, standoff A Trl - Vie + A Boh S A Trl - Vie + A Gal S A Trl - Vie + A Mos S Austrian A Sev H + B: A Ber U: A Hol, A Ruh, A Mun, A Boh, A Vie, A Gal, A Mos, U: F Hel, F Den, F Ska, F Nwy, F Bar, A Ber (13). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Hol, Oms, Mun, VIE (13). P: Italy (superhik) F ObB - Mao + F Nao S Eng F Nwg H + F Mor - ObD + A Apu - Tun + F Ion C A Apu - Tun + F Aeg - Eas + A Eth - Eaf + F Mag S A Etf - Eaf + F ObC S F Mor - ObD + F Goa - Yem + F Red S F Goa - Yem + F ObH - ObI + F Win - Ara + F Cey - Ein -, standoff A Arm - Ira -, standoff F Bag S A Arm - Ira + F Bla S A Bul + A Bul S A Ser + A Ser S A Bud + A Bud S A Tri + A Tri S A Pie - Trl + A Ven S A Pie - Trl + A Pic S A Bel + A Bur S A Bel -, cut A Bel S A Bur -, cut A Pie - Trl + U: F Nao, F Mao, F ObC, F ObD, A Pic, A Bel, A Bur, A Trl, A Ven, A Tri, U: A Bud, A Ser, A Bul, A Tun, F Ion, F Eas, F Bla, A Arm, F Bag, U: A Eaf, F Red, F Yem, F Mag, F Ara, F ObI, F Cey (26). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, C: Yem, Eth, Mag, Bul, Cey, Bre, Por, Smy, Par, Bud, Ser, Bel, Ank (26). Ha, sezona završava skandalom u Austriji... Nemačka vojska je bez otpora umarširala u Beč i anšlus je ponovljen... Izgleda kao da je ovo izvršeno dogovorno, mada ne dajem glavu. No, valjda Nemac zna šta radi. Bečka armija se našla u klinču italijanskih vojski. Na francuskom frontu, sreća je htela Italijana. Nemac nije pogodio koju će teritoriju da brani A Pic, a da jeste i da je ušao u Bur, bilo bi veselja s obzirom da je Italijan ostavio Mar da se luftira, igrajući u Tirol iz Pie a ne Ven... Englez ima problem, iako je ponovo ušao u Nth. Italijan nije morao da sam izlazi iz ObB (stvar principa). Kinez je na Atlantiku postao nezgodan, a Italijan je prioritet trebao da dâ išutiravanju Kineza iz ObA pre nego ulasku u ObD. I to i A Tun su znaci odlučne namere da se likvidira kinez u Africi, ali to s obzirom na množenje žutih u italijanskoj pozadini neće biti nimalo lako. I dok je tu zamešateljstvo sve veće, na iranskoj visoravni ništa novo. Glavnina kineskih trupa je i dalje blokirana. Kinez je na pravi način provukao još jednu flotu do Indije, u narednim potezima ima više načina da vrši pritisak na Italijana ali ovome odbrana još nije pukla. Ušančen je je u ObG odakle je neisteriv. Flote Cey i Win zatvaraju same zatvaraju prolaz, osim ako im se priđe s leđa... wwiii.f12
diplomatija.284 nenad,
> Naravno da ima :) Nema razloga za žurbu, ali definitivno postoji > želja da ovde imamo kombinaciju judge + human GM, što bi trebalo > da omogući pokretanje većeg broja partija i manje opterećenje za > one koji masterišu. Izgleda da se nismo bas razumeli, algoritam koji smo razvili se pre svega odnosio na potpuno automatsko obradjivanje poteza, dakle bez zivog GM-a. Kakva je uloga coveka u igranju na judge-u?
diplomatija.285 superhik,
=:> Zašto? Zato što znam sve vaše jedinice gde se nalaze :> =:> Zato sam i tražio da mi pošaljete spisak jedinica, pa =:> da vidim ko me laže, a ko ne...:> E , a je l' to može meni na mail ?
diplomatija.286 oldtimer,
> Izgleda da se nismo bas razumeli, algoritam koji smo razvili se > pre svega odnosio na potpuno automatsko obradjivanje poteza, > dakle bez zivog GM-a. Kakva je uloga coveka u igranju na judge-u? Nije sve u obradi poteza, a i to nije loše kontrolisati dok je judge beta verzija.
diplomatija.287 bigbrada,
&>> A je l' mogu germanski&ostali prijatelji da pošalju koji centar &>> 'preko bare' ? ;)))) U nekom smo nedostatku centara ovde na istoku Evo, daću ti ja jedan - samo nemoj više da mi kukaš ;) Biraj koji ćeš, Berlin ili Veneciju? :) Sale
diplomatija.288 supers,
Game : WWIII From : GM To : Public Season: Spring 1913. P: Austria (crnjini) ***NMR*** A Rum dislodged to Ukr U: A Klu, A Ukr, A Sev (3). C: Klu, Rum, Sev (3). P: China (vitez.koja) F ObA - ObB -, standoff F ObL s F ObA - ObB + F ObB - MAO -, standoff F ObG - Eaf + A Sud s F ObG - Eaf + A Nej - Yem -, standoff F Goa - Red -, standoff, retreated to Som,standoff,destroyed F Mad - Ara + F Raj s F Mad - Ara + F Ein - Mad + A Dec s F Ein - Mad + A Ira - Arm -, standoff A Snd - Ira -, standoff A Tur s A Snd - Ira + A Afg s A Snd - Ira + A Del - Snd -, standoff A Cal - Del -, standoff A Brm - Cal -, standoff F Tim - Ein + F Mal s F Tim - Ein + F Sch - Cel + F Cel - Tim + F Spo - ObK + F Soj - Npo + A Tok looking for geishas + U: F ObA, F ObB, F Eaf, A Sud, A Nej, A Ira, A Tur, A Afg, A Snd, U: A Del, A Dec, F Raj, F Ara, F Mad, A Cal, A Brm, F Ein, F Mal, F Tim, U: F Cel, F ObK, A Tok, F Npo, F ObL (24). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, C: Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo (26). P: England (schef) F nth-hol + F eng s ita A bel holds + F nwg holds + F edi s f nwg holds + U: F Nwg, F Edi, F Hol, F Eng (4). C: Lon, Liv, Ire, Edi (4). P: Germany (babbage) F Bar - Nwg -, standoff F Nwy S F Bar - Nwg + F Den - Nth + F Ska S F Den - Nth + F Hel S F Den - Nth + A Hol - Bel -, standoff, retreated to Kie A Ruh S A Mun H + A Mun S A Boh H -, cut A Boh S A Vie H + A Gal S A Vie H + A Mos S Austrian A Sev H + A Ber - Sax + A Vie H + U: F Bar, F Nwy, F Nth, F Ska, F Hel, A Kie, A Ruh, A Mun, A Sax, U: A Boh, A Vie, A Gal, A Mos (13). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Hol, Oms, Mun, Vie (13). P: Italy (superhik) f nao s eng f nwg h + a bel s eng f nth - hol + a pic s a bur + a bur s a trl-mun + f mao - obb -, standoff f obc s f mao-obb + f obd - obg + a eaf-eth + f mag - goa + f red s f mag - goa + f obi-win + f cey s f obi -win + f ara s f obi - win -, cut, retreated to Som,standoff,destroyed f yem s f ara H -, cut F eas - egy(nc) + f ion - eas + a arm s f bag h -, cut a bul - rum + f bla s a bul - rum + a ser s a bul - rum + a bud - vie -, standoff a ven - tyr -, standoff a tri s a ven - tyr + a tyr - mun -, standoff a tun -sah + f bag h + U: F Nao, F Mao, F ObC, A Sah, A Pic, A Bel, A Bur, A Tyr, A Ven, A Tri, U: A Bud, A Ser, A Rum, F Bla, F Eas, F Egy(nc), A Arm, F Bag, A Eth, U: F ObG, F Goa, F Red, F Yem, F Win, F Cey (25). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, C: Yem, Eth, Mag, Bul, Cey, Bre, Por, Smy, Par, Bud, Ser, Bel, Ank (26). Eto, Italijan se priključio akciji "svi mi volimo Austriju i želimo joj dobro"... Inače, ostavio je klimavi Nemcev Beč po strani, i pokušao prepad na Minhen, kojeg je Nemac predvideo. I pored tog punog pogotka, Englezov upad u Holandiju Nemac sigurno nije imao u vidu (još onda kada je gradio u Berlinu a ne Kielu), ali s obzirom na koncentraciju njegovih jedinica, to nije neporemostiv problem. Mnogo ozbiljniju pretnju Nemac ima na južnom frontu. Kineska prepadanja po afričkom ratištu se nastavljaju, a prodor u Arabijsko more je značajan uspeh. Mada je Kinez propustio priliku da uđe u Jemen.Najveći Italijanov problem je što kineske jedinice uvek imaju gde da uzmaknu, a disband im se neće desiti pošto ih Kinez već ima previše... Povlačenja su bila zanimljiva, imali smo standoff pri povlačenju... wwiii.s13
diplomatija.289 supers,
Game: WWIII From: China To: All Time: Fall 1913. Nego, da iznesem jedno obaveštenje. Kina je u skladu sa svojim opredeljem nemešanja u unutrašnje probleme drugih zemalja pristala na dezangažovanje svojih jedinica iz istočne Afrike. Po postignutom sporazumu kineska flota je krenula putem do kineskih teritorijalnih voda, i na tom putu je bila mučenički napadnuta od strane brojčano nadmoćnog neprijatelja, pa je bila prinuđena da promeni maršrutu i uđe u Somalijsko more. Vrhunac svega je još jedan napad neprijatelja, na nenaoružani trgovački brod u Somalijskom moru, gde je posle kraćeg i herojskog otpora, na kraju i potopljen. Po matici Kini se proširila ova vest i u radikalnim antiitalijanskim krugovima se sve češće čuju povici za osvetom i revanšizmom. Naš Mudri Vođa u svom govoru, pozvao je na razum i podsetio na vesti da se radi o piratskim brodovima, odbeglim od vrhovne italijanske komande, koji plove pod italijanskom zastavom da bi profitirali u ratnim uslovima. Očekuje se odlučna akcija italijanskih vlasti u rešavanju ovog problema, a nezvanično saznajemo i na upozorenje intervencijom kineskih ratnih brodova, ako akcija ne da zadovoljavajuće rezultate... sk
diplomatija.290 superhik,
=:> Evo, daću ti ja jedan - samo nemoj više da mi kukaš ;) Biraj =:> koji ćeš, Berlin ili Veneciju? :) ;)))))))))) E dakle lud si 1000% :))) Mislio sam na neki MOJ home centar (recimo Beč ;) )
diplomatija.291 superhik,
=:> Nego, da iznesem jedno obaveštenje. Kina je u skladu sa svojim Molio bih GM-a da iznese obaveštenja obeju strana...
diplomatija.292 supers,
Game: WWIII From: Italy (superhik) To: MassMedia Dnevni listovi u Rimu osuđuju kukavičluk Kineske vlade u proglasu koji ste verovatno svi pročitali. Politički i vojni vrhovi Italije spremni su na borbu do poslednje kapi krvi dok se ne osigura budućnost stanovništva na Afričkom kontinentu! Stoga se mole neutralni krugovi da zanemare laži žutih predstavnika i razmisle o tome šta 'nenaoružani trgovački brodovi' traže u teritorijalnim vodama Italije! Sasvim je jasna namera da kosooki ljudi profitiraju i na tim prostorima, vlada poručuje stanovništvu da ne treba paničiti i takođe obećava još koji disband ove i sledeće godine! Moli se vlada Kine da stane na kraj ovim prepadima po afričkom kontinentu (od koga do sada ništa nije dobila), i da potraži profit na nekom drugom ratištu! Inače, Italijanski predsednik je voljan da poštedi živote kineskim mornarima pri povlačenju kući...
diplomatija.294 balsa,
Date: Wed, 14 Feb 1996 23:55:53 +0100 From: Diplomacy Judge for YUBG <judge@galeb.etf.bg.ac.yu> Subject: Diplomacy results censored S1901M (NO PRESS!) Server for YUBG -------------------------------------------------------------- :: Judge: YUBG Game: Censored Variant: Standard Gunboat :: Deadline: S1901M Wed Feb 14 23:30:00 MET Miller: 1996ADBrb32 Movement results for Spring of 1901. (censored.001) Austria: Army Budapest -> Serbia. Austria: Army Vienna -> Trieste. (*bounce*) Austria: Fleet Trieste -> Albania. England: Army Liverpool -> Yorkshire. England: Fleet Edinburgh -> Norwegian Sea. England: Fleet London -> North Sea. France: Army Marseilles -> Spain. France: Army Paris -> Burgundy. (*bounce*) France: Fleet Brest -> Mid-Atlantic Ocean. Germany: Army Berlin -> Kiel. Germany: Army Munich -> Burgundy. (*bounce*) Germany: Fleet Kiel -> Denmark. Italy: Army Rome -> Venice. (*bounce*) Italy: Army Venice -> Trieste. (*bounce*) Italy: Fleet Naples -> Ionian Sea. Russia: Army Moscow -> St Petersburg. Russia: Army Warsaw -> Ukraine. Russia: Fleet Sevastopol -> Black Sea. Russia: Fleet St Petersburg (south coast) -> Gulf of Bothnia. Turkey: Army Constantinople -> Bulgaria. Turkey: Army Smyrna -> Ankara. Turkey: Fleet Ankara -> Constantinople. The next phase of 'censored' will be Movement for Fall of 1901. The deadline for orders will be Sat Feb 17 23:30:00 MET.
diplomatija.295 alien,
[] Baš me briga kako me nazvao, Nisam te nazvao monstrumom. To je bila čista isinuacija! Za tebe imam druge, ovaj... lepe... opise ;). Ti si baš poseban slučaj. [] ali ću morati da priupitam u čemu je štos sa slanjem u ponoć? Pa... i nije ti neki štos ;). [] Odnosno, šta je to što taj rok čini toliko monstruoznim? To što se u to vreme BBS najteže dobija. Takvim dedlajnom prektično onemogućavaš bilo kakve akcije igrača u 'pet do dvaneast' (nadam se da Dip ne zamišljaš kao ruski rulet s 5 i po metaka), a i ti kao GM teško možeš dobiti vezu, pokupiti poteze i poslati tumačenja u nekom pristojnom roku.
diplomatija.296 alien,
[] P.S. Ne zamerite što sam stavio zvezdice umesto imena, partija je ipak [] gunboat :) Nema veze, već si prekrišio pravila Gunboat-a time što si rastrubio svima ovde da učestvuješ u nekim od tih partija ;>.
diplomatija.297 alien,
game: hideseek from: italy to: emperors party season: 1904, spring Ovaj, mogao bi ovde i neki pečat da padne, a? ;) [] =:> Evo, daću ti ja jedan - samo nemoj više da mi kukaš ;) Biraj [] =:> koji ćeš, Berlin ili Veneciju? :) [] [] ;)))))))))) E dakle lud si 1000% :))) Mislio sam na neki MOJ [] home centar (recimo Beč ;) ) Nema šanse, mi krademo od siromašnih i dajemo bogatima ;>. Duce
diplomatija.298 superhik,
Game: Hideseek From: Turkey To: Italy =:> Nema šanse, mi krademo od siromašnih i dajemo bogatima ;>. Italijanski mornari su u celom svetu poznati po svojoj 'hrabrosti', naročito kada upadaju u nebranjene centre! ;) Car Nikola Sulejman.
diplomatija.299 junior,
> Nema veze, već si prekrišio pravila Gunboat-a time što si > rastrubio svima ovde da učestvuješ u nekim od tih partija ;>. Na judge-u ima 3-4 partije non-gunboat tako da se i nisam mnogo otkrio ... ;) jr. P.S. Pazim ja na sebe, ne brini se :)
diplomatija.300 space.ace,
Interesuje me ima li neko u JUgi set Diplomatije (tabla i figurice)? Da li može negde u JU da se nabavi igra? Ako može (a mislim da ne može) GDE??? 10x in advance, space.ace
diplomatija.301 boshko,
U Beogradu postoji par setova Diplomatije. Jedan imam ja i to je neki italijanski, ne izgleda bas najbolje. Drugi ima alekm i taj je bas Avalon Hill-ov. Mislim da i braca Kusovac imaju nesto a i kroz ruke su mi prolazile razne table cije poreklo nisam znao. U Bgdu ce moci uskoro da se kupi diplomatija. Jedan covek koji ima privatnu stampariju odlucio je da istancuje Diplomatiju. Prevod pravila je bio vec na reviziji a kart su vec gotove. Dakle trebalo bi uskoro da pojavi u prodaji. Cena bi treba da bude oko 20-30% jeftinija nego u Americi. Tako mi je bar on rekao. U svakom slucaju bicete ovde obavesteni kada prodaja bude krenula.
diplomatija.302 balsa,
Server for YUBG -------------------------------------------------------------- :: Judge: YUBG Game: Censored Variant: Standard Gunboat :: Deadline: F1901M Wed Feb 21 23:30:00 MET Miller: 1996ADBrb32 Movement results for Fall of 1901. (censored.002) Austria: Army Serbia SUPPORT Fleet Albania -> Greece. Austria: Army Vienna -> Trieste. Austria: Fleet Albania -> Greece. England: Army Yorkshire -> North Sea -> Norway. England: Fleet Norwegian Sea SUPPORT Army Yorkshire -> Norway. England: Fleet North Sea CONVOY Army Yorkshire -> Norway. France: Army Spain -> Gascony. France: Army Paris -> Burgundy. France: Fleet Mid-Atlantic Ocean -> Portugal. Germany: Army Kiel -> Holland. Germany: Army Munich -> Ruhr. Germany: Fleet Denmark -> Sweden. (*bounce*) Italy: Army Rome -> Venice. Italy: Army Venice -> Tyrolia. Italy: Fleet Ionian Sea -> Tunis. Russia: Army St Petersburg -> Norway. (*bounce*) Russia: Army Ukraine -> Rumania. Russia: Fleet Black Sea SUPPORT Army Ukraine -> Rumania. Russia: Fleet Gulf of Bothnia -> Sweden. (*bounce*) Turkey: Army Bulgaria SUPPORT Russian Fleet Black Sea -> Rumania. (*void*) Turkey: Army Ankara -> Constantinople. Turkey: Fleet Constantinople -> Aegean Sea. Ownership of supply centers: Austria: Budapest, Greece, Serbia, Trieste, Vienna. England: Edinburgh, Liverpool, London, Norway. France: Brest, Marseilles, Paris, Portugal. Germany: Berlin, Denmark, Holland, Kiel, Munich. Italy: Naples, Rome, Tunis, Venice. Russia: Moscow, Rumania, Sevastopol, St Petersburg, Warsaw. Turkey: Ankara, Bulgaria, Constantinople, Smyrna. Unowned: Belgium, Spain, Sweden. Austria: 5 Supply centers, 3 Units: Builds 2 units. England: 4 Supply centers, 3 Units: Builds 1 unit. France: 4 Supply centers, 3 Units: Builds 1 unit. Germany: 5 Supply centers, 3 Units: Builds 2 units. Italy: 4 Supply centers, 3 Units: Builds 1 unit. Russia: 5 Supply centers, 4 Units: Builds 1 unit. Turkey: 4 Supply centers, 3 Units: Builds 1 unit. The next phase of 'censored' will be Adjustments for Winter of 1901. The deadline for orders will be Thu Feb 22 22:21:14 MET.
diplomatija.303 space.ace,
--> jeftinija nego u Americi. Tako mi je bar on rekao. U svakom --> slucaju bicete ovde obavesteni kada prodaja bude krenula. Obavezno javi kad budu u prodaju !!
diplomatija.304 junior,
> U Beogradu postoji par setova Diplomatije. Jedan imam ja i to > je neki italijanski, ne izgleda bas najbolje. Drugi ima alekm i > taj je bas Avalon Hill-ov. Mislim da i braca Kusovac imaju > nesto a i kroz ruke su mi prolazile razne table cije poreklo > nisam znao. Dobro, i ja znam dečka koji ima francuski set diplomatije (Bla = Noi, ... :))) malo za*ebano, ali je tu.
diplomatija.305 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season : Fall 1913. P: Austria (crnjini) A Ukr - Mos -, standoff A Sev S A Ukr - Mos -, cut A Klu S ITALIAN A Rum - Gal + D: A Klu U: A Sev, A Ukr (2). C: Klu, Sev (2). P: China (vitez.koja) F ObA - NAO + F ObB - ObC + F ObK s F ObB - ObC + F ObL - ObB + F Eaf - Som + A Sud - Fez -, standoff A Nej - Jor -, standoff, destroyed A Ira - Sev -, standoff A Snd - Ira -, standoff A Tur s A Snd - Ira + A Afg s A Snd - Ira + A Del - Snd -, standoff F Ara - Per + F Mad - Ara + F Raj s F Mad - Ara + F Ein - Mad + A Dec s F Ein - Mad + A Cal - Del -, standoff A Brm - Cal -, standoff F Mal - Ein -, standoff F Tim - ObJ + F Cel - Jav + A Tok holds + F Npo - Spo + B: F Can, F Pek, A Han U: F Nat, F ObB, F ObC, A Sud, F Som, A Ira, A Snd, A Tur, A Afg, A Del, U: A Dec, A Cal, A Brm, F Per, F Raj, F Ara, F Mad, F Mal, F Jav, F ObJ, U: F Spo, A Tok, F ObK, F Can, F Pek, A Han (26). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, C: Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo (26). P: England (schef) F hol S ita A bel holds + F eng - lon + F nwg holds -, retreated to Cly F edi s F nwg holds + B: F Lvp U: F Hol, F Lon, F Edi, F Cly, F Lvp (5). C: Lon, Liv, Ire, Edi, HOL (5). P: Germany (babbage) F Bar - Nwg + F Nwy S F Bar - Nwg + F Nth S F Bar - Nwg + F Hel S F Nth H + F Ska S F Nth H + A Kie S A Ruh H + A Ruh S A Mun H + A Boh S A Vie H + A Vie S A Gal - Klu -, cut, destroyed A Sax - Sil + A Gal - Klu -, standoff, retreated to War A Mos S Chinese A Ira - Sev -, cut A Mun H + D: F Ska U: F Nwg, F Nwy, F Nth, F Hel, A Kie, A Ruh, U: A Mun, A Boh, A Sil, A War, A Mos (11). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Oms, Mun, (11). P: Italy (superhik) F nao - mao + f mao - eng + f obc h -, retreated to Sao a bel s eng f hol h + a bur s a bel + a pic s a bur + a sah - fez -, standoff a rum - gal + a ser - rum + f bla s a ser - rum + a trl - VIE + a tri s a trl - VIE + a bud s a trl - VIE + a VEN - trl + a arm s f bag h + f bag gone for fishing ;) + F eas - jor (nc) -, standoff f red - nej (wc) + f yem s f red - nej + f egy moral support a tok - kyo ;> -, NSO a eth - mag -, standoff f goa - mag -, standoff f obg - obf -, illegal f win -ein + f cey s f win - ein + B: F Mag, F Nap, A Ven U: F Mao, F Sao, A Sah, F Eng, A Pic, A Bel, A Bur, A Trl, A Vie, A Tri, U: A Bud, A Gal, A Rum, F Bla, A Arm, F Bag, F Eas, F Egy(nc), F Nej(wc), U: F Yem, F Goa, A Eth, F ObG, F Cey, F Ein, F Mag, F Nap, A Ven (28). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, Yem, C: Eth, Mag, Bul, Cey, Bre, Por, Smy, Par, Bud, Ser, Bel, Ank, VIE, RUM (28). Wow, kakve su to kombinacije, kakvi su to novi momenti... :) Sve pršto od iznenađenja. Austrijanac je, željan osvete, za objekat svoje osvete izabrao Nemačku, koji je obnovio saradnju sa Kinezom... Kao rezultat, svi su ostali tamo gde su i bili, s tim što je Austriji novopečeni saveznik opet maznuo centar... Šta ti je život... Italijan je pogodio sve poteze kineske gerile, armija Nedžd je uništena i Bagdad je spašen, u trenutku kada mu je zapretila kineska flota koja je ušla u Persijski zaliv. Italijan je konačno ušao i u Ein, ali u zao čas, kada mu je pet kineskih flota prošlo iza... Takođe, u ovom potezu je na greškama naučio da flote ne mogu igrati u kopnene teritorije ObE i ObF. Više preteći deluje proboj kineskih flota u Atlantik. Kao da se otvara novi front na koji je Italijan zapostavio, a na kojem je veoma tanak. Da je bar igrao F ObG-ObD, ovako Kinez može slobodno da navali u teleport svojih flota... Nemac je odigrao jako slabo. Čudi njegova odluka da brani Nth po svaku cenu, umesto da povrati Holandiju i izbegne skidanje. Englez se uplašio za London, Italijan za Engleski kanal, a Nemac je grčevito branio sigurnu teritoriju Nth. Skroz pogrešna procena svih strana u sukobu ;) Kao rezultat, Nemac je Englezu poklonio gradnju kojoj se niko nije nadao. Šteta po njega (Nemca). No, eto njemu Kineza u pomoć. wwiii.f13
diplomatija.306 imangovski,
Jel ima neko raspolozen za masterisanje? Ako ima molim da ostavi svoje dobre namere u ovu konferenciju,i neka me odma ukljuci u partiju.Ako ima neko da je odustao od igranja,pa vam treba zamena slobodno bez ustrucavanja otkucajte ma wr imangovski(necu se ljutiti:)
diplomatija.307 balsa,
Date: Sun, 25 Feb 1996 22:26:08 +0100 From: Diplomacy Judge for YUBG <judge@galeb.etf.bg.ac.yu> Subject: Diplomacy results lucrezia S1454M Server for YUBG ---------------------------------------- :: Judge: YUBG Game: Lucrezia Variant: Machiavelli Gunboat :: Deadline: S1454M Fri Feb 23 23:30:00 MET Miller: 1996ABMpw02 Expenditure results for Spring of 1454. (lucrezia.002) Milan: Pays 1 ducat to Turkey. Milan: Pays 1 ducat to Austria. Venice: Pays 3 ducats to Turkey. Austria: Borrows 15 ducats for 1 year, 18d due in Spring of 1455. Papacy: Borrows 6 ducats for 2 years, 9d due in Spring of 1456. Turkey: Borrows 7 ducats for 1 year, 9d due in Spring of 1455. Venice: Borrows 25 ducats for 2 years, 38d due in Spring of 1456. Austria: E1: 9d, Buy Autonomous garrison Montferrat. Austria: E2: 3d, Counter-Bribe army Hungary. Florence: E1: 9d, Buy Autonomous garrison Piombino. Milan: E1: 3d, Counter-Bribe army Milan. Papacy: E1: 12d, Disband Autonomous garrison Lucca. Turkey: E1: 9d, Buy Autonomous garrison Ragusa. Venice: E3: 3d, Counter-Bribe garrison Venice. Venice: E4: 3d, Counter-Bribe army Verona. Movement results for Spring of 1454. Austria: Army Austria -> Carinthia. Austria: Army Hungary -> Slavonia. Austria: Army Tyrolea SUPPORT Army Austria -> Carinthia. Florence: Army Arezzo -> Sienna. Florence: Army Florence SUPPORT Army Arezzo -> Sienna. Florence: Fleet Pisa -> Western Tyrrhenian Sea. France: Army Avignon -> Provence. France: Fleet Marseilles -> Western Gulf of Lyons. France: Army Swiss -> Turin. Milan: Army Cremona -> Mantua. Milan: Army Milan SUPPORT Venetian Army Verona -> Trent. (*void*) Milan: Army Pavia -> Montferrat. (*bounce*) Naples: Army Bari -> Aquila. Naples: Army Messina -> Palermo. Naples: Fleet Naples -> Gulf of Naples. Naples: Fleet Palermo -> Western Mediterranean. Papacy: Fleet Ancona -> Lower Adriatic Sea. Papacy: Army Bologna -> Lucca. Papacy: Army Perugia -> Urbino. Papacy: Army Rome -> Tivoli. Turkey: Army Albania HOLD. Turkey: Fleet Durazzo -> Ionian Sea. Turkey: Fleet Tunis -> Bay of Tunis. Venice: Fleet Dalmatia -> Croatia (south coast). Venice: Army Padua -> Ferrara. Venice: Garrison Venice CONVERT TO Fleet. Venice: Army Verona HOLD. Autonomous: Garrison Ferrara. Autonomous: Garrison Genoa. Autonomous: Garrison Mantua. Autonomous: Garrison Modena. Autonomous: Garrison Saluzzo. Autonomous: Garrison Savoy. Autonomous: Garrison Sienna. Autonomous: Garrison Trent. Florence: Garrison Piombino CONVERT TO Fleet. Turkey: Garrison Ragusa CONVERT TO Fleet. Austria: Garrison Montferrat CONVERT TO Army. (*bounce*) Ownership of provinces changing hands: Austria: +Montferrat, +Slavonia. Florence: +Piombino. France: +Turin. Papacy: +Lucca, +Tivoli. Turkey: +Ragusa. Venice: +Croatia. Ownership of cities changing hands: Austria: +Montferrat. Florence: +Piombino. France: +Turin. Papacy: +Lucca. Turkey: +Ragusa. Venice: +Croatia. Power Treasury -------- -------- Austria 5d, 15+3d due Spring 1455 Florence 1d France 1d Milan 3d Naples 4d Papacy 0d, 6+3d due Spring 1456 Turkey 4d, 7+2d due Spring 1455 Venice 25d, 25+13d due Spring 1456 The next phase of 'lucrezia' will be Movement for Summer of 1454. The deadline for orders will be Fri Mar 1 23:30:00 MET.
diplomatija.308 balsa,
Server for YUBG -------------------------------------------------------------- :: Judge: YUBG Game: Censored Variant: Standard Gunboat :: Deadline: F1901B Thu Feb 22 22:21:14 MET Miller: 1996ADBrb32 Adjustment orders for Winter of 1901. (censored.003) Turkey: Builds a fleet in Smyrna. Italy: Builds a fleet in Naples. Russia: Builds an army in Warsaw. France: Builds an army in Paris. Germany: Builds an army in Munich. Germany: Builds an army in Kiel. Austria: Builds an army in Vienna. England: Builds a fleet in London. Austria: 1 build pending. The next phase of 'censored' will be Movement for Spring of 1902. The deadline for orders will be Tue Feb 27 23:30:00 MET.
diplomatija.309 junior,
> Subject: Diplomacy results lucrezia S1454M Zanimljivo. Video sam spisak sila, zar ne bi trebalo i Genova da igra?
diplomatija.310 balsa,
:: Zanimljivo. Video sam spisak sila, zar ne bi trebalo i Genova da igra? U nekim varijantama ove varijante, Đenova igra; ali ne u u ovoj, na Džadžu.
diplomatija.311 darone,
>> [] Odnosno, šta je to što taj rok čini toliko monstruoznim? >> >> To što se u to vreme (...) ok, ali meni to vreme najviše odgovara, i niko se od igrača nije uopšte protivio. Sa tih stanovišta, ne valja ni neko prepodne (a pogotovo 10-14), centrale su večito zauzete, ni posle dva noću (ko je lud u to doba da šalje naređenja?), ni popodne (jer klinci svake dve nedelje menjaju smenu, pa gde da ih teram da beže iz škole), etc etc etc. Samo precizan rok je dobar rok.
diplomatija.312 johnnya,
Narode, potrebna je vaša mala pomoć... A iskreno se nadam da će neko pročitati ovu poruku, pre nego što dobije status "poništio moderator" :( Dakle, nabavio sam Diplomacy Game Manager for Windows, Version 3.1 od 11.08.95, sve lepo radi, ali... naravno traži 25 funti sterlinga, da partija može da se masteriše i posle Jeseni 1902... Pošto se registracija svodi na prosto ukucavanje broja, da li neko ima taj broj, (nadam se da nije morao da ga plati) ili kako da se ovaj problem zaobiđe... U arhivi sam dobio i *.ini fajl koji ima sekciju [Registred] Regno=8639724004 Ali na ovaj broj ne sređuje stvar... :(( ■■ Johnnya ■■
diplomatija.313 mcule,
>> Narode, potrebna je vaša mala pomoć... >> >> A iskreno se nadam da će neko pročitati ovu >> poruku, pre nego što dobije status "poništio >> moderator" :( Čekaj bre, ispade da sam ja ovde neka zadužena baba-roga :). Ne znam od kada si na Sezamu, ali je činjenica da na Sezamu *nikada* u konferenciji nije ostavljen ni jedan komercijalni program. To je oduvek bila politika Susama, promenom na čelu ova politika se nije promenila. Znači, svakakva priča (u vezi igrica, naravno) je moguća, kako prevariti i registrovati neki program je takođe moguće ;), ali se registrovani programi ne šalju :). So, ako neko ima peč za registraciju DIplomasi gejm menadžera za vindovs: NEKA POMOOOGNEEEE!!!!! mc
diplomatija.314 supers,
Game : WWIII From : GM To : Public Season : Spring 1914. P: Austria (crnjini) ***NMR*** U: A Ukr, A Sev C: Klu, Sev (2). P: China (vitez.koja) F NAO S F ObB - MAO -, cut, retreated to Ire F ObB - MAO -, standoff F ObC - SAO -, standoff A Sud - Fez -, standoff A Ira - Sev -, standoff A Snd - Ira -, standoff A Tur S A Snd - Ira + A Afg S A Snd - Ira + A Del - Snd -, standoff A Dec H + A Cal - Brm + A Brm - Tha + F Per - Yem + F Ara - GoA -, standoff F Som S F Ara - GoA -, cut F Raj - Ara -, standoff F Jav - Ein + F Mad S F Jav - Ein + F Mal S F Jav - Ein + F ObJ - ObK -, standoff F Spo - Tim + A Tok H + F ObK - ObB -, standoff F Can - Ech + F Pek - Yel + A Han - Can + U: F Ire, F ObB, F ObC, A Sud, A Ira, A Tur, A Afg, A Snd, A Dec, A Del, U: F Yem, F Ara, F Raj, F Som, F Mad, F Ein, F Mal, F Tim, F ObJ, F ObK, U: A Can, F Yel, F Ech, A Tok, A Brm, A Tha (26). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, C: Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo (26). P: England (schef) F cly - nao + F lvp s F cly - nao + F lon - nth -, standoff F hol s F lon - nth -, cut F edi s F lon - nth + U: F Nao, F Lvp, F Edi, F Lon, F Hol (5). C: Lon, Liv, Ire, Edi, Hol (5). P: Germany (babbage) F Nwy S F Nth H + F Nwg MS F Nth + ; -, cut F Hel S F Nth H + A Kie - Hol -, standoff A Ruh - Bel -, standoff A Mun MS A Boh -, cut, retreated to Sax ; -, cut A Sil S A Boh + A War H + A Mos S Chinese A Ira - Sev + U: F Nwg, F Nwy, F Nth, F Hel, A Kie, A Ruh, A Sax, U: A Boh, A Sil, A War, A Mos (11). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Oms, Mun (11). P: Italy (superhik) F Mao S Eng F Cly-Nao -, cut F Eng S F Mao H + F Sao S F Mao H -, cut F ObG - ObD + A Pic S A Bur + A Bel - Ruh -, standoff A Bur S A Trl-Mun + A Trl-Mun + A Ven-Pie + A Tri-Trl + A Vie-Boh -, standoff A Gal S A Vie-Boh + A Rum S A Gal H + A Bud-Vie -, standoff F Bla S AUS A Sev H + A Arm S F Bag H + F Yem-Nej(ec) + F Nej(wc)-Red + F Bag S F Yem-Nej(ec) + A Sah-Fez -, standoff F Egy(nc)-Sue + F Eas-Egy(nc) + A Eth-Eaf + F Mag-Som -, standoff F Goa S F Mag-Som -, cut F Cey-Win + F Ein-Mad -, standoff, retreated to Cey F Nap-Tys + U: F Mao, F Sao, F ObD, A Sah, F Eng, A Pic, A Bel, A Bur, A Pie, A Trl, U: A Mun, A Vie, A Bud, A Gal, A Rum, F Bla, A Arm, F Bag, F Egy(nc), U: F Sue, F Nej(ec), F Red, F Goa, F Mag, A Eaf, F Win, F Cey, F Tys (28). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, Yem, C: Eth, Mag, Bul, Cey, Bre, Por, Smy, Par, Bud, Ser, Bel, Ank, Vie, Rum (28). To bi bilo to... Nažalost, ni u ovom potezu nisam uspeo da primenim Saletov judge pošto nije hteo da prizna sopstveni format (ili ja negde debelo grešim...) Da vidimo šta smo ovde imali. Nemac veoma loše. Po drugi put propušta da uzme Holandiju na tacni i uništi englesku flotu. Ako već sa A Kie-Hol odseca drugu englesku podršku za Nth, F Hel S A Kie-Hol umesto nepotrebnog F Hel S F Nth mu je moglo doneti supply centar. Takođe, moralo je A Ruh-Bel a ne A Ruh-Bur (ovo ga je koštalo Minhena). Italijan je izveo neke čudne, jako čudne manevre napuštanja supply centara. Valjda je izračunao da bi na jesen uništio kinesku armiju da je ova ušla u Etiopiju. Možda i bi, da mu tri kineske flote ne duvaju za vrat... A šta je bio cilj manevra sa izlaskom iz Jemena, to zbilja ne naslućujem. Čim je Kinez otišao na skijanje vojska mu se šlogira od standoffova... Šalim se, onaj koji je prosledio njegove poteze ih je poslao bolje nego sebi... Pokušaj prodora u Atlantik je propao ali utešna nagrada ostaje povlačenje flote Nao na obližnje kopno ;> Serija standoffova na srednjem istoku je posledica dobre Italijanove odluke da produži život austrijskom garnizonu u Sev. Po načinu italijanske odbrane Ein-a se vidi da je imao nameru da Kineza tuče kinsekim oružjem - zavlačenjem svoje flote u neprijateljsku pozadinu. No, u kineskim potezu je i to predviđeno, zaštićeni su Brm i Tha, tako da se Italijan povukao na Cey. wwiii.s14
diplomatija.315 junior,
> Game : WWIII > Season : Spring 1914. Zar vam nije malo dosadna Youngstown varijanta? Ajde, možda je zanimljiva na početku, ali ova rovoska bitka koja se kod vas vodi može da potraje još par godina (real time :). U principu ja volim ono što može brzim i efikasnim prodorima da se reši ;)
diplomatija.316 mcule,
Ovog puta moram sam sebe da ispravim i dopunim: Od sad', pa na dalje i u buduce: Nikakav komercijalan softver, nikakve zakrpe, nikakvi registracioni programi. Svakakav SW dobrodosao :). Sori na malo konfuzije, nadam se da je sada sve jasno :). Ovo se, naravno, vezuje za ceo Sezam, a ne samo igrice. mc
diplomatija.317 supers,
>> Zar vam nije malo dosadna Youngstown varijanta? Ajde, možda je >> zanimljiva na početku, ali ova rovoska bitka koja se kod vas vodi >> može da potraje još par godina (real time :). U principu ja volim >> ono što može brzim i efikasnim prodorima da se reši ;) U principu, Youngstown varijanta bi trebala da je još zahvalnija od standardne diplomatije, jer kada se postigne stalemate linija, moguće je ubacivanje svojih flota u protivničku pozadinu (mada se i tu može postići blokada). U svakom slučaju, ova partija je trenutno daleko od pat pozicije. Sad, da li je zanimljiva, stvar je ukusa. Priznajem, zbilja se sporo odvija pošto velike sile imaju ogromnu pozadinu i, sve i da im pukne front, mogu da formiraju drugi... E, ja baš volim partije koje se dobijaju strpljenjem, a ne rizičnim prodorima i brzim trikovima :)
diplomatija.318 schef,
Nešto sam čačkao stare konferencije i pronašao sliku učesnika u prvoj sezam dip partiji na tabli. :) E, pa zanima me kako je tekla partija, i ko je na kraju pobedio. Ajde učesnici može jedan malo duži komentar... Jeste li imali GM-a? A posmatrače? :))) Ako jeste, daj i njih da čujemo. A moglo bi zarad popularisanja dip-a da malo ubacujete komentare starijih partija. Koja je bila prva partija na Sezamu i ko ju je igrao? Srleř
diplomatija.319 balsa,
Server for YUBG -------------------------------------------------------------- :: Judge: YUBG Game: Censored Variant: Standard Gunboat :: Deadline: F1902M Sun Mar 3 23:30:00 MET Miller: 1996ADBrb32 Movement results for Fall of 1902. (censored.005) Austria: Army Serbia SUPPORT Fleet Greece. Austria: Army Trieste HOLD. Austria: Fleet Greece HOLD. Austria: Army Vienna -> Budapest. (*bounce*) England: Army St Petersburg HOLD. England: Fleet Barents Sea SUPPORT Army St Petersburg. England: Fleet Skagerrak -> Sweden. (*bounce*) England: Fleet North Sea -> Norway. France: Army Gascony -> Marseilles. (*bounce*) France: Army Burgundy SUPPORT Army Picardy. France: Fleet Spain (north coast) HOLD. France: Army Picardy SUPPORT Army Burgundy. Germany: Army Belgium SUPPORT Army Holland. Germany: Army Ruhr -> Munich. Germany: Fleet Denmark SUPPORT Russian Fleet Gulf of Bothnia -> Sweden. Germany: Army Munich -> Berlin. Germany: Army Holland SUPPORT Army Belgium. Italy: Army Piedmont -> Marseilles. (*bounce*) Italy: Army Venice SUPPORT Austrian Army Trieste. Italy: Fleet Western Mediterranean -> Mid-Atlantic Ocean. Italy: Fleet Tyrrhenian Sea -> Gulf of Lyon. Russia: Army Finland SUPPORT Fleet Gulf of Bothnia -> Sweden. Russia: Army Armenia -> Ankara. Russia: Fleet Black Sea SUPPORT Army Armenia -> Ankara. Russia: Fleet Gulf of Bothnia -> Sweden. Russia: Army Galicia -> Budapest. (*bounce*) Turkey: Army Bulgaria -> Greece. (*bounce*) Turkey: Army Constantinople -> Bulgaria. (*bounce*) Turkey: Fleet Aegean Sea SUPPORT Army Bulgaria -> Greece. Turkey: Fleet Eastern Mediterranean -> Ionian Sea. Ownership of supply centers: Austria: Budapest, Greece, Serbia, Trieste, Vienna. England: Edinburgh, Liverpool, London, Norway, St Petersburg. France: Brest, Marseilles, Paris, Portugal, Spain. Germany: Belgium, Berlin, Denmark, Holland, Kiel, Munich. Italy: Naples, Rome, Tunis, Venice. Russia: Ankara, Moscow, Rumania, Sevastopol, Sweden, Warsaw. Turkey: Bulgaria, Constantinople, Smyrna. Austria: 5 Supply centers, 4 Units: Builds 1 unit. England: 5 Supply centers, 4 Units: Builds 1 unit. France: 5 Supply centers, 4 Units: Builds 1 unit. Germany: 6 Supply centers, 5 Units: Builds 1 unit. Italy: 4 Supply centers, 4 Units: Builds 0 units. Russia: 6 Supply centers, 5 Units: Builds 1 unit. Turkey: 3 Supply centers, 4 Units: Removes 1 unit. The next phase of 'censored' will be Adjustments for Winter of 1902. The deadline for orders will be Thu Mar 7 14:57:53 MET.
diplomatija.320 steva,
> partija. Koja je bila prva partija na Sezamu i ko ju je igrao? Prva partija na Sezamu je igrana u jesen 1993. Igrali su: mr.bagins - Francuska alekm - Austro-Ugarska boshko - Italija stefan - Turska korvin - Engleska sale - Nemačka balsa - Rusija Rezerve su bili snemcev, v.nesic i oldtimer, a ja sam GM-ovao. E da, valjda je i niklaus bio rezerva. Partija se ugasila u vihoru nekog ispitnog roka valjda. Ne znam, jer nisam odgejmovao do kraja ;) U prikačenom fajlu je print.sor gde su manje-više sve poruke iz dotične grupe. first.zip
diplomatija.321 nitro,
Skinuo sam ASCII i PCX mape kao i pravila na srpskom.Sustinu igre sam ukapirao ali mi neke stvari nisu jasne kada se igra preko modema: 1.Kome ja saljem svoja naredjenja,i u kom periodu ih saljem? 2.Kako se izdaju naradjenja povlacenja i u kom periodu? 3.Kako se grade nove jedinice i u kom periodu? 4.Da li ja mogu npr. kao Nemacka svojom jedinicom da podrzim ausrijsku jedinicu? 5.Kada pocinje nova standardna partija? Toliko za sada.
diplomatija.322 supers,
>> 1.Kome ja saljem svoja naredjenja,i u kom periodu ih >> saljem? Svaka partija, bilo da se igra uživo ili poštom, ima svog game mastera. On, osim što "sudi" samu partiju, ima zadatak da odredi rok do kojeg svi igrači treba da dostave svoje poteze. Dakle, sve što treba da uradiš kao igraš PBEM diplomatije (play by email) je da mu pošalješ mail sa svojim potezima. >> 2.Kako se izdaju naradjenja povlacenja i u kom periodu? Uobičajen tempo je jedan potez nedeljno, bilo prolećni bilo jesenji. Rok za povlačenja je dan-dva posle prolećne i jesenje kampanje, a gradnje sutradan nakon povlačenja. Nije mnogo bitno u kom obliku se izdaju naređenja za povlačenja. To može biti u standardnom obliku za svako naređenje (A Mun-Ber na primer) ali ih igrači često iskazuju i rečima. >> 3.Kako se grade nove jedinice i u kom periodu? Jedinice se grade u zimskom periodu, nakon svake jesenje kampanje. U pravilima si verovatno video da broj jedinica koje možeš imati zavisi od broja snabdevačkih centara koje kontrolišeš. Game masteru dostaviš spisak centara u kojima gradiš nove jedinice, ili skidaš postojeće u slučaju da imaš više jedinica nego centara. >> 4.Da li ja mogu npr. kao Nemacka svojom jedinicom da podrzim >> ausrijsku jedinicu? Apsolutno, mislim da je ovo takođe napomenuto i u pravilima. Na primer, A Mun S AUS A Vie >> 5.Kada pocinje nova standardna partija? Onda kada se skupe zainteresovani igrači :) Verujem da ima više novajlija koji ovo prate, samo treba da vas je sedmorica i da nađete svog game mastera. Bilo bi poželjno da je taj sasvim načisto s pravilima :)
diplomatija.323 nitro,
Tu i tamo sam savladao pravila,pa ako neko odustane ili krene nova partija mail me.
diplomatija.324 space.ace,
--> Tu i tamo sam savladao pravila,pa ako neko --> odustane ili krene nova partija mail me. Računajte i na mene. Pliz!
diplomatija.325 nitro,
##--> Tu i tamo sam savladao pravila,pa ako neko ##--> odustane ili krene nova partija mail me. ## Racunajte i na mene. Pliz! Vec nas je dvoje,jos nam samo treba 5 igraca i GM pa da pocnemo partiju.
diplomatija.326 ilazarevic,
> Vec nas je dvoje,jos nam samo treba > 5 igraca i GM pa da pocnemo partiju. Hajde, biću vam ja GM. Dakle, obaveštenje: svi zainteresovani za novu standardnu partiju Diplomatije neka mi se jave na mail. Ostavite preference.
diplomatija.327 schef,
­=-> Vec nas je dvoje,jos nam samo treba Evo i ja ću... ...da igram naravno. :) Srleř
diplomatija.328 ilazarevic,
Traže se još četiri čoveka za novu partiju Diplomatije. Hajde, javljajte se, znam da vas ima ;)
diplomatija.329 space.ace,
--> Vec nas je dvoje,jos nam samo treba --> 5 igraca i GM pa da pocnemo partiju. Ajde, nacijo, javljaj se. Ko je dobrovoljni GM za partiju Standard Dip-a?
diplomatija.331 supers,
Napuštena je Nemačka u youngstown partiji WWIII. Zemlja je dosta pritisnuta neprijateljima, ali još uvek ima 9 jedinica. Dobro za početnika koji hoće odmah da okusi diplomatiju bez ambicija na pobedu. Ili za iskusnijeg raspoloženog da vadi zemlju iz krize...
diplomatija.332 nitro,
Da li postoji PCX ili jos bolje CDR mapa za youngstown varijantu diplomatije.Pa ako postoji molim nekoga da zakaci to ovde ili da me uputi gde to da trazim.
diplomatija.333 ilazarevic,
> Ajde, nacijo, javljaj se. Ko je dobrovoljni GM za partiju Standard > Dip-a? Što reče čovek, javljaj se, nacijo! Četiri mesta su upražnjena, pa se izvolite obratiti meni na mail.
diplomatija.334 nitro,
##Traze se jos cetiri coveka za novu partiju Diplomatije. ##Hajde, javljajte se, znam da vas ima ;) Hajde ljudi pozurite sa javljanjem,mnooogo mi se igra.Ostala su jos cetri mesta.
diplomatija.335 mcule,
Dobro vam ide ovde, a? ;). Ja bi se prijavio (nikad nećete skupiti to četvoro ;), ali ne snalazim se baš najbolje u pravilima... So... Imate moju moralnu podršku :)
diplomatija.336 oldtimer,
> Dobro vam ide ovde, a? ;). Još od prvog dana :) > Ja bi se prijavio (nikad nećete skupiti to četvoro ;), Uvek se nađe 7 zgubidana (c) by boshko :)) > ali ne snalazim se baš najbolje u pravilima... So... Pa prelistaj stare tomove svoje konferencije ;)) > Imate moju moralnu podršku :) Hvala :)
diplomatija.337 ilazarevic,
>Ja bi se prijavio (nikad nećete skupiti to četvoro ;), Ispravka - treba nam još troje :)
diplomatija.338 superhik,
=:> ambicija na pobedu. Ili za iskusnijeg raspoloženog da vadi =:> zemlju iz krize... ...ili za sveštenika da očita opelo...
diplomatija.339 meric,
da ne bi "prelistavao" stare tomove ove konferencije, da li bi neko bio ljubazan da posalje pravila ILI da me uputi na broj poruke sa njima duboko zahvalan na ustedi vremena, meric
diplomatija.340 nitro,
Prevedena pravila imas u IGRE.2 pruka 9.18,ASCII mapa je mislim 9.19 a ima lepa .cdr(CorelDraw)mapa u IGRE.3 poruka 9.211.
diplomatija.341 imangovski,
Ja se pridruzujem partiji,ali samo ako igra oldtimer:) i neko od iskusnijih igraca(ovo bas i ne mora).Medjutim,uzmite me jedino ako BAS ne mozete da nadjete jednog igraca,a jako vam se igra...
diplomatija.342 meric,
Zainteresovan sam da ucim Diplomacy, pa bih bio zahvalan nekome ko bi hteo da me ubaci u neku partiju kao observer-a, kako bih naucena pravila proverio u praksi. Dakle, samo bih voleo da gledam partiju. Hvala.
diplomatija.343 supers,
>> ...ili za sveštenika da očita opelo... Ajde uzdrži se. Meni treba igrač. .\/.
diplomatija.344 supers,
I dalje se traži zamena za Nemca, youngstown partija WWIII.
diplomatija.345 junior,
> Napuštena je Nemačka u youngstown partiji WWIII. Ako je još uvek prazna. Pošalji mi spisak jedinica u mail (da ne tražim staru poruku iz konfe) i kratak komentar ili savet bi dobrodošao ;) jr.
diplomatija.346 supers,
Game : WWIII From : GameMaster To : All Time : Fall 1914. P : Austria-Hungary (crnjini) A Sev - Mos - standoff A Ukr - War - standoff U : A Ukr, A Sev (2). C : Klu, Sev (2). P : China (vitez.koja) A Afg s A Snd - Ira + A Brm - Cal + A Can - Sik + A Dec - Mad - standoff A Del - Snd - standoff A Ira - Sev - standoff A Snd - Ira - standoff A Sud - Fez - standoff A Tha - Brm + A Tok h + A Tur s A Snd - Ira + F Ara - Goa - standoff F Ech - Spo + F Ein - Win - standoff F Ire h + F Mad - Ara - standoff F Mal - Ein - standoff F ObB - ObA + F ObC - ObI + F ObJ - ObC - standoff F ObK s F ObJ - ObC + F Raj s F Mad - Ara + F Som s ITA F Goa - Mag - NSO F Tim s F Mal - Ein + F Yel - Ech + F Yem s F Ara - Goa - cut, retreated to Per B: F Can U : F Ire, F ObA, F ObI, A Sud, A Ira, A Tur, A Afg, F Mad, A Dec, A Del, U : A Snd, F Per, F Ara, F Raj, F Som, F Ein, F Tim, F Mal, F ObJ, F ObK, U : A Sik, F Ech, F Spo, A Tok, A Cal, A Brm, F Can (27). C : Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, C : Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo, Ire, (27). P : England (schef) F Edi - Nwg + F Hol - Kie - standoff, retreated to Bel F Lon - Nth - standoff F Lvp - Iri + F Nao s F Edi - Nwg + D: F Bel U : F Nao, F Iri, F Nwg, F Lon, (4). C : Lon, Lvp, Edi, Bel (4). P : Germany (babbage) A Ber s A Sax - Mun - NSU A Boh - Trl - standoff, destroyed A Gal - Sil - NSU A Kie - Hol + A Mos s CHI A Ira - Sev + A Ruh s A Sax - Mun - cut, retreated to Kie A Sax - Mun - standoff A Sil h + NMR A War s A Mos H - cut F Hel s A Kie - Hol + F Nth s F Nwg - Edi - cut F Nwg - Edi - standoff, dislodged, NRR, destroyed F Nwy s F Nwg - OTM ***NBR*** U : F Nwy, F Nth, F Hel, A Hol, A Kie, A Sax, A Sil, A War, A Mos (9). C : Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Oms, Hol (11). P : Italia (superhik) A arm - ira - standoff A bel - ruh + A bud - ser + A bur s A bel - ruh + A eaf - eth + A gal s A trl - boh + A mun s ENG F hol - kie - cut A pic h + A pie - mar + A rum - sev - standoff A sah - fez - standoff A trl - boh + A vie s A trl - boh + F Egy(nc) h + F OBd - OBc - standoff F bag s A arm - ira + F bla s A rum - sev + F cey - ein - standoff F eng s ENG F lvp - iri + F goa s F mag - som - cut F mag - som - standoff F mao - obb + F nej (ec) s f red - yem + F red - yem + F sao s F obd - obc + F sue - red + F tys - wes + F win - ara - standoff U : F obb, F Sao, F ObD, A Sah, F Eng, A Pic, A ruh, A Bur, A mar, A boh, U : A Mun, A Vie, A ser, A Gal, A Rum, F Bla, A Arm, F Bag, F Egy(nc), U : F Nej(ec), F Yem, F Red, F Goa, F Mag, A eth, F Win, F Cey, F wes (28). C : Mun, Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, Eth, C : Mag, Bul, Cey, Bre, Por, Smy, Par, Bud, Ser, Ank, Vie, Rum, Yem (28). Uff... Pogiboh... Malo čudan ispis je deo veštačke inteligencije zvane Angie by bigbrada koja je masterisala ovaj potez... Još ima izvesnih bagova, tako da sam silno vreme potrošio kontrolišući potez i trebeći greške... Program je sortirao poteze po abecednom redu pa je masterisanje jezivo teško... Ništa, biće to sjajan program kada se izbrusi, a ja da zadnjim atomima snage opišem dešavanja na bojnom polju... Kinez je po sopstvenom priznanju išao na seriju standoffova ili prodor u Italijanovu pozadinu i desilo mu se ovo prvo... S obzirom da se nije imalo mnogo šta izgubiti, sasvim oprostivo... Italijan je nastavio napredovanje kroz nemačke redove a uspeva i da parira Kinezu koji više ne preti toliko ozbiljno da mu zađe u Atlantik... Nemac očigledno nije puno gledao pri pisanju poteza, ili je gledao neki stari dijagram... Bar je povratio Holandiju... Englez je, uprkos uspesima na bojnom polju, ostao sa centrom manje, a jedinicama ooopasno razvučenim... Da je Nemac kojim slučajem poslao povlačenje y Cly, Englez bi bio u gadnoj frci. No, poslužila ga je sreća... Kraj ovih borbi se još ne nazire, što mi se prilično sviđa :) wwiii.f14
diplomatija.347 supers,
Rezultati potrage za Youngstown mapom u grafičkom formatu su: Konferencija 41, IGRE.2: 9.500 Velika i pregledna mapa by bigbrada 9.511 Kompaktan GIF koji staje na A4 by babbage
diplomatija.348 nitro,
Ljudi sto vas je tako malo zainteresovanih za novu partiju standard dipa :( ?Fale nam jos tri igraca,pa molim zainteresovane da se jave GMu(ilazarevic)na mail.
diplomatija.349 superhik,
=:> Ako je još uvek prazna. Pošalji mi spisak jedinica u mail (da =:> ne tražim Bog ti pomogao... bilo bi šteta da sahranimo još (malo) živog čoveka ;)))))
diplomatija.350 boshko,
> Prva partija na Sezamu je igrana u jesen 1993. Igrali su: I jo to da dodam da se partija nastavila pobedila bi Italija O;))
diplomatija.351 balsa,
I dalje se traži zamena za Napulj u partiji "Lucrezia" na Džadžu. Makijaveli varijanta (plaćanje jedinica, podmićivanja, plaćena ubistva, otkupljivanje teritorija, etc.), potezi idu na svakih 5 dana, a odigran se samo prvi; Napulj stoji sasvim ok. Partija je Ganboat, a zainteresovani igrač se umoljava da mi se što pre javi na mail da bih mu poslao uputstva za Makijavelija. Uz poruku ide mapa. machmap.gif
diplomatija.352 ilazarevic,
Fali jedan lik za partiju Diplomatije. Još uvek nisu raspodeljene Francuska i Austrija.
diplomatija.353 meric,
Ako neko ima, nek zakaci ascii mapu za youngstown varijantu.
diplomatija.354 vukadin,
>> Fali jedan lik za partiju Diplomatije. Još uvek nisu raspodeljene >> Francuska i Austrija. Kako misliš nisu raspodeljene Francuska i Austrija? Kako vi to delite zemlje?
diplomatija.355 ilazarevic,
> Kako misliš nisu raspodeljene Francuska i Austrija? Kako vi to > delite zemlje? Više ne fale. Svi su na broju. Kako raspodeljujemo zemlje? Prosto, svako pošalje preference list, pa ja vidim šta tu može da se učini. Moje je mišljenje da je bolje da ljudi igraju ono što žele, nego da bacam kockicu. Ako se baš grabe oko nečega, bacam kocku.
diplomatija.356 supers,
>> Ako neko ima, nek zakaci ascii mapu za youngstown varijantu. Konferencija IGRE.2, uz poruku 9.370. Deco, koristite komandu find :)
diplomatija.357 meric,
>> Deco, koristite komandu find :) Sorry, father ;)
diplomatija.360 junior,
E gledao sam nedavno usere regostrovane na judge-u. Inače, ima 206 registrovanih igrača. Od čega su: 119 - NOVICE 7 - AMATEUR 57 - INTERMEDIATE 8 - ADVANCED 15 - EXPERT Znači, struktura i nije baš neka strava, ali ipak govori koliko se povećalo interesovanje za diplomatiju. Tj. ovih 80 igrača (intermediate pa na više) su iskusniji igrači, koji duže već igraju, ali lepo je videti činjenicu da će nas zameniti mlade snage koje dolaze punom parom. :) Inače ima 32 igrača registrovana iz Jugoslavije (bar sam ih toliko izbrojao, tražeći ko ima country: YU ili SER), što i nije toliko loše. Došlo je čak i malo (ali odabrano ;) društvo sa Sezampro-a. Nadam se da će tako biti i sa Sezama kad se isti on-line poveže na Yuint. :) jr.
diplomatija.362 jcerni,
:) zeleo bih da mi neko dostavi detaljno objasnjenje kako se igra ova igra! molim da se poruka posalje na e-mail jcerni sa naznakom za O unapred hvala :))
diplomatija.363 superhik,
=:> malo (ali odabrano ;) društvo sa Sezampro-a. Nadam se da će =:> tako biti i sa Sezama kad se isti on-line poveže na Yuint. :) Biće, sigurno... ali dotad, nema šanse da non-stop zovem etf...
diplomatija.365 meric,
Zna li neko adrese inostranih judgeva, dakle ne @galeb.etf.bg.ac.yu? please?
diplomatija.366 meric,
again... ima li neko adrese inostranih judgeva za diplomacy, ne ovog na galebu. Molim vas!!!
diplomatija.367 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season : Spring 1915. Partija se posle svih peripetija sa igračima i Sezamom bez struje nastavlja. Babbage napušta SezamNET i na mesto vladara Nemačke dolazi junior... Ovaj potez je zanimljiv i po tome koliko je se pokazalo nezgodnim što prekidač /p ne radi kada treba odgovoriti iz grupe u mail... P: Austria (crnjini) A Ukr-War -, standoff A Sev-Mos -, standoff, destroyed U: A Ukr (1). C: Klu, Sev (2). P: China (vitez.koja) F Ire - Nao -, standoff, destroyed F ObA s F Ire - Nao -, cut A Sud - Fez -, standoff, retreated to Eaf A Ira s Aus A Sev - Arm -, NSO A Tur s A Ira + A Snd s A Ira + A Afg s A Ira + F Ein - Win + F ObI s F Ein - Win + F Mad s F Ein - Win + A Dec holds + A Del - Kas + F Per - Yem -, standoff, destroyed F Raj s F Ara + F Ara s F Per - Yem -, cut F Som - Goa -, standoff F Tim - Ein + F Mal s F Tim - Ein + F ObJ - ObC -, standoff F ObK - ObB -, standoff A Sik - Tib + F Ech - Spo + F Spo - Tim + A Tok holds + A Cal - Del + A Brm holds + F Can - Ech + U: F ObA, F ObI, F ObJ, F ObK, A Eaf, A Ira, A Tur, A Afg, A Snd, A Dec, U: A Del, A Kas, A Tib, A Brm, A Tok, F Raj, F Ara, F Mad, F Som, F Win, U: F Ein, F Mal, F Tim, F Spo, F Ech (25). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, C: Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo, Ire (27). P: England (schef) F nao - ire + F iri S F nao - ire + F nwg - nao + F lon - nth -, standoff U: F Nao, F Ire, F Iri, F Lon (4). C: Lon, Lvp, Edi, Bel (4). P: Germany (junior) A Mos -> War -, standoff A War -> Gal + A Sil S A War -> Gal + A Sax S A Sil -, cut A Kie -> Mun -, standoff A Hol -> Ruh -, standoff F Hel S F Nth + F Nwy S F Nth + F Nth h + U: F Nwy, F Nth, F Hel, A Hol, A Kie, A Sax, A Sil, A Gal, A Mos (9). C: Kie, Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Oms, Hol (11). P: Italy (superhik) =:> f eng s eng f lon - nth + =:> f obb - oba -, standoff =:> f sao s f obd - obc + =:> f obd - obc + =:> f wes - mao + =:> a sah - fez -, standoff =:> f egy(nc) h + =:> a eth - sud + =:> f red s a eth - sud + =:> a pic s a bur - bel + =:> a mar - bur + =:> a bur - bel + =:> a ruh - kie -, standoff =:> a boh - sax -, standoff =:> a mun s a boh - sax -, cut =:> a gal - sil -, standoff, retreated to Klu =:> a vie - boh -, standoff =:> a rum - sev + =:> a ser - rum + =:> f bla s a rum - sev + =:> a arm s a rum - sev + =:> f bag - ira -, standoff =:> f nej (ec) - per + =:> f win - ara -, standoff, destroyed =:> f goa s f win - ara -, cut =:> f yem s f nej(ec) - per + =:> f mag - som -, standoff =:> f cey - ein -, standoff U: F ObB, F ObC, F Eng, F Mao, F Sao, A Pic, A Bel, A Ruh, A Bur, A Mun, U: A Boh, A Vie, A Klu, A Sev, A Rum, A Arm, F Bla, F Bag, F Per, F Yem, U: F Red, F Egy(nc), A Sud, F Goa, F Mag, F Cey, A Sah (27). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, Eth, C: Mag, Bul, Cey, Bre, Por, Smy, Par, Bud, Ser, Ank, Vie, Mun, Rum, Yem (28). Eto, konačno... Potez je bio dosta krvav, tri potopljene flote i zarobljena austrijska armija... Uz Italijanovu pomoć Englez povratio Irsku i pribavio četvrti centar potreban za opstanak... Sa druge strane, znatno je olakšao disanje Nemcu. Novi Nemac je odbranu odigrao savršeno, tačno izračunavši šta Italijan može a šta ne može. Nemačke linije tako odolevaju brojnijem Italijanu. Jedino se čini da ga je od Austrijanca odbranila sreća, pošto se iz kineskog poteza može zaključiti da se očekivalo da Austrijanac igra drukčije... Za razumevanje sukoba Italijana i Kineza vredi napomenuti da je kineski potez zalutao pravo u grupu i da ga je Italijan pročitao pre nego što je bio obrisan... Potaknut sadržajem, Azur je rešio da eliminiše Austriju. Dobro obavešteni Italijan je eliminisao Kineza u i Persijskom zalivu, a Kinezu je preostalo samo ono što je sigurno mogao da izvede - da uništi Italijana u Indijskom okeanu. Zamešateljstvo polako nestaje i između njih dvojice se opet uspostavlja pravilnija linija, otprilike ista kao i pre pet godina, s tim što je Cejlon već viđen u kineskim rukama... wwiii.s15
diplomatija.368 meric,
hvala na adresama :) sam sam ih nasao!
diplomatija.369 radev,
Nisam znao gde ovo da smestim pa sam gurnuo poruku ovde: Da li neko zna recepte za Pizza Tycoon .Ako zna PLEASE neka mi Javi. Rade
diplomatija.370 meric,
>> Nisam znao gde ovo da smestim pa sam gurnuo poruku ovde: >> Da li neko zna recepte za Pizza Tycoon .Ako zna PLEASE neka mi bas si pogodio ;) recepte za pizza tycoon imas kod mnogih postenih preprodavaca softvera u beogradu, a i sire, i sastoje se, cini mi se od kolekcije pcx fajlova. ako bas ne mozes nigde da nadjes, javi, ali ako bas nigde nema, .... btw. diplomatija je tema koja se bavi diplomatijom (lepo receno!) a ako ne znas sta ces sa porukom, stavi je u razno :) ono da mi javis podrazumeva moje prenosenje glomaznih fajlova preko privatne poste, nekoliko stotina kb. Pozdrav, meric.
diplomatija.371 bodu,
Ovo spada u strategije. Meni takodje trebaju recepti. PS: Ali me mrzi da trazim kod pirata ( posteni zar ne ? ), pa jel bi mogao ti da mi ih das ?
diplomatija.372 oldtimer,
> Ovo spada u strategije. > > Meni takodje trebaju recepti. > > PS: Ali me mrzi da trazim kod pirata ( posteni zar ne ? ), pa jel bi > mogao ti da mi ih das ? Halo, imate li problema sa nazivom teme? Ova tema se bavi isključivo Avalon Hill-ovom igrom Diplomacy na tabli ili PBEM i ničim drugim. Za kompjuterske igre imate teme prema žanru, pa se tamo dogovorajte. P.S. Moderatore, čitaš li ti ovo?
diplomatija.373 mcule,
MC> P.S. Moderatore, čitaš li ti ovo? Pa naravno da čitam, al' ne visim stalno on-line. Dok sam pročitao i spremio sve šta treba u SOR-u, zaključio sam da je lakše ostaviti sve kako i jeste ;).
diplomatija.377 meric,
Nadam se da necu uvrediti one koji zastupaju dip. na sezamu: cini mi se da na etfovom judgeu (@galeb.etf.bg.ac.yu) u partiji 'new' za novice igrace postoji upraznjeno mesto nemacke, koja nije u preterano losoj poziciji: cini mi se (5/6), ali nijedan savez, i svi su joj neprijatelji. Evo uloge za dobrog govornika! :)
diplomatija.378 supers,
Kutak za sporni trenutak... >> F ObI s F ObK - ObC >> F ObJ s F ObK - ObC >> F ObK s F ObK - ObC Ne obraćajte pažnju na opskurna imena teritorija, u pitanju je youngstown varijanta... Dakle, potez je moguć što se tiče prolaznosti između teritorija, jedino što u trećem redu ima viška... Do sada se u partiji praktikovalo dosta strogo masterisanje (nepriznavanje pogrešnog imena teritorije, npr.) Autor poteza veli da je potez nedvosmislen, dok njegov oponent veli da je illegal. Ja sam prvi put suočen sa ovakvim slučajem pa bih voleo da čujem mišljenje drugih game mastera.
diplomatija.379 ilazarevic,
> losoj poziciji: cini mi se (5/6), ali nijedan savez, i svi su joj > neprijatelji. U kojoj je godini stala partija?
diplomatija.380 meric,
> U kojoj je godini stala partija? Pa, nije bas stala. Cini mi se da je san Nemacka u CD-u jer je grace period prosao, ali pozicija je daleko od izgubljenje. Na redu su povlacenja za jesen 1903.
diplomatija.381 oldtimer,
> Kutak za sporni trenutak... Ako može da pomogne: >>> F ObI s F ObK - ObC - NSO * >>> F ObJ s F ObK - ObC - NSO * >>> F ObK s F ObK - ObC - illegal * Not So Ordered Potez jeste potpuno nedvosmislen, ali to teško može da bude od pomoći igraču. Treća flota pokušava da radi dve stvari, što je nemoguće, a prve dve podržavaju pokret koji nije odigran. Kao rezultat ostaju tri holda. Jasno je da je igrač želeo da napiše pokret za treću flotu, pa mu se omakla copy&paste podrška, samo to ne menja stvar, ono što je napisao i poslao, nemoguće je.
diplomatija.382 ilazarevic,
> Autor poteza veli da je potez nedvosmislen, dok njegov oponent veli > da je illegal. Ja sam prvi put suočen sa ovakvim slučajem pa bih > voleo da čujem mišljenje drugih game mastera. Potez bi bio nedvosmislen kada bi pisalo F ObI S F ObK - ObC F ObJ S F ObK - ObC F ObW - ObC U tom slučaju, priznao bih potez. Ono što si ti naveo ja ne bih tolerisao.
diplomatija.383 alien,
[] zeleo bih da mi neko dostavi detaljno objasnjenje kako se igra ova igra! Takve informacije se plaćaju ;).
diplomatija.384 alien,
[] ima li neko adrese inostranih judgeva za diplomacy, ne ovog na galebu. Zar je toliko teško skinuti sve stare poruke i pročitati ih ili bar pretražiti po ključu 'judge'? :) judge@morrolan.eff.org (stara adresa) judge@morrolan.igo.org (nova adresa) Trebalo bi da rade obe adrese. To je najveći Judge, ostali nisu toliko bitni, a i nikad se ne zna da li su još uvek živi.
diplomatija.386 alien,
[] Potez jeste potpuno nedvosmislen, ...tako da, po pravilima, _mora_ biti priznat. [] Treća flota pokušava da radi dve stvari, Koja je druga? (Verujem da je očigledno da je 'prva' (rekao bih: jedina) napad na teritoriju, koji je definisan i u prateća dva naređenja.)
diplomatija.387 alien,
[] Kutak za sporni trenutak... [] []>> F ObI s F ObK - ObC []>> F ObJ s F ObK - ObC []>> F ObK s F ObK - ObC Nedvosmisleno => mora biti priznato. Zanimljivo je da čak i da nije navedeno naređenje za OBK jedinicu, bilo bi više nego jasno da je naređenje za tu jedinicu: F OBK - OBC. Štaviše, čak u dva naređenja je to definisano, a bilo bi dovoljno jedno. Davanje podrške neke jedinice samoj sebi je nešto što u pravilima ne postoji i to ne zato što bi trebalo da je zabranjeno ili tako nešto, već iz prostog razloga što se podrazumeva da jedinica svoju snagu veličine jedan (1) sobom nosi, te bi eksplicitno navođenje tako nečega bilo više nego suvišno. Sve u svemu, podatak o tome da flota iz OBK kuraži samu sebe da se uputi u OBC je simpatičan ;), ali zaslužuje ignore, poput đubreta koje bi uletelo zbog loše veze. Nesporno je da se ta jedinica uputila u OBC. Stvarno sporna situacija bi bila da je treće naređenje malo zabrljanije, npr. da se pojavi i neka treća teritorija u igri. Ovako... U naređenju se pojavljuju dve teritorije => ili je u pitanju napad iz prve na drugu ili je u pitanju podrška iz prve drugoj, a ovde je jasno šta je od ta dva naređeno.
diplomatija.388 oldtimer,
> [] Potez jeste potpuno nedvosmislen, > > ...tako da, po pravilima, _mora_ biti priznat. ... kao nedvosmisleno jasno NAPISAN, a jedan nemoguć potez i dve podrške potezu koji je nemoguć pa nije odigran, očigledno se ne mogu izvršiti. > [] Treća flota pokušava da radi dve stvari, > > Koja je druga? Prva je F ObI, druga F ObJ, treća F ObK. >>> F ObI s F ObK - ObC - NSO * >>> F ObJ s F ObK - ObC - NSO * >>> F ObK s F ObK - ObC - illegal Prva i druga flota daju podršku trećoj koja istovremeno hoće i da napadne i da podrži samu sebe za taj isti napad. Jasno? > > (Verujem da je očigledno da je 'prva' (rekao bih: jedina) napad > na teritoriju, koji je definisan i u prateća dva naređenja.) Ne shvatam šta si hteo da kažeš ovom rečenicom. Pogledaj ponovo poteze i videćeš da je sve kao u mojoj prethodnoj poruci, tj. naređenje floti u ObK se ne može izvršiti jer jedinica istovremeno napada i podržava samu sebe u tom napadu. To je nemoguće, zna se kako se pišu naređenja za napad, pravila tu ne predviđaju nikakav support, dakle F ObK se sudi kao hold. Samim tim i podrške prve i druge flote padaju u vodu, jer pokreta nije ni bilo. Ako je igrač hteo da napravi štos, uspelo mu je, ali na sopstveni račun :))
diplomatija.389 oldtimer,
Nedvosmisleno ne sme biti priznato, ma kako bilo simpatično. > Zanimljivo je da čak i da nije navedeno naređenje za OBK > jedinicu, bilo bi više nego jasno da je naređenje za tu jedinicu: > F OBK - OBC. Štaviše, čak u dva naređenja je to definisano, a bilo bi Upravo u tome jeste fazon. Da nije bilo posebno napisanog naređenja za F ObK, potez bi mogao da se prizna i da bude potpuno regularan. Kad je već napisano, naređenje za F ObK ne sme da bude bilo šta drugo izuzev F Obk - ObC. Ovako je igrač sam napravio zabunu, a ne bih se složio da pravila dozvoljavaju ovako nešto. Da ilustrujemo: Rulebook, VII The Move Order... (...) A unit may be ordered to do only one thing on each move: ^^^^ ^^^ (...) a fleet may be ordered to move, hold, support, or convoy. ^^ Kako se iz ovoga može izvuči tumačenje da F Obk može istovremeno da se kreće i da daje neku podršku bilo kome, pa čak i sebi samoj? Pravila lepo kažu, pokret ILI podrška, i SAMO JEDNA od dozvoljenih mogućnosti. Ponavljam, verovatno je sve ovo samo neuspela šala, ali pravila su surova, šale je bolje ostaviti za poruke između poteza, a njih pisati onako kako se mora, pa neće ni biti ovakvih sporova.
diplomatija.390 supers,
Samo bih da zaključim, pošto sam podstakao raspravu o principima masterisanja. Očigledno je da postoje dva pristupa, priznati svako naređenje kod koga je jasno šta je autor hteo, i priznati samo sintaksno korektne poteze. Ne mislim da greše zagovornici ni jednog ni drugog pristupa, bitno je samo da GM na početku partije precizira koje će se varijante držati. Kako sam ranije u partiji već poništavao sumnjiva naređenja koja bi se isto mogla smatrati nedvosmislenim, u ovom slučaju sam, da bi masterisanje ostalo ujednačeno tokom partije, poništio i stanovitu podršku jedinice samoj sebi.
diplomatija.391 oldtimer,
> sintaksno korektne poteze. Ne mislim da greše zagovornici ni jednog > ni drugog pristupa, bitno je samo da GM na početku partije precizira > koje će se varijante držati. Kako sam ranije u partiji već poništavao Podržavam, imam vrlo sličan stav. Pristalica sam tvrđeg načina masterisanja, tako sam sigurniji da ću imati isti odnos prema svim igračima. No, svakako da postoji i nešto što se zove slobodno sudijsko uverenje, i da takav pristup, iako teži za GM-a, može da doprinese zanimljivosti igre. Manje je neuspelih poteza, ali je teže održati isti kriterijum prema svima kod spornih situacija. Osnovno je da GM na vreme kaže da će suditi slobodnije, u suprotnom igrači mogu da zahtevaju masterisanje strogo po Rulebook-u, što je ipak default i da se osete oštećenim kada se nekom prizna potez iz humanističko-parapsiholoških razloga :) P.S. Ako ništa drugo, dobili ste jednu od, u ovoj temi, uobičajenih diskusija alien-oldtimer sa dijametralno suprotnim stavovima :)) A siguran sam da se gore rečenim i moj ljuti protivnik slaže :)
diplomatija.392 oldtimer,
> A siguran sam da se gore rečenim i moj ljuti protivnik slaže :) ^ sa Samo da se ispravim :)
diplomatija.393 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season : Fall 1915. P: Austria (crnjini) A Ukr-Gal -, standoff U: A Ukr (1). C: Klu (1). P: China (vitez.koja) F ObA - ObB -, standoff F ObI s F ObK - ObC -, NSO F ObJ s F ObK - ObC -, NSO F ObK s F ObK - ObC -, illegal A Eaf s F Som - Mag -, cut F Som - Mag -, standoff A Ira - Sev -, standoff A Tur - Oms + A Afg - Tur + A Snd s F Ara - Ira + A Dec - Mad -, standoff A Del holds + A Kas - Afg + A Tib - Sin + A Brm - Cal + A Tok holds + F Raj s F Mad - Ara + F Ara - Ira -, standoff, destroyed F Mad - Ara -, standoff F Win s F Ein - Cey + F Ein - Cey + F Mal - Ein + F Tim holds + F Spo - ObK -, standoff F Ech - Spo -, standoff B: F Can, F Pek, A Han U: F ObA, F ObK, F ObI, F ObJ, F Ech, A Oms, A Tur, A Afg, A Ira, A Snd, U: A Del, A Cal, A Dec, F Raj, F Mad, F Som, F Win, F Cey, F Ein, F Tim, U: F Spo, A Eaf, A Tok, A Sin, F Can, F Pek, A Han (27). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, Sin, C: Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo, CEY, OMS (28). P: England (schef) F Lon - Eng + F Nao - Mao + F Iri S F Nao - Mao + F Ire S F Iri + U: F Mao, F Ire, F Iri, F Eng (4). C: Lon, Lvp, Edi, IRE (4). P: Germany (junior) A Hol S A Kie -> Ruh -, cut A Kie -> Ruh -, standoff, retreated to Ber F Nth S Eng F Lon -> Eng + F Nwy S F Nth + F Hel S A Hol + A Sil S A Gal -> Boh + A Gal -> Boh + A Sax -> Mun -, standoff A Mos S Chi A Ira -> Sev + U: F Nwy, F Nth, F Hel, A Hol, A Ber, A Sax, A Boh, A Sil, A Mos (9). C: Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Hol (9). P: Italy (superhik) f eng s eng f lon - nth -, NSO, retreated to Bre f obb - oba -, standoff f sao s f obc + f obc h + f mao - nao -, standoff, retreated to Wes a sah - fez + f egy(nc) - sue + a sud - eaf -, standoff f red - eth + a pic - bel -, standoff a bel - hol -, standoff a bur - mun -, standoff a ruh s a mun - kie + a boh - sax -, standoff, retreated to Tyr a mun - kie + a vie s a klu - gal + a klu - gal + a sev s aus a ukr - mos -, NSO a rum s a klu - gal + f bla s a rum h + a arm s a sev h + f bag - ira -, standoff f per s f yem - ara + f goa s f yem - ara + f yem - ara + f mag - som -, standoff f cey preparing for funeral +, RIP B: A Ven, A Rom, F Nap U: F ObB, F ObC, F Wes, F Bre, F Sao, A Pic, A Bel, A Bur, A Ruh, A Tyr, U: A Kie, A Vie, A Gal, A Rum, A Sev, F Bla, A Arm, F Bag, F Sue, F Per, U: F Ara, F Goa, F Mag, F Eth, A Sud, A Fez, A Ven, A Rom, F Nap (29). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, Eth, C: Mag, Bul, Bre, Por, Smy, Par, Bud, Ser, Ank, Vie, Mun, Rum, Yem, C: SEV, BEL, KIE (30). Krvavo, jako krvavo... 2 uništene i 5 isteranih jedinica. Italija je dostigla nivo od trideset centara i došla nadomak pobede, što je Engleza, koji iz saveza sa Azurom nije mnogo ućario, podstaklo da iz temelja izmeni svoje poglede na kartu sveta... Englez i Kinez nadiru u Atlantik, a Italijan je probio nemačke linije (ovog puta je Nemac manje uspešno pogađao). Austrijanac je na samom kraju karijere načinio pokušaj pomoći Nemcu, ali uzaludno. Ostaće upamćeno da ga je Italijan skratio sa šest na skoro nula centara a da je ovaj, umesto da se brani, više voleo da se sveti Nemcu zbog jednog Beča... Sad je kasno za revidiranje stava. Nemcu dolazi i Kinez, ostavivši ga bez gradnje. Još je italijanskim ulaskom u Sevastopolj prošle sezone propala svaka nada za kopneno spajanje Nemačke i Kine putem zajedničkih osvajanja, tako da se dojmi da je Kinezov hod po nemačkim centrima više težnja da se spreči Italijan da zauzme sve nemačke centre nego da se Nemačka postavi na noge. Italijan je vrlo solidan bio na istoku, ali sad sigurno žali što je maksimalne snage poslao na istok... Italija i Kina su se ponovo domogli masovnih gradnji, od kojih mogu da iskoriste samo tri. Ostatak partije biće jedna velika jurnjava. Juriš Engleza i Kineza iz Atlantika u Sredozemlje (Italijan će morati da se potrudi oko krpljenja rupe) i Italijanov juriš na Nemačku. Ko pre centrima, njegova pobeda. Na semaforu još uvek vodi Italija sa 30:28, Englez i Nemac ostaju jezičci na vagi koji mogu biti presudni... Ovaj potez je inicirao i kutak za sporni trenutak u vezi kineskog naređenja F ObK S F ObK-ObC a za mišljenja o tom slučaju videti poruke od ove nedelje... wwiii.f15
diplomatija.395 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season : Spring 1916. P: Austria (crnjini) A Ukr-War -, standoff U: A Ukr (1). C: Klu (1). P: China (vitez.koja) F ObK - ObB + F ObA s F ObK - ObB + F ObJ - ObC + F ObI s F ObJ - ObC + F Ech - Soj + A Oms - StP + A Tur - Oms + A Snd - Ira -, standoff A Afg s A Snd - Ira + A Ira - Sev -, standoff, retreated to Tur A Del - Snd -, standoff A Cal - Tib + A Dec - Cal + F Win - Ara + F Raj s F Win - Ara + F Mad s F Win - Ara + F Som - Goa -, standoff F Cey - Ein + F Ein - Win + F Tim - Spo + F Spo - ObK + A Eaf - Mag -, standoff A Tok holds + A Sin - Sib + F Can - Ech + F Pek - Yel + A Han - Pek + U: F ObA, F ObB, F ObC, F ObI, F ObK, A Eaf, A Stp, A Oms, A Sib, A Tur, U: A Afg, A Snd, A Del, A Cal, A Tib, A Pek, F Yel, F Ech, F Soj, A Tok, U: F Raj, F Ara, F Som, F Win, F Mad, F Ein, F Spo (27). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, Sin, C: Brm, Cal, Del, Mad, Ira, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo, Cey, Oms (28). P: England (schef) F Ire - Nao + F Iri S F Mao + F Mao S F Eng - Bre -, cut F Eng - Bre -, standoff U: F NAo, F Iri, F Mao, F Eng (4). C: Lon, Lvp, Edi, Ire (4). P: Germany (junior) A Hol-Kie -, standoff F Hel S A Hol-Kie + A Ber S A Hol-Kie + F Nth-Den + F Nwg-Nth + A Mos-War + A Sil S A Mos-War + A Sax S A Boh + A Boh uživa... -, destroyed U: A Hol, F Hel, A Ber, F Den, F Nth, A War, A Sil, A Sax (8). C: Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, Mos, War, Hol (9). P: Italy (superhik) f nap - tys + a rom - tus + a ven - trl + a trl - boh + a gal s a trl - boh + a vie s a trl - boh + a rum s a gal h + a bur - mun + a ruh s a kie - hol + a bel s a kie - hol + a kie - hol -, standoff a pic s a bel h + f bre s f wes - mao -, cut f obb s f wes - mao -, cut, retreated to ObL f sao s f wes - mao + f obc phone home -, retreated to ObD f wes - mao -, standoff a fez - sah + f sue - red + a sud - eaf -, standoff f eth - goa -, standoff f bla s a sev h + a sev s f ara - ira + a arm s f ara - ira + f bag s f ara - ira + f per s f ara - ira + f ara - ira + f goa - som -, standoff f mag s f goa - som -, cut U: F Sao, F Wes, F Tys, F Bre, A Sah, A Tus, A Pic, A Bel, A Ruh, A Kie, U: A Mun, A Trl, A Boh, A Vie, A Gal, A Rum, F Bla, A Sev, A Arm, F Bag, U: F Ira, F Per, F Red, F Eth, A Sud, F Goa, F Mag, F ObL, F ObD (29). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, Eth, C: Mag, Bul, Bre, Por, Smy, Par, Bud, Ser, Ank, Vie, Mun, Rum, Yem, Sev, C: Bel, Kie (30). Nemac je ostao bez još jedne armije, nije uspeo da povrati Kil (bio je baš veeliki standoff). No, kineske armije nadiru u pomoć... Preciznije rečeno, da preuzmu ;> Italijan menjao Arabijsko more za Iran (korisno ;> ) a pukao je na Atlantiku. Suviše rizičan plan za povratak u Mao nije uspeo, jer je Kinez, kao što se i očekivalo, iskoristio priliku da zauzme sva tri atlantska Offboarda. Sada mu ostaje da gleda da popuni rupe u Atlantiku sa pojačanjima kojadolaze iz matice Italije. wwiii.s16
diplomatija.396 vitez.koja,
Double Underscore 2.30, generiše ascii mape iz izveštaja GM-a i, po želji, prikazuje na ekranu. Novosti u verziji 2.30: - pregled više pozicija iz jednog fajla - analiza komandne linije; dodato više parametara i promenjena značenja nekima od njih - podrška "variant" liniji u izveštaju GM-a - podrška "startup" liniji u __.ini - u prvoj liniji pregleda ascii mape piše ime programa, partije i tekući potez u partiji - omogućena bolja kontrola automatskog određivanja ekstenzije izlaznog ascii fajla (promenjen izgled "extension" linije) - omogućeno menjanje svih stringova koje program ispisuje (zarad prilagođavanja drugim kodnim rasporedima ili jezicima) - slobodno zadavanje formata poruka - potpuno tačan ispis imena teritorija u slučaju zauzeća jedne teritorije od strane više jedinica - iz izveštaja GM-a se sada uzimaju svi redovi sa dvotačkom - moguće je i pogledati izveštaj GM-a iz kojeg je generisana mapa (u režimu pregleda ascii mape) - puno sitnih stvari Eto, ne bi trebalo da ima nekih većih bagova, ali javite... Oni koje mrzi da čitaju dokumentaciju neka probaju __ /? i F1. sk __ver230.zip
diplomatija.399 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season : Fall 1916. P: Austria (crnjini) A Ukr - Mos + B: A Klu U: A Mos, A Klu (2). C: Klu, MOS (2). P: China (vitez.koja) F ObK - ObB + F ObA s F ObK - ObB + F ObB - Mao + F ObC - Sao -, standoff F ObI - ObC -, standoff A Eaf - Mag -, standoff F Som - ObH + A Stp - Lvn + A Oms s Aus A Ukr - Mos + A Sib holds + A Afg - Ira -, standoff A Tur s A Afg - Ira + A Snd s A Afg - Ira + A Del - Afg -, standoff A Cal holds + A Tib - Sin + A Pek - Man + F Spo - ObK + F Ech - Spo + F Yel - Ech + F Soj - Npo + F Ara - Goa -, standoff A Tok holds + F Win - Ara -, standoff F Mad s F Win - Ara + F Raj s F Win - Ara + F Ein - Win -, standoff U: F ObA, F ObB, F ObC, F ObH, F ObI, F ObK, F Mao, A Eaf, A Lvn, A Oms, U: A Sib, A Tur, A Sin, A Afg, A Snd, A Del, A Cal, F Raj, F Ara, F Mad, U: F Win, F Ein, F Ech, F Spo, F Npo, A Man, A Tok (27). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, Sin, C: Brm, Cal, Del, Mad, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo, Cey, Oms (27). P: England (schef) F mao - por + F eng - bel + F iri S CHI F obb - mao + F nao S CHI F obb - mao + B: F Lon, F Lvp U: F Nao, F Iri, F Bel, F Por, F Lon, F Lvp (6). C: Lon, Lvp, Edi, Ire, POR, BEL (6). P: Germany (junior) A Ber-Kie + F Den S A Ber-Kie + F Hel S A Ber-Kie + A Hol S ENG F Eng-Bel + F Nth S A Hol + A Sax-Mun -, standoff, retreated to Ber A Sil S A War -, cut A War S A Sil -, cut B: A Pos U: F Nth, F Hel, F Den, A Hol, A Kie, A Ber, A Sil, A War, A Pos (9). C: Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, War, Hol, KIE (9). P: Italy (superhik) f tys - wes + a tus - pie + a trl - boh -, standoff a boh - sil -, standoff a gal - war -, standoff a vie - gal -, standoff a rum s a vie - gal + a mun s a kie - sax + a ruh s a bel - hol + a bel - hol -, standoff, retreated to Bur a kie - sax + a pic - bel -, standoff f bre s f sao - mao + f obl - obb -, standoff f sao - mao -, standoff f obd - mor + f wes - spa(sc) + a sah - Obe + f red - yem + a sud - eaf -, standoff f eth - goa -, standoff f bla s a sev h + a sev s f ira h + a arm s f ira h + f bag s f ira h + f per s f red - yem + f ira h + f goa - som + f mag s f goa - som + D: A Pie U: F Sao, F Mor, A ObE, F Wes, F Bre, A Pic, A Tyr, A Vie, A Boh, A Mun U: A Sax, A Gal, A Rum, A Ruh, A Sev, F Bla, A Arm, F Bag, F Ira, F Per, F Yem U: F Eth, A Sud, F Mag, F Som, F Spa(sc), A Bur, F ObL (28). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, Eth, Mag, C: Bul, Bre, Smy, Par, Bud, Ser, Ank, Vie, Mun, Rum, Yem, Sev, IRA (28). Ovaj potez je obeležio Austrijanac koji se diže iz pepela... Italijan je izdat u ključnom trenutku, primoran na skidanje i suočen sa novom pretnjom. Italijan je evakuisao Kil videvši da ga teško može braniti. Jedino je gadnu grešku napravio ostavivši Belgiju nebranjenu. Englez i Kinez nezadrživo napreduju u Atlantik, a front na ulazu u Sredozemlje je još uvek tanak. Nasuprot tome, na istoku je Italijan prozreo kineski manevar i Mogadiš se još drži. Ove godine grade kineski sateliti (naročito pada u oči procvat Engleske) a velike sile ništa. Ipak, da li će perspektivnom i diplomatski trenutno dobrostojećem Kinezu pasti na pamet da sa ikim deli pobedu? wwiii.f16
diplomatija.400 schef,
­=-> Top lista šest najludovanja u Diplomatiji ­=-> ───────────────────────────────────────── ­=-> 5. Boshkovo objašnjenje Copeu zašto je morao da uđe u njegov ­=-> centar. (Obratiti se jednom od njih dvojice za integralni ­=-> tekst.) Može li se ovo videti ovde? :) Evo i mog predloga: Otvaranje 'Tursko kolo': F Ank - Con A Con - Smy A Smy - Ank Srleř
diplomatija.401 oldtimer,
> đ=-> 5. Boshkovo objašnjenje Copeu zašto je morao da uđe u njegov > đ=-> centar. (Obratiti se jednom od njih dvojice za integralni > đ=-> tekst.) > > Može li se ovo videti ovde? :) To beše ono kako ruska A War nije imala šta drugo da radi :)) Ako boshko ne okači, pronaći ću ja tu prepisku, čuvam je.
diplomatija.402 junior,
> ­=-> Top lista šest najludovanja u Diplomatiji > Evo i mog predloga: Jel' može moj napad _primenjen_ u Waterloo partiji (na VV-u) A Trl -> Swi A Gre S A Trl -> Swi
diplomatija.403 junior,
Subject: Rusko-turski savez Kad partija počne, svi strahuju samo od jednog .. da li će biti RT saveza. RT savez, ranije veoma popularan, u današnje vreme prava retkost (bar kod nas), unosio je strah i trepet na lica diplomata širom sveta ;) Večno pitanje, kako ga zaustaviti? Sve češće se uviđa opasnost od takvog saveza i sve češće Italijan i Austrijanac sklapaju mir i počinju zajednički da se bore protiv RT saveza, ali nekad ni to ne garantuje uspeh. Dakle, kako zaustaviti RT savez samo jednim potezom..? Vrlo prosto ;) Odgovor je dao Vlada Nešić u partiji 'special' na judge-u (neka me neko ispravi ako je upotrebljeno u nekoj partiji pre te .. ja nisam video) na sledeći način: Proleće 1901: Turska: Italija: A Con - Bul A Ven - Pie F Ank - Con A Rom - Apu A Smy h F Nap - Ion Turska se otvorila u klasičnom RT savezu i nema dileme da će uslediti potez F Con - Aeg, gde bi sa buildom F u Smy dobila inicijativu. Italijan, koji je planirao konvoj u Tunis, pa možda Lepanto nakon toga, sad mora da promeni planove i igra sledeće: Turska: Italija: A Bul S Rus ... A Pie - Ven F Con - Aeg -, stand-off A Apu - Ven F Smy - Con -, stand-off F Ion - Aeg -, stand-off Kao što primećujete, zbog nesigurnosti Turčina da li će Rus napasti Bla, on je ostavio A u Smy, kojom bi u slučaju ruskog upada u Bla pravio self-standoff u Ank i tamo izgradio flotu. Sad Turčin ima armiju u Smy, koju mora izvući u Con jer jedino tamo ima neko značenje (da brani Bul) i da izgradi F u Smy koja će ući u Eas, a zatim sa podrškom Aega napasti Ion itd. Logično je da ta A Smy ide u Con, međutim upravo taj potez je lako predvidiv i može se jednim ovakvim, fantastičnim potezom sprečiti. Italijan se odriče builda u prvoj godini, ali u sledećoj godini uslediće support Austrijancu za Aeg (ovaj ulazi tamo), i konvoj A u Tunis sledeće sezone i dobija taj build uz simpatije svih na tabli (osim Turčina, naravno ;). Turčin za to vreme, uz malo diplomatije se lako ubeđuje da izgradi F u Ankari jer to je jedini smisleni build (ako izgradi armiju, biće zakopana i nikom neće biti pretnja), te uz malo ubeđivanja istom flotom će forsirati Rusu Bla, pokušavajući da ugrabi poneki build iz broda koji tone ;) Da li ovaj potez označava konačan krah rusko-turskog saveza, ili će samo nakon njega uslediti modifikacija otvaranja, takva da A iz Smy ide u Ank, da bi se obezbedila prazna Smyrna u jesen, videćemo ... ali u svakom slučaju budući RT savezi zahtevaće mnogo veća poverenja među igračima, da ne bi došlo do ovakve situacije. pozdrav, jr.
diplomatija.404 oldtimer,
> A Trl -> Swi > A Gre S A Trl -> Swi Varijanta evzonsko jodlovanje :))
diplomatija.405 supers,
>> A Trl -> Swi >> A Gre S A Trl -> Swi Ako se dobro sećam, ovaj juniorov potez je bio ozbiljan... Zaista je pokušao da uđe iz Tirola u Švajcarsku, a podrška iz Grčke je bila zezatorska, "moral support", ali bez svesti da je sam pokret illegal... Ju, kaži ako sam utripovao, čini mi se da si mi ovako ispričao...
diplomatija.406 junior,
> Ju, kaži ako sam utripovao, čini mi se da si mi ovako > ispričao... Si ti bre lud? Na karti mi piše 'Swi(impassable)'. Toliko lud nisam bio. Tada, tim potezom .. hteo sam da pokažem Austrijancu da nemam nameru da ga napadnem ;) Jer 2 armije susedne njemu, nisu vršile ofanzivne akcije. Ok?
diplomatija.407 junior,
> Subject: Rusko-turski savez Hmmm, zašto nema komentara? Zar Vas je mrzelo da čitate ili ... ? Ja rekoh, sad će da me ispljuju, kad ono niko se ne javlja :) jr.
diplomatija.408 schef,
­=- ­=-> 5. Boshkovo objašnjenje Copeu zašto je morao da uđe u ­=- njegov ­=-> centar. (Obratiti se jednom od njih dvojice za ­=- integralni ­=-> tekst.) ­=- ­=- Može li se ovo videti ovde? :) Ovoga još uvek nema... :( Ajde oldtimere, ti imaš prepisku, umirem od znatiželje. :) Srleř
diplomatija.409 schef,
SAMO ZA LJUDE KOJI NISU ZBRISALI NA JUDGE! :) Evo, prihvatiću se dužnosti da budem GM nove partije. Međutim, neće to biti obična partija, već stab! varijanta (uh al' sam originalan ;) Za one koji ne znaju, objavljuju se samo neuspeli i illegal potezi, a igra počinje u jesen 1900. kada mi igrači šalju gradnje na mail (dakle ne počinje se sa standardnom postavkom već kako igrači odluče) ;) tako da konačno Rus može da počne sa F STP (nc) :) Dakle, potrebno je samo sedam igrača. Ja se nadam da će se naći... Svečano obećavam da neće biti kašnjenja rokova. O:) Biću bolji od judge-a... ;) Diplomate, ma wr schef... To je naređenje. ;) Srleř
diplomatija.410 schef,
­=- SAMO ZA LJUDE KOJI NISU ZBRISALI NA JUDGE! :) Zar je moguće da ste svi zbrisali na judge? :( Samo trojica prijavljenih. Ima li vas još? Mislio sam da organizujem partiju sa ljudima i sa PRO-a i sa NET-a ali problem je u tome što ne radi mail PRO -> NET. :( Dakle, dok ne proradi potrebno je još četvoro ljudi. Srleř
diplomatija.411 imangovski,
>> Subject: Rusko-turski savez > > Hmmm, zasto nema komentara? Zar Vas je mrzelo da citate ili ... ? > Ja rekoh, sad ce da me ispljuju, kad ono niko se ne javlja :) Pa, zar nisam poslao moj komentar? Dakle, komentara ima..
diplomatija.412 schef,
­=- Zar je moguće da ste svi zbrisali na judge? :( Samo trojica ­=- prijavljenih. Ima li vas još? Mislio sam da organizujem ­=- partiju sa ljudima i sa PRO-a i sa Fale mi još dva igrača. :( Ajde bre nećete valjda da dopustite da se partija ne odigra zbog manjka igrača... Uostalom hide&seek partija se završila, pa taman... ;) Srleř
diplomatija.414 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season : Spring 1917. P: Austria (crnjini) A Klu - Ser + A Mos - Ukr + U: A Ser, A Ukr (2). C: Klu, Mos (2). P: China (vitez.koja) F Npo - ObL + F ObA s F Npo - ObL + F ObB s F MAO -, cut F Mao s Eng F Lon - Eng -, cut A Tok - ObD + F Spo c A Tok - ObD + F ObK c A Tok - ObD + F ObC c A Tok - ObD + A Eaf - Mag -, standoff, destroyed F Ara - Goa + F Win - Som + F ObH s F Win - Som + F Ein - Win + F ObI s F Ein - Win + A Cal - Mad + F Mad - Ara + F Raj s F Mad - Ara + A Lvn s Ger A War + A Oms - StP + A Sib - Oms + A Sin - Sib + A Afg - Ira -, standoff A Tur s A Afg - Ira + A Snd s A Afg - Ira + A Del - Afg -, standoff F Ech - Soj + A Man - Kor + U: F ObA, F ObB, F ObC, A ObD, A Lvn, A StP, A Oms, A Sib, A Kor, F ObL, U: A Tur, A Afg, A Snd, A Del, A Mad, F Raj, F Goa, F Ara, F Som, F Win, U: F ObH, F ObI, F ObK, F Spo, F Soj, F Mao (26). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, Sin, C: Brm, Cal, Del, Mad, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo, Cey, Oms (27). P: England (schef) F Nao S CHI F Mao + F Iri S CHI F Mao + F Lvp - Wal + F Lon - Eng + F Bel S F Lon - Eng -, cut F Por S CHI F Mao + U: F Nao, F Por, F Iri, F Wal, F Eng, F Bel (6). C: Lon, Lvp, Edi, Ire, Por, Bel (6). P: Germany (junior) A Ber -> Sax + A Sil S A Ber -> Sax + A Pos S A Sil + A War S A Sil + A Kie -> Ruh + A Hol S A Kie -> Ruh + F Den -> Kie + F Hel S F Den -> Kie + F Nth S Eng F Bel + U: F Nth, F Hel, A Hol, A Ruh, F Kie, A Sax, A Sil, A War, A Pos (9). C: Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, War, Hol, Kie (9). P: Italy (superhik) A Bur-Gas + A Mun-Bur + A Ruh-Bel -, standoff, disbanded A Pic S A Ruh-Bel + A Sax-Sil -, standoff, retreated to Mun A Boh S A Sax-Sil + A Vie-Bud + A Tyr-Vie + A Gal-Klu + A Rum S A Gal-Klu + A Arm-Bul + F Bla C A Arm-Bul + A Sev S F Ira H + F Bag S F Ira H + F Per S F Ira H + F Yem-Ara -, standoff A Sud-Eaf + A ObE-ObG + F Mag S A Sud-Eaf + F Eth H + F Goa S F Yem-Ara -, NSU F Som NMR, destroyed F Sao-Mao -, standoff F Mor S F Sao-Mao + F Spa(sc) S F Sao-Mao + F Wes S F Spa(sc) H + F Bre S F Sao-Mao + F Ira S F Yem-Ara -, cut F ObL-ObB -, standoff, destroyed U: F Sao, F Mor, F Wes, F Bre, A Pic, A Gas, A Bur, A Vie, A Boh, A Mun, U: A Bud, A Klu, A Rum, A Bul, F Bla, A Sev, F Bag, F Ira, F Per, U: A ObG, A Eaf, F Eth, F Mag, F Yem, F Spa(sc) (25). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, Eth, Mag, C: Bul, Bre, Smy, Par, Bud, Ser, Ank, Vie, Mun, Rum, Yem, Sev, Ira (28). Krvavo, nadasve krvavo... Austrijanac unosi pometnju u italijanske redove a Nemac nije bio spreman da prati brzinu italijanskog odstupanja... Italijan je igrao suviše nervozno, A Sax-Sil i A Ruh-Bel nisu ni imali velikog izgleda na uspeh, bolje je bilo zadržavati Nemca i skupo prodavati odstupanje sa svakog polja. Posebna priča je Atlantik, Englez praktično život dade da Kinez ostane u Mao. Na istočnom frontu Italijan je imao dodatan peh promašivši poziciju svoje flote iz Som, koja je sada pokojna. Za to sam delimično kriv ja zbog greške u spisku jedinica od prošle jeseni, gde je F Som ostala u Goa... Jadan Italijan, tačno kad je likvidirao jedne kineske diverzante ubačeni su mu drugi... wwiii.s17
diplomatija.415 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Winter 1900. Sve je počelo jednog dana koji se nije razlikovao od bilo kog drugog. Sedeo sam u stolici i čitao DIP_A-Z.TXT i video da bi možda bilo zanimljivo poigrati STAB! varijantu: | STAB! (1) <MB:Jun80> Andy Evans' Hidden movement variant. Within | some limits, players can choose initial units. Only moves that result | in conflict are published (including supports), plus illegal or | impossible moves. Retreats also revealed to the dislodger, providing | he lists possibilities. Played only in Britain. I tako smo došli do pravila koje su se kroz kraću raspravu malo iskristalisala, dakle igra se po standardnim pravilima sa sledećim dopunama: - Igra počinje u zimu 1900. što znači da svi igrači počinju igru sa 3 (Rusija 4) centra i nijednom jedinicom. Prvi potez je gradnja jedinica. - Uspeli potezi ne ulaze u GM-ovu javnu objavu poteza. - Potezi koji nisu uspeli (stand-off, illegal) se objavljuju javno. Potez jedinice koja je napravila stand-off se objavljuje zajedno sa svim podrškama i konvojima koje je ta jedinica dobila za taj potez. Potez jedinice kojoj je naređen nemoguć potez (u smislu A Mun - Par) se objavljuje sa podrškama i konvojima koje je ta jedinica dobila za taj potez. GM kao komentar neuspeha naređenja dopisuje "cut", "dislodged" i "stand-off". Omaške tipa dajem podršku za flotu, a u pitanju je armija se tolerišu (naravno ako se naređenje može izvršiti). Narađenja jedinicama koje ne postoje se jednostavno ignorišu i ne objavljuju se. Znači, podrške "u prazno" se ne objavljuju, npr. A Mos s Ita A StP - Lvn, ako A Mos i/ili Ita A StP ne postoji ili Ita A StP odigra nešto drugo, se ne smatra neuspelim potezom, već prosto uzaludnim, tj. bez uticaja na poziciju. - Povlačenja i gradnje se ne objavljuju. Povlačenje jedinice može doznati igrač čija je jedinica ušla u teritoriju, koju je dotle zauzimala izbačena jedinica, samo ako tačno navede spisak teritorija na koje se ona mogla povući. U slučaju da je spisak korektan (nijedna teritorija viška ili manjka) GM saopštava tom igraču povlačenje na mail. Neposlat spisak nije i prazan spisak :) - ovo znači da se mora poslati "prazan spisak" da bi se saznalo da je jedinica uništena, ili se nije uopšte povukla... - Gradnja flote u neobalnom području je nelegalan potez i kao takav se ne izvršava i objavljuje se javno. - Neposlat potez je ekvivalentan slanju holdova za sve jedinice (ako su hold jedinice uspeo, taj potez se ne objavljuje). - Pred zimu GM objavljuje samo brojno stanje centara po zemljama (silama) i prema tome svaki igrač bi trebalo da zna koliko jedinica treba da izgradi ili skine. Neposlate gradnje nisu neuspeo potez, tj. ostali igrači neće imati informaciju da li ste poslali gradnje ili ne. Igrači koji žele mogu dobiti položaje svojih jedinica na mail posle svakog poteza. I prijaviše se za ovakvu varijantu ljudi i uz kraću i demokratsku raspravu o neophodnosti objavljivanja podrški u prazno, početku pratije i još po nečemu, počeše ovu partiju alien, babbage, bigbrada, crnjini, ilazarevic, oldtimer i superhik. Ideja za samo ime partije je došla spontano :). Trebalo je prvo da se zove The Lost Patrol, ali bolje A Stray Sheep - Zalutala ovca, problem je što ima nezgodnu skraćenicu - ASS ili na srpskom ZO(O) ima neke konotacije, pa na kraju neka bude Blind Date? :) Ipak, nepodeljeno oduševljenje je izazvao predlog da se igra zove Žmurke (oldtimer: "E, ovo mi se dopada :)) Da narod odma` zna šta se igra ovde :)" ), ali preovladala je praktičnost engleskog jezika pa je ostalo Hide & Seek. Dalje idu poruke iz grupe, neznatno izmenjene (stavljena svuda ista zaglavlja). Skraćeni mastering je onaj koji je objavljen u grupi, a ceo je naravno ceo, sa mojim komentarom koji nije objavljivan u grupi (dakle premijera). sk ps. "Inače, od danas se ima smatrati da se ova partija zove Žmurke, ili za anglofile Hide & Seek (a kad uništite neprijateljsku flotu taj potez je možete zvati i Hide & Sink :)"
diplomatija.416 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Winter 1900. [citiram jednu oldtimerovu poruku] #=> Rokovi su ok, al` imam jedno pitanjce, mrzi me da čitam celu #=> grupu. Gradnje kao potez praktično znače da ono što nećemo znati #=> je npr. šta Austrija ima u Trstu ili Rus u Sevastopolju (A ili F). #=> Sve ostalo je jasno, flota ne može da se izgradi u Minhenu. Ako #=> sam nešto ispustio prosvetli me, i deli zemlje :) Dosta dobro, prosvetljenje nije nužno... Inače, nisam bio u Bgd. u nedelju, a u subotu uveče sam video da bigbrada se nije ulogovao od četvrtka, pa odlučih da i njemu dam priliku da se buni :)... Elem, kad smo već tu, zemlje su podeljene, so Let the Game Begins: alien - Italia babbage - Russia bigbrada - Austria crnjini - Germany ilazarevic - France oldtimer - England superhik - Turkey eto, neko nije imao sreće pri podeli, neko baš nije imao sreće, a neko je dobio Habsburgovce :)... Sagradite svoje jedinice do srede 19.00, a rok za proleće je ("onaj tamo") četvrtak 19.00. U prvoj godini nema NMR-ova, što znači da ću sačekati da svi pošalju poteze (ovo iskoristite ako mislite da nešto ima nejasno, pa nemojte poslati svoje gradnje). Da li možete svi da se javljate vikendom, pošto ovakav rok znači da će gradnje biti subotom? sk ps. Ako dodje do ozbiljnijih nejasnoća oko nečega, može se odložiti početak partije...
diplomatija.417 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Austria-Hungary (bigbrada) To: GM Time: Winter 1900. ---==­ eto, neko nije imao sreće pri podeli, neko baš nije imao ---==­ sreće, a neko je dobio Habsburgovce :)... Sagradite svoje Ax, gde me nađe?!! :)) No, dobro, nije sve tako crno O:) Let's hit the road!!! Sale von Baxus
diplomatija.418 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Russia (babbage) To: All Time: Winter 1900. Znači počinjemo. No, mnogo sreće svima, a najviše meni, naravno ;). Let's počnemo da se lažemo... Car-baćuška Miloš Babbageovič
diplomatija.419 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Italia (alien) To: GM Time: Winter 1900. b a tri b a rom b f nap Duce P.S. SK, ovo je zvanično (namerno je javno).
diplomatija.420 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Austria (bigbrada) To: Italy (alien) Time: Winter 1900. ---==­ b a tri ---==­ P.S. SK, ovo je zvanično (namerno je javno). Ma, da. Lepo od tebe što si odmah iskazao svoje namere... O:) Sale von Baxus
diplomatija.421 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Turkey (superhik) To: Italy (alien) Time: Winter 1900. =:> from: italia =:> b a tri Ti baš imaš teritorijalnih pretenzija :))) NHF! Ispravi grešku, a ja želim svim igračima ove 'zajebate' partije puno sreće i dobre oči ;) Car Svih Turaka.
diplomatija.422 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: England (oldtimer) To: Italy (alien) Time: Winter 1900. > from: italia > b a tri Valjda A Ven, ili je ovo mali pozdrav Austriji :))
diplomatija.423 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: England (oldtimer) Time: Winter 1900. #=>> from: italia #=>> b a tri #=> Valjda A Ven, ili je ovo mali pozdrav Austriji :)) Ax, ax... Ova humanost je naprosto dirljiva... Ne boj se ne bih odmasterovao stand off u trstu :)... sk
diplomatija.424 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Italia (alien) To: GM Time: Winter 1900. b a ven b a rom b f nap Duce P.S. Da, zajebunio sam se u prethodnoj verziji. Nezdravo rano ustajem poslednjih dana, tako da nisam raspoložen za neke žešće kavge trenutno tj. čekaću da vidim šta se dešava.
diplomatija.425 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Winter 1900. Primio sam na znanje gradnje. Nemogućih gradnji nema (ali zamalo da ih bude :), pa nema sta da se objavi... Spring 1901. do četvrtka u 1901h (spring 1902. će biti u četvrtak 1902h i tako dalje :)... Izglasajte ovo oko podrski u prazno čim pre, za sada je 2:1 za objavljivanje (mogli bi i iznoguda da ubacimo u grupu da prati ova glasanja :) sk
diplomatija.426 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Spring 1901. Evo potezi... P: Russia A Mos - War -, stand off A War - Gal -, stand off P: Germany A Mun -> Bur -, stand off P: France A Par - Bur -, stand off A Mar - Pie -, stand off P: Italy a ven - pie -, stand off Eto, nije mnogo bolelo? Pa kako koga... Puno stand off-ova za prvi potez. Ispitujete koje ko ima jedinica, šta li? Elem, ne bi valjalo da puno komentraišem da se ne izlanem nešto, zato samo da kažem da je rok za Fall 1901. četvrtak u 19:01. Ascii mape naravno nema :) sk ps. Naravno potezi država kojih nema gore na spisku su uspeli. pps. Samo da podsetim, podrška je ispravna bez obzira na tip jedinice koji navodite (svima je jasno, je li tako? :), npr: Tur A Lon - Wal Eng F Iri s Tur F Lon - Wal engleska podrška se računa i ne objavljuje se javno.
diplomatija.428 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: England (oldtimer) To: GM Time: Spring 1901. > P: Russia > A War - Gal -, stand off Još da nam kažeš kako mu je Austrija napravila stand off pa ćemo znati sve što treba ;)
diplomatija.429 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Turkey (superhik) To: GM Time: Spring 1901. =:> Evo potezi... Da li to znači da ti je bigbrada poslao poteze ? =:> P: Russia Ako jeste zašto i njegovi stand-offovi sa Rusom nisu objavljeni??? Car Nikola Sulejman.
diplomatija.430 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Russia (babbage) To: GM Time: Spring 1901. >=>>A Mos - War -, stand off >=>>A War - Gal -, stand off Austrijske snage su telepatski zaustavile moj A War - Gal? ;) Car-baćuška Miloš Babbageovič
diplomatija.431 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: Russia (babbage) Time: Spring 1901. #=>> =>>A Mos - War -, stand off #=>> =>>A War - Gal -, stand off #=> Austrijske snage su telepatski zaustavile moj A War - Gal? ;) Što volim da citiram samoga sebe.... Nekako mi milina jedna :) [vitez.koja, poruka 8062] #=> Za stand off, postoje dve strane, #=> ali ne mora biti potez obe strane objavljen :). Mislim da je jasno šta se desilo, a verujte mi da je ispravno izmasterisano (proveravao sam nekoliko puta, baš što je prvi potez :). sk ps. Inače, otkud znate da su austrijske snage? ;)
diplomatija.432 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Turkey (superhik) To: GM Time: Spring 1901. =:> Mislim da je jasno šta se desilo, a verujte mi da je ispravno =:> izmasterisano (proveravao sam nekoliko puta, baš što je prvi =:> potez :). Ali nije jasno KOJA je jedinica pokušala da zauzme Galiciju, ajde da je mogla samo jedna pa da i ne objaviš, ali ovako smo ostali totalno 'blind' Car Nikola Sulejman.
diplomatija.433 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: England (oldtimer) To: Turkey (superhik) Time: Spring 1901. > Ali nije jasno KOJA je jedinica pokušala da zauzme Galiciju, > ajde da je mogla samo jedna pa da i ne objaviš, ali ovako > smo ostali totalno 'blind' Čitajte malo pravila koja je GM ostavio. Čim nije objavio nije u pitanju pokušaj već vrlo uspešan ulazak u Galiciju ;))
diplomatija.434 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: England (oldtimer) To: GM Time: Spring 1901. > Mislim da je jasno šta se desilo, a verujte mi da je ispravno > izmasterisano (proveravao sam nekoliko puta, baš što je prvi potez :). Potpuno jasno, ja sam se samo našalio a ostali se primili :)) > ps. Inače, otkud znate da su austrijske snage? ;) Moj razlog pisanja poruke je samo nedoumica da li je bilo A Vie S A Bud-Gal ili A Bud S A Vie-Gal. Da si nam i to rekao sve bi znali, mada je i ovako skoro očigledno šta je od toga odigrano ;))
diplomatija.435 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Austria-Hungary (bigbrada) To: All Time: Spring 1901. Prvo moram da se izvinim svima koji su mi poslali poruke u poslednjih 'par' dana i nisu dobili odgovore. Naime, problemi nisu na diplomatskim osnovima (tj. nisam ih ostavio bez odgovora zato što više ne nameravam da razgovaram sa njima), nego mi je jednostavno otkazao hard disk. Nadam se da će razumeti... Što se tiče veoma uspešne akcije mađarske avijacije u Galiciji, mislim da je posle svih ovih poruka jasno da su Rusi bombardovani te da ih je to sprečilo da uđu na teritoriju Austro-Ugraske Carevine. U skladu sa pravilima o izboru početnih jedinica naša vlada je postavila razarač "Tortenwehrke" u tršćansku luku, zatim po dva eskadrona JU78B u Beč & Budimpeštu, plusĐ, naravno, regularne snage koje će ove jeseni obezbediti dodatne gradnje Austro-Ugarskoj. Uz najsrdačnije pozdrave svim vladarima i nadanja da Dechatlon-ac ovaj put neće izneveriti, opraštam se od vas do jeseni :) Sale von Baxus
diplomatija.436 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Russia (babbage) To: Austria-Hungary (bigbrada) Time: Spring 1901. >=>> Što se tiče veoma uspešne akcije mađarske avijacije u Galiciji, >=>> mislim da je posle svih ovih poruka jasno da su Rusi bombardovani >=>> te da ih je to sprečilo da uđu na teritoriju Austro-Ugraske >=>> Carevine. U skladu sa pravilima o izboru početnih jedinica naša >=>> vlada je postavila razarač "Tortenwehrke" u tršćansku luku, zatim >=>> po dva eskadrona JU78B u Beč & Budimpeštu, plusĐ, naravno, >=>> regularne snage koje će ove jeseni obezbediti dodatne gradnje >=>> Austro-Ugarskoj. Ruska služba za informisanje i dezinformisanje ima čast da izjavi da je Ruska armija prešla granicu zbog greške u planu vojnih manevara oko Waršave, na čemu se Rusko Ministarstvo Mira i Mire već izvinilo Austrijskom Kajzeru. Inače, priče da su hrabri Ruski vojnici bili potisnuti od strane Austrijskih aviona nisu tačne - nakon nanošenja katastrofalnih gubitaka suprotnoj strani (za šta se MMiM takođe već izvinilo Kajzeru), ustanovljena je greška na karti, pa se vojska krajnje organizovano povukla. Ministar za (dez)informisanje, Hadži - Anteovič Ministar za Mir i Miru, Lostinspejs Lilič P.S. JU78B u prvom svetskom ratu? ;)
diplomatija.437 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Austria-Hungary (bigbrada) To: Russia (babbage) Time: Spring 1901. ---==­ JU78B u prvom svetskom ratu? ;) Eeeeeee, ne znaš ti šta su sve nama braća Švabe poklonili ;) No, kad smo kod toga, nije baš ni I svetski počeo u proleće 1901. Je l' tako? ;) Sale
diplomatija.438 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Austria-Hungary (bigbrada) To: Russia (babbage) Time: Spring 1901. ---==­> =>> Što se tiče veoma uspešne akcije mađarske avijacije ---==­> u Galiciji, ---==­ Inače, priče da su hrabri Ruski vojnici bili potisnuti ---==­ od strane Austrijskih aviona nisu tačne - nakon nanošenja A ko je pominjao _austrijske_ avione?! Lepo piše "mađarska avijacija" O:))) Sale von Baxus
diplomatija.439 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Fall 1901. P: Germany Svi potezi uspeli. Kontroliše 5 centara. P: Turkey A Bul s F Aeg - Gre -, cut Kontroliše 5 centara. P: England Svi potezi uspeli. Kontroliše 5 centara. P: France Svi potezi uspeli. Kontroliše 5 centara. P: Italy Svi potezi uspeli. Kontroliše 4 centra. P: Austria A Ser - Bul -, stand off Kontroliše 4 centra. P: Russia A Rum S Tur A Bul h -, cut, dislodged Kontroliše 5 centara. Očekujem ovo povlačenje do sutra (petak) u 19:01. Isti rok ima i "igrač-osvajač" da dostavi spisak mogućih povlačenja, te da tako stekne pravo da sazna odigrano povlačenje. Rok za gradnje je subota u 19:01. Veliki broj uspelih poteza, odaje čini se aktivnu diplomatsku prepisku između vladara. Ko da ste se malo uplašili, pa je onaj agresivni elan iz prvog poteza malo opao? :) Na sigurno, naravno. Sve u svemu, 5 sila po 5 centara i dve sile po 4 - nije loše, ali može to i bolje :). Sve sile su još na tabli, što se dalo i očekivati, ascii mape još uvek nema, što se dalo i očekivati, a za veliki broj jedinica se samo naslućuje gde su, što se dalo i očekivati. Pa ima li šta neočekivano? E ne bih znao, ali znate i sami... ;) sk
diplomatija.440 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Observer (junior) To: GM Time: Fall 1901. > P: Germany > Svi potezi uspeli. > P: England > Svi potezi uspeli. > P: France > Svi potezi uspeli. > P: Italy > Svi potezi uspeli. E, stvarno niste zahvalni za posmatrača ;) Kad će već neko saopštenje, da saznamo šta se dešava? Mislim, ja naslućujem šta se zbiva, ali kad bi to neko zvanično potvrdio...
diplomatija.441 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: England (oldtimer) To: Observer (junior) Time: Fall 1901. >> Svi potezi uspeli. > > E, stvarno niste zahvalni za posmatrača ;) Nije da se hvalim, ali se u ova dva poteza samo engleske jedinice još nigde nisu pojavile ;) Valjda je to cilj u ovoj varijanti :))
diplomatija.442 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Observer (junior) To: England (oldtimer) Time: Fall 1901. > Nije da se hvalim, ali se u ova dva poteza samo engleske > jedinice još nigde nisu pojavile ;) Valjda je to cilj u ovoj > varijanti :)) Well done. Uh, što bi ja sad uneo pometnju kad bi bacio svoje viđenje ascii mape uz malo obrazloženje gde je koja jedinica :))))) Ali ako nekog zanima može da dobije na mail ;) Naravno, sve se plaća ... ;)
diplomatija.443 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Fall 1901. P: Germany A Mun - Ruh + F Kie - Den + F Hol h + U: A Ruh, F Den, F Hol (3) C: Kie, Ber, Mun, Hol, Den (5) B: A Mun, A Kie P: Turkey F Aeg - Gre + A Bul s F Aeg - Gre -, cut A Con s A Bul + U: F Gre, A Bul, A Con (3) C: Smy, Con, Ank, Gre, Bul (5) B: F Smy, F Ank P: England A Wal - Bel + F Eng c A Wal - Bel + F Nth - Nwy + U: A Bel, F Eng, F Nwy (3) C: Lvp, Lon, Edi, Bel, Nwy (5) B: F Lvp, F Edi P: France F Mao - Por + A Mar - Spa + A Par - Bur + U: F Por, A Spa, A Bur (3) C: Par, Mar, Bre, Spa, Por (5) B: F Mar, F Bre P: Italy a ven - tri + f ion - eas + f tys - ion + U: A Tri, F Eas, F Ion (3) C: Ven, Rom, Nap, Tri (4) B: A Nap P: Austria a gal - rum + a bud s a gal - rum + a ser - bul -, stand off U: A Rum, A Bud, A Ser (3) C: Bud, Vie, Ser, Rum (4) B: A Vie P: Russia A Nwy - Swe + A War H + A Mos S A War h + A Rum S Tur A Bul h -, cut, dislodged to Sev U: A Swe, A War, A Mos, A Sev (4) C: Mos, War, Sev, StP, Swe (5) B: A Stp Nemačka prilično sigurno, sa ipak primetnom opasnošću sa juga. Francuska armija u Burgundiji može da znači mnogo toga, ali posle gradnji u Minhenu i Kilu, teško je verovati da će ta armija moći nešto da uradi u skorije vreme. Napad na Belgiju je izvodljiv, ali time bi se poremetili odnosi sa Engleskom, koji su izgleda na zavidnom nivou (hold u Holandiji). Izgleda da svojom diplomatijom izaziva najviše zabuna na tabli... Turska je zanimljivo odigrala. Bilo bi bolje da je armijom ušao u Grčku, ali ovo je igra na sigurno, pošto u ovom početnom ispitivanju snaga nije bio siguran da li mu je Rus saveznik ili nije. Najveći problem Turske je što se čini da nije svestan opasnosti koja mu je na jugu. Problem je i što je primoran na gradnju flote u Ankari, koja bi mu bila potrebnija u Konstantinopolju, koji opet, nije prazan... Engleska lakonski igra konvoj u Belgiju i na Norvešku, bez ikakvih podrški i bez ikakvih problema mu uspevaju i jedan i drugi potez! Dobra diplomatija ili čista sreća? Videćemo kako će se dalje odvijati situacija. Za sada je u dobrim odnosima sa svim svojim susedima, ali moraće uskoro da se opredeli. Gradnje flota u Edi i Lvp, najavljuju možda ofanzivu prema Rusu? Francuz je odigrao prilično komotno, posle dva stand-offa u prolećnom potezu. Ušao je u Burgundiju, mada izgleda kao da je opet očekivao stand-off. Flota u Portugaliji stoji malo neaktivno, bolje bi bilo da je u Španiji, ali šta da se radi. Ako je znao za englesku flotu u Kanalu, rizik se isplatio. Gradnja flota na oba mora, obećava ofanzivu prema Engleskoj i Italiji. Ima li Nemac poverenja u njega koliko on u Nemca? Italijan igra najzanimljiviji potez sezone i zbunjuje mnoge na tabli. Ima četiri centra i svi očekuju da je uzeo Tunis, ali ne. Tunis je kad-tad njegov i pokazuje se ispravnim što nije žurio da ga uzme, ovako igra Lepanto otvaranje u jesen 1901. što mu daje tempo više u ratu sa Turskom. Definitivno se Turskoj crno piše, a ako uspe da se opravda Austriji, ima mnogo dobru poziciju. Ipak francuske flote su jako blizu, a na taj front izgleda slabo obraća pažnju... Armija očigledno sagrađena za konvoj u Tursku pozadinu. Austrijsko prolećno igranje u Galiciju se sada definitivno isplatilo. Znajući ruske položaje jedinica, odigrao je na sigurno osvajanje Rumunije, nikakva akcija Turske i Rusije ga nije mogla sprečiti, 1:0 za njega. Ipak, mislim da nije predvideo italijansku armiju u Trstu. No, možda to i neće biti incident većih razmera, pošto su italijanske jedinice sve okrenute na drugu stranu... Gradnja, jedina moguća. Rus plaća danak svojim greškama. Sada se pokazalo koliko fali armija u Ukrajini. Izgleda da je dobio "proverene" informacije o Nemačkim jedinicama u Sil ili Pru, pa je odigrao defanzivno za Varšavu. Ipak, onom podrškom je kupio Tursko poverenje, ali RT savez je pred velikim problemima i pitanje je da li će uspeti da se konsoliduju. Čini se da je bolje bilo graditi jednu flotu, mada možda i nije... :) Eto, gotova je i prva sezona ove partije. Glavni dobitnik posle prvog poteza je Engleska, a najlošije je prošla Rusija. Skandinavija podeljena pošteno, ali malo neobično :). I dok je na zapadu vrlo miroljubivo i neizvesno ko je sa kim, na istoku IA savez, ako se uspostavi, ima svetlu budućnost. Simpatično je kako se Italijan pravi nevešt u grupi, zapitkujući o tačnosti masteringa i tako stvarajući zabunu. :) sk
diplomatija.444 vitez.koja,
Game: Hideseek From: GM To: All Time: Spring 1901. P: Russia A Stp - Nor + A Mos - War -, stand off A War - Gal -, stand off A Sev - Rum + U: A Nwy, A War, A Mos, A Rum (4) C: StP, Mos, War, Sev (4) P: Germany A Mun -> Bur -, stand off F Kie -> Hol + F Ber -> Kie + U: A Mun, F Hol, F Kie (3) C: Kie, Ber, Mun (3) P: France A Par - Bur -, stand off A Mar - Pie -, stand off F Bre - Mao + U: A Par, A Mar, F MAO (3) C: Par, Mar, Bre (3) P: Turkey F Smy - Aeg + A Con - Bul + A Ank - Con + U: F Aeg, A Con, A Bul (3) C: Smy, Con, Ank (3) P: Italy a ven - pie -, stand off f rom - tys + f nap - ion + U: A Ven, F Tys, F Ion (3) C: Ven, Rom, Nap (3) P: England A Lvp - Wal + F Lon - Eng + F Edi - Nth + U: A Wal, F Eng, F Nth (3) C: Lvp, Lon, Edi (3) P: Austria a vie - gal + a bud s a vie - gal + a tri - ser + U: A Gal, A Bud, A Ser (3) C: Bud, Vie, Tri (3) Šta reći, a ne slagati? Rus je izgradio četiri armije, što je ovu silu koja može početi sa dve flote učinilo malo ograničenom na kopnu i moglo se očekivati da dobije neželjene flote u poseti i sa severa i sa juga. No, dobra diplomatija čuda čini, pa Turčin i Englez su krenuli krajnje miroljubivo prema njemu. No, ne može se očekivati da će mu svi verovati, pa da će i Austrijanac ostaviti Galiciju na dlanu. Ipak, bolje je bilo A Mos - Ukr, čime bi se i ta jedinica približila Balkanu, ovako odigrano mi izgleda kao da se očekivao i da Nemac krene prema njemu. Zanimljiv početak Nemačke. Dve flote najavljuju ofanzivnu igru protiv Engleza, ali onda i stand off u Burgundiji! Ako to nije bilo dogovoreno, onda je to zaista hrabra odluka krenuti protiv oba zapadna suseda, no možda i bude nešto od toga. Danska još nije uzeta, ali slaba je šansa da će Englez na jesen probati da je uzme, previše je praznih & sigurnih centara. Čini se da će Francuz od svih imati najviše problema da opstane u ovoj partiji. Sagradio je kao u standardnoj partiji, ali stand-offovi u Burgundiji i Piemontu, a o engleskoj floti u Kanalu i da ne govorimo, otkrivaju mnogo o namerama njegovih suseda. Biće potrebno mnogo dobre diplomatije da bi se nešto uradilo, no tek je početak partije, mnogo toga je moguće. Turčin, sigurno i agresivno prema Mediteranu. Miroljubivo prema Rusu. Da li opet imamo RT savez, ovog puta mnogo jači nego u standardnom početnom položaju jedinica, zahvaljujući floti iz Izmira? Videćemo... Možda je bilo bolje probati sa čak dve flote? Italijan, iako je javno gradio A Rom, tajno je napravio F Rom i videćemo gde će ta flota da krene, na istok ili zapad. Fleet Rome varijanta nije loša, ali dokle će ova prevara biti tajna? Stand off u Piemontu liči da je dogovoren, za slučaj da se želi odmah sada zabosti Austrijanac, koji se lepo sklonio italijanskim jedinicama. Ipak, nije li suviše rano za izdaju važnog suseda? I Englez sa standardnim gradnjama i agresivno prema Francuskoj. Zanimljiv je položaj armije u Velsu. U svakom slučaju jedno vrlo neobično i uspelo otvaranje Engleza, namere i rezultate ćemo videti, jedino što je jasno je da je zanemarena Skandivija. Imamo li RTE savez? Austrija ide odmah na Balkan, sa armijom u Trstu, što mu je omogućilo lep ulazak u Srbiju i Galiciju. Malo neoprezno prema Italiji, ali mora se tako. Dakle, uobičajene pozicija IA vs RT. Ko će ovde biti bolji? Počelo je zanimljivo, igrači očigledno imaju inspiracije za neke nove poteze i ideje, izgleda zahvaljujući pravu izbora početnih jedinica. Najbolji prvi potez ipak je odigrala Austrija, a zatim i Italija. Turska ništa bolje nije ni mogla da odigra, Englez vrlo neočekivano, Nemac čudno, Rus je malo kiksnuo, a Francuz je još i dobro prošao što je ovako odigrao, da je odigrao drugačije, bilo bi mnogo gadno... sk
diplomatija.445 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Italy (alien) To: Observer (junior) Time: Fall 1901. [] Uh, što bi ja sad uneo pometnju kad bi bacio svoje viđenje ascii mape uz [] malo obrazloženje gde je koja jedinica :))))) Plaćam piće za _tačan_ položaj nemačkih jedinica. Bacaj javno! :)
diplomatija.446 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Italy (alien) To: GM Time: Fall 1901. Moram da priznam da mi nešto nije jasno. SK, aj' proveri jesi li sve OK izmasterisao... Io sono... dittatore, Duce
diplomatija.447 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: England (oldtimer) To: GM & All Time: Fall 1901. > Moram da priznam da mi nešto nije jasno. SK, aj' proveri jesi li > sve OK izmasterisao... Što jes`, jes`. Sve sam zastavice ispobadao, kod mene nema slobodnih centara, a u Gmovom masteringu ima 33 a 34-ti čuva kao nagradu najboljem improvizatoru u tekućim prevarama. A da ovu partiju proglasimo za memorijal Zorana Radmilovića? P.S. NHF, greške se dešavaju, rekao bih da Austrija ima 5 centara, ili je možda NATO isterao Ruse iz Rumunije, a u Srbiju su ušli Francuzi i Englezi zajedno, pa ostade stand-off ;)) P.P.S. Jeste Stab!, jeste blind, i to vrrlo, ali dogovori u trouglu R-A-T će ući u onu Daroneovu listu Top-10 ludila iz Diplomatije :)) P.P.P.S. Najlepše hvala istočnjacima na sastavu svojih vojski ;))
diplomatija.448 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: England (oldtimer) Time: Fall 1901. Prvo jedna obavjest za sve... Malo me zamarate sa tim "Nije dobro izmasterisano! Nije dobro izmasterisano!". Elem, dobro je izmasterisano, sve je onako kako sam i napisao, a sad što je neko možda zbunjen, a neko drugi možda lud, samo je njih dvojice problem šta će da rade ;) NHF. #=> Što jes`, jes`. Sve sam zastavice ispobadao, kod mene nema #=> slobodnih centara, Pa malo lakše sa tim zastavicama, a ako ti fali baš jedan slobodan centar, lahko ću ti oduzeti jedan ;) #=> a u Gmovom masteringu ima 33 a 34-ti čuva kao #=> nagradu najboljem improvizatoru u tekućim prevarama. 34. centar je lično GM-ov i nedam ga nikom! #=> A da ovu partiju proglasimo za memorijal Zorana Radmilovića? #=> P.S. NHF, greške se dešavaju, rekao bih da Austrija ima 5 centara, #=> ili je možda NATO isterao Ruse iz Rumunije, a u Srbiju su ušli #=> Francuzi i Englezi zajedno, pa ostade stand-off ;)) Oko Srbije ti to najbolje znaš, ti si Englez, ali sve mi se čini da je to bila jedna Japansko-Kineska koalicija iz druge partije :)... Inače prema poslednjim agencijskim vestima, Rumunija je potpisala Partnestvo za Mir - UA Rumunija! #=> P.P.S. Jeste Stab!, jeste blind, i to vrrlo, ali dogovori u #=> trouglu R-A-T će ući u onu Daroneovu listu Top-10 ludila iz #=> Diplomatije :)) I ovo ti kao Englez najbolje znaš ;)) E da kad sam već tu, čini mi se da se vrlo vesele stvari dešavaju u pregovorima, pa bih zamolio da čuvate svoj mail, da se posle malo smejemo. Ako vam je teško i/ili nemate mesta na svojim diskovima, možete pre brisanja starih poruka na Sezamu mi poslati jedan textpad sa porukama na mail. sk ps. D E K R E T Ovim se propisuje: Partija diplomatije sa 33 centra i u to ime se oldtimeru oduzima pravo na korišćenje jedne zastavice. Ako se dotični uhvati u korišćenju dotične zastavice ima da bude najstrože kažnjen. JA imam pravo dodeliti 1 (jedan) centar igraču po mojoj slobodnoj volji i nahođenju i baš me briga ako je taj centar mož-biti nekom pripadao do tada...
diplomatija.449 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: France (ilazarevic) To: GM Time: Fall 1901. > Oko Srbije ti to najbolje znaš, ti si Englez, ali sve mi se čini da > je to bila jedna Japansko-Kineska koalicija iz druge partije :)... Nemojte tako lako odbacivati naš uticaj na srpske prijatelje i vekovne saveznike... Francuska će dati završnu reč u vremenu raspleta na Balkanu ;)
diplomatija.450 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Turkey (superhik) To: GM Time: Fall 1901. Austrija bi trebalo da ima 5 centara, kao što je Englez zaključio ;))) Nego... da nema nas na istoku ova partija bi bila glupa ;)))) Car Nikola Sulejman.
diplomatija.451 schef,
­=- Fale mi još dva igrača. :( Ajde bre nećete valjda da ­=- dopustite da se partija ne odigra zbog manjka igrača... ­=- Uostalom hide&seek partija se završila, pa A taman sam pomislio da smo se skupili, kad babbage neće da igra stab!. :( Ništa, dakle jedno mesto još uvek upražnjeno... Srleř
diplomatija.452 superhik,
Kako da odavde registrujem adres za razmenu mailova sa džadžom, već sam registrovan sa adresom na prou !?
diplomatija.453 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Spring 1902. P: Germany Svi potezi uspeli. P: Italy Svi potezi uspeli. P: Turkey Svi potezi uspeli. P: France F Bre - Eng -, stand off A Bur - Ruh -, stand off, dislodged P: England A Bel - Bre -, stand off F Eng c A Bel - Bre -, stand off P: Russia A Sev - Rum -, stand off P: Austria a rum - ukr -, stand off a bud - rum -, stand off a ser s a bud - rum -, stand off Puno neuspelih poteza i jedno povlačenje... Oko poteza, mislim da je Austrijanac odlucio da sabotira ovu partiju, (skoro) sve polozaje svojih jedinica je ucinio javnim, jasno pokazavsi time svoj prezir prema tajnama... Francuz ima svoja tradicionalna dva stand-offa u prolece, ali Nemac je ovog puta izneverio ocekivanja :). Italijan i Turcin po starom, a Rus je tu (gde? :) i nekom ce da pomrsi racune... sk ps. Posmatraci, komentar? Tipovanje na jedinice? Proverene informacije? :)
diplomatija.454 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Spring 1902. P: Germany A Ruh - Bur + A Mun s A Ruh - Bur + A Kie - Ruh + F Hol h + F Den h + U: A Bur, A Mun, A Ruh, F Hol, F Den (5) C: Kie, Ber, Mun, Hol, Den (5) P: France F Mar - Spa (sc) + F Bre - Eng -, stand off A Spa - Gas + F Por - Mao + A Bur - Ruh -, stand off, dislodged to Par U: F Spa (sc), F Bre, A Gas, F MAO, A Par (5) C: Par, Mar, Bre, Spa, Por (5) P: Italy a tri s a ven - trl +, NSU a nap - alb + f ion c a nap - alb + f eas - syr + U: A Tri, A Alb, F Ion, F Syr (4) C: Ven, Rom, Nap, Tri (4) P: Turkey F Gre - Aeg + A Bul - Gre + A Con - Bul + F Ank - Bla + F Smy - Eas + U: F Aeg, A Gre, A Bul, F Bla, F Eas (5) C: Smy, Con, Ank, Gre, Bul (5) P: England A Bel - Bre -, stand off F Eng c A Bel - Bre -, stand off F Nwy - Ska + F Lvp - Iri + F Edi - Nth + U: A Bel, F Eng, F Ska, F Iri, F Nth (5) C: Lvp, Lon, Edi, Bel, Nwy (5) P: Russia A Swe - Nwy + A Stp s A Swe - Nwy + A Mos - Ukr + A War s A Mos - Ukr + A Sev - Rum -, stand off U: A Nwy, A StP, A Ukr, A War, A Sev (5) C: Mos, War, Sev, StP, Swe (5) P: Austria a vie - gal + a rum - ukr -, stand off a bud - rum -, stand off a ser s a bud - rum -, stand off U: A Gal, A Rum, A Bud, A Ser (4) C: Bud, Vie, Ser, Rum (4) Nemačka koristi svoju brojčanu premoć i situaciju (niko je ne napada) i ulazi u Burgundiju. Čini se da je taj prolaz ipak preuzak i da osim smetnje Francuskoj, neće se uspeti učiniti ništa konkretno. Za dalji prodor mora se uzeti i Belgija, a zatim i Pikardija, ali to vodi u konfrotaciju sa oba svoja zapadna suseda, što čini se nikako nije dobro... Čudi statičnost nemačkih jedinica, jer već u proleće 1902. godine, već dve jedinice su svojevoljno holdovale, čuva se Engleski saveznik po svaku cenu. Sledeći je Francuz, koji je probao da se ušeta u Rur, ali oćeš :)... Igranje u Spa (sc) odaje vrlo dobre odnose sa Italijom, koja takođe ima puno poverenje u Francusku, i pripremanje invazije na Englesku. Da je procena raspoloženja engleskog suseda bila na mestu, vidi se i po osujećenom pokušaju konvoju, ali ipak, čini se da će protivudar na Engleza morati da se odloži dok se ne srede tekući problemima kod kuće. Italijan nastavlja sa svojim sitnim smicalicama, koje ovog puta nisu uspele. U svakom slučaju, prvi je otkrio neke skrivene čari ove varijante i podrška A Tri s A Ven - Trl je samo čekala da bude presečena, ali na žalost nije :). Promašio sam kada sam tipovao konvoj u Tursko zaleđe. Ovo je mnogo bolje, flota je neopaženo došla nadomak Izmira, a da to niko i ne zna. Konvoj u Grčku i ostanak u Trstu, odaje da italijanske vlasti razmišljaju o saveznicima i imaju izvrsnu poziciju da biraju između Austrije, Rusije, pa i Turske. Svi Turski potezi su uspeli, ali to mu samo daje lažni osećaj sigurnosti. Previše lako je ispravio poziciju iz prethodnog poteza i sada ima armiju u Grčkoj, ali ipak izgubljen je jedan tempo i sada je druga situacija. Sa italijanskim jedinicama u Albaniji i Siriji ne verujem da je računao, ali moraće da ih ima u vidu. Flota iz Ankare će ipak nečemu poslužiti. Pošto se Rus odlučio da bude potpuno kontinetalna sila, flota je mirno ušla u Crno more i odatle može bez ikakve šanse da bude ometena, potpomaže akcije svojih, ruskih ili austrijskih jedinica. Rus igra polako, ali sigurno. Vadi fleke iz prva dva poteza. Napokon uveren da je Nemac ipak daleko od njega, ulazi, pomalo neočekivano bez otpora, u Švedsku. Bilo bi bolje da je malo više rizikovao i probao da u Švedsku uđe iz Sankt Petersburga, pa još da je flotu tu sagradio. Ovako Švedska je prazna, a Nemac i Englez ne verujem da će propustiti da se dogovore oko toga i podele Francuske o istom trošku. Ruska pozicija na Balkanu je bolja nego što je bila, videćemo da li uspeo da obezbedi savezničku pomoć Turske. Austrijanac kao da je pomalo naivno verovao da će uspeti da uđe u Ukrajinu. Uspeo je da bar malo ulije poverenje Turskoj uopšte je ne napadajući u ovom potezu, da li će to biti dovoljno da Turska uzvrati istom merom na jesen? Neoprezan potez, otkrio je položaje skoro svih svojih jedinica, ipak ušao je u Galiciju i čvrsto drži front prema Rusiji. Ipak poverenje i Italiju je preveliko i dok se drži čvrsto prema Rusima, dao je preveliku slobodu Italijanskim jedinicama da rade šta hoće u pozadini. Da li je Italijan svestan situacije koje ima, i da li Austrijanac kapira da ima tri neraspoložena suseda za saradnju, videćemo na jesen. Stay tuned... sk
diplomatija.455 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Germany (crnjini) To: All Time: Spring 1902. Das Zweite Deutsche Reich Kreigsgeneralstaff, BERLIN D A S B E K A N N T M A C H N U N G ----=======================================--- Cuvsi od svoje dobro razvijene Kontraobavestajne sluzbe o verolomnoj mogucnosti francuskog ulaska u vekovno nemacku Rursku oblast i o krsenjima ljudskih prava nemacke manjine u Burgundiji, Ratni generalstab njegovog Velicanstva kajzera Fridriha Aleksandra Prvog izdao je naredjenje da jedinice Zapadnog fronta Imperijalne Armije krenu u opste nastupanje po svim linijama fronta. Noc, smiraj Proleca 1902. Umorni nemacki vojnici prispeli su na granicu Nemacke i Francuske, ocekujuci cuvenu francusku Legiju stranaca. Medjutim, umesto nje, kao posledica besparice koja nastaje zbog prevelike upotrebe uvoznog bavarskog piva na dvoru nedobudnog predsednika ilazarevica, na fejs-of-d-plejs dosla je neka bedna na- rodna milicija, koju su elitne Kajzerove jedinice brzo i lako unistile. U nezadrzivom naletu Nemacke jedinice odbile su nazovi-napad ovih jedinica na Rur i dospele pod zidine Pariza. Nemacki Kajzer potpisao je dekret o slanju novih jedinica sa Istocnog fronta na Zapadni, tako da se pozivaju svi vladari na kaficu u nadam se brzo osvojenim ostalim francuskim teritorijama ;)). Datum ce biti nakna- dno odredjen ;). Zato pozivamo pomenutu narodnu miliciju da ne otezava sebi zivot vec da odmah i bezuslovno kapitulira. Nije sramota izgubiti od jaceg i iskusnijeg.. ;>> ACR
diplomatija.456 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: France (ilazarevic) To: All Time: Spring 1902. Ministarstvo za istrebljenje germanskih naroda 1a, Rue d'Artagnan, Paris SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ********************* Mrski germanski neprijatelji pokušali su da, pod velom mraka, laži i prevare, izvedu združeni udar sa mora i kopna. Ešeloni francuske konjice povukli su se privremeno iz Burgundije, kako bi sabrali i popunili snage i izveli odlučni udar po neprijatelju. Francuski Generalštab i Predsednik Republike svakodnevno primaju telegrame podrške, koji jasno iskazuju mržnju našeg naroda prema zločinačkim nemačkim trupama i engleskoj mornarici. U Generalštab su juče, prvim jutarnjim parobrodom iz Atine, stigli đenerali Bojović i Mišić u ime srpskih, i Ali-paša Kaclerbegović u ime turskih prijatelja. Srpska autonomna vlada u formiranju zarekla se da neće mirno posmatrati stradanje bratskog francuskog naroda i obećala je odlučne gerilske akcije diljem Vojvodine, kao i po Beču, Budimpešti i Berlinu. Admiral flote François Charlemagne juče je uputio telegram saučešća porodicama britanskih mornara koji su učestvovali u neuspelom konvoju iz Belgije u Brest. Takođe je poručio britanskim marincima da što pre nauče da plivaju, jer je to jedini način na koji će moći da pređu La Manche. Vive la France!
diplomatija.457 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Fall 1902. An interesting one :)... Elem, imao sam neka naznačenja po mailu od raznih igrača, te "potezi Moćnih francuskih trupa", te "da se razmašemo malo", te "da iskoristim što je pomeren rok", te neki najavljuju spektakl ;), te neki procenjuju uspehe svojih poteza i to u procentima, neki drugi najavljuju prvi stab u partiji, a pojma nemaju da ih je neko već pretekao i tako dalje... Samo tako nastavite, da se i ja malo zanimam :)... Elem, potez: P: France Svi potezi uspeli. Kontroliše 5 centara. P: Italy a alb - gre -, stand off f ion s a alb - gre -, cut Kontroliše 4 centra. P: Turkey A Bul - Ser -, stand off, dislodged A Gre S A Bul - Ser -, cut F Aeg - Bul -, stand off F Eas - ION -, stand off Kontroliše 3 centra. P: England A Bel S Ger A Ruh - Bur -, cut, dislodged Kontroliše 4 centra. P: Austria Svi potezi uspeli. Kontroliše 5 centara. P: Germany F (Den) - Swe -, stand off Kontroliše 5 centara. P: Russia Svi potezi uspeli. Kontroliše 6 centara. To je bilo to i nemoj da se neko bunio da nije dobro izmasterisano (baš sam se trudio :) da ne bih primenjivao represalije. Elem, nadam se da je jasno, Englez i Turčin imaju po jedno povlačenje i to recimo sutra do 19:02 (sačekaću ako neko malo zakasni (*)), a oni koji su ih isterali iz Bel, odnosno Bul imaju isti taj rok da pošalju spisak teritorija gde se ovi mogu povući pa da tako eventualno saznaju i gde su se dotični, šta?, povukli... :) Nadam se da znate ko koliko ima jedinica, i koliko će imati ako se povuče ili ne povuče i da ćete shodno tom saznanju znati koliko jedinica treba da gradite (ako nekom nije jasno neka pita: "Koliko jedinica gradim?", pa ću možda da mu kažem :). Oko samog poteza, ux, bilo je teško... Svi neke svoje ideje, malo ko one "prave", ali neki su već pristupio razradi ideja, neki još uvek prave uvod, a neki mogu da rade šta hoće, ali neće još dugo ;). Da li ćete se prepoznati u ovome? :) Neki možda misle da se Rus se razmahao 6 centara, ali to je tek 2 više od početka, tao da je ruskih 6 k'o nečijih 5 :). Sa 5 vas ima dosta, GAF, na 4 su IE (pomorske sile, a zna se da centri nisu po morima :) i Turska je izgleda odlučila da nije zadovoljna svojim početkom, pa je krenula opet od 3 centra. Austrijanac se popravio, tj. neće više da mi minira partiju, svi potezi su mu uspeli, ali Turčin je preuzeo njegovu ulogu. I dalje se na Balkanu sve zna, a ništa se ne zna, a ja sam se raspisao k'o nikada do sada... (*) zato što sam ja kasnio sa masteringom, malo sam bio izgubio ruski potez, a i ne bi bila neka šteta i ovako su mu svi potezi uspeli Rok za Spring 1903. je sreda u 19:03. sk ps. Ja toliko drugovi!
diplomatija.458 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Fall 1902. P: France F Spa (sc) - Mar + F Bre holds + F Mao - Nao + A Gas - Bur + A Par holds + U: F Mar, F Bre, F NAO, A Bur, A Par (5) C: Par, Mar, Bre, Spa, Por (5) P: Italy a tri - trl + a alb - gre -, stand off f ion s a alb - gre -, cut f syr - smy + U: A Trl, A Alb, F Ion, F Smy (4) C: Ven, Rom, Nap, Smy (4) P: Turkey A Bul - Ser -, stand off, dislodged to Con A Gre S A Bul - Ser -, cut F Bla S RUS A Sev - Rum + F Aeg - Bul -, stand off F Eas - ION -, stand off U: A Gre, F Bla, F Aeg, F Eas, A Con (5) C: Con, Ank, Gre (3) D: A Gre, F Bla P: England A Bel S Ger A Ruh - Bur -, cut, dislodged to Pic F Eng - MAO + F Iri S F Eng - MAO + F Nth - Eng + F Ska - Swe + U: F MAO, F Iri, F Eng, F Swe, A Pic (5) C: Lvp, Lon, Edi, Swe (4) D: F Iri P: Austria A Gal - Boh + A Bud - Tri + A Ser s A Rum - Bul + A Rum - Bul + U: A Boh, A Tri, A Ser, A Bul (4) C: Vie, Tri, Bud, Ser, Bul (5) B: A Bud P: Germany A (Bur) - Bel + A (Ruh) S A (Bur) - Bel + F (Hol) S A (Bur) - Bel + A (Mun) - Kie + F (Den) - Swe -, stand off U: A Bel, A Ruh, F Hol, A Kie, F Den (5) C: Kie, Mun, Ber, Hol, Bel, Den (6) B: F Ber P: Russia A Stp S A Nwy H + A Nwy S Eng F Ska - Swe + A Ukr - Gal + A War S A Ukr - Gal + A Sev - Rum + U: A StP, A Nwy, A Gal, A War, A Rum (5) C: Mos, War, Sev, StP, Nwy, Rum (6) B: F Sev Svi Francuski potezi su uspeli. Na tom frontu je opet došlo do preokreta i Nemac je prešao na francusku stranu. Ipak vidi se da nije bio siguran u uspeh svojih diplomatskih pregovora, pa je za svaki slučaj odigran i povratak flote u Marsej. Zašao je Englezu iza leđa, videćemo šta će tamo da uradi. Čudi neigranje F Bre - Eng, čisto da se proba, kao da se plašio da taj potez ne uspe, pa da mu Englez/Nemac "niotkuda" uđu u nebranjen Brest. Još više čudi potez armije iz Pariza, moglo je da se igra A Par - Bur ili A Par s A Gas - Bur. Italijan je odao položaje svoje dve jedinice, ali nije strašno. Austrijanac ne zna odakle mu jedinica u Albaniji i nije teško smisliti priču o izlasku iz Trsta u Albaniju. Neometen ni od koga ušao je u Izmir i konačno se opredelio na savez sa Austrijom, na brzi slom Turske. Zanimljivo je i dalje ne uzimanje Tunisa, tako da je ostao na četiri centra, unoseći tako pometnju u Turske redove, kome je centar neko uzeo, i može se sumnjati i na Rusiju. Izgleda da je čekao da ga neko izbaci iz Jonskog mora da uđe u Tunis. Armija u Tirolu odaje teritorijalne pretenzije i prema Nemačkoj. Od turskih poteza jedino je uspela podrška ruskoj jedinici. Moglo je mnogo bolje da se odigra. Dovoljno je bilo igrati na Srbiju iz Grčke i uspeh bi bio mnogo bolji. To bi dalo manevarskog prostora za igranje bitno drugačijeg poteza flotama... ŠBBKBB, ovako doživljavamo sumrak moćne turske imperije. Rus je sada definitivno saveznik, ali da li može stići da pomogne. Skidanja su jedinca moguća. Englez pomalo zatečen promenom raspoloženja nemačkih saveznika i lakoćom ulaska i Mid-Atlantik. Zanimljiv je manevar u Skandinaviji i zamena teritorija sa Rusijom. Izlazak iz Severnog mora i ofanivu prema Francuskoj, sprečilo je nepredviđeno skidanje jedne jedinice. Nemačke flote u Hol i Den opasno prete opustelom severu zemlje, videćemo da li će se izvući. Austrijanac je odigrao dosta dobro. Zamenio je, srećno, Rumuniju za Bugarsku, ali je izašao iz Galicije i tako od stabilne situacije na frontu sa Rusijom napravio veresiju. Gradnja armije u Budimpešti je došla u pravo vreme... Očekuje da će naći zamenu ruskim centrima u bratskim germanskim krajevima, videćemo. Savez sa Italijom stoji bolje nego ikad i obećava napredak. Manevar Nemac u Burgundiju/Nemac iz Burgundije doneo je Belgiju kao suvenir, što uz parolu "Belgium or Die" i nije čudo. Izlazak iz Minhena nije došao u pravo vreme, istočne granice zemlje su zanemarene. Idealno bi bilo odigrati na Belgiju sa samo jednom podrškom i ući u Severno more flotom. Tada bi Engleska bila brzo gotova, ovako je još svašta moguće. Gradnja flote u Berlinu dokazuje olako shvatanje opasnosti sa juga i istoka i čvrsto verovanje savezniku Francuzu, ali možda se ućari nešto u Skandinaviji? Rus igra, konačno, jedan siguran potez. Ulazi u savez sa oslabljenim Englezom i tako osigurava sever zemlje. Konačno gradi jednu flotu, koja bi trebala da zameni tursku flotu u Crnom moru. Jedini ruski protivnik je Austrija, ali ipak pozicija koju ima nije previše sjajna, prinuđen je da se brani, a ne vidim ni jedan centar kojeg bi mogao u skorijoj budućnosti uzeti. sk
diplomatija.459 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Italy (alien) To: GM Time: Fall 1902. [] Kontroliše 5 centara. [] Kontroliše 4 centra. [] Kontroliše 3 centra. [] Kontroliše 4 centra. [] Kontroliše 5 centara. [] Kontroliše 5 centara. [] Kontroliše 6 centara. ──────── 32 Khmmm...! ;) [] To je bilo to i nemoj da se neko bunio da nije dobro izmasterisano [] (baš sam se trudio :) da ne bih primenjivao represalije. Odlično je izmasterisano! :) Meni ništa ne nedostaje... ;>
diplomatija.460 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Fall 1902. > 32 > Khmmm...! ;) Hm, hm... Ajde dobro... Dakle malo sam se zbunio, Nemacka kontrolise celih 6 centara, a ostalo je kako jeste, dakle: Austrija - 5 Engleska - 4 Francuska - 5 Italija - 4 Nemacka - 6 Rusija - 6 Turska - 3 --------- 33, ok? ;) posto ima promena, koje ipak nisu zanemarljive, Englez i Turcin imaju novi rok od cim pre da posalju (potvrde) svoja povlacenja. Ostali imaju produzenje do nedelje ujutru da posalju gradnje (zbog ovoga, ovoga puta cu sacekati dok svi ne posalju; bilo bi lepo da ovo ne zloupotrebite, te da mozemo nastaviti u sledeci cetvrtak (19:03), pa da se na jesen konacno prebacimo na sredu :) >[] To je bilo to i nemoj da se neko bunio da nije dobro izmasterisano >[] (baš sam se trudio :) da ne bih primenjivao represalije. > Odlično je izmasterisano! :) > Meni ništa ne nedostaje... ;> Vidim ja nesto mi u mailu ukazuju, "znas, kao, nije da meni nesto smeta, ali prosle godine je bilo 33 centra, a ove manje" :), a meni nije jasno zasto su tako fini... Inace, koga zanima gde sam pogresio, pogresio sam u prepisivanju, tj. u mom privatnom & kompletnom izvestaju je sve ok, a onda kad sam seckao sam odsekao malo vise, pa sam Nemcu odrezao, onako, po zasluzi & otprilike, a ne koliko stvarno ima :). sk
diplomatija.461 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Germany (crnjini) To: All Time: Fall 1902. Das Zweite Deutsche Reich Reichsbureau, Alexanderplatz, BERLIN ... B E K A N N T M A C H N N U N G ... - Wermacht u Belgiji !!! - Stiglo je hitno obavestenje da su jedinice Zapadnoevropskog korpusa Wermachta svecano umarsirale u gradove Bruxelles i Brugge i uskoro preuzele kontrolu nad celom Belgijom. Tako je propao pokusaj iskrcavanja nasih prekomorskih kolega na Zapadnu Evropu. U Istocnoj Evropi stvari su po njih nesto bolje prosle, ali se racuna da ce ih jedinice Istocnoevropskog korpusa brze- bolje i tamo srediti. Fr.Alx.I ... Reality-ometer: [\........] Hmmph! Thought so...
diplomatija.462 supers,
>> Kako da odavde registrujem adres za razmenu mailova sa >> džadžom, već sam registrovan sa adresom na prou !? Hoćeš da se dopisuješ sa judgeom sa SezamNETa, a registrovan si sa SezamProa? Nema problema, otkucaj signon blablabla <sve što treba za tvoju partiju> iamalso superhik@sezam.co.yu set address superhik@sezam.co.yu Od tada će judge da prima tvoje mailove sa Neta i da ti sve izveštaje šalje na Net...
diplomatija.463 junior,
> iamalso superhik@sezam.co.yu Toplo NEPREPORUČUJEM upotrebu iamalso komande, zbog jednog VELIKOG baga u judge-u. Verujte mi .. samo ne kucajte iamalso, i sve će biti u redu. :)
diplomatija.464 darone,
>> P: Russia >> A Rum S Tur A Bul h -, cut, dislodged >> Kontroliše 5 centara. >> >> Očekujem ovo povlačenje do sutra (petak) u 19:01. Ne bih mnogo da zakeram, ali ovde gore nešto ne valja. Naime, centri se prebrojavaju _posle_ svih povlačenja. Dakle, ili je dislodged to... i 5 centara, ili dislodged i 3 centra. To je inače u rulebooku XIII.1. >> (...) complete with retreats.
diplomatija.465 oldtimer,
> Toplo NEPREPORUČUJEM upotrebu iamalso komande, zbog jednog VELIKOG > baga u judge-u. Verujte mi .. samo ne kucajte iamalso, i sve će biti > u redu. Vidi, ovde smo ranije diskutovali i o fer-pleju. Iako je u Dipu sve dozvoljeno, složili smo se da u PBEM Dipu ne treba dozvoljavati da neki igrač dođe u prednost nad ostalima zbog stvari koje sa samim Dipom veze nemaju (privilegije na nekom sistemu i slično). Ako znaš da taj bag daje drugima neku mogućnost tipa pristupa porukama tog igrača i sl. ne bi bilo u duhu fer-pleja da to zadržiš za sebe. Bag u programu koji je napisan sa idejom da se jednako pošteno odnosi prema svim igračima, po mom shvatanju, niko ne bi smeo da koristi u cilju sticanja prednosti nad drugima. NHF, ništa lično tebi ne prebacujem, ali fer-plej treba da postoji čak i u Dipu :)) Ovo što si napisao je taman dovoljno da mi ne padne na pamet da se prijavim u partiju na judgeu, bar dok ne saznam o čemu se radi i ima li još neki feature za koji ne znam ;) BTW, ima li smisla pokušavati komunikaciju sa džadžom isključivo odavde (mislim na kašnjenje maila i slične probleme) ?
diplomatija.466 supers,
>> Toplo NEPREPORUČUJEM upotrebu iamalso komande, zbog jednog VELIKOG >> baga u judge-u. Verujte mi .. samo ne kucajte iamalso, i sve će >> biti u redu. Pričao si i meni nešto o tome, ali sam potpuno zaboravio. Pa, ako si raspoložen, i ja i oldtimer bismo da obnovimo gradivo...
diplomatija.467 vitez.koja,
#=> Ne bih mnogo da zakeram, ali ovde gore nešto ne valja. Naime, #=> centri se prebrojavaju _posle_ svih povlačenja. Dakle, ili je #=> dislodged to... i 5 centara, ili dislodged i 3 centra. #=> To je inače u rulebooku XIII.1. Da, da... Kasnije sam se toga setio, pa smo tako i radili... Inače, poruke nisu baš iste kao što sam slao u grupu, tj. neke (svoje) poruke sam spajao u jednu, bilo mi je glupo da šaljem više poruka, pa u prvoj evo mastering, da vidimo povlačenja, pa u drugoj, evo povlačenja da vidimo gradnje, pa u trećoj, evo gradnje, da vidimo poteze... Inače, nema dislodged to ... zato što tako nisu videli ni sami igrači. Trebalo bi da ga ima u onom punom izveštaju... sk
diplomatija.468 junior,
> Pričao si i meni nešto o tome, ali sam potpuno zaboravio. > Pa, ako si raspoložen, i ja i oldtimer bismo da obnovimo > gradivo... Pa treba još da popričam sa vecxom da reguliše bag koji prouzrokuje IAMALSO komanda.Ne sumnjam da ju je nfitz dobro napravio, nego izgleda da ju vecxo nešto zeznuo prilikom instalacije. Kao što je i propustio da instalira par veoma zanimljivih varijanti (blind, hromatic,...). Trenutno, iz jednog malog testa koji smo obavili ja i moje društvo, došli smo do sledećeg zaključka. Ako se kuca IAMALSO komanda posle signon-a, sve će biti ok .. i judge će prihvatiti tu vašu drugu adresu i tamo vam slati mail. Međutim, ako kucate iamalso pre signona u neku partiju, a adresa koju želite da upišete već postoji registrovana na judge-u, judge će upisati još jednu registraciju _ne vama_ već čoveku čija je to adresa _sa vašom_ adresom. Primer - ja, junior@galeb kucam: iamalso stanislaw@sezampro.co.yu rezultat bi bio da se u stanislavovoj registraciji doda, da je on i junior@galeb.etf... Tj, on bi sasvim regularno primao svu poštu koja ide na junior@galeb, jer postoje 2 čoveka sa tom adresom. Inače, sam bag je vrlo zbunjujući i nelogičan .. ali empirijski je potvrđeno da sam u pravu. Zato, ja više ne koristim iamalso komandu, i ako ne budemo mogli da ju popravimo, verovatno ću zatražiti da ju vecxo deinstalira sa judge-a. Suviše je opasna.
diplomatija.469 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Spring 1903. Vijesti dana: -*==================================================================*- Šef jedne evropske obaveštajne službe, koji je izjavio želju da ostane anoniman, saznao je da se sprema Francusko-Talijanski napad na Minhen iz pravaca Bur-Trl. Zato on moli Nemca da brani Minhen po svaku cenu. Njegov iskreni prijatelj -*==================================================================*- sk
diplomatija.470 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Spring 1903. Pa, neću puno da dužim, ali samo da kažem da je veselje oko home centara počelo, a anonimna javna objava u grupi od pre neki dan se ispostavila tačnom :), ali eto i Nemac je odbranio Mun "po svaku cenu". Statistike radi da kažem da nisam očekivao ovoliko neuspešnih poteza (ovo se ne odnosi na Rusa i Turčina :), ali izgleda da polako ulazimo u središnjicu partije, pa raste i stopa (pokušaja) otimanja teritorija... Elem, potez: P: Italy a trl - mun -, stand off f smy - con -, stand off, dislodged P: France A Bur S Ita A Trl - Mun -, stand off F Bre - Eng -, stand off, dislodged F Nao - Mao -, stand off P: England F MAO S A Pic - Bre -, cut P: Turkey Svi potezi uspeli. P: Russia Svi potezi uspeli. P: Germany A Ruh - Mun -, stand off A Kie S A Ruh - Mun -, stand off P: Austria A Bul s ITA F Smy - Con -, stand off Povlačenja imaju Italijan i Francuz. Imaju 24h od sada za to. Oni koji su ih isterali odatle (kao ne znamo koji su :), imaju istih 24h da pošalju svoje tipovanje... Ok? Mislim da je sve dobro izmasterisano, a ko drukčije kaže, kleveće i laže... :) Posmatrači, komentar? :) sk ps. Ako nekog još zanima spisak svojih jedinica, neka kaže...
diplomatija.471 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: France (ilazarevic) To: GM Time: Spring 1903. > Šef jedne evropske obaveštajne službe, koji je izjavio želju da > ostane anoniman, saznao je da se sprema Francusko-Talijanski > napad na Minhen iz pravaca Bur-Trl. Zato on moli Nemca da brani > Minhen po svaku cenu. Ministarstvo vanjskih nedela dužno je da demantuje ovakve glasine. Uveravamo nemačkog saveznika da mu neće ni dlaka sa Minhena pasti. > Njegov iskreni prijatelj Naš nemački saveznik morao bi se zamisliti nad ovakvom lažnom iskrenošću, i nad time kakve loše prijatelje gaji po Evropi. S poštovanjem, Ministar vanjskih nedela Jean-Paul Corbusier
diplomatija.472 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Italy (alien) To: GM Time: Spring 1903. [] -*==================================================================*- [] Šef jedne evropske obaveštajne službe, koji je izjavio želju da [] ostane anoniman, saznao je da se sprema Francusko-Talijanski [] napad na Minhen iz pravaca Bur-Trl. Zato on moli Nemca da brani [] Minhen po svaku cenu. [] [] Njegov iskreni prijatelj [] -*==================================================================*- MI VOLIMO PIVO MI VOLIMO PIVO MI VOLIMO PIIIVOOO I PIVO VOLI NAS!
diplomatija.473 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Spring 1903. #=> Mislim da je sve dobro izmasterisano, a ko drukčije kaže, kleveće #=> i laže... :) Evo da malo protivurečim sam sebi... :( Dakle napravio sam glupost, a to u ovakvoj partiji nije nimalo naivno... Dakle ide ispravan mastering: P: Italy a trl - mun -, stand off P: France A Bur S Ita A Trl - Mun -, stand off F Bre - Eng -, stand off, dislodged F Nao - Mao -, stand off P: England F MAO S A Pic - Bre -, cut P: Turkey A Con S F Eas - Smy -, cut, dislodged P: Russia Svi potezi uspeli. P: Germany A Ruh - Mun -, stand off A Kie S A Ruh - Mun -, stand off P: Austria Svi potezi uspeli. Dakle, promena nije ni malo mala, suviše kasno je uočena i mislim da može bitno da utiče, mada opet, znali ste otprilike raspored jedinica i ranije... Elem, svako od vas ima pravo da se do srede izjasni da li želi da prekine sa ovom partijom (ako neko ne želi dalje da igra, bilo bi lepo da to kaže čim pre). Ako želite da nastavite, nastavićemo one tamo nedelje, i to od jeseni 1903., dakle kao da se ništa nije desilo... U slučaju "normalnog" nastavka partije, očekujem povlačenja do srede... Izvin'te me... sk ps. Nisam obrisao prethodnu poruku ovde, zato što je već bila pročitana od više igrača, pa to ne bi imalo smisla, a stavilo bi neke u povlašćen položaj... ---------------------------- pps. (LIVE) Ispostavilo se da su zainteresovane i oštećene strane suviše zainteresovane za nastavak partije da bi je tek ovako prekinuli, zato je nastavljeno, k'o da ništa nije bilo... ali ne zadugo...
diplomatija.474 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Germany (crnjini) To: All Time: Spring 1903. Svi vole Minhen, ali Nemci najvise :)... ACR
diplomatija.475 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: France (ilazarevic) To: All Time: Spring 1903. Iz nezvaničnih diplomatskih izvora saznajemo da škotski hajlenderi mole da ih francuske republikanske trupe spasu bezbožničke protestantske engleske vlasti. Ministarstvo vanjskih nedela veruje da će se Generalštab čim prije odazvati pozivu ugnjetenih Škota.
diplomatija.476 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Germany (crnjini) To: All Time: Spring 1903. D A S B E K A N N T M A C H N U N G - Hrabra odbrana Minhena MINHEN, 13. jula. - Hrabri vojnici Kreigsheer am Nieder-Rhein uspeli su da odbiju mucki napad na Minhen svojih dojucerasnjih saveznika, koji su se sa Alpa i Pirineja srucili na Carevinu. Posle duge borbe i odbijanja furioznih napada ovih vladara, Prvi i Drugi konjicki puk Talijanske armije predali su se Makenzenu pred kapijama Minhena. Preostala talijanska pesadijska regimenta vecim delom je poginula bezeci preko Alpa. Nakon toga, Makenzen i vojnici vratili su se na vojne vezbe u Rurskoj oblasti. U isto vreme, Kajzer Fridrih I obecao je prelazak u ofanzivu. Trenutno se u Vojnoj Akademiji na West Pointu preko bare obucava elitni protivtalijanski skvadron 'Aleksandar Kozomora' ;)) koji bi trebalo za dva paklena dana i dve paklene noci zbrise Italiju sa lica zemlje. Ko razume, shvatice :)) ACR ... samo mrtav Alien je dobar Alien :)
diplomatija.477 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Spring 1903. P: Italy a trl - mun -, stand off a alb - gre + f ion s a alb - gre + f smy - con + U: A Trl, A Gre, F Ion, F Con (4) C: Ven, Nap, Rom, Smy (4) P: France A Bur S Ita A Trl - Mun -, stand off A Par - Pic + F Bre - Eng -, stand off, dislodged to Gas F Nao - Mao -, stand off F Mar - Spa (sc) + U: A Bur, A Pic, F Gas, F NAO, F Spa (sc) (5) C: Bre, Par, Mar, Spa, Por (5) P: England A Pic - Bre + F MAO S A Pic - Bre -, cut F Eng S A Pic - Bre + F Swe hold + U: A Bre, F MAO, F Eng, F Swe (4) C: Lon, Lvp, Cly, Swe (4) P: Turkey F Eas - Smy + F Aeg S F Eas - Smy + A Con S F Eas - Smy -, cut, dislodged U: F Smy, F Aeg, A Ank (3) C: Ank, Con, Gre (3) P: Russia F Sev - Bla + A Stp - Liv + A Nwy S Eng F Swe + A Gal S A Rum + A Rum S A Gal + A War S A Gal + U: F Bla, A Lvn, A Nwy, A Gal, A Rum, A War (6) C: Mos, StP, Sev, War, Nwy, Rum (6) P: Germany F Ber - Bal + F Hol - Nth + F Den S F Hol - Nth + A Ruh - Mun -, stand off A Kie S A Ruh - Mun -, stand off A Bel holds + U: F Bal, F Nth, F Den, A Ruh, A Kie, A Bel (6) C: Mun, Ber, Kie, Hol, Bel, Den (6) P: Austria A Tri - Vie + A Bud s A Tri - Vie + A Ser s A Bul + A Bul s ITA F Smy - Con + A Boh - Sil + U: A Vie, A Bud, A Ser, A Bul, A Sil (5) C: Vie, Bud, Tri, Ser, Bul (5) Italijan igra sigurno. Susedi su prijateljski nastrojeni i zauzimanje Grčke ne daje Turskoj nade za oporavak. Neuspeh oko zauzimanja Minhena ne verujem da ga je previše zabrinuo, iako je odao položaj još jedne svoje jedinice. Ratuje daleko od matičnih centara, tako da prave opasnosti po njega nema. Francuz uporno ratuje sa susedima u ratu u kome se strane menjaju u svakom potezu. Igrao je ofanzivno, kada se trebalo braniti. Liči da je očekivao neku Englesku saradnju, tek, izlazak iz Pariza u Pikardiju nije doneo ništa dobro. Brest se ne može povratiti u ovom potezu, ali tu je Liverpul :). Igranje flotom iz Nao u Mao je trebalo da pokaže dobru volju Englezu, a usput i da malo ispita stvari. Flota iz Marseja je opet u Španiji, a na jesen ima zadatak da pogodi da li treba da ostane u Španiji ili da ide za Portugaliju (ili će nazad za Marsej? ;) Englez svom snagom na Brest, a mogao je i na Portugaliju, samo da je znao. Ipak došlo je gorko saznanje o postojanju francuske flote u pozadini i praznim matičnim centrima. Još kad bi znao za nemačku flotu u Severnom moru... :) No pregovori predstoje, možda ubedi nekog u nešto? Na severu je odustao od daljih egzibicija u Skandinaviji i čeka sudbinu. Izgleda da će se Francuz i on međusobno ubiti, na radost Nemačke (i Italije). Turska gubi sledeći matični centar, ali stiže pomoć sa severa. Grčka za Konstantinopolj/Smirnu je možda dobra trgovina, ali Turska država ima slabih perspektiva, mada u nekoj daljoj budućnosti (ili nekoj drugoj partiji ;)... Jednostavno Italijan i Austrijanac suviše dobro stoje. Svi ruski potezi su uspeli. Očekivalo se da će pokazati malo inicijative, kad je već ušao u Rumuniju i Galiciju, ali odlučio se za ukopavanje. Sumnjam da bi sada prošao gore nego na jesen, kada će konsolidovane Austrijske trupe imati reč. Flota iz Sevastopolja je očekivano ušla u Crno more, a armija iz Sankt Petersburga je nekuda krenula... I dalje savez sa Engleskom, koji nikome ne koristi, ali zato ni ne škodi... Nemac igra vrlo aktivno i to donosi rezultata. Saveznik Francuz je još jednom promenio stranu, ali i dalje stoji bitno lošije. Združena akcija protiv Engleske rodne grude donosi neprijatelja manje i miran ulazak u središnjicu, samo treba ubediti Francusku u pravi izbor. Armija u Edinburgu, kako to gordo zvuči. Oslabljena Skandinavija takođe mu ide na ruku. Na istočnom frontu, bitno drugačija situacija. Izgleda je ostao bez ijednog saveznika. Lutajuća armija u Šleziji može ušetati u Berlin, a možda je tu samo zbog Varšave... Možda Nemac može i sam, a možda i uz pomoć Rusa ili nekog drugog. Čini se da od svih, jedino Italijan i Turčin ne dolaze u obzir. U svakom slučaju he is desperately seeking for an alie... E moje sile osovine... :) Austrijanac lepo. Dovlači polako svoje jedinice, drži čvrsto poziciju i ne može mu niko ništa, jači je od sudbine. Iako je Budimpešta malo visila, mislim da se ovom potezu nema šta zameriti. Rus i on su se jednostavno uplašili jedan drugog... Lutajuća armija fino napreduje, nekog će obradovati, to je sigurno. Mali problem su puni matični centri, ali može se i sa tim živeti... sk
diplomatija.478 oldtimer,
> Inače, sam bag je vrlo zbunjujući i nelogičan .. ali empirijski je > potvrđeno da sam u pravu. Zato, ja više ne koristim iamalso komandu, > i ako ne budemo mogli da ju popravimo, verovatno ću zatražiti da ju > vecxo deinstalira sa judge-a. Suviše je opasna. Hvala na informaciji. To bi trebalo skinuti, sigurnije je.
diplomatija.479 schef,
Imam jedno pitanje za sve GM-ove, a zanima me i mišljenje svih vas ovde. Dakle radi se o illegal potezima. Šta mislite o tome da GM proveri poteze koji su mu stigli i da ako ima neki illegal upozori igrača koji ga je poslao, pa ako je ovaj to uradio svesno opet potvrdi da treba tako da bude, ili jednostavnije da napomene kada šalje, da taj potez i treba da bude ilegalan? Ovo bi poboljšalo efikasnost igre, a mislim da i judge radi po tom principu. Grešim li ili ne? Srleř
diplomatija.480 babbage,
>=>> Imam jedno pitanje za sve GM-ove, a zanima me i mišljenje svih vas >=>> ovde. Dakle radi se o illegal potezima. Šta mislite o tome da GM >=>> proveri poteze koji su mu stigli i da ako ima neki illegal upozori To nije eksplicitno navedeno u pravilima, i zavisi od GMove volje. Inače, ja smatram jednu drugu stvar za mnogo značaj- niju: greške u pisanju. Ponekad se desi da savršeno izveden (i diplomatski i po pokretima) potez propadne zbog neke gre- ške u pisanju (napiše Nwg umesto Nwy, i eto...), što smatram izuzetno glupim. Na ovo bi GM trebao da skreće pažnju. Babbage
diplomatija.481 oldtimer,
> Dakle radi se o illegal potezima. Šta mislite o tome da GM proveri poteze > koji su mu stigli i da ako ima neki illegal upozori igrača koji ga je > poslao, pa ako je ovaj to uradio svesno opet potvrdi da treba tako da bude, > ili jednostavnije da napomene kada šalje, da taj potez i treba da bude > ilegalan? Ovo bi poboljšalo efikasnost igre, a mislim da i judge radi po Ne zaboravi da je masterisanje prilična obaveza (rokovi i sl.) Kako se potezi obično šalju u poslednjem trenutku ovo bi redovno dovodilo do odlaganja. Osim toga lakše je igraču da dobro pročita šta je napisao pre nego što pošalje mail nego GM-u da brine o svima i još da ih moli da se isprave. Bolje je ovako kako radimo, šta napišeš to si odigrao a površni i treba da budu kažnjavani za nepažnju.
diplomatija.482 space.ace,
Neko je napisao da će neko iz Beograda da počne da štampa Diplomacy setove, i interesuje me kada će biti gotove.
diplomatija.483 vitez.koja,
#=> Šta mislite o tome da GM proveri poteze koji su mu stigli #=> i da ako ima neki illegal upozori igrača koji ga je poslao, Da, mogao bi ako ga ne mrzi. To sam ja i radio kad bih eventualno ponekad bacio oko i video nešto baš uočljivo i nelogično, ali su mi igrači, uglavnom, prečesto menjali naređenja, tako da sam uglavnom preskakao čitanje poteza do ded lajna... A i odnosi vremena... Mislim da kod ovog zareza treba završiti tvoju rečenicu i "dužnosti" GM-a, jerbo nije tvoje da tumačiš šta je neko hteo da kaže i da tražiš da potvrđuje da to stvarno hoće. Sve što GM treba da uradi je da pravilno razreši sukobe... Ovo se nikako ne sme shvatiti kao obaveza GM-a i ljutiti se posle na njega zbog nekih (ipak) svojih grešaka, već samo kao mogući gest dobre volje. sk
diplomatija.484 oldtimer,
> Neko je napisao da će neko iz Beograda da počne da štampa Diplomacy setove, > i interesuje me kada će biti gotove. Ne da štampa, nego da uredno prodaje Diplomatiju, a to uključuje prvo sređivanje odnosa na temu copyright-a pa tek onda izgled i štampu. Veruj mi na reč, kad i ako se to uradi, biće informacija u ovoj temi istog dana.
diplomatija.485 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season : Fall 1917. P: Austria (crnjini) A Ukr S A Ser -> Rum + A Ser -> Rum + U: A Ukr, A Rum (2). C: Mos, RUM (2). P: China (vitez.koja) F ObA holds + F ObB s F Mao + F ObC - Sao -, standoff F Mao s F ObC - Sao -, cut F ObK - ObC -, standoff A ObD - ObF + A Lvn - Mos -, standoff A Oms - Mos -, standoff A StP - Fin + A Sib - Tur -, standoff A Kor - Tok + F Soj c A Kor - Tok + F ObL - ObK -, standoff F Spo holds + A Tur - Ira -, standoff A Afg s A Tur - Ira + A Snd - Dan + F Ara c A Snd - Dan + F Goa c A Snd - Dan + F Raj s F Ara + F Som s F Goa + A Del - Snd + A Mad - ObG + F Win c A Mad - ObG + F ObI c A Mad - ObG + F ObH c A Mad - ObG + B: A Pek U: F ObA, F ObB, F ObC, F Mao, A Fin, A Lvn, A Oms, A Sib, A Tur, A Afg, U: A Snd, F Raj, F Ara, F Goa, F Som, F Win, F ObH, F ObI, A ObF, A ObG, U: A Dan, F ObK, F Spo, A Tok, F Soj, F Obl, A Pek (27). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, Sin, C: Brm, Cal, Del, Mad, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo, Cey, Oms (27). P: England (schef) F Nao S CHI F Mao + F Iri S CHI F Mao + F Eng S F Bel - Pic + F Bel - Pic + F Por - Spa (sc) -, standoff F Wal igra ping-pong ;) + D: F Wal U: F Nao, F Iri, F Eng, F Pic, F Por (5). C: Lon, Lvp, Edi, Ire, Por (5). P: Germany (junior) A Sax S A Hol -> Kie -, cut A Sil S A War -> Gal + A Pos S A Sax + A War -> Gal + A Ruh -> Bel + A Hol -> Kie + F Kie -> Hol + F Hel C A Hol -> Kie + F Nth S A Ruh -> Bel + B: A Ber U: F Nth, F Hel, F Hol, A Bel, A Kie, A Sax, A Sil, A Pos, A Gal, A Ber (10). C: Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, War, Hol, Kie, BEL (10). P: Italy (superhik) A Bud-Ser + A Klu S A Bud-Ser + A Bul-Gre + F Bla-Bul(nc) + A Rum-Sev -, standoff, destroyed A Sev-Mos -, standoff F Bag S F Ira H + F Per S F Ira H + F Ira H + F Yem S F Mag-Goa + F Mag-Goa -, standoff F Eth-Red + A Eaf-Eth + A ObG-ObE + F Bre-Mao -, standoff F Sao S F Bre-Mao -, cut F Mor S F Bre-Mao + F Spa(sc) S F Bre-Mao -, cut F Wes S F Mor H + A Gas S F Spa H + A Pic-Bre -, standoff, retreated to Par A Bur S A Mun H + A Mun S A Boh-Sax + A Boh-Sax -, standoff A Vie-Gal -, standoff B: A Ven, F Rom, F Nap U: F Sao, F Mor, F Wes, F Bre, A Gas, A Bur, A Mun, A Boh, A Vie, A Par, U: A Klu, A Ser, A Gre, A Sev, F Bag, F Ira, F Per, F Yem, F Red, F Mag, U: A ObE, A Eth, F Spa(sc), F Bul(nc), A Ven, F Rom, F Nap (27). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, Eth, Mag, C: Bul, Bre, Smy, Par, Bud, Ser, Ank, Vie, Mun, Yem, Sev, Ira, KLU (28). Potez će biti zapamćen po dva konvoja iste zemlje uz korišćenje 5 flota... Temperatura u istočnoj Africi raste do usijanja... Severnije, Italijan je dobro predvideo da Kinez ne može velikim sbagama da ide na Iran, ali je nepotreban bio jalov pokušaj da se uđe u Moskvu... Ovako Austrijanac ostaje u igri. Varijanta uzimanja Rumunije Italijanu ostavlja siguran Balkan, ali opasno ugrožava Sevastopolj. Severnije, Kinez dolazi da pokupi skandinavske centre. No, tu kao da se neke mućke dešavaju. Nemac je na originalan način isturio još jednu flotu bliže moru, a usput je i preuzeo Belgiju od Engleza. Tek što je imao gradnju, Englez skida, a da li su raščišćeni računi ove dve zemlje, će da vidimo... wwiii.f17
diplomatija.486 supers,
Game: WWIII From: Austria (crnjini) To : All Time: Winter 1917. U silovitom naletu gerila jedinice lojalne Ex-Austrijskom caru (ex jer od Austrije nista ostalo nije) oslobodile su i Rumuniju nakon sto su dale kratkotrajni odusak od Italijanske vlasti bratskom srpskom narodu... Mozda je Austrija pred unistenjem, ali ostace zapamceno: ni 30 Italijanskih armija, ni krajnje opresivan stav bivseg svapskog cara babbagea, ni teska diplomatska situacija, nista od toga nije unistilo Austriju -> Austriju je unistila jedna hohstaplerska uprava koja je dovela sistem u urnisano stanje tako da nisam mogao da se javim na vezu i da kazem da cu biti odsutan :"( Italija ce izgubiti ovu partiju, izgubice je zbog Austrije koju je toliko dugo dusmanila i ucenjivala! Car Austrije Franz Karl Friedrich Habsburg (ko ima dobro secanje, Zivadinko IV ;) )
diplomatija.487 balsa,
:: Primer - ja, junior@galeb kucam: :: :: iamalso stanislaw@sezampro.co.yu :: :: rezultat bi bio da se u stanislavovoj registraciji doda, da je on i :: junior@galeb.etf... Tj, on bi sasvim regularno primao svu poštu koja :: ide na junior@galeb, jer postoje 2 čoveka sa tom adresom. Čekaj, stani. :) Kad malo bolje razmislim, ako se bag pospoljava baš ovako kao što si napisao, onda to i nije pravi bag. Naime, Džadžu si svojevoljno rekao da si ti *i* stanislaw@sezampro.co.yu, te će zato tvoja pošta ići i na njegovu adresu. E sad, problem je u tome što je ovakva komanda "previše moćna" (i izgleda da se ne može kasnije opozvati?). Razloga za ozbiljnu uzbunu bi bilo tek ako bi neko mogao da kaže "iamalso junior@galeb.etf.bg.ac.yu" i prima tvoju prepisku bez tvoje saglasnosti.
diplomatija.489 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Fall 1903. Evo poteza... P: France Svi potezi uspeli. Kontroliše 5 centara. P: Austria A Vie - Gal -, stand off Kontroliše 7 centara. P: Germany A Bel S A Ruh - Bur -, cut, dislodged F Den - Swe -, stand off F Bal S F Den - Swe -, stand off Kontroliše 4 centra. P: Turkey F Aeg - Bul (sc) -, stand off Kontroliše 3 centra. P: Russia A Rum - Bul -, stand off, dislodged F Bla S A Rum - Bul -, cut A Gal - Vie -, stand off Kontroliše 5 centara. P: England Svi potezi uspeli. Kontroliše 5 centara. P: Italy f con - bla -, stand off, dislodged a gre - bul -, stand off Kontroliše 5 centara. Lagani mastering, tako da valjda nema grešaka... ;) Elem, imate 24h za povlačenja i tipovanja, pa posle toga još 24h za gradnje. Posle povlačenja biće objavljeno stanje po centrima i malo širi komentar :). U ovom trenutku je došlo do poznatih događaja na sezamu i zamene softvera... prvi put. 4 * 5 + 3 + 4 + 7 = 34 i nemoj da se neko bunio :) Imate svako u mailu spisak (nadam se svojih :) jedinica, pa valjda znate da li i koliko treba da gradite/skidate... Inače, bolje da ne komentarišem trenutno stanje u broju centara, prošle godine nahvalih Švabu za svojih (bivših :) šest centara, a vi svi navaliste na njega, tako da ovog puta neću ni reći ko ima onih 7 centara gore, čisto da ne utičem na razvoj partije ;). Nedugo posle odigranih gradnji došlo je do zamene softvera... drugi put. Period kad je poslata neka od poruka, prepoznaćete po komentarima o editoru. sk
diplomatija.490 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Fall 1903. P: France A Bur - Bel + A Pic - Par + F Gas - Mao + F Nao - Nwg + F Spa - Wes + U: A Bel, A Par, F MAO, F Nwg, F Wes (5) C: Par, Mar, Spa, Por, Bel (5) P: Austria A Vie - Gal -, stand off A Bul - Rum + A Bud s A Bul - Rum + A Ser s A Bul - Rum + A Sil - Ber + U: A Vie, A Rum, A Bud, A Ser, A Ber (5) C: Vie, Bud, Tri, Rum, Bul, Ser, Ber (7) B: A Tri P: Germany A Ruh - Bur + A Bel S A Ruh - Bur -, cut, dislodged to Hol F Nth S ENG F Swe - Nwy +, NSO F Den - Swe -, stand off F Bal S F Den - Swe -, stand off A Kie - Mun + U: A Bur, A Hol, F Nth, F Den, F Bal, A Mun (6) C: Kie, Mun, Hol, Den (4) D: A Bur, F Nth P: Turkey F Aeg - Bul (sc) -, stand off A Ank - CON + F Smy S A Ank - Con + U: F Aeg, A Con, F Smy (3) C: Con, Ank, Smy (3) P: Russia A Rum - Bul -, stand off, dislodged to Sev F Bla S A Rum - Bul -, cut A Gal - Vie -, stand off A Lvn - Pru + A War S A Lvn - Pru + A Nwy S Eng F Swe + U: A Sev, F Bla, A Gal, A Pru, A War, A Nwy (6) C: Sev, StP, War, Mos, Nwy (5) D: A Gal P: England A Bre hold + F MAo - NAf + F Eng S FRA A Bur - Bel + F Swe hold + U: A Bre, F NAf, F Eng, F Swe (4) C: Lvp, Lon, Edi, Bre, Swe (5) B: F Edi P: Italy f ion - tun + f con - bla -, stand off, dislodged, destroyed a gre - bul -, stand off a trl s aus a vie +, NSO U: F Tun, A Gre, A Trl (3) C: Rom, Nap, Ven, Gre, Tun (5) B: F Nap, A Ven Uh, još jedna burna godina je iza nas koja je donela neke ključne odgovore po pitanju konačnog pobednika... Konkretno, Francuska je posle kratke avanture sa Italijom, još jednom promenila stranu, dokazavši da je Diplomatija nepredvidiva. Udruživši se sa državom koja joj je upravo uzela matični centar i ući u avanturu uzimanja Belgije, ostavljanja Liverpula, u koji je samo trebalo ući i na kraju mirno isprazniti Španiju i Portugaliju je vrlo rizičan potez, ali je potpuno uspeo! EF koalicija koja sada postoji, ima dve flote u Mediteranu (i treću u prvoj rezervi) i može naneti prilične probleme Italiji koja se potpuno okrenula Turskoj. Možda se i u Skandinaviji ućari nešto? Austrija je, po sopstvenom priznanju, odigrala jedan "sedam ili tri" potez (misli se na centre, je li). I bi sedam. Odlična procena uz malo sreće je donela rezultate. Austrijska armija se ušetala u Berlin tik ispred ruske, koja je, čini se imala istu ideju. Zahvaljujući nekoordinisanosti ruskih i austrijskih trupa, uzeta je Rumunija i očuvana je Bugarska, što je preko svih očekivanja. Jedini kiks je što su matični centri ostali puni, tako da može iskoristiti samo jednu gradnju, vrlo ozbiljan kiks. Nemac je očigledno zatečen, jer je mislio da je IF koalicija gotova stvar i da je engleska saradnja sa njim 100% čvrsta i sigurna. Ali (nemačka) gospodo malo ste se zajebali... Suviše propuštenih prilika za lakim i sigurnim osvajanjem ili zadržavanjem centara (Edi, Bel, Ber) i to sve u jednom potezu je dovelo dokle je dovelo. Međutim, daleko da je sve izgubljeno, preokreti su mogući, a barem je zapadno ratište to pokazalo. Skidanja koje je obavio otkriva odustajanje od daljih osvajanja i preorintisavanje na defanzivu. Turska i dalje na tri centra, što može "beskonačno" da drži. Na ovom frontu nema menjanja strana, sve je jasno, IA vs RT, pa ko izdrži duže. Jasno je da je trebalo igrati A Con s Rus A Rum - Bul, da puno stvari bude drugačije, ali izgleda da nije stigao da se dogovori sa Rusom. Da li je možda on posredovao u savezu Engleza i Francuza i njihovom ulasku u Mediteran? Sumnjam... Rusija dobro, u ovoj situaciji praktično jedino moguće... Jedina greška je A Gal - Vie. Meni je jasno da je trebalo igrati A Gal - Bud, ali kako je to on mogao znati? Krenuo je prema Nemačkoj kojoj preti propast ipak malo prekasno, a armija iz Varšave se nije pomerila od početka partije odatle. Trebalo je probati neki manevar obilaska Galicije i pokušaj upada u Bohemiju i te krajeve možda... U Skandinaviji on i Englez se međusobno drže dobro, bez nekih aspiracija prema drugim teritorijama, a videćemo kakvu će ulogu odigrati francuska flota u Norveškom moru. Skidanje armije u Galiciji je došlo u loše doba i ne obećava svetlu budućnost. Englez je u odnosu na prošlu godinu jači za samo jedan centar, ali sada ima mnogo bolju poziciju, pre svega zbog skidanja nemačke flote iz Severnog mora. Ima čudan dil sa Francuzom, koji deluje. Svi susedi su mu u ovom potezu bili saveznici i samo je trebalo da izabere, nije mogao da pogreši. Tuđa flota u Nwg malo zabrinjava, ali flota u Edi dolazi tačno kad treba - odbrana je izvršena bez ispaljenog metka, došao je red na napad. Da ga vidimo u toj ulozi... Italijan je konačno uzeo Tunis pod svoje. U poslednji čas, jerbo su se Englez i Francuz setili da nešto tu nije u redu. Sva je prilika da se neće tu dugo zadržati, ali treba protivnički dvojac da se dogovori ko će da uđe. Možda neka kompenzacija, Brest za Tunis? Flota u poseti Turskoj je završila karijeru, ali zabavljala je tamošnje vlasti prilično dugo i čini se da je obavila zadatak. Armija u Trl ovog puta nije probala napad na Minhen, ali mogla je da ode u Boh, no i ovako je dobro. Prilično sigurna pozicija, sa neprijateljima koji su ipak dovoljno daleko. sk
diplomatija.491 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM & friends To: All Time: Fall 1903. Kratki traktat na temu zašto Italijana zovu Alija i to već u nekoliko partija Istorijom se oduvek provlače nova i stara pitanja međusobno interagujući i ponavljajući se neprestano stvarajući iluziju o beskonačnosti. Zato smo se odlučili na blic anketu o pitanju o kome su generacije igrača razmišljale, ali nisu smale ili nisu imale koga da pitaju... GM: Zašto Italijana zovete Alija? ilazarevic (France): Od milja ;) GM: Zašto Italijana zovete Alija? oldtimer (England): Ima neke veze sa njegovim userom, a upućeni se sećaju i čuvene Gunboat partije sa Vae Victisa, gde se pomenuti dopisivao u desetercu, sa odabranim segmentima na čistom turskom. Valjda ne moram da napominjem koju je zemlju igrao :)) BTW, još nismo dobili prevod dotičnih tekstova a dobro će doći nekoj budućoj istoriji Dipa u našim predelima. Istorijom se oduvek provlače nova i stara pitanja međusobno interagujući i ponavljajući se neprestano stvarajući iluziju o beskonačnosti. Odgovor smo na kraju potražili i od samog Aliena, čiji odgovor prenosimo u celosti: alien (Italy): To mi je konspirativno @;) ime u terorističkoj grupi Džihad. Identitet i pseudonime ostalih članova ove privilegovane grupe vam neću otkriti. Tajnost moga pseudonima, pak, nije mogla ostati zaštićena zbog mog istaknutog delovanja u oblasti džihadstva @;>. Čak je juče u internom biltenu jedne nedžihadske organizacije objavljena moja umrlica sa svetim simbolom ( * - stići će ih kazna za to @;(. Ništa više o svemu ovome vam ne mogu reći sem ono čega su neki od vas bili svedoci: kada naša grupa krene u akciju, niko u chatu ne ostaje živ ako ne promeni svoju boju u zelenu @:). [] Ima neke veze sa njegovim userom, a upućeni se sećaju i čuvene [] Gunboat partije sa Vae Victisa, gde se pomenuti dopisivao u [] desetercu, sa odabranim segmentima na čistom turskom. Valjda ne [] moram da napominjem koju je zemlju igrao :)) BTW, još nismo [] dobili prevod dotičnih tekstova a dobro će doći nekoj budućoj [] istoriji Dipa u našim predelima. Drugom prilikom... Za sada, evo mog poklona svim Sultanima, moja lična baza tagova korišćena u toj partiji i napravljena samo za nju: ( * Alah Je Veliki! ( * Nosite cipele Kozarske Industrije 'Sunet'! ( * Long Live Yughnyeteenah! ( * Topom cu te gadjat moja mala... ( * Zajebavam snajperste. ( * Polumesec kara Zvezdu Danicu ( * Jebo vas Papa! ( * Najbolje obozavam Bosanski Lon... don. ( * Ne koljemo hriscane jer ne jedemo svinjetinu. ( * Umri kaurine! ( * Leti patka, leti guska - Srbija ce biti Turska! ( * Papa je peder. ( * I like the Pope... on the rope. ( * Prvi put s ocem na sluzbenom putu - Bajazit ( * Ko ce tolki narod posunetit? ( * Kadija te tuzi... ( * Kartal kalkar dal salkar, ... ( * ...dal salkar kartal kalkar. ( * Ben yarn Londra gidiorum. ( * Ben harem enguzel kizlar istiorum. ( * Da se svi vi u so pretvorite, ... ( * Hepsi aksam uc tane kizlar. ( * Daha istiorum dort tane enyeni arablar. ( * Bre Kral gel birader hep beraber... ( * Delete The Crusaders. Now! ( * Ne dirajte mi Nemacku. ( * Jedite lignje PIK "Sunet" ( * YALA! ( * Najvece srpske sinove majke su radjale pod Turcima. ( * Allahu ekber! ( * Selam aleykum ( * Nikada neces nauciti ovu igru... :( ( * Aaaaaaaaarrrrrrrggggghhhhhhhhhhh! ( * Bismillahi rahhmanirahim, ... ( * I'm Your worst daymare! Objašnjenja i prevode ću poslati kad budem imao vremena, sada se bacam na pisanje Dip pošte (izvinjavam se svima zbog neodgovaranja na mailove - nisam stigao). Istorijom se oduvek provlače nova i stara pitanja međusobno interagujući i ponavljajući se neprestano stvarajući iluziju o beskonačnosti. sk
diplomatija.492 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Turkey (superhik) To: GM & All Time: Fall 1903. Zahvaljujem se GM-u na produženju roka a ujedno i želim srećnu novu godinu austrijancu ;>>> (ko je čitao mastering shvatiće) :))) NHF. Ergo, jedva se setih kako se piše zaglavlje... Car Nikola Sulejman. P.S J*bote kakvo sranje od editora morao sam kursor da 'vučem' sa spaceom!
diplomatija.493 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Austria-Hungary (bigbrada) To: Turkey (superhik) Time: Fall 1903. &>> Zahvaljujem se GM-u na produženju roka a ujedno i želim srećnu &>> novu godinu austrijancu ;>>> (ko je čitao mastering shvatiće) :))) Mogu samo da se zahvalim na lepim željama O:) i da poželim sve najbolje i najlepše velikom Sultanu i svima koji žele da se dokopaju mojih centara! Takođe želim srećnu Novu godinu i Englezu i Francuzu ;) Sale von Baxus
diplomatija.494 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: France (ilazarevic) To: Austria-Hungary (bigbrada) Time: Fall 1903. -> dokopaju mojih centara! Takođe želim srećnu Novu godinu i -> Englezu i Francuzu ;) Svim majstorima zanata Francuska Republika želi srećnu Novu Godinu i Božić... Sledeću čekamo u Berlinu ;)
diplomatija.495 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: Austria-Hungary (bigbrada) To: France (ilazarevic) Time: Fall 1903. &>> Sledeću čekamo u Berlinu ;) OK za sledeću :))) Ali, zapazi da Nemac ima 4 centra :) Izgleda da se neko već nalokao piva :) ili posetio ostatke zida O;> Sale von Baxus
diplomatija.496 space.ace,
Što su mi u HEWIDI-ju iste boje Turskoj i Italiji? Mora da sam dalton, ili nešto nije u redu. Poz, SPA
diplomatija.497 space.ace,
E, ne mogu da verujem, ali izgleda da sam ja jedini Čačanin koji igra Diplomatiju (Čačanin koji živi u Čačku). Stvarno, jedva čekam da se počnu prodavati ti setovi, pa da igram i FTF Dip. Nego, pošto neće to još dugo, šta predlažete, kako da sam napravim figurice i tablu. Riziko bi mogao za figurice, ali ima samo 6 igrača, znači sedmi fali, a za tablu nemam pojma kako bi je napravio. Pretpos- tavljam da bi morao ići format A2, ali gde da nađem fotokopir mašinu koja fotokopira na A2 plastificirani papir (u krajnjem slučaju, tj. kada budem bio očajan).
diplomatija.498 schef,
­=- figurice i tablu. Riziko bi mogao za figurice, ali ima samo 6 ­=- igrača, Eh, a potrebne su ti za svaku državu figurice i za armije i za flote, a u Riziku imaju samo tenkići... Srleř
diplomatija.499 space.ace,
--> Eh, a potrebne su ti za svaku državu figurice i za armije i za --> flote, a u Riziku imaju samo tenkići... Ma imaju i one zastavice, koje bi mogle da budu umesto flota ;))) Još kad bih našao još jedan Riziko, ali u kome su boje figura malo drugačije, eto meni seta za Dip.
diplomatija.500 supers,
>> Nego, pošto neće to još dugo, šta predlažete, kako da sam napravim >> figurice i tablu. Riziko bi mogao za figurice, ali ima samo 6 igrača, LEGO kockice forever ;> One najsitnije sa samo jednim poljem su dušu dale za improvizovanje bilo koje igre na tabli od štapa i kanapa. Ima ih u standardnoj visini, i "plitkih" koje imaju samo trećinu standardne visine. Time je problem razlikovanja flota i armija rešen. Što se table tiče, ako imate dovoljno mikroskopski sitnih kockica, format A4 je sasvim dovoljan. Ja koristim najobičnije A4 listove na nekoj tvrdoj podlozi. Mape sam nacrtao onako ofrlje ručno, olovkom. Teritorije mi izgledaju kao kutije, ali se bar ispravno graniče. ;> Osim toga, ima to šaranje i prednosti u odnosu na odštampani PCX, jer sam suviše sitne teritorije, naročito u Italiji, uvećao do sasvim prihvatljivih razmera.
diplomatija.501 junior,
> Razloga za ozbiljnu uzbunu bi bilo tek ako bi neko mogao da > kaže "iamalso junior@galeb.etf.bg.ac.yu" i prima tvoju prepisku > bez tvoje saglasnosti. Da, ali zamisli se ako neko se dokopa tvoje šifre (ili ti slučajno ostaviš upaljen terminal ;>) neko bi mogao da ukuca ovo što sam ti rekao ... a onda stvarno ne postoji način da se obrišeš iz registracije osim ako te vecxo ne disuseruje, što je i učinjeno sa ovim betatesterima :) baga. A i sam znaš kako su oni terminali čudni ... ;)
diplomatija.502 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season : Spring 1918. P: Austria (crnjini) A Ukr - Sev + A RUm S A Ukr - Sev -, cut, retreated to Ukr U: A Sev, A Ukr (2). C: Mos, Rum (2). P: China (vitez.koja) F ObA holds + F Mao - Sao + F ObC s F Mao - Sao + F ObB - Mao + F ObK - ObB + F ObL - ObK + A ObF - Sud -, standoff A ObG - Eaf + F Ara - Yem -, standoff F Goa s F Ara - Yem -, cut, retreated to Dan F Win - Ara -, standoff F Raj s F Win - Ara + F ObI - Win -, standoff A Dan - Mag + F Som s A Dan - Mag + F ObH - ObG + A Tur - Ira + A Afg s A Tur - Ira + A Snd s A Tur - Ira + A Sib - Oms + A Fin - Nwy + A Lvn - War + A Oms - Mos + F Spo holds + F Soj - Ech + A Pek - Man + A Tok holds + U: F ObA, F ObB, F ObC, F Mao, F Sao, A Nwy, A War, A Mos, A Oms, A ObF, A Eaf U: F ObG, A Mag, F Som, F Win, F ObI, F Ara, F Raj, A Snd, A Ira, A Afg, A Man U: A Tok, F Ech, F Spo, F ObK, F Dan (27). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, Vla, Omo, Sin, C: Brm, Cal, Del, Mad, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, Kyo, Cey, Oms (27). P: England (schef) F Nao S F Obb - Mao + F Iri S F Obb - Mao + F Por - Spa (sc) -, standoff F Eng S F Pic - Bre + F Pic - Bre -, standoff U: F Nao, F Iri, F Pic, F Por, F Eng (5). C: Lon, Lvp, Edi, Ire, Por (5). P: Germany (junior) A Bel S A Kie -> Ruh + A Kie -> Ruh -, standoff A Ber -> Kie -, standoff F Hol S A Ber -> Kie + A Pos S A Sax + A Sax S A Gal -> Boh + A Gal -> Boh + A Sil S A Gal -> Boh + F Hel -> Nth + F Nth -> Nwg + U: A Bel, F Hol, A Kie, A Sax, A Sil, A Boh, A Pos, F Nth, F Nwg, A Ber (10). C: Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, War, Hol, Kie, Bel (10). P: Italy (superhik) f spa(sc) - mid -, standoff f wes s f spa - mid + f sao s f spa - mid -, cut, retreated to Mor f bre s f spa - mid -, cut a gas s f bre h + f mor - obd + f rom - tys + f nap - ion + a par s a bur + a bur s a mun - ruh + a ven - trl + a mun - ruh -, standoff a boh - gal -, standoff, destroyed a vie s a boh - gal + a klu s a sev - rum + a ser s a sev - rum + f bul(nc) - bla + a gre - bul + f bag s f ira h + f ira s f per - ara -, cut, destroyed f per - ara -, standoff f mag - goa + f yem s f mag - goa -, cut f red s f mag - goa + a eth - sud -, standoff a obe - 4sah + a sev - rum + U: F Bre, A Par, A Gas, A Bur, A Mun, A Trl, A Vie, A Ser, A Bul, A Klu, U: A Rum, F Bla, F Bag, F Per, F Yem, F Goa, F Red, A Eth, A Sah, F Ion, U: F Tys, F Wes, F Mor(?), F ObD, F Spa(sc) (25). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, Eth, Mag, C: Bul, Bre, Smy, Par, Bud, Ser, Ank, Vie, Mun, Yem, Sev, Ira, Klu (28). Naravoučenije ovog poteza bilo bi "čuvaj jedinice da ti duže traju"... Italijanu se desio gadan kiks u Češkoj što ga opet dovodi u situaciju da broj jedinica ne odgovara broju centara... S druge strane, A Mun-Ruh se pokazalo kao perfektan manevar za zaustavljanje nemačkog prodora. Koordinacija Engleza i Kineza i dalje jezivo dobra, a Kinez je navalio i u skupljanje centara... Rasplet se brzo očekuje. wwiii.s18
diplomatija.503 junior,
Instalirana je nova verzija judge-a na galebu. To je verzija 8.0, u kojoj bi trebalo da budu otklonjeni bagovi iz prethodne. Testiranje terminate komande (najvažnije na judge-u, a nije radila u prošloj verziji ;( ) je u toku .. za sad - radi ;) Mislim da je i otklonjen bag 'iamalso'. jr.
diplomatija.504 vitez.koja,
Game: Hide & seek From: GM To: All Time: Spring 1904. Ajmo konačno, pa kom opanci... P: France F Nwg - Nth -, stand off P: Turkey Svi potezi uspeli. P: England F Edi - Nwg -, stand off F Eng - Nth -, stand off P: Italy a trl - mun -, stand off a gre - bul -, stand off P: Russia A War - Ukr -, stand off A Sev - Rum -, stand off P: Austria-Hungary A Rum - Ukr -, stand off A Ser - Rum -, stand off P: Germany A Mun S A Kie - Ber -, cut Eto, povlačenja nema, pa nema ni potrebe za nekim rokom... Rok za sledeći potez, daću sutra ili prekosutra (samo neke stvari da se izbistre), u svakom slučaju neće biti skoro, tako da pregovarajte vi polako (i sa srećom). Komentar ovog poteza bolje da ne dajem, ko zna šta bih mogao da se izlanem... Trebalo bi da ste dobili spiskove svojih jedinica u mail, ako nekom fali ili je neko dobio tuđe, neka javi :) sk ps. Samo turski svi potezi uspeli! Neko će reći, da je njemu bar lako, sa to malo jedinica će mu ili svi uspeti ili neće nijedan... ;)
diplomatija.505 vitez.koja,
Game: Hideseek From: GM To: All Time: Spring 1904. P: France F Nwg - Nth -, stand off F Wes - Spa (sc) + F Mao - Gas + A Bel - Ruh + A Par - Bre + U: F Nwg, F Spa (sc), F Gas, A Ruh, A Bre (5) C: Par, Mar, Spa, Por, Bel (5) P: Turkey A CON - BUL + F AEG S A CON - BUL + F SMY - EAS + U: A Bul, F Aeg, F Eas (3) C: Smy, Ank, Con (3) P: England F Edi - Nwg -, stand off F Eng - Nth -, stand off F Swe S FRA F Nwg - Nwy +, NSO F NAf - MAo + A Bre - Pic + U: F Edi, F Eng, F Swe, F MAO, A Pic (5) C: Lon, Lvp, Edi, Bre, Swe (5) P: Italy a trl - mun -, stand off a ven - pie + a gre - bul -, stand off f tun s f nap - ion + f nap - ion + U: A Trl, A Pie, A Gre, F Tun, F Ion (5) C: Ven, Rom, Nap, Tun, Gre (5) P: Russia A Pru S Ger F Bal - Ber +, NSO A War - Ukr -, stand off A Sev - Rum -, stand off F Bla C Aus A Rum - Ank +, NSO A Nwy H + U: A Pru, A War, A Sev, F Bla, A Nwy (5) C: Mos, Sev, StP, War, Nwy (5) P: Austria-Hungary A Ber - Lvn + A Bud s A Vie - Gal + A Vie - Gal + A Tri - Vie + A Rum - Ukr -, stand off A Ser - Rum -, stand off U: A Lvn, A Bud, A Gal, A Vie, A Rum, A Ser (6) C: Vie, Tri, Bud, Ser, Rum, Ber, Bul (7) P: Germany A Kie - Ber +, NSU F Bal C AUS A Ber - Lvn + A Hol holds + A Mun S A Kie - Ber -, cut, NSU F Den holds +, NMR U: F Bal, A Hol, A Mun, F Den (4) C: Kie, Hol, Mun, Den (4) Vrlo čudni potezi Francuza i Engleza, kao da i njima samima nije jasno da li igraju u savezu ili su jedan protiv drugog. Propuštena je prilika da se uzme Tunis (koji bi Italija teško povratila) i tako pažnja Italije malo zaokupi, a međusobni bilans centara "poravna". Izostao je i ulazak u Norvešku, koji je Engleska i podržala, a Francuz sabotirao igranjem na Severno more. Za razliku od ovih poteza, potezi armija ovih dveju sila deluju prilično sinhronizovano. Izgleda da su će opet zameniti Brest i Belgiju, a ulaskom u Rur, Francuz otkriva da mu to nisu i krajnje ambicije. Izlazak Francuske iz Mao me je vrlo začudio, mislim da je hteo da se osigura da armija iz Bresta ne ode u Gaskonju, što ne bi bilo dobro za njega. Sve u svemu, velika šansa je propuštena, a savez je dobro uzdrman potezima u Skandinaviji i oko nje - nisu imali dovoljno poverenja jedan u drugog. Turska igra jedino moguće, (opet) zauzima čvrste pozicije i dok je Rus živ i za saradnju raspoložen, Tursko carstvo će imati uporište u svojih tri ili četiri centra. Zauzete su pozicije u Mediteranu sa kojih ga je nemoguće pomeriti bez angažovanja tri flote, koje moraju biti u Bul, Gre i Ion, što je utopija... Na žalost, perspektiva Turske je ostanak na ta 3-4 centra i sve nade su mu udarac Engleske i Francuske u leđa Italiji. Sav problem sadašnje turske pozicije je u tome što Rus ima velikih problema, za koje nije ni svestan. Norveška je ove godine bila pred padom, Austrijska armija luta i opasno se približila matičnim ruskim centrima. Verujem da je Rusija diplomatskim spletkama doprinela razbijanju EF saveza, ali i da veruje da je u čvrstom savezu sa Nemačkom. Ova godina verovatno neće doneti propast Rusije, ali može biti uvod u propast. Nijedna ruska jedinica nije promenila svoj položaj, ali ne verujem da je Rus misli da mu jedinice sjajno stoje i da ima čvrst front na tri strane... Italijan i Austrijanac nastupaju zajedno, ali kao da su izgubili sinhronizaciju ili da su ostali bez ideja. Na frontu prema RT savezu postigli su pat poziciju i čeka se duga poziciona borba, čekanje na grešku protivnika ili na iznenadnu promenu strana. Italijan se provukao kroz iglene uši u Mediteranu, verovatno je i on sa svoje strane malo doprineo rastu nepoverenja između Engleske i Francuske. Napad na Minhen nije uspeo, to bi bilo čist ekstra dobitak, no ipak je "proverio" položaje nemačkih jedinica. Armija u Pie ide prema Marseju i teško da će iko da je spreči, a matični centri su opet daleko od domašaja jedinica drugih sila. Austrija osvaja jednu po jednu teritoriju i popunjava rupe u svojoj pozadini. Izgubljena je Bugarska, koja će verovatno biti zamenjena za Rumuniju na jesen, a Berlin će probati da zameni Moskvom. U svakom slučaju avanturistički nastrojena igra Austrijanca doprinosi zanimljivosti ove partije... I tako, dva po dva, nabrojih sve, jedino ostade Nemac sam. Njega nisam uspeo da svrstam ni u koji savez. Možda je trebalo sa Austrijom, ali ne može zajedno sa Italijom koja je probala napad na Minhen. Taj napad na Minhen je vrlo interesantan. Otkrio je, navodno, postojanje armije u Kilu (tj. Berlinu) i sve bi bilo super, da Nemac nije stvarno mislio da ima armiju u Kilu! Ovako ozbiljan kiks Nemačke, koja mora hitno da poradi nešto na diplomatskom planu, tuđe armije su u Prusiji, Ruru i Tirolu i ko zna šta im može pasti na pamet. Belgija je prazna, treba i Berlin nekako uzeti, a Kil (ili Danska) visi. Ja ratujem sam taktika, teško da će imati nekog uspeha... sk
diplomatija.506 vitez.koja,
Game: Hide & seek From: Turkey (superhik) To: GM Time: Spring 1904. =:> ps. Samo turski svi potezi uspeli! Neko će reći, da je njemu =:> bar lako, sa to malo jedinica će mu ili svi uspeti ili neće =:> nijedan... ;) Pu... prljavi hrišćani.... moje su jedinice dobro ukopane ;>
diplomatija.507 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Fall 1904. P: England F Edi - Nth -, stand off F MAO - Spa (sc) -, stand off Kontroliše 5 centara. P: Italy Svi potezi uspeli. Kontroliše 8 centara. P: Turkey Svi potezi uspeli. Kontroliše 3 centra. P: France F Nwg - Nth -, stand off F Spa (sc) - Mao -, stand off Kontroliše 5 centara. P: Austria-Hungary A Ser s ITA A Gre - Bul -, cut, dislodged Kontroliše 5 centara. P: Russia A Pru - Liv -, stand off Kontroliše 5 centara. P: Germany Svi potezi uspeli. Kontroliše 3 centra. Eto, kratko, ali... :) Pa eto, odigrasmo i ovo, sa samo šest neuspelih poteza, niste u formi, šta li?... Širi komentar i spiskovi jedinica po mailu ide sutra posle 19:04 (čisto da bude neizvesnost oko toga koliko se ko ovajdio od ovoga potezař), do kada bi trebalo da stigne ovo jedno & jedino povlačenje & tipovanje, ako dotični želi da tipuje... Samo nemojte da mi se žalite da nije bilo vremena za pregovore... ;) ř Dogovorili smo se da prvo idu povlačenja, pa tek onda objavim koliko ko ima centara, zato što je moguće i u povlačenju osvojiti neki centar... Ok, istekao je rok za povlačenja i tipovanja, te je stanje posle tog događaja ovakvo: Eto toliko... 4x5 + 2x3 + 8 = 34, znači svi centri su tu... E sad, nadam se da znate ko je koliko jedinica imao, pa znate valjda i ko koliko treba da gradi skida... Pogled na olimpijski semafor jasno pokazuje naglu ekspanziju Italije, ali bolje da ga ne hvalim mnogo, tako rekoh i za Austriju nešto, pa medjutim svi navaliste na njega... :) Elem, izvinjavam se na kašnjenju, a rok za gradnje/povlačenja je 24h od sada (opet vikend, sorry)... Malo zanimljive statistike, broj neuspelih poteza od početka partije: Russia Germany France Turkey Italy England Austria 9 8 10 7 8 8 8 Eto, ovde Turčin stoji najbolje, ali ima i žestoku konkurenciju... :) U proseku niste loši, imate svi oko jedan neuspeo potez po sezoni... sk
diplomatija.508 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Fall 1904. P: England F Edi - Nth -, stand off F Swe S FRA F Nwg - Nwy +, NSO F MAO - Spa (sc) -, stand off A Pic - Bel + F Eng S A Pic - Bel + U: F Edi, F Swe, F MAO, A Bel, F Eng (5) C: Edi, Lvp, Lon, Bel, Swe (5) P: Italy a trl - tri + a pie - mar + a gre - ser + f tun - wes + f ion - tys + U: A Tri, A Mar, A Ser, F Wes, F Tys (5) C: Ven, Rom, Nap, Tun, Gre, Tri, Ser, Mar (8) B: A Ven, F Nap, F Rom P: Turkey A Bul s Ita A Gre - Ser + F Aeg S A Bul + F Eas - Smy + U: A Bul, F Aeg, F Smy (3) C: Con, Smy, Bul (3) P: France F Nwg - Nth -, stand off A Ruh - Kie + A Bre H + F Gas S A Bre H + F Spa (sc) - Mao -, stand off U: F Nwg, A Kie, A Bre, F Gas, F Spa (sc) (5) C: Bre, Par, Kie, Spa, Por (5) P: Austria-Hungary A Gal - War + A Rum s ITA A Gre - Bul +, NSO A Ser s ITA A Gre - Bul -, cut, dislodged to Tri, destroyed A Bud s A Rum + A Vie - Gal + A Trl - Mos +, NSU A Lvn h + U: A War, A Rum, A Bud, A Gal, A Lvn (5) C: Vie, Bud, Rum, War (4) D: A Lvn P: Russia A Nwy - Stp + A Pru - Liv -, stand off A War - Ukr + A Sev - Ank + F Bla C A Sev - Ank + U: A Stp, A Pru, A Ukr, A Ank, F Bla (5) C: Stp, Mos, Sev, Ank, Nwy (5) P: Germany F Bal - Ber + A Hol h + A Mun h + F Den h + U: F Ber, A Hol, A Mun, F Den (4) C: Hol, Mun, Den, Ber (4) Godina koja je prelomila celu partiju... Englez opet igra podršku Francuzu za uzimanje Norveške koju ovaj opet ne iskorišćava, valjda to logika, "ako mi je malopre dao podršku, a ja ga zajebao*, ovaj put mi neće dati da bi se revanširao, pa neću ni da igram to"... Sa druge strane pokušao je da uđe u Španiju iz Mao, dok je Francuz pokušao da uđe u Mao iz Španije. Čini se da je ovo definitivan kraj lepog prijateljstva, u zlo doba rekao bih, Italijan napreduje velikim koracima. Da "saveznici" nisu verovali previše jedan drugom videlo se i na primeru Belgije i Bresta, koji su na kraju ipak razmenjeni, sa neophodnim podrškama... Francuz se ušetao u Kil, ali i njemu Italijan u Marsej. Konačan rezultat je da su obojica ostali na po 5 centara. Italijan je najviše napredovao u ovoj godini i potvrdio svoje pretenzije na najviši plasman. Ovo je pravi primer pravovremene izdaje saveznika, odlične procene odnosa snaga na tabli i diplomatskog "zavadi pa vladaj" umeća. Verujem da je imao ne tako malog udela u zavađivanju ostalih - jednostavno ne postoje dve sile koje su u poziciji da sarađuju na tabli! Rus i Turčin su zavađeni ruskim ulaskom u Ankaru, Englez i Francuz su se nešto mnogo zamerili jedan drugom, Austrijanac je krenuo put ruskih stepa, a sada mu treba pomoć Rusa i Turčina, koji su pak u svađi. Nemac i dalje ratuje sam i deluje nezainteresovano za ostatak table. Austrijanac je napravio veliki kiks u pisanju (meni je sasvim jasno da je mislio na armiju iz Livonije, ali kako da priznam?), inače bi stajao primetno bolje. Jedan centar više bi mnogo značio u ovoj situaciji, tako da izgleda prisustvujemo sumraku nekad najjače sile na tabli, mada ako bi uspeo da animira susede... Varšava je bila čista sreća, a Rus koji mu se nudio u pomoć prošle godine (konvoj u Ank), ne verujem da će i dalje biti za tako nešto raspoložen. Desilo se da je Austrijanac previše verovao Italijanu, a Rus je previše verovao Austrijancu - rezultat vidite i sami... Rus i Turčin su i zvanično završili svoju "romansu" i sada igra svako za sebe. Što u proleće nije hteo Austrijanac, iskoristio je sada Rus i ušao u Ankaru. Ne verujem da će Turčin biti mnogo oduševljen time, ali izgleda da ni on nije bio nespreman na to, okrenuo se Italijanu, nadajući se da će i on dobiti deo kolača za od podele Austrije. Mogao je da uzme Grčku sada, ali to je zabranjena zona, pod italijanskom vlašću. Potez flotom iz Istočnog mediterana u Smirnu nisam najbolje razumeo... Rus je imao ludu sreću i oko Moskve i oko Norveške, ali nikako nije imao sreće oko Varšave. Videćemo šta će uspeti da smisli za sledeći potez... Nemac, rekoh, deluje uspavano i nezainteresovano. Potez krajnje statičan, kao da je i Berlin uzeo preko volje. Francuz mu se ušetao u Kil, ali nema veze, cool, ko da mu je to prvi matični centar koji mu je neko uzeo... Mogao bi da se uključi na dešavanja na Balkanu ili Skandinaviji ili Atlantiku, ali igleda da ga mrzi... Igra za Italijana i ne znajući za to. sk
diplomatija.509 vitez.koja,
Game: Hide & seek From: Turkey (superhik) To: GM Time: Fall 1904. =:> Eto toliko... 4x5 + 2x3 + 8 = 34, znači svi centri su tu... E " Jupi, nisam najgori ;))))
diplomatija.510 vitez.koja,
Game: Hide & seek From: GM To: Turkey (superhik) Time: Fall 1904. #=> =:> Eto toliko... 4x5 + 2x3 + 8 = 34, znači svi centri su tu... E #=> Jupi, nisam najgori ;)))) Jesi :)... Na moju veliku žalost, opet sam napravio grešku, koja srećom nema neke veće posledice... Dakle, mastering za jesen 1904. je ok, ali spisak centara nije... Radi se isključivo o mojoj grešci, pa samo meni i sudite (ali, ko radi taj i greši, dok je bila pauza, nije bilo grešaka)... Ide ispravno stanje: P: England Kontroliše 5 centara. P: Italy Kontroliše 8 centara. P: Turkey Kontroliše 3 centra. P: France Kontroliše 5 centara. P: Austria-Hungary Kontroliše 4 centra. P: Russia Kontroliše 5 centara. P: Germany Kontroliše 4 centra. Tako da je situacija zapravo 1x8 + 3x5 + 2x4 + 1x3 = 34, što će reći ipak si najgori ;), ali koliko još dugo? ;) Nadam se da znate koliko jedinica skidate/gradite, tj. da neću morati ponovo da vas obaveštavam o tome, a drvlje i kamenje isključivo na moju adresu... Javno pitam imangovskog da li je raspoložen da preuzme Rusiju u ovom trenutku? Rok za zimu 1904. se zbog ovih razloga, pomera za ponedeljak do 19:04. sk
diplomatija.511 vitez.koja,
Game: Hide & seek From: Turkey (superhik) To: GM Time: Fall 1904. ih... što nisi napravio grešku kod mojih i Rujinih centara! ;)))
diplomatija.512 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season : Fall 1918. P: Austria (crnjini) ***NMR*** U: A Ukr, A Sev (2). C: Mos, SEV (2). P: China (vitez.koja) F ObA - ObB + F ObB - Mao + F Mao - Bre + F Sao - Mor -, standoff A Nwy - Bel + A War - Pru + A Mos - Lvn + A Oms - Tur + A ObF - Sud + F Dan - Eth + A Eaf s F Dan - Eth + A Mag s F Dan - Eth + F Ara - Goa -, standoff F Som s F Ara - Goa + F Win - Ara -, standoff F Raj s F Win - Ara + F ObI - Win -, standoff A Afg - Ira -, standoff A Snd s A Afg - Ira + A Ira - Arm -, standoff A Man - Sib + A Tok - ObD + F Spo c A Tok - ObD + F ObK c A Tok - ObD + F ObC c A Tok - ObD + F ObG s A Tok - ObD + F Ech holds + B: A Can, A Pek, A Han. U: F ObB, F ObC, F Mao, F Sao, F Bre, A Bel, A Pru, A Lvn, A Sib, A Tur, A Afg U: A Ira, A Snd, F Raj, F Ara, F Som, F Win, F ObI, A Mag, F Eth, A Sud, A Eaf U: F ObG, F Ech, F Spo, F ObK, A ObD, A Can, A Pek, A Han (30). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, C: Vla, Omo, Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, C: Kyo, Cey, Oms, BEL, BRE, ETH, MAG, IRA (32). P: England (schef) F Iri S CHI F Obb - Mao + F Nao S CHI F Obb - Mao + F Eng S CHI F Mao - Bre + F Pic S CHI F Mao - Bre + F Por - Spa (sc) -, standoff U: F Nao, F Iri, F Por, F Eng, F Pic (5). C: Lon, Lvp, Edi, Ire, Por (5). P: Germany (junior) A Bel -> Ruh + A Kie S A Bel -> Ruh + F Hol S Chi A Nwy -> Bel + F Nwg C Chi A Nwy -> Bel + F Nth C Chi A Nwy -> Bel + A Sax -> Mun -, standoff A Boh S A Sax -> Mun + A Sil S A Boh + A Pos -> Sax -, standoff A Ber S A Pos -> Sax + ***NDR*** D: F Nwg by GM U: F Nth, F Hol, A Ruh, A Kie, A Ber, A Pos, A Sax, A Boh, A Sil (9). C: Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, War, Hol, Kie, (9). P: Italy (superhik) f obd s f mor -, cut, destroyed f mor s f obd -, cut f wes - mao -, standoff f spa(sc) s f wes - mao -, cut a gas s f spa + a par s f bre + f bre s f wes - mao -, cut, destroyed f tys - lyo + f ion - eas + a bur s a mun + a trl s a mun + a mun h + a vie s a klu - gal + a klu - gal + a rum - arm -, standoff f bla c a rum - arm + a ser - rum -, standoff a bul s a ser - rum + a sah - fez + f red s a eth + a eth h -, destroyed f bag - ira -, standoff f per s f bag -ira + f yem s f goa + f goa s a eth -, cut B: A Rom, F Nap. U: F Mor, F Wes, F Lyo, A Gas, A Par, A Bur, A Mun, A Trl, A Vie, A Gal, U: A Ser, A Bul, A Rum, F Bla, F Eas, A Fez, F Red, F Goa, F Yem, U: F Per, F Bag, F Spa(sc), A Rom, F Nap (24). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, C: Bul, Smy, Par, Bud, Ser, Ank, Vie, Mun, Yem, Klu, RUM (24). Eh, izem ti partiju u kojoj je sve unapred poznato - Kinez pokupi po 5 podrški i 2 konvoja od svojih minora saveznika u jednom potezu... Dakle, trijumfalno grabi ka pobedi i jedino što ga može zaustaviti je preokret saveza "Svi protiv Italijana" u "Svi protiv Kineza". Sad, ostaje da se vidi ko će pokupiti drugo mesto - trenutno se može tipovati na Italiju. Nemac ne može mnogo da uradi - 7 armija je u neverovatno gustoj formaciji nabijeno kod kuće i dok se to razvije u strelce partija može biti gotova. Austrijski NMR je nešto što se Kinezu po svoj prilici neće mnogo dopasti, pošto je na Iranskoj visoravni zaustavljen. U Africi je njegova brojčana premoć bila dovoljna da se Italijan pregazi. Italijan greši, po treći put pokušava ulaz u Mao kao da ne vidi koliko uporno Englez zaleže za kineske interese. F Wes S F Spa i A Gas S F Bre, i Brest bi bio neosvojiv. Ovako su i armija u Gaskonji i F Wes neiskorišćene. wwiii.f18
diplomatija.513 meric,
Kako naterati komandu set deny player na judgeu da radi? Ako neko zna odgovor, neka posalje sintaksu, please Moze na primeru (meric@sezam.co.yu), dakle kako bi isla komanda?
diplomatija.514 junior,
> Kako naterati komandu set deny player na judgeu da radi? U staroj verziji judge-a, nije radila. U ovoj novoj .. ne znam, treba probati. Naravno, moraš biti Master da bi ona radila :)
diplomatija.515 meric,
>> treba probati. Naravno, moras biti Master da bi ona radila :) to mi je jasno :) Posto u staroj nije radila, nisam koristio komandu, pa ako bi neko ispravio gresku u ovoj: 'set deny player meric@sezam.co.yu' Da li je ovo u redu?
diplomatija.516 balsa,
:: Kako naterati komandu set deny player na judgeu da radi? :: Ako neko zna odgovor, neka posalje sintaksu, please :: Moze na primeru (meric@sezam.co.yu), dakle kako bi isla komanda? signon Mpartija šifra set deny player pperic@sezam.co.yu signoff poz, balša
diplomatija.517 balsa,
DIPLOMACY PLAYERS' TOP TEN FAVORITE LIES by Eric S. Raymond 1. I can't ally with you yet, I'm waiting to see things develop. 2. I'll keep my units out of there if you will. 3. Let's you and I clobber the rest of these losers and go for a two-way draw. 4. I'd like to help you out, but all my units are committed just now. 5. Gee, it's a shame my support wasn't sufficient for you to take that center. 6. I'll attack him as soon as I can bring another unit to the front. 7. That unit I just built on our common border will move away from you. 8. I'm sorry, but your letter arrived too late for me to change my orders. 9. I'm really sorry, I didn't want to attack you but I had no choice. 10. I only wanted that one center, honest!
diplomatija.519 vitez.koja,
U vezi onog mog Double Underscoreta, primeceno je da za standardnu varijantu nisu dobro upisane koordinate za dvoobalne zemlje - imate ispravni fajl uz poruku, iskopirajte preko postojeceg, pa bi trebalo sve da proradi kako treba ... sk standard.__
diplomatija.520 meric,
Samo da obavestim da deny player konacno radi. :)
diplomatija.521 superhik,
=:> U vezi onog mog Double Underscoreta, primeceno je da za Kad' će nastavak HS-a ?
diplomatija.522 junior,
> Samo da obavestim da deny player konacno radi. :) A ako nije tajna, kome to uskraćuješ pristup u partiju? Imam i ja par svojih favorita ...
diplomatija.523 meric,
Tajna je. Nisam ja uskratio pristup vec master jedne od partija u kojima igram, a posto je partija gunboat do njenog kraja nema nacina da saznam ko je doticni. :)
diplomatija.524 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season : Spring 1919. P: Austria (crnjini) A Ukr - Mos + A Sev S A Ukr - Mos + U: A Mos, A Sev (2). C: Mos, Sev (2). P: China (vitez.koja) F Mao - Wes -, standoff A Can - Mor + F Ech c A Can - Mor + F Spo c A Can - Mor + F ObK c A Can - Mor + F ObC c A Can - Mor + F Sao c A Can - Mor + A ObD S A Can - Mor + F ObB - Mao -, standoff F Bre s Eng F Pic -, cut A Bel - Bur -, standoff, destroyed A Pru s Ger A Sil - War + A Lvn - Mos -, standoff A Sib - Oms + A Afg - Ira -, standoff A Snd s A Afg - Ira + A Tur s A Afg - Ira + A Ira - Arm -, standoff F Ara - Goa -, standoff F Eth s F Ara - Goa + F Som s F Ara - Goa + F Win - Ara -, standoff F Raj s F Win - Ara + F ObI - Win -, standoff A Mag - Dan + A Sud - Egy -, standoff A Eaf s F Eth + F ObG holds + A Pek - Man + A Han - Can + U: F ObB, F ObC, F Mao, F Sao, A Mor, A ObD, A Pru, A Lvn, A Oms, A Tur, U: A Ira, A Afg, A Snd, F Raj, F Ara, F Som, F Win, F ObI, A Sud, F Eth, U: A Dan, A Eaf, F ObG, A Can, A Man, F Ech, F Spo, F ObK, F Bre (29). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, C: Vla, Omo, Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, C: Kyo, Cey, Oms, Bel, Bre, Eth, Mag, Ira (32). P: England (schef) F Nao s Chi F ObB - Mao + F Iri s Chi F ObB - Mao + F Por - Spa (sc) -, standoff F Pic s Eng F Eng :) + F Eng s Chi F Bre + U: F Nao, F Iri, F Por, F Pic, F Eng (5). C: Lon, Lvp, Edi, Ire, Por (5). P: Germany (junior) F Hol S Ita A Bur -> Bel + A Ruh -> Kie + A Pos -> Sil + A Ber -> Pos + A Sil -> War + A Boh -> Gal + A Kie -> Den + A Sax -> Mun + F Nth -> Nwy + U: F Hol, A Kie, A Sil, A Pos, A War, A Gal, A Den, A Mun, F Nwy (9). C: Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, Stp, War, Hol, Kie (9). P: Italy (superhik) =:>a bur - bel + =:>a mun - ruh + =:>a gal - ukr + =:>a rum s a gal - ukr + =:>f bla - arm -, standoff =:>a bul - con + =:>a ser - bul + =:>a trl - pie + =:>a vie - trl + =:>f lyo - spa(sc) -, standoff =:>f spa - mao -, standoff =:>f wes s f mor -, cut =:>f mor h -, retreated to Alg =:>a gas s a par - bre + =:>a par - bre -, standoff =:>f nap - ion + =:>a rom - nap + =:>a fez - egy -, standoff =:>f eas - egy(nc) -, standoff =:>f red s f goa + =:>f yem s f goa + =:>f goa h + =:>f per s f bag - ira + =:>f bag - ira -, standoff U: A Bel, A Par, A Gas, A Mar, A Ruh, A Trl, A Nap, F Lyo, F Ion, F Spa(sc), U: F Wes, A Fez, A Bul, A Ukr, A Rum, F Bla, A Con, F Eas, F Bag, F Alg, U: F Per, F Yem, F Red, F Goa (24). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Spa, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, C: Bul, Smy, Par, Bud, Ser, Ank, Vie, Mun, Yem, Klu, Rum (24). Eto, kad ja počnem da se spremam da sakupljam sve izveštaje da u paketu objavim celokupan tok partije i čestitam pobedniku, desi se nešto što obećava još godine borbe... Novi preokret u 37. sezoni, veselo... Nemačka posle silnih godina ponovo kontroliše sve svoje centre a dil sa Italijanom je isplaniran perfektno. Švaba nije ništa reskirao ovakvim potezom, a može nešto i da dobije. Kinezu preti izbacivanje iz Evrope, dok se masovno iskrcavanje u Africi nastavlja. I Italijan očigledno sprema nešto slično, a rezultat ćemo videti dogodine. Na istoku Kinez ponovo ima problema sa napredovanjem jer silne armije dovučene da bi se prevazišla kopnena barijera ne mogu da pomognu floti da uđe u zalive pod italijanskom kontrolom. Italijanu je ovim novim dilom spao veliki kamen sa srca i ima šansu da zapuši rupe pre nego što Kinez dovuče dovoljne snage. Jedino što mnogo velika promaja duva u krajevima gde je do malopre gro talijanske vojske čuvalo stražu protiv Švaba. Austrijanac se vratio saradnji sa Italijom, s tim što mu je vojska odavno progovorila ruski a home centri su daleko, pa mu je perspektiva nejasna. Englez će verovatno da preuzme na sebe akcije protiv Nemca (ako i on ne promeni stranu...) Trenutno je balans snaga približno 1:1 i i treća decenija ove partije će biti ZAISTA zanimljiva, ako opet ne dođe do obrta za 180 stepeni. wwiii.s19
diplomatija.525 supers,
============================================================================= Game: WWIII From: Germany (junior) To: All >> Sutra je rok... > Poslednji? :> I think not. Posle kratkotrajnog razmišljanja, nemačka vlada je zaključila da Stanislav nije zaslužio da se ova partija završi, te da se isti mora još dodatno optereti sa masterisanjem ove partije bar još 3-4 godine, i to teškog masterisanja, sa dosta pokretanja jedinica, self-standoffova i ostalog. I masovne promene centara, naravno. Nakon što odsluži ovu kaznu, nemačka vlada će razmotriti mogućnost pomilovanja našeg GM-a i prekraćivanja njegovih muka slanjem na električnu stolicu. Do tad, neka uživa u novom okruženju :> Kralj Nemačke, Basrak Veliki =============================================================================== From: Austria (crnjini) A da me vi proglasite za Rusiju? =;) ACR ===============================================================================
diplomatija.526 baker,
KAKVA TI JE OVO BUDALASTINA!! NISTA OD OVOGA STO SI NAPISAO NEVALJA!!! LEPO BRATE NEVALJA!! KAD TI KAZEM NEVALJA , TREBAO SI PRVO DA PROBAS PA TEK ONDA DA PROSLEDIS NAMA KOJI TI VERUJEMO I KOJI TE CENIMO ITD. NEVALJA I NEVALJA!!
diplomatija.527 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Spring 1905. Došlo je do personalnih promena u sastavu igrača, tako da umesto babbage-a nastupa, u crvenom dresu, kao Rus, nastupa imangovski (trenutno poznat i kao mango). Stigli potezi... Prilična iznenađenja, ali vi to ne znate :), ja sam sa svoje strane iznenađen količinom uspelih poteza... P: Germany Svi potezi uspeli. P: England F Eng C A Bel - Por -, cut F MAO C A Bel - Por -, cut, dislodged A Bel - Por -, cut P: France Svi potezi uspeli. P: Italy Svi potezi uspeli. P: Russia Svi potezi uspeli. P: Turkey Svi potezi uspeli. P: Austria-Hungary A War h -, dislodged A Rum h -, dislodged A Bud h -, dislodged Eto, dakle, idemo dalje standardno, 24h za povlačenja & tipovanja, pa do utorka do 19:05 da pošaljete potez za jesen 1905. Ruse, ima nekih problema (tehničke prirode)? sk
diplomatija.528 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Spring 1905. P: Germany A Hol - Ruh + A Mun - Bur + F Den - Hel + F Ber - Kie + U: A Ruh, A Bur, F Hel, F Kie (4) C: Hol, Mun, Den, Ber (4) P: England F Edi - Nwg + F Swe - Ska + F Eng C A Bel - Por -, cut F MAO C A Bel - Por -, cut, dislodged to Por A Bel - Por -, cut U: F Nwg, F Ska, F Eng, F Por, A Bel (4) C: Edi, Lvp, Lon, Bel, Swe (5) P: France A Bre - Pic + F Nwg - Nao + F Gas - Mao + F Spa S F Gas - Mao + A Kie - Hol + U: F Spa (sc), F MAO, A Pic, F Nao, A Hol (5) C: Bre, Par, Kie, Spa, Por (5) P: Italy a mar - gas + f wes s fra f gas - mao + f tys - lyo + f rom - tys + f nap - ion + a ven - trl + a tri - bud + a ser s a tri - bud + U: A Gas, F Wes, F Lyo, F Tys, F Ion, A Trl, A Bud, A Ser (8) C: Ven, Rom, Nap, Tun, Gre, Tri, Ser, Mar (8) P: Russia a pru-war + a ukr s f bla-rum + f bla-rum + a ank-smy + a stp-mos + U: A War, A Ukr, F Rum, A Smy, A Mos (5) C: Stp, Mos, Sev, Ank, Nwy (5) P: Turkey F AEG S F SMY - CON + F SMY - CON + A BUL S RUS F BLA - RUM + U: F Aeg, F Con, A Bul (3) C: Con, Smy, Bul (3) P: Austria-Hungary A War h -, NMR, dislodged to Sil, Lvn, NRR A Rum h -, NMR, dislodged, destroyed A Bud h -, NMR, dislodged, Vie, NRR A Gal h +, NMR U: A Gal (1) C: Vie, Bud, Rum, War (4) Nemac se okrenuo obračunu sa Francuzom, kao najlakšim protivnikom i ništa drugo ga u ovom trenutku ne zanima. Verovatno računa da će ga na jesen lakše isterati iz Holandije nego iz Rura, pa je igrao A Hol - Ruh. Flota u Hel nedvosmisleno pokazuje da želi i neke engleske centre, a napuštena je Skandinavija u kojoj se ništa ne dešava već dugi niz godina... Nisam uspeo da ukapiram svu smisao ovog engleskog konvoja, pošto armija u Portugaliji i nema neku budućnost. Jedino ako je obećana pomoć iz Por i Mao Francuzu da ostane u Spa, a zauzvrat da Englez dobije Por (umesto Bel)? Portugalija je ipak uzeta i postoji šansa i da se zadrži na jesen, ali pozicija je slaba - francuska flota je nadomak Liverpula, a nemačka na vratima Severnog mora... Eh, da je znao da su Norveška i Danska prazne... Francuz ne igra sa Engleskom, to je jasno, ali pitanje je da li igra sa Italijom... Svakako Italiji odgovara ovakva igra Francuske, ali ne vidim kako Francuz ima direktne koristi (centri) od nje. Sa ipak protivničkim armijama u Gas i Bre, ne verujem da će uspeti još dugo da izdrži... Italija i dalje sigurno, bez neuspelog poteza. Na redu je preuzimanje austrijskih centara i izlazak u Mediteran, ako je to moguće. I dalje mu niko u tome ne smeta, Englez možda pokušava, ali na tome se sve i završava. Već se nazire njegova pobeda... Novi Rus je uspeo da povrati Varšavu i da otme Rumuniju Austriji, kao da je predosećao da Austrijanac neće poslati poteze. Takođe, na ratištu sa Turskom, je neočekivano ušao u Smirnu, rizik se (očigledno) isplati. Ipak, ostaviti tek tako Norvešku i Sankt Petersburg nebranjene stvarno ne ide... Turčin se prosto izmakao Rusiji iz Smirne i dao mu podršku da uđe u Rumuniju. Čudno u najmanju ruku. Grčka i dalje stoji na "izvol'te", ali Turčinu to kao da i ne pada na pamet da proba da uzme. Ovako dalje ne ide, ne može se savezovati sa svim svojim susedima, čekamo odluku na jesen... Austrija je holdovala baš kad nije trebalo i pošto nije poslala ni povlačenja, ove godine sigurno završava svoje bivstvovanje... sk
diplomatija.529 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Fall 1905. P: Turkey Svi potezi uspeli. P: England A Bel - Pic -, stand off, dislodged P: Russia f rum - bul (ec) -, stand off, dislodged a ukr - rum -, stand off P: Italy Svi potezi uspeli. P: France A Pic - Bel -, stand off A Hol S A Pic - Bel -, cut, dislodged F Mao - Por -, stand off, dislodged F Spa(sc) S F Mao - Por -, cut, dislodged P: Germany Svi potezi uspeli. P: Austria Svi potezi uspeli. Mrzi me da komentarišem, stoga 24h za povlačenja i tipovanja (ima ih dosta), pa idemo na gradnje. P: Turkey Kontroliše 4 centra. P: England Kontroliše 5 centara. P: Russia Kontroliše 5 centara. P: Italy Kontroliše 11 centara. P: France Kontroliše 3 centra. P: Germany Kontroliše 6 centara. P: Austria Nema centara pod svojom vlašću, hoće reći ispada iz igre :( A nekoć je bio najjači na tabli... Eto, ako neko misli da je oštećen za broj centara neka kaže, pa ćemo da vidimo... ;) Imamo i prvo ispadanje iz igre, a i pored toga Turčin može da tvrdi da opet nije najgori na tabli (bar neka uteha, kad već nisi najbolji :). Ako nekom dugujem obaveštenje gde mu je jedinica povučena ili da li je dobro istipovao neka mi kaže... Odigrajte te gradnje/skidanja što pre (sledeća 24h, ako je moguće). sk
diplomatija.530 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Fall 1905. P: Turkey A Bul - Rum + F Con - Bla + F Aeg - Con + U: A Rum, F Bla, F Con (3) C: Rum, Bul, Con, Smy (4) B: A Smy P: England F Nwg S F Ska - Nwy + F Ska - Nwy + A Bel - Pic -, stand off, dislodged, destroyed F Por S F Eng - MAO + F Eng - MAO + U: F Nwg, F Nwy, F Por, F MAO (4) C: Edi, Lon, Por, Swe, Nwy (5) B: F Edi P: Russia a smy - ank + f rum - bul (ec) -, stand off, dislodged to Sev a ukr - rum -, stand off a mos s a war h + a war h + U: A Ank, A Ukr, A Mos, A War, F Sev (5) C: Stp, Mos, Sev, Ank, War (5) P: Italy f wes s f lyo - spa/sc + f lyo - spa/sc + f tys - ion + f ion - aeg + a gas - mar + a trl - vie + a bud s a trl - vie + a ser s tur a bul - rum + U: F Wes, F Spa (sc), F Ion, F Aeg, A Mar, A Vie, A Bud, A Ser (8) C: Ven, Rom, Nap, Tun, Gre, Tri, Ser, Mar, Spa, Vie, Bud (11) B: A Ven, F Rom, A Nap P: France A Pic - Bel -, stand off A Hol S A Pic - Bel -, cut, dislodged to Ruh F Nao - Lvp + F Mao - Por -, stand off, dislodged to Bre F Spa(sc) S F Mao - Por -, cut, dislodged, destroyed U: A Ruh, A Pic, F Lvp, F Bre (4) C: Par, Bre, Lvp (3) D: A Ruh P: Germany F Hel - Hol + F Kie S F Hel - Hol + A Ruh - Bel + A Bur S A Ruh - Bel + U: F Hol, F Kie, A Bel, A Bur (4) C: Hol, Mun, Den, Ber, Kie, Bel (6) B: A Mun, A Ber P: Austria A Gal hold +, NMR U: A Gal (1) C: (0) D: A Gal Eto, definitivno smo izgubili jednu silu na tabli, koja jeste odigrala uspešno svoj poslenji potez, jednostavno ga ne poslavši, ali džaba... Šteta, taman mu je bilo krenulo... Turčin i Italijan ostvaruju punu saradnju i Turčin osvaja Rumuniju. Zauzvrat povlači svoje flote iz Mediterana i ulazi u Crno more, ali ovog puta ne sa namerom da se brani od napada austrijsko-italijanske koalicije, naprotiv. Spletkama je uspeo da natera Rusa da odigra iz Smirne na Ankaru i tako "izgubi" još jedan centar. Potpun uspeh u ovom potezu, ali pitanje je samo dokle će ga Italijan trpeti - ne dugo, sudeći po flotama u Egejskom i Jonskom moru. Armija u Smirni je očigledno namenjena isterivanju Rusa iz Ankare... Kad već pomenuh Italijana on i dalje marljivo skuplja centre, ne mareći što ostatak ekipe ne može da se dogovori da zaigraju "svi k'o jedan" protiv njega, a i zašto bi... Preuzeo je austrijske centre, Španiju, Marsej je odavno njegov, nijedan centar mu nije direktno ugrožen, a od 3 do 11 centara je mnogo veći korak nego od 11 do 18, pogotovo uz ovakvu sjajnu poziciju. Jedinu pravu opasnost bi moglo da predstavlja "ujedinjavanje" Nemačke i Engleske, ali do toga je u ovom trenutku još uvek daleko. Nemca to očigledno i ne zanima previše, on je obavio u ovom potezu šta je hteo, povratio je svoje matične centre, a napokon su i Belgija i Holandija pod njegovom vlašću. Mora se spomenuti i odlično izvedena akcija za osvajanje ta dva centra, ali treba reći da je te centre uzeo Englezu i Francuzu, a njih dvojica sigurno nisu najjača sila na tabli. Problem su i dve flote koje gledaju na Englesku, ali možda se mogu i sakriti, zarad opšteg (?) interesa? Englez je uzeo Norvešku Rusu, što je za njega dobro, jer mu je preko potreban centar, ali je u suštini pogrešno, jerbo bi je i Rus važan šraf u stvaranju anti-italijanskog bloka i treba ga čuvati, ima dovoljno problema on na jugu... Očigledno da se novi Rus nije baš najbolje snašao u svojoj ulozi, trebalo je defanzivno braniti Rumuniju iz Ukrajine, a ne probati ovako uzeti Bugarsku, čini se da su i tu umešani italijanski prsti (?), kao i u pogrešnoj proceni u turskim matičnim teritorijama... Branio je Varšavu, samo ne znam od koga, trebalo je zauzeti mnogo aktivniji položaj, a uz malo sreće i pregovora sada bi imao 7-8 centara, mnogo bolju poziciju i predstavljao bi mnogo važniji faktor u daljem toku partije... Sa druge strane Englez je odigrao oko MAO šta je mogao, a oko Belgije je uz pomoć francusku moglo i bolje, samo da se francuz mogao nekako podmititi na podršku za ostanak u Belgiji... Franuz je konačno ušao svojom lutajućom flotom u neki centar, ali čini se da su to poslednji trzaji Francuske. U svakom slučaju avanturistička igra puna slanja svojih jedinica u nepoznato ume biti vrlo zanimljiva, a ovo je, ipak, samo igra, pa je važno fino se i zabavljati... Čini se da mu ovo ide od ruke, ali da neće još dugo tako, na žalost... Lepo je kad neko gradi, ali neko drugi istovremeno mora i da skida... sk
diplomatija.531 supers,
>> KAKVA TI JE OVO BUDALASTINA!! Šta je bilo, sine? Možda pokazuješ društvu kako radi Sezam? To je lepo, ali onda ne moraš da snimiš takvu poruku, jer možemo da pomislimo da ti je potrebna pomoć.
diplomatija.532 ilazarevic,
> KAKVA TI JE OVO BUDALASTINA!! > NISTA OD OVOGA STO SI NAPISAO NEVALJA!!! "Prva sećanja su davno, u Tasmaniji... Bio sam mlad i nezgodan đavolak, xe xe..." Probaj kikiriki i crno pivo - odlično sredstvo za smirenje.
diplomatija.533 meric,
Listajuci nesto nma prou naisao sam na poruku gde kaze judge za windows. da li sam ja nesto pomesao ili stvarno ima i ta verzija, i da li bi neko bio ljubazan da to baci ovde. Thanks. (Poruka je Igre:8.22)
diplomatija.534 supers,
>> Listajuci nesto nma prou naisao sam na poruku gde kaze judge za >> windows. da li sam ja nesto pomesao ili stvarno ima i ta verzija, >> i da li bi neko bio ljubazan da to baci ovde. Thanks. Da, program za Windows koji može da sudi diplomatiju. Onaj ko ga je zakačio na Pro je rekao nešto u stilu da je "ružan, ali zato glup". Neka dovuče neko ko se tamo kači na više od 2400 :)
diplomatija.535 supers,
Game: WWIII (schef) From: FCRE (Federative Communistic Republic of England) To: All Time: Spring 1920. P R O G L A S novopostavljene komunističke vlade 'nacionalnog spasa' Pošto više nema smisla kriti to kao tajnu, nova vlada Engleske izdaje saopštenje u kojima iznosi nedavne događaje koji su ostali nepoznati svetskoj javnosti! Nakon mučke izdaje moćne Kineske vojske od strane Nemačke 'despotovine', dotična je stupila u kontakt sa Engleskom monarhijom sa ciljem da je privoli za borbu protiv komunizma. Pošto je Engleska monarhija os svog nastanka 1900. godine stalno menjala stranu kako vetar duva, logično je bilo da će i ovaj put pristati da okrene stranu. Ali, pošto je mišljenjem engleskog naroda Engleska konačno pronašla pravog saveznika i pravu ideologiju, narod je pod vođstvom UCKEKSP (Uskog centralnog komiteta engleske komunističke i socijalističke partije) ustao protiv dotadašnje vlasti, pokazajući tako svoje političko mišljenje i ideje o pravcima razvoja naše države. Vlast je srušena, nova je postavljena, ali je to ostalo tajna zbog vojnih planova koji su morali biti izvedeni TOP SECRET! Sve akcije su izvedene onako kako je planirano, jedino je flota u Pikardiji odbila da se povinuje novoj vlasti, pa je pokušala da izvede nemoguće naređenje. No, ipak je potisnuta iz Pikardije, glavnokomandujući admiral je počinio samoubistvo, a puč je izveden uspešno (mada sa zakašnjenjem), iako je flota bila u potpunom rasulu. Sada je flota reorganizovana i spremna da brani Engleski kanal od nadirućih fašističkih nemačkih flota kojima će Belgija biti zadnja stanica! Engleski kanal neće pasti pod ruke obesnih nacista! Čak ni ajkule nisu zaslužile da se nađu pod njima! Flota u Portugalu je stavljena pod kontrolu Kineskog vojskovođe Ko-pri-vi-ce, kao dokaz Engleskog prijateljstva prema Kini. Amerika i Engleska biće zemlja proleterska! Generalni sekretar UCKEKSP-a Srleř
diplomatija.536 supers,
Game : WWIII From : GM To : All Season : Fall 1919. P: Austria (crnjini) ***NMR*** A Sev destroyed U: A Mos (1) C: Mos (1). P: China (vitez.koja) F ObB - Mao + F Mao - Spa (sc) + A Mor - Sah + A ObD - ObE + A Pru - War -, standoff, destroyed A Lvn - StP + A Oms s A Lvn - StP + A Tur - Ira -, standoff A Ira - Arm -, standoff A Afg s A Tur - Ira + A Snd s A Tur - Ira + F Ara s F Win - Som + F Som - Mag + A Eaf s F Som - Mag + F Win - Som + F Raj s F Ara + F ObI - Win + A Sud - Egy -, standoff F Eth holds + A Dan s F Eth + F ObG - ObD + A Man - Sib + A Can - Fuj + F Ech c A Can - Fuj + F Spo - ObK + F ObK - ObA + F ObC - ObB + F Sao s F ObB - Mao + F Bre - Gas -, standoff B: F Can, F Pek, A Han U: F ObA, F ObB, F Mao, F Sao, F Bre, F ObD, A Sah, A ObG, A Stp, A Oms, A Sib U: A Tur, A Afg, A Snd, A Ira, F Raj, F Ara, F Win, F Som, F Mag, A Dan, F Eth U: A Sud, A Eaf, F Ech, A Fuj, F ObK, F Spa(sc), F Can, F Pek, A Han (31). C: Pek, Han, Can, Vtn, Sai, Cam, Tha, Joh, Bor, For, Man, Kor, C: Vla, Omo, Sin, Brm, Cal, Del, Mad, Osa, Phi, Jav, Tok, Kar, C: Kyo, Cey, Oms, Bre, Eth, Mag, Ira, SPA, STP (33). P: England (schef) F Por S CHI F Mao - Spa (sc) + F Pic S ITA F Bel -, NSU, retreated to Eng F Nao - Nwg + F Iri - Wal + F Eng - Nth + U: F Por, F Wal, F Eng, F Nth, F Nwg (5). C: Lon, Lvp, Edi, Ire, Por (5). P: Germany (junior) A Gal -> War -, standoff A War -> Lvn + A Pos -> Pru + A Sil S A Pos -> Pru + F Nwy -> Stp, nc -, standoff A Den -> Swe + A Kie -> Hol + F Hol -> Bel + A Mun otvara pivnicu :) + B: F Kie U: F Bel, A Hol, A Mun, A Gal, A Sil, A Pru, A Lvn, A Swe, F Nwy, F Kie (10). C: Ber, Pos, Den, Swe, Nwy, War, Hol, Kie, BEL, MUN (10). P: Italy (superhik) f spa(sc) - mid -, standoff, retreated to Mar f alg - mor + a pie - tun + f lyo c a pie - tun + f wes c a pie - tun + a nap - pen + f ion c a nap - pen + f eas - egy(nc) -, standoff a fez - egy -, standoff a con - smy + a bul - con + f bla - arm -, standoff a rum - sev + a ukr s a rum - sev + a trl - vie + a bel - pic + a par s a bel - pic + a gas s eng f pic - bre -, NSO f red s f goa + f yem s f goa + f goa h + f per s f bag - ira + f bag - ira -, standoff a ruh NMR D: A Vie U: A Pic, A Par, A Gas, F Mor, F Wes, F Lyo, A Tun, F Ion, A Pen, A Fez, U: A Ruh, A Ukr, A Sev, F Bla, A Con, A Smy, F Eas, F Bag, F Per, F Mar, U: F Yem, F Goa, F Red (23). C: Rom, Nap, Ven, Mar, Tri, Gre, Con, Mor, Tun, Pen, Egy, Bag, C: Bul, Smy, Par, Bud, Ser, Ank, Vie, Yem, Klu, Rum, SEV (23). Ove godine sve neka slučajna dešavanja... Kinez se slučajno ušetao u Španiju (osim ako je naslutio kakve će konvoje Italijan da napravi) a i Italijan je više slučajno zadržao Maroko. Svejedno, bar je napravio dobar posao sa konvojisanjem pojačanja u Afriku. Uzaludni dogovori Engleske i Italije su se završili krvavo, Englez nije hteo da ljuti saveznika (možda zato što mu duva u leđa ;> ) Austrijanac je propustio priliku da bude jezičak na vagi. Mada, treba se setiti koliko dugo je Rus opstao sa jednom jedinicom u Moskvi. Nemac je sila u usponu, eliminisao je još jednu crveno-žutu armiju a gradnje mu dolaze taman kad treba. Jedini koji sada ne mora da strahuje ni za jednu armiju. wwiii.f19
diplomatija.537 crnjini,
Da li je neko zainteresovan da pokrenemo novu partiju Dipa? ACR
diplomatija.538 junior,
> Da li je neko zainteresovan da pokrenemo novu partiju Dipa? Fleet_Rome varijanta?
diplomatija.539 schef,
­=- Fleet_Rome varijanta? A jel? Da favorizujemo Italijana? ;) A još ako ti dobiješ Italiju... :>>> Srleř
diplomatija.540 meric,
>> Da li je neko zainteresovan da pokrenemo novu partiju Dipa? Zavisi od varijante. Neka egzoticna :) bi, barem meni, dobro dosla.
diplomatija.541 junior,
> ­=- Fleet_Rome varijanta? > A jel? Da favorizujemo Italijana? ;) A još ako ti dobiješ > Italiju... :>>> To nije favorizovana varijanta za Italijana, štaviše, Italijan je tu užasno slab na istočnom frontu, ali zato može da organizuje Lepanto i bez buildova :)) Ako neko hoće da masteriše, count me in.
diplomatija.542 superhik,
=:> > Da li je neko zainteresovan da pokrenemo novu partiju Dipa? =:> =:> Fleet_Rome varijanta? Neću da budem turčin ;))) I am for, ali treba da se skupi osam ljudi koji će moći kontinualno da šalju poteze...
diplomatija.543 junior,
> I am for, ali treba da se skupi osam ljudi koji će moći > kontinualno da šalju poteze... Četvoricu imamo, dakle treba nam Master i još 3 igrača. Nadam se malo bolja, da partija bude kvalitetnija. Dakle, ovo nije poziv početnicima, već nekim matorcima ;) (Šomi, Balšo, Stevane, ... ?) ako hoće da se uključe.
diplomatija.544 superhik,
=:> Zavisi od varijante. Neka egzoticna :) bi, barem meni, dobro =:> dosla. A da probamo onu gde igra španija + još neka !?
diplomatija.545 mango,
> Da li je neko zainteresovan da pokrenemo novu partiju Dipa? Kada bi poceli sa igrom? Ako je za vreme raspusta mene ne racunajte, ali ako je od 15-20. avgusta, 'Racunajte na nas' ;)
diplomatija.546 junior,
> A da probamo onu gde igra španija + još neka !? 2 mane: 1) što ima 10 igrača, što je za naše uslove previše. 2) što su dosta neravnopravno raspodeljenje sile, jer Balkan ima ubedljivo najviše šansi da pobedi (ako govorimo o Crowded varijanti) U svakom slučaju, evo opisa, ako neko hoće da igra: Server for YUBG -------------------------------------------------------------- Greetings from the Diplomacy* Adjudicator!! May 15, 1991. Info.crowded In the Crowded variant the standard map is used with the exception of having a supply center in Ruhr. Each of the 35 supply centers starts out as a home center for one of the eleven players. The original seven players start out with their normal units and positions and are joined by the four new players: Balkan: F Greece, F Rumania, A Serbia, A Bulgaria Lowland: F Belgium, A Holland, A Ruhr Norway: F Norway, F Denmark, A Sweden Spain: F Portugal, A Spain, F Tunis The victory conditions remain 18 centers. ----- * Diplomacy is a trademark of the Avalon Hill Game Company, Baltimore, Maryland, all rights reserved. Used with permission.
diplomatija.547 space.ace,
## Četvoricu imamo, dakle treba nam Master i još 3 igrača. Nadam se ## malo bolja, da partija bude kvalitetnija. Dakle, ovo nije poziv ## početnicima, već nekim Može observer? Ubacite me ako ima mesta :)
diplomatija.548 crnjini,
Sto se tice varijante, odavno prizeljkujem da odigram Aberration. (Sile: Vizantija, IRA ;), Spanija, Burgundija, P Poljska, Ukrajina, Sicilij- lija ;) problem je samo, sto niko ziv nema mapu...) ACR
diplomatija.549 schef,
­=- A da probamo onu gde igra španija + još neka !? još neka = Norveška Hmm... Loeb9 varijanta? Nije loša ideja, samo jel' ima neko kartu? A trebalo bi da se uradi i ascii mapa, pošto vidim da sk-ov __ podržava i tu varijantu. ;) Da ne pominjem kako treba da se nađe 9 igrača :) plus GM. I za standardnu varijantu se jedva skrpimo... ;) Ja sam za bilo koju varijantu sem standardne ili Machiavelli. ;) Srleř
diplomatija.550 junior,
Evo poslednjeg predloga (ako nećete Fleet_Rome varijantu): Igramo 'hromatic' varijantu. Pravila su standardna, treba nam samo pet igrača. Mapu ću da skinem sa judge-a i okačim ovde, a ako se ne varam, mapa izgleda kao 5 Italija poređanih u krug oko Švajcarske. Evo i kratkog opisa: 2.20. Chromatic In the chromatic variant, five colored powers vie for control of the rainbow colored mapboard. The five powers are Blue, Red, Yellow, Light and Dark. The chromatic variant follows the standard rules but uses a different map. Victory conditions are 11 supply centers. For more info about the chromatic variant, mail your local Judge "get info.chromatic".
diplomatija.551 superhik,
=:> Četvoricu imamo, dakle treba nam Master i još 3 igrača. Nadam =:> se malo bolja, da partija bude kvalitetnija. Dakle, ovo nije =:> poziv početnicima, već nekim matorcima ;) (Šomi, Balšo, =:> Stevane, ... ?) ako hoće da se uključe. E imam predlog ako supers pristane da bude master u ovoj pustićemo koju da pobedi u wwiii ;)))
diplomatija.552 schef,
­=- Igramo 'hromatic' varijantu. Pravila su standardna, treba nam ­=- samo pet igrača. Mapu ću da skinem sa judge-a i okačim ovde, ­=- a ako se ne varam, mapa izgleda kao 5 Italija poređanih u ­=- krug oko Švajcarske. Evo i kratkog opisa: Ludo burazeru, ludo... ;))) Ja sam za. Nego ko će da bude GM da mu pošaljem preference list. :) Nemo' slučajno da dobijem crvenu silu! ;))) Srleř
diplomatija.553 guta,
#> Četvoricu imamo, dakle treba nam Master i još 3 igrača. Nadam #> se malo bolja, da Ako primate posmatrače, prijavio bih se.
diplomatija.554 superhik,
=:> Evo poslednjeg predloga (ako nećete Fleet_Rome varijantu): =:> =:> Igramo 'hromatic' varijantu. Pravila su standardna, treba nam Što se mene tiče može i hromatic i Fleet_ROme...
diplomatija.555 crnjini,
Zainteresovan sam da igram doticnu Hromatic :) AKo treba pet igraca.. vidim, tu smo ja, junior, superhik i schef.. treba jos master i igrac :) ACR
diplomatija.556 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Spring 1906. P: Turkey Svi potezi uspeli. P: France Svi potezi uspeli. P: Italy Svi potezi uspeli. P: Russia a war-sil -, stand off P: Germany A Ber - Sil -, stand off A Mun S A Ber - Sil -, illegal A Mun - Trl -, illegal P: England F MAO S F Por - Spa(sc) -, cut, dislodged Eto... Meni je stvarno žao što grešku Nemačke nisam uočio ranije, ali smatram da sam ispravno postupio. Vodio sam se Rulebook-om, koji (u slobodnoj interpretaciji) kaže u vrlo imperativnom tonu da se dvosmislena naređenja ne izvršavaju (VII.4), a ovde upravo smo imali jedno takvo. Zanimljivo je da Turčin 5 poslednjih sezona nema neuspeo potez! Ma ne znam više šta da vam komentarišem, a da vam ne otkrijem previše (ko da vi ne znate ;). Da kažemo 24h za tipovanje & povlačenja... sk
diplomatija.557 vitez.koja,
Game: Hide & Seek From: GM To: All Time: Spring 1906. P: Turkey A Rum - Sev + F Bla C A Rum - Sev + A SMY - Ank + F Con S A SMY - ANK + U: A Sev, F Bla, A Ank, F Con (4) C: Rum, Bul, Con, Smy (4) P: France A Pic S Ita A Mar - Bur + F Bre - Gas + F Lvp - Iri + U: A Pic, F Gas, F Iri (3) C: Par, Bre, Lvp (3) P: Italy f wes s f spa/sc - mao + f spa/sc - mao + f rom - tys + f ion c a nap - bul + f aeg c a nap - bul + a mar - bur + a nap - bul + a ven - trl + a vie - boh + a bud - gal + a ser s a nap - bul + U: F Wes, F Mao, F Tys, F Ion, F Aeg, A Bur, A Bul, A Trl, A Boh U: A Gal, A Ser (11) C: Ven, Rom, Nap, Tun, Gre, Tri, Ser, Mar, Spa, Vie, Bud (11) P: Russia a ukr s f sev-rum + f sev-rum + a ank-arm + a mos-stp + a war-sil -, stand off U: A Ukr, F Rum, A Arm, A Stp, A War (5) C: Stp, Mos, Sev, Ank, War (5)